Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại wordpress.org – Nền tảng nổi tiếng nhất thế giới về website, đang có chỉ số DA là 100/100, tạo ra backlink chất lượng cao tuyệt đối cho bạn. Bạn có thể đăng ký người dùng và lấy backlink từ hồ sơ đã đăng ký.

Đăng kí tài khoản

Muốn sử dụng https://wordpress.org/ người dùng cần có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản bạn đăng kí tại đây

Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại wordpress.org

Chọn Support -> Register

 img 2

Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại wordpress.org

Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại wordpress.org

Chú ý:
Username: Tên đăng nhập
Email: Nhập địa chỉ email
Subscribe to WordPress Announcements mailing list (a few messages a year): Đăng ký vào danh sách gửi thư WordPress Announcements (một vài tin nhắn một năm)
Sau đó chọn Create Account
Đừng quên xác nhận địa chỉ email của bạn

img 4

img 5

  Chú ý:
  Hoàn thành hồ sơ
  Password: 
  Nhập mật khẩu
  Website: Nhập URL website
  Location: Vị trí
  Occupation: Nghề nghiệp
  Interests:Sở thíc
  Sau đó chọn Create Account

  img 6

  img 7

  img 8

  Chú ý:
  About Me: Giới thiệu bản thân
  Website URL: Nhập URL twebsite
  Current Location: VỊ trí hiện tại
  WordPress Origin Story: Câu chuyện Xuất bản WordPress

  img 9

  Nếu bạn dùng wordpress và có thắc mắc gì khi sử dụng các plugin, theme,… hãy tham gia đăng bài hỏi và để lại website của bạn cũng rất tốt cho backlink.

  New Post