CÁCH CÀI ĐẶT MỘT MẪU BLOGGER trên blog blogger rất dễ dàng. Tôi cung cấp cho bạn hàng ngàn mẫu blogger miễn phí để cải tiến blog của bạn. Trong khuôn khổ hướng dẫn này tôi liệt kê cho bạn “Cách cài đặt / tải lên” một mẫu blogger mới , bao gồm hai phương pháp cài đặt với hướng dẫn từng bước.

Phương pháp 1: Tải lên tệp .xml.

Phương pháp 2: Sao chép và dán code . Hoàn toàn thay thế tất cả các mã hóa. (Nếu bạn gặp lỗi khi làm bằng phương pháp 1, hãy thử phương pháp 2)

Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp 1 đang tải lên tệp .xml.

Bước 1: Tải xuống mẫu Blogger.

Tải xuống mẫu Blogger

Bước 2: Giải nén tệp được tải xuống .

Định dạng tệp bạn đã tải xuống là định dạng tệp .ZIP.  Hãy giải nén / giải nén nó.

Giải nén tệp được tải xuống

 

Bước 3: Đăng nhập Bảng điều khiển Blogger của bạn.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản google của bạn để truy cập vào bảng điều khiển blogger của bạn (Bỏ qua bước này nếu bạn đã đăng nhập)

Đăng nhập Bảng điều khiển Blogger của bạn

Bước 4: Chọn mục Theme.

Chọn (Nếu bạn có nhiều blog) Blog của bạn trong Bảng điều khiển của bạn mà bạn muốn thay đổi mẫu và nhấp vào “Theme” trong bảng điều khiển tùy chọn ở bên trái.

Chọn mục Theme

 

Bước 5: Chọn sao lưu / khôi phục.

Nhìn vào góc trên cùng bên phải, bạn sẽ thấy nút “Sao lưu / Khôi phục” và nhấp vào.

Chọn mục Theme

 

Trước khi đi tiếp bước, hãy sao lưu mẫu trước của bạn, bởi vì, nếu bạn gặp vấn đề sau khi tải lên mẫu mới, tệp sao lưu sẽ giúp bạn khôi phục. Vui lòng Đọc bài về Sao lưu và Khôi phục trong Blogger .

 

Bước 6: Sẵn sàng để tải lên.

Trong cửa sổ quản lý bật lên nhấp vào nút “chọn tệp” và tìm thư mục được tạo sau khi giải nén tệp mà bạn đã tải xuống.

Sẵn sàng để tải lên

 

Bước 7: chọn tệp .xml để tải lên.

Trong thư mục bạn tải về có rất nhiều các file hướng dẫn ,web….vv.., Bạn chọn file có đuôi .XML.

chọn tệp .xml để tải lên

 

Bước 8: Bắt đầu tải lên mẫu.

Nhấp vào nút “Tải lên”. Bây giờ quá trình tải lên xuất hiện trong màn hình của bạn.

Bắt đầu tải lên mẫu

 

Bây giờ sẽ xuất hiện thông báo file đã upload thành công

upload thành công

 

Phương pháp 2: Sao chép và dán code

Nếu bạn thấy lỗi ở phương pháp 1 khi tải lên file .XML , sau đó hãy thử phương pháp này : phương pháp sao chép và dán .

Tiếp tục bước 5 của phương pháp 1

Bước 6: Mở tệp .xml với trình soạn thảo văn bản.

Mở tệp .xml bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản như notepad, wordpad, notpad ++ hoặc một cái gì đó tương tự.

Mở tệp .xml với trình soạn thảo văn bản

 

Bước 7: Sao chép tất cả các mã hóa.

Trong trình soạn thảo văn bản, nhấn ctrl + a  và sau đó ctrl + c  (ctrl + a để chọn tất cả các mã, ctrl + c để sao chép mã hóa đã chọn)

Sao chép tất cả các mã hóa

 

Bước 8: Mở Trình soạn thảo HTML trên blogger.

Bây giờ, mở Trình soạn thảo HTML trên bảng điều khiển blogger và nhấp vào nút “Chỉnh sửa HTML”.

Mở Trình soạn thảo HTML trên blogger

 

Bước 9: Dán mã vào trình chỉnh sửa HTML của blogger.

Nhấp vào bất kỳ đâu trong Trình Biên tập HTML. Bây giờ nhấn ctrl + a và sau đó  ctrl + v  (ctrl + a để chọn tất cả các mã, ctrl + v để thay thế mã hóa đã chọn với mã mẫu được sao chép). Cuối cùng bấm vào nút ” Lưu chủ đề” .

Dán mã vào trình chỉnh sửa HTML của blogger

 

New Post