Thông tin truyện

Ấn Tượng Sai Lầm

Tác giả:

Jeffrey Archer

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

836

Ấn Tượng Sai Lầm

Với cách kể chuyện tài hoa, Jeffrey Archer giống như đang chơi trò mèo vờn chuột với độc giả. Siêu phẩm của ông, vì thế đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy hàng đầu New York.“... Sau khi ra khỏi trung tâm thành phố, anh dừng lại để nhìn bản đồ. Anh quyết định vẫy một chiếc tắc xi, bởi vì anh sợ là sẽ khó kiếm tắc xi ở khu Berceni, khi anh cần phải cơ động. Một chiếc tắc xi cũng sẽ giúp anh cắt đuôi dễ dàng hơn, bởi vì nếu có một chiếc tắc xi nào đó đuổi theo anh, nó phải có màu vàng, và sẽ không thể lẫn vào đâu được một khi ra đến vùng ngoại ô. Anh xem bản đồ một lần nữa, rẽ trái ở góc phố tiếp theo, không ngoảnh nhìn lại, thậm chí cũng chẳng liếc nhìn vào các cửa hiệu hai bên đường. Nếu cô ta là một kẻ chuyên nghiệp, việc anh ngoảnh nhìn lại phía sau sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, bởi vì nó báo cho cô ta biết rằng anh đã đề phòng. Anh vẫy một chiếc tắc xi...”

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 1 27/05/2018
2 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 2 27/05/2018
3 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 3 27/05/2018
4 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 4 27/05/2018
5 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 5 27/05/2018
6 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 6 27/05/2018
7 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 7 27/05/2018
8 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 8 27/05/2018
9 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 9 28/05/2018
10 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 10 28/05/2018
11 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 11 28/05/2018
12 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 12 28/05/2018
13 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 13 28/05/2018
14 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 14 28/05/2018
15 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 15 28/05/2018
16 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 16 28/05/2018
17 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 17 28/05/2018
18 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 18 28/05/2018
19 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 19 28/05/2018
20 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 20 28/05/2018
21 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 21 28/05/2018
22 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 22 28/05/2018
23 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 23 28/05/2018
24 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 24 28/05/2018
25 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 25 28/05/2018
26 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 26 28/05/2018
27 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 27 28/05/2018
28 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 28 28/05/2018
29 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 29 28/05/2018
30 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 30 28/05/2018
31 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 31 28/05/2018
32 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 32 28/05/2018
33 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 33 28/05/2018
34 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 34 28/05/2018
35 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 35 28/05/2018
36 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 36 28/05/2018
37 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 37 28/05/2018
38 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 38 28/05/2018
39 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 39 28/05/2018
40 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 40 28/05/2018
41 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 41 28/05/2018
42 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 42 28/05/2018
43 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 43 28/05/2018
44 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 44 28/05/2018
45 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 45 28/05/2018
46 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 46 28/05/2018
47 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 47 28/05/2018
48 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 48 28/05/2018
49 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 49 28/05/2018
50 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 50 28/05/2018
51 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 51 28/05/2018
52 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 52 28/05/2018
53 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 53 28/05/2018
54 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 54 28/05/2018
55 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 55 28/05/2018
56 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG 56 28/05/2018
57 Ấn Tượng Sai Lầm – CHƯƠNG KẾT 28/05/2018

Bình luận