Thông tin truyện

Âm Mưu Ngày Tận Thế

Tác giả:

Sidney Sheldon

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

455

Âm Mưu Ngày Tận Thế

Âm mưu ngày tận thế là một chiến dịch do cơ quan tình báo Mỹ và nhiều nước phương Tây tổ chức. Mục tiêu của họ là tiêu diệt các nhân chứng đi trên một chiếc xe buýt của hãng du lịch Thuỵ Sĩ, những người đã tận mắt chứng kiến một vật thể bay lạ gặp tai nạn. Chàng sỹ quan tình báo Mỹ đang say sưa trong yêu đương bị lôi dậy để lên đường làm công vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, các nhân chứng bị giết chết ngay trước khi họ có thể kể được những gì mình trông thấy. Nhưng bản thân anh ta lại không hề biết gì về những vụ ám sát đó. Rồi đến lượt anh từ người đi săn trở thành người bị săn đuổi. Cuối cùng thì anh cũng thoát chết nhờ lòng dũng cảm và cơ trí tuyệt vời, thậm chí đôi khi nhờ vào chính sự may mắn luôn mỉm cười với anh.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 1 09/01/2018
2 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 2 09/01/2018
3 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 3 09/01/2018
4 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 4 09/01/2018
5 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 5 09/01/2018
6 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 6 09/01/2018
7 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 7 09/01/2018
8 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 8 09/01/2018
9 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 9 09/01/2018
10 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 10 09/01/2018
11 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 11 09/01/2018
12 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 12 09/01/2018
13 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 13 09/01/2018
14 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 14 09/01/2018
15 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 15 09/01/2018
16 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 16 09/01/2018
17 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 17 09/01/2018
18 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 18 09/01/2018
19 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 19 09/01/2018
20 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 20 09/01/2018
21 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 21 09/01/2018
22 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 22 09/01/2018
23 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 23 09/01/2018
24 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 24 09/01/2018
25 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 25 09/01/2018
26 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 26 09/01/2018
27 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 27 09/01/2018
28 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 28 09/01/2018
29 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 29 09/01/2018
30 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 30 09/01/2018
31 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 31 09/01/2018
32 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 32 09/01/2018
33 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 33 09/01/2018
34 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 34 09/01/2018
35 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 35 09/01/2018
36 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 36 09/01/2018
37 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 37 09/01/2018
38 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 38 09/01/2018
39 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 39 09/01/2018
40 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 40 09/01/2018
41 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 41 09/01/2018
42 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 42 09/01/2018
43 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 43 09/01/2018
44 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 44 09/01/2018
45 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 45 09/01/2018
46 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 46 09/01/2018
47 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 47 09/01/2018
48 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 48 09/01/2018
49 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 49 09/01/2018
50 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 50 09/01/2018
51 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 51 09/01/2018
52 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 52 09/01/2018
53 Âm Mưu Ngày Tận Thế – CHƯƠNG 53 09/01/2018

Bình luận