64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

CÁC NƯỚC CỜ THƯƠNG LƯỢNG KHAI CUỘC1. Đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn muốn

2. Không bao giờ đồng ý với lời đề nghị đầu tiên

3. Giật mình sửng sốt trước những lời đề nghị

4. Tránh thương lượng kiểu đối đầu

5. Khách hàng miễn cưỡng và Người bán hàng miễn cưỡng

6. Dùng kỹ thuật câu kéo


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.