Thông tin truyện

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1196

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta. Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 1. PHÂN LOẠI TẦNG NHU CẦU 15/07/2018
2 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 2. CẢM GIÁC AN TOÀN VÀ CẢM GIÁC QUY THUỘC 15/07/2018
3 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 3. NHU CẦU TỰ MÌNH THỰC HIỆN. 15/07/2018
4 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 4. NHU CẦU KÌM NÉN. 15/07/2018
5 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 5. NHU CẦU PHẢN ÁNH 15/07/2018
6 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 6. NHU CẦU VA CHẠM 15/07/2018
7 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 7. NHU CẦU HỢP LÝ HOÁ 15/07/2018
8 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 8. NHU CẦU DỊCH CHUYỂN 15/07/2018
9 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 9. NHU CẦU TRI TÍNH HOÁ 15/07/2018
10 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 10. NHU CẦU XẠ ẢNH VÀ NHU CẦU ĐỒNG NHẤT 15/07/2018
11 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 11. NHU CẦU ÁI TÌNH MANG TỐ CHẤT THẦN KINH 15/07/2018
12 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 12. BA TRẠNG THÁI TỰ MÌNH GIAO LƯU PHÂN TÍCH 15/07/2018
13 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 13. NHU CẦU CÔNG BẰNG CHÍNH TRỰC. 15/07/2018
14 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 14. NHU CẦU TỰ DO 15/07/2018
15 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 15. ẢO GIÁC KHỐNG CHẾ 15/07/2018
16 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 16. TÁC DỤNG CỦA NHU CẦU THỐNG CHẾ 15/07/2018
17 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 17. NHU CẦU ĐƯỢC THỪA NHẬN. 15/07/2018
18 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 18. NHU CẦU HÀNH ĐỘNG CHÍNH ĐÁNG 15/07/2018
19 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 19. NHU CẦU TỰ BIỂU HIỆN 15/07/2018
20 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 20. NHU CẦU TỰ BIỂU HIỆN GIÁN TIẾP 15/07/2018
21 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 21. NHU CẦU TỰ QUY THUỘC 15/07/2018
22 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 22. NHU CẦU TỰ BÌNH LUẬN 15/07/2018
23 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 23. PHÂN TÁN TRÁCH NHIỆM 15/07/2018
24 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 24. HIỆU QUẢ CỦA NHU CẦU TĂNG CƯỜNG SỰ GIÚP ĐỠ 15/07/2018
25 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 25. TRÁCH NHIỆM GIÚP ĐỠ VÀ TỰ NGUYỆN GIÚP ĐỠ 15/07/2018
26 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 26. TÌNH CẢM QUY THUỘC ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý CHÍ GIÚP ĐỠ 15/07/2018
27 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 27. HIỆU ỨNG ĐỒNG CẢM GIÚP ĐỠ 15/07/2018
28 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 28. NHU CẦU CÔNG KÍCH VỚI ĐỐI THỦ MẠNH YẾU 15/07/2018
29 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 29. VŨ KHÍ DẪN DỤ NHU CẦU CÔNG KÍCH CON NGƯỜI 15/07/2018
30 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 30. HƯNG PHẤN DẪN ĐẾN NHU CẦU CÔNG KÍCH 15/07/2018
31 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 31. ĐIỆN ẢNH KHIÊU DÂM VỚI HÀNH VI CÔNG KÍCH 15/07/2018
32 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 32. ẢNH HƯỞNG CỦA PHIM ẢNH BẠO LỰC VỚI CON NGƯỜI. 15/07/2018
33 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 33. TIỀN THÙ LAO VỚI TÍNH NĂNG ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC. 15/07/2018
34 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 34. PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI 15/07/2018
35 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 35. NHU CẦU CẠNH TRANH SỰ YÊU THƯƠNG 15/07/2018
36 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 36. CẠNH TRANH TRONG KHỦNG KHOẢNG 15/07/2018
37 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 37. BỐI CẢNH CỦA BẠO LỰC VÀ NGƯỢC ĐÃI 15/07/2018
38 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 38. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DỰA VÀO NHAU VỚI MỤC TIÊU CỘNG ĐỒNG 15/07/2018
39 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 39. NHU CẦU SO SÁNH 15/07/2018
40 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 40. CƯỜNG ĐỘ NHU CẦU CHI PHỐI 15/07/2018
41 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 41. NHƯỢC ĐIỂM CỦA CON NGƯỜI CHI PHỐI HAM MUỐN 15/07/2018
42 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 42. SỰ SA ĐOẠ CỦA KẺ CÓ QUYỀN LỰC 15/07/2018
43 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 43. XỬ LÝ QUAN HỆ VỢ CHỒNG THẾ NÀO? 15/07/2018
44 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 44. SÁU HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA LỰC LƯỢNG 15/07/2018
45 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 45. NHU CẦU NHẤT TRÍ HÀNH ĐỘNG 15/07/2018
46 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 46. NĂM PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN 15/07/2018
47 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 47. NHU CẦU THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU LẨN TRÁNH THẤT BẠI. 15/07/2018
48 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 48. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN NHU CẦU 15/07/2018
49 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 49. NHU CẦU TỰ MÌNH BỔ SUNG 15/07/2018
50 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 50. SAI LẦM THUỘC VỀ THỰC HIỆN NHU CẦU 15/07/2018
