MÔ THỨC VÀ NGUYÊN TẮC

“Không có sự xuất sắc thật sự nào tồn tại trên đời mà tách biệt với cách sống đúng đắn.” – David Starr Jordan Bắt đầu từ bên trong Trong hơn 25 năm làm việc, tôi đã gặp và tiếp xúc với nhiều người rất thành đạt. Họ là doanh nhân, giảng viên đại học, … Continue reading MÔ THỨC VÀ NGUYÊN TẮC