Magnet Responsive Blogger Template template features : Blogger, Clean, Orange, Video, Email Subscription Widget Ready, Tabbed Widget Ready, Drop Down Menu, 3 Columns Footer, 2 Columns, Ads Ready, Responsive, White, Gray, Magazine, Post Thumbnails, Seo Ready, 1 Right Sidebar, Technology, Page Navigation Menu.

Magnet Responsive Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: SoraTemplates

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post