Thông tin truyện

99 Khoảnh Khắc Đời Người

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

267

99 Khoảnh Khắc Đời Người

Con người là một thực thể phức tạp, trong con người chứa đựng nhiều cảm xúc, tâm trạng khác nhau, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời...Qua quá trình nghiên cứu con người, các nhà nghiên cứu đã tổng hợp được 99 khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mà con người phải trải qua, có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn nhưng nếu con người có thể khống chế và điều khiển cảm xúc trong khoảnh khắc đó thì tâm hồn sẽ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, để khi trở về với cát bụi con người không phải hối tiếc.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 99 Khoảnh Khắc Đời Người – GIỚI THIỆU 20/04/2018
2 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 1 20/04/2018
3 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 2 20/04/2018
4 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 3 20/04/2018
5 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 4 20/04/2018
6 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 5 20/04/2018
7 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 6 20/04/2018
8 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 7 20/04/2018
9 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 8 20/04/2018
10 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 9 20/04/2018
11 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 10 20/04/2018
12 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 11 20/04/2018
13 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 12 20/04/2018
14 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 13 20/04/2018
15 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 14 20/04/2018
16 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 15 20/04/2018
17 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 16 20/04/2018
18 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 17 20/04/2018
19 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 18 20/04/2018
20 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 19 20/04/2018
21 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 20 20/04/2018
22 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 21 20/04/2018
23 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 22 20/04/2018
24 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 23 20/04/2018
25 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 24 20/04/2018
26 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 25 20/04/2018
27 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 26 20/04/2018
28 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 27 20/04/2018
29 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 28 20/04/2018
30 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 29 20/04/2018
31 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 30 20/04/2018
32 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 31 20/04/2018
33 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 32 20/04/2018
34 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 33 20/04/2018
35 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 34 20/04/2018
36 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 35 20/04/2018
37 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 36 20/04/2018
38 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 37 20/04/2018
39 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 38 20/04/2018
40 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 39 20/04/2018
41 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 40 20/04/2018
42 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 41 20/04/2018
43 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 42 20/04/2018
44 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 43 20/04/2018
45 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 44 20/04/2018
46 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 45 20/04/2018
47 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 46 20/04/2018
48 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 47 20/04/2018
49 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 48 20/04/2018
50 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 49 20/04/2018
51 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 50 20/04/2018
52 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 51 20/04/2018
53 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 52 20/04/2018
54 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 53 20/04/2018
55 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 54 20/04/2018
56 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 55 20/04/2018
57 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 56 20/04/2018
58 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 57 20/04/2018
59 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 58 20/04/2018
60 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 59 20/04/2018
61 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 60 20/04/2018
62 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 61 20/04/2018
63 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 62 20/04/2018
64 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 63 20/04/2018
65 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 64 20/04/2018
66 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 65 20/04/2018
67 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 66 20/04/2018
68 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 67 20/04/2018
69 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 68 20/04/2018
70 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 69 20/04/2018
71 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 70 20/04/2018
72 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 71 20/04/2018
73 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 72 20/04/2018
74 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 73 20/04/2018
75 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 74 20/04/2018
76 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 75 20/04/2018
77 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 76 20/04/2018
78 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 77 20/04/2018
79 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 78 20/04/2018
80 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 79 20/04/2018
81 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 80 20/04/2018
82 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 81 20/04/2018
83 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 82 20/04/2018
84 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 83 20/04/2018
85 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 84 20/04/2018
86 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 85 20/04/2018
87 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 86 20/04/2018
88 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 87 20/04/2018
89 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 88 20/04/2018
90 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 89 20/04/2018
91 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 90 20/04/2018
92 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 91 20/04/2018
93 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 92 20/04/2018
94 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 93 20/04/2018
95 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 94 20/04/2018
96 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 95 20/04/2018
97 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 96 20/04/2018
98 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 97 20/04/2018
99 99 Khoảnh Khắc Đời Người – CHƯƠNG 98 20/04/2018

Bình luận