89 Điều Khác Biệt Giữa Người Thành Công Và Kẻ Thất Bại

Điều 20Những người thành công luôn muốn gìn giữ uy tín của mình, vì thế, họ luôn biết giữ lời. Nếu bạn phân vân không biết mình có thể đưa ra một cam kết, một lời hẹn và làm tốt nó hay không thì đừng hứa. Không có gì gây thất vọng cho một người hơn là việc bị thất hứa và điều đó khiến họ không còn tôn trọng bạn nữa.

Những người biết giữ lời, trung thực sẽ có khả năng xây dựng được những mối quan hệ công việc và cá nhân bền vững. Việc xây dựng các mối quan hệ giá trị, có ý nghĩa là sẽ bất khả thi nếu đối tác luôn cho rằng bạn là người thất hứa. Những mối quan hệ có sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau sẽ không thể xây dựng trong một sớm một chiều, nó cần được dầm mưa dãi nắng qua thời gian. Mỗi lần giữ lời hứa là một lần bạn có thêm động lực và được tín nhiệm hơn. Tương tự, mỗi lần thất hứa là một lần sự tín nhiệm của bạn bị giảm bớt đi. Vì thế, việc giữ lời hứa rất quan trọng, nó giúp bạn đạt tới thành công. Ngược lại, thất hứa sẽ đưa bạn đến thất bại.

Thành công là biết giữ lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.