Mogazine Responsive Blogger Template template features : Blogger, Post Thumbnails, Responsive, Games, News, Magazine, Seo Ready, Tabbed Widget Ready, 4 Columns Footer, Drop down Menu, 1 Right Sidebar, 3 Columns, 2 Sidebars, Ads Ready, Movie, Video, 1 Left Sidebar, Left and Right Sidebars, White, Blue, Gray, Fixed Width.

Mogazine Responsive Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: SoraTemplates

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post