51 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 51. NHÂN TỐ XÃ HỘI KHIẾN PHỤ NỮ LẨN TRÁNH THÀNH CÔNG 15/07/2018
52 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 52. QUY THUỘC NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI 15/07/2018
53 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 53. BẮT ĐẦU TỪ NHU CẦU THÂN CẬN 15/07/2018
54 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 54. SO SÁNH NHU CẦU THÂN CẬN VỚI XÃ HỘI 15/07/2018
55 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 55. LẨN TRÁNH NHU CẦU THÂN CẬN 15/07/2018
56 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 56. TRẮC NGHIỆM NHU CẦU THÀNH ĐẠT VÀ NHU CẦU THÂN CẬN 15/07/2018
57 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 57. NHU CẦU ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CỦA TRẺ EM 15/07/2018
58 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 58. NHU CẦU TỒN TẠI VÀ NHU CẦU XÃ HỘI CỦA QUAN HỆ MẸ CON 15/07/2018
59 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 59. NHU CẦU TIẾP XÚC CỦA TRẺ EM 15/07/2018
60 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 60. HAI NHU CẦU CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VỚI TRẺ EM 15/07/2018
61 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 61. ĐẶC TRƯNG CỦA TRẺ EM VÀ NHU CẦU CHE CHỞ 15/07/2018
62 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 62. NHU CẦU TÌM TÒI CỦA TRẺ EM 15/07/2018
63 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 63. NHU CẦU TỰ LẬP VÀ YÊU THƯƠNG 15/07/2018
64 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 64. TÍNH BẢN NĂNG 15/07/2018
65 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 65. SỰ THÀNH THỤC CỦA BẢN THÂN VỚI NHU CẦU 15/07/2018
66 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 66. THUYẾT HỌC TẬP LUYẾN ÁI 15/07/2018
67 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 67. ĐỐI TƯỢNG YÊU ĐƯƠNG 15/07/2018
68 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 68. SỰ HƯNG PHẤN CỦA TÌNH YÊU CHÍN MUỒI VỚI SINH LÝ 15/07/2018
69 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 69. BẬC BỀ TRÊN PHẢN ĐỐI TÌNH CẢM LUYẾN ÁI 15/07/2018
70 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 70. NHU CẦU NHẬN THỨC VĂN HOÁ 15/07/2018
71 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 71. QUAN HỆ GIỮA KHIÊU DÂM VỚI PHẠM TỘI 15/07/2018
72 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 72. QUAN HỆ GIỮA TÍNH NHU CẦU VÀ TÍNH CÔNG KÍCH 15/07/2018
73 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 73. ĐIỀU TRA VỀ LUYẾN ÁI CỦA NGƯỜI TRẺ TUỔI. 15/07/2018
74 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 74. NHU CẦU KHI KHÔNG CÓ CẢM GIÁC VỚI SỰ VẬT BÊN NGOÀI 15/07/2018
75 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 75. TRẮC NGHIỆM ĐỘNG CƠ HIẾU KỲ CỦA VƯỢN NGƯỜI 15/07/2018
76 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 76. SỰ GIAO LƯU TÌNH CẢM GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI 15/07/2018
77 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 77. NGUYÊN LÝ CHIẾT KHẤU CỦA NGUYÊN NHÂN BÊN TRONG 15/07/2018
78 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 78. LÝ LUẬN NHẬN THỨC BẢN THÂN VỚI ĐỘNG CƠ TỰ PHÁT 15/07/2018
79 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 79. TÍNH TỰ CHỦ 15/07/2018
80 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 80. TÍNH NĂNG ĐỘNG VỚI THU NHẬP 15/07/2018
81 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 81. CẢM GIÁC ĐÓI BỤNG VÀ MUỐN ĂN 16/07/2018
82 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 82. ĐẶC THÙ CỦA BỆNH ĐÓI 16/07/2018
83 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 83. BA HÌNH THỨC BÉO PHÌ 16/07/2018
84 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 84. CẢM GIÁC ĐÓI BỤNG VỚI GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỜNG GLUCÔ 16/07/2018
85 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 85. CƠ NĂNG CỦA NHU CẦU UỐNG NƯỚC 16/07/2018
86 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 86. ĂN ÍT ĂN NHIỀU BỮA VỚI ĂN NHIỀU ĂN ÍT BỮA 16/07/2018
87 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 87. NHU CẦU LÝ TRÍ TRONG TÌNH YÊU 16/07/2018
88 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 88. NHU CẦU NGỦ VÀ KHÔNG NGỦ 16/07/2018
89 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 89. NGƯỜI NGỦ NHIỀU VỚI NGƯỜI NGỦ ÍT 16/07/2018
90 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 90. TIẾT TẤU SINH VẬT VỚI NHU CẦU SINH LÝ 16/07/2018
91 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 91. ĂN QUÁ NHIỀU Ở TUỔI THANH XUÂN VỚI CHỨNG CHÁN ĂN 16/07/2018
92 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 92. LÝ LUẬN VỀ NGUY CƠ PHẠM PHÁP CỦA THANH NIÊN 16/07/2018
93 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 93. NHU CẦU CHE CHỞ CHUYỂN THÀNH NHU CẦU CÔNG KÍCH 16/07/2018
94 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 94. NHU CẦU YÊU THƯƠNG VÀ CÔNG KÍCH ĐỐI VỚI BỀ TRÊN 16/07/2018
95 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 95. CHỨNG BỆNH CUỒNG TỰ NGƯỢC ĐÃI MÌNH 16/07/2018
96 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 96. MƯỜI BA CÁCH HIỂU VỀ TỰ SÁT 16/07/2018
97 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 97. TỰ MÌNH PHÒNG NGỪA BỆNH THẦN KINH PHÂN LIỆT 16/07/2018
98 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 98. CHỨNG HOANG TƯỞNG VỚI CHỨNG ĐỐ KỴ 16/07/2018
99 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 99. KHÍ CHẤT HOÀN CẢNH CỦA BỆNH PHIỀN MUỘN 16/07/2018
100 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – 100. ĐIỀU TRA NHU CẦU TÂM LÝ 16/07/2018

Bình luận