Sora Heaven Blogger Template template features : Blogger, Tabbed Widget Ready, White, 1 Sidebar, Responsive, Ads Ready, Seo Ready, Dark, Yellow, Black, Slideshow, Right Sidebar, 2 Columns, Breadcrumb Navigation Ready, Gallery, Post Thumbnails, Social Bookmark Ready, Drop down Menu, 1 Right Sidebar, Video. 

Sora Heaven Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: SoraTemplates

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post