Movie Mag Blogger Template template features : Blogger, Responsive, Ads Ready, Seo Ready, Minimalist, Right Sidebar, 2 Columns, 4 Columns Footer, Breadcrumb Navigation Ready, Gallery, Post Thumbnails, Social Bookmark Ready, Drop down Menu, 1 Right Sidebar, Ads Ready, Movie, Video, Page Navigation Menu, Gray. 

Movie Mag Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: SoraTemplates

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post