Persy Responsive Blogger Template template features : Blogger, No Sidebars, 2 Columns, Blue, 3 Columns Footer, Social Bookmark Ready, Clean, Page Navigation Menu, Simple, White, Gray, Magazine, Ads Ready, Post Thumbnails,  Gallery, Photography,  Seo Ready, Drop down Menu, Fixed Width, 1 Left Sidebar, 3 Columns, 1 Sidebar, Left Sidebar.

Persy Responsive Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: Odd Themes

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post