Theo Tiến sĩ Tim Baker, bạn có thể tạo ảnh hưởng đối với đồng nghiệp, người quản lý, tổ chức và khách hàng của mình bằng cách chọn chiến lược phù hợp trong khuôn khổ.

Ảnh hưởng” được định nghĩa là “sức mạnh gây ra những thay đổi mà không trực tiếp ép buộc chúng xảy ra”. Tiến sĩ Baker mở rộng về vấn đề này trong cuốn sách của mình, Bộ công cụ tạo ảnh hưởng mới. Anh ấy nói rằng ảnh hưởng là thuyết phục mọi người suy nghĩ và hành động khác nhau, theo những cách có lợi cho bản thân họ, người quản lý của họ, tổ chức của họ và cuối cùng là khách hàng của họ. Nó không có nghĩa là thao túng hay thủ đoạn. Ảnh hưởng, theo quan điểm của Tiến sĩ Baker, phải được thực hiện một cách có đạo đức. 🙂

4 chiến lược tạo ảnh hưởng

Khung ảnh hưởng của Tiến sĩ Baker

  • Điều tra  là một chiến lược thúc đẩy tiếp cận bằng logic.
  • Tính toán  là một chiến lược lôi kéo tiếp cận bằng Logic .
  • Động lực  là một chiến lược thúc đẩy tiếp cận bằng cảm xúc.
  • Hợp tác  là một chiến lược lôi kéo tiếp cận bằng Cảm xúc.

4 chiến lược tạo ảnh hưởng là gì?

Khung ảnh hưởng của Tiến sĩ Baker, được thể hiện trong hình, mô tả bốn chiến lược tạo ảnh hưởng: Điều tra, Tính toán, Động lựcHợp tác. Mỗi cách trong số này kết hợp phong cách Thúc Đẩy hoặc Lôi Kéo với cách tiếp cận Lôgic hoặc Cảm xúc.

Phong cách Thúc Đẩy là một cách trực tiếp, quyết đoán để thể hiện quan điểm của bạn, trong khi Phong cách Lôi Kéo là một cách gián tiếp, tinh tế để thuyết phục người khác. Và để gây ảnh hưởng về mặt Logic, bạn sẽ sử dụng các dữ kiện và lập luận hợp lý để đưa ra trường hợp của mình, trong khi, với phương pháp Cảm xúc, bạn “giật dây trái tim của mọi người” để đạt được mục tiêu của mình.

Mỗi chiến lược này có thể mang lại hiệu quả cao trong những trường hợp thích hợp.

Chiến lược tạo ảnh hưởng bằng Điều tra (Thúc Đẩy, Logic)

Bạn sẽ sử dụng các dữ kiện và số liệu, biểu đồ và đồ thị để thúc đẩy lập luận của bạn một cách mạnh mẽ. Bạn có thể sẽ có phương pháp và cấu trúc trong cách tiếp cận của mình. Cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore đã thể hiện chiến lược này trong chiến dịch hành động chống biến đổi khí hậu.

 

Chiến lược tạo ảnh hưởng bằng Tính toán (Lôi Kéo, Logic)

Bạn sẽ thích quảng bá những khía cạnh tích cực của một đề xuất và làm nổi bật những điểm yếu ở vị trí hiện tại. Mọi người biết họ đứng ở đâu với chiến lược này. chiến lược này sử dụng logic rõ ràng để thúc đẩy chính nghĩa của họ và nói chung là những người tranh luận tốt. Margaret Thatcher là một người phân tích, nổi tiếng với khả năng thuyết phục trong cả các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên phương tiện truyền thông và các cuộc tranh luận tại quốc hội.

 

Chiến lược tạo ảnh hưởng bằng Động lực (Thúc đẩy, Cảm xúc)

Bạn có thể sẽ là một nhà tư tưởng “bức tranh lớn”, người có thể liên kết nguyên nhân với một tầm nhìn hấp dẫn của tương lai. Những người tạo động lực thường có  cách với lời nói, và có thể tạo ra một “giấc mơ” đơn giản và thuyết phục, mang mọi người đến với họ. Tiến sĩ Martin Luther King Jnr là hình mẫu của một Người tạo động lực đầy cảm hứng.

 

Chiến lược tạo ảnh hưởng bằng Cộng tác (Lôi Kéo, Cảm xúc)

Bọ thu hút trái tim và tâm trí của mọi người bằng cách sử dụng cảm xúc và bằng cách lôi kéo  họ vào quyết định . Mẹ Truyền giáo Teresa là một Cộng tác viên, thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới tham gia cùng bà trong việc xóa đói giảm nghèo.

Chiến lược nào trong số các chiến lược ảnh hưởng này có vẻ giống nhất với phong cách và cách tiếp cận ưa thích của bạn? Điều quan trọng là có thể sử dụng tất cả bốn trong số chúng sao cho phù hợp – vào đúng thời điểm, đúng cách, đúng người, cho đúng nguyên nhân.

Bạn có thể áp dụng 4 Chiến lược tạo ảnh hưởng như thế nào?

Áp dụng điều này vào cuộc sống của bạn

Bạn hiện đang chuẩn bị thuyết phục mọi người trong tổ chức ủng hộ dự án của mình, có lẽ bằng cách thuyết trình về dự án đó trước một nhóm lớn các đồng nghiệp có ảnh hưởng?

Bạn cần thuyết phục họ thực hiện một hành động nhất định. Vì vậy, bạn bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách cung cấp cho khán giả các sự kiện một cách hợp lý, có cấu trúc và mạch lạc (bạn đang Điều tra). Khán giả biết bạn có khả năng nắm bắt tình hình.

Sau đó, bạn giải thích những ưu điểm của đề xuất và những nhược điểm của việc giữ nguyên hiện trạng (bạn đang tính toán). Khán giả có thể thấy sự khác biệt giữa việc tiến lên và đứng yên.

Sau đó, bạn liên kết đề xuất của mình với định hướng chiến lược của tổ chức (bạn tạo động lực). Khán giả có thể nhìn thấy “bức tranh lớn.”

Và cuối cùng, bạn thu hút khán giả tham gia phiên Hỏi & Đáp (bạn tạo sự cộng tác) liên quan đến đề xuất.

Biên tập bởi Trịnh Đình Linh

New Post