Thông tin truyện

Ăn Cầu Nguyện Yêu

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1232

Ăn Cầu Nguyện Yêu

Nói sự thật. Chỉ nói sự thật. Elizabeth Gilbert đã tuyên ngôn vậy, khi cô kể lại câu chuyện cuộc đời mình trong Ăn, cầu nguyện, yêu. Những đau khổ rất nhân bản nhưng vẫn quá ngỡ ngàng đã xuất hiện giữa tuổi ba mưoi đầy xáo động của cô. Vượt qua tuyệt vọng, Liz tự mình thực hiện một hành trình dũng cảm để tìm kiếm thanh thản. Chính vì sự thật mà chuyện kể của một con người đã đủ sức mở lối cho hàng triệu người khác nhau trên khắp thế giới tìm được con đường thoát khỏi trầm cảm, thấy lại niềm vui và sự cân bằng, đồng thời sẵn sàng yêu nhau lần nữa. Ăn, cầu nguyện, yêu – cuốn hồi ký xuất sắc của Elizabeth Gilbert, một bestseller của The New York Times, được đánh giá là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn tới đời sống tâm lý Mỹ hiện đại. Tác phẩm đã bán hơn 5 triệu bản và được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên toàn cầu. Thành công rực rỡ của Ăn, cầu nguyện, yêu cũng chính là bước ngoặt đưa Elizabeth Gilbert trở thành một trong bốn nhà văn được tạp chí Time bình chọn vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Ăn Cầu Nguyện Yêu – Giới thiệu 09/01/2018
2 Ăn Cầu Nguyện Yêu – LỜI GIỚI THIỆU 09/01/2018
3 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 1 09/01/2018
4 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 2 09/01/2018
5 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 3 09/01/2018
6 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 4 09/01/2018
7 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 5 09/01/2018
8 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 6 09/01/2018
9 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 7 09/01/2018
10 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 8 09/01/2018
11 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 9 09/01/2018
12 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 10 09/01/2018
13 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 11 09/01/2018
14 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 12 09/01/2018
15 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 13 09/01/2018
16 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 14 09/01/2018
17 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 15 09/01/2018
18 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 16 09/01/2018
19 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 17 09/01/2018
20 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 18 09/01/2018
21 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 19 09/01/2018
22 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 20 09/01/2018
23 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 21 09/01/2018
24 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 22 09/01/2018
25 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 23 09/01/2018
26 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 24 09/01/2018
27 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 25 09/01/2018
28 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 26 09/01/2018
29 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 27 09/01/2018
30 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 28 09/01/2018
31 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 29 09/01/2018
32 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 30 09/01/2018
33 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 31 09/01/2018
34 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 32 09/01/2018
35 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 33 09/01/2018
36 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 34 09/01/2018
37 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 35 09/01/2018
38 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 36 09/01/2018
39 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 37 09/01/2018
40 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 38 09/01/2018
41 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 39 10/01/2018
42 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 40 10/01/2018
43 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 41 10/01/2018
44 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 42 10/01/2018
45 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 43 10/01/2018
46 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 44 10/01/2018
47 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 45 10/01/2018
48 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 46 10/01/2018
49 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 47 10/01/2018
50 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 48 10/01/2018
51 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 49 10/01/2018
52 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 50 10/01/2018
53 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 51 10/01/2018
54 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 52 10/01/2018
55 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 53 10/01/2018
56 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 54 10/01/2018
57 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 55 10/01/2018
58 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 56 10/01/2018
59 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 57 10/01/2018
60 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 58 10/01/2018
61 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 59 10/01/2018
62 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 60 10/01/2018
63 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 61 10/01/2018
64 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 62 10/01/2018
65 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 63 10/01/2018
66 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 64 10/01/2018
67 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 65 10/01/2018
68 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 66 10/01/2018
69 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 67 10/01/2018
70 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 68 10/01/2018
71 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 69 10/01/2018
72 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 70 10/01/2018
73 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 71 10/01/2018
74 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 72 10/01/2018
75 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 73 10/01/2018
76 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 74 10/01/2018
77 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 75 10/01/2018
78 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 76 10/01/2018
79 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 77 10/01/2018
80 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 78 10/01/2018
81 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 79 10/01/2018
82 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 80 10/01/2018
83 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 81 10/01/2018
84 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 82 10/01/2018
85 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 83 10/01/2018
86 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 84 10/01/2018
87 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 85 10/01/2018
88 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 86 10/01/2018
89 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 87 10/01/2018
90 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 88 10/01/2018
91 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 89 10/01/2018
92 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 90 10/01/2018
93 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 91 10/01/2018
94 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 92 10/01/2018
95 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 93 10/01/2018
96 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 94 10/01/2018
97 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 95 10/01/2018
98 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 96 10/01/2018
99 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 97 10/01/2018
100 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 98 10/01/2018
101 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 99 10/01/2018
102 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 100 10/01/2018
103 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 101 10/01/2018
104 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 102 10/01/2018
105 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 103 10/01/2018
106 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 104 10/01/2018
107 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 105 10/01/2018
108 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 106 10/01/2018
109 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 107 10/01/2018
110 Ăn Cầu Nguyện Yêu – CHƯƠNG 108 10/01/2018
111 Ăn Cầu Nguyện Yêu – TRI ÂN CUỐI CÙNG VÀ CAM ĐOAN LẦN NỮA 10/01/2018

Bình luận