ANH HÙNG XẠ ĐIÊU

01. Tai họa bất ngờNước sông Tiền Đường mênh mông, ngày đêm vòng qua thôn Ngưu Gia ở Lâm
An không ngừng chảy ra biển lớn. Một dãy vài mươi cây bách ven sông lá đỏ
như lửa, đang lúc tháng tám. Đồng cỏ quanh thôn đang bắt đầu úa vàng, dưới
ánh tà dương càng thêm mấy phần hoang liêu.
Dưới hai gốc tùng lớn có một đám thôn dân, đàn ông đàn bà và khoảng mười
mấy đứa trẻ con đang tập trung lắng nghe một ông già gầy gò kể chuyện.
Người kể chuyện khoảng năm mươi tuổi, mặc một chiếc trường bào màu xanh
cũ đã bạc phếch biến thành màu chàm. Chỉ nghe y khua hai miếng phách gỗ
hoa lê, tay trái cầm dùi đánh vào chiếc trống tiểu yết mấy tiếng “Thùng
thùng”, xướng:
Đào con vô chủ tự ra hoa.
Khói cỏ mênh mông bóng ác tà
Mấy chỗ tường hoang quanh giếng cạn
Trước đây vốn vẫn chốn thôn gia
Người kể chuyện cầm phách gỗ khua lắc cắc mấy tiếng, nói:
Bài thơ thất ngôn này nói sau cơn binh lửa, những nơi vốn là nhà cửa đều trở
thành hoang vu đổ nát. Mới rồi tiểu nhân đã kể gia đình Diệp lão hán bốn
người bi hoan ly hợp, họp rồi lại tan, tan rồi lại họp. Bốn người bọn họ bị quân
Kim làm chia lìa, cũng may mà lại đoàn tụ được, vô cùng vui mừng trở lại cố
hương thì nhà cửa đã bị quân Kim đốt sạch, không biết làm sao đành tới Biện
Lương tìm cách mưu sinh. Không ngờ trời mây gió khó lường, người rủi may
chớp mắt.
Bốn người bọn họ mới tới thành Biện Lương thì lại gặp một toán quân Kim kéo
tới. Tên dẫn đầu đưa đôi mắt ba góc nhìn qua thấy Diệp Tam thư xinh đẹp bèn
nhảy xuống ngựa ôm chặt lấy nàng hô hô cười rộ rồi nhấc nàng đặt lên ngựa,
nói:
“Tiểu cô nương, theo ta về nhà hầu hạ lão gia.”
Nhưng Diệp Tam thư đời nào chịu nghe, ra sức giẫy giụa. Tên võ quan Kim
binh ấy nói:
“Ngươi không chịu theo ta thì ta sẽ giết hết cha mẹ anh em ngươi!”
Rồi giơ lang nha bổng lên đập luôn một nhát vào đầu Diệp Tứ lang, lập tức
xương sọ vỡ toang óc bắn tung tóe chết ngay tại chỗ. Đúng là:
Âm cảnh lại thêm hồn chết uổng,
Dương gian chẳng thấy bóng trai lành!
Diệp lão hán và vợ sợ điếng người, nhào lên phía trước ôm xác con cất tiếng
khóc lớn. Tên võ quan kia lại nhấc lang nha bổng lên, mỗi nhát một mạng, tính
luôn hai người. Diệp Tam thư lại không kêu khóc mà nói:
“Trưởng quan đừng nổi giận, ta theo ông về mà!”.
Tên võ quan cả mừng, đưa Diệp Tam thư đi. Không ngờ Diệp Tam thư nhân
lúc y không đề phòng, đột nhiên sấn lên tuốt thanh yêu đao của y, nhắm đúng
tim y một đao phóng tới, nói thì chậm chứ lúc ấy rất nhanh, một nhát đao ấy
đâm ra, nàng nghĩ đã báo thù được cho cha mẹ và em, không ngờ tên võ
quan ấy chinh chiến lâu năm, võ nghệ cao cường, thuận tay đẩy một cái. Diệp
Tam thư lập tức bắn ra. Tên võ quan vừa mắng một câu “Con tiện nhân?” thì
Diệp Tam thư đã nhấc ngọn đao lên cứa ngang cổ mình một nhát. Đáng
thương cho nàng:
Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường
Hồn thơm phút đã cửu tuyền xa chơi.
Y kể một đoạn, xướng một đoạn, chỉ nghe đám thôn dân ai cũng nghiến răng
nghiến lợi phẫn nộ than thở.
Người ấy lại nói: “Các vị khách quan, thường có câu rất hay là:
Làm người ăn ở phải hiền lành.
Ba thước trên đầu có thánh thần.
Làm ác nếu không còn báo ứng
Hung đồ đã hại hết sinh linh!
Nhưng quân Kim kia chiếm thiên hạ Đại Tống của chúng ta, giết người đốt
nhà, hãm hiếp cướp bóc, không gì không làm mà vẫn không thấy chúng bị báo
ứng gì cả. Chỉ trách vua quan Đại Tống chúng ta không chống lại.
Trung Quốc xưa nay vốn nhiều quân lắm tướng nhưng vừa thấy quân Kim kéo
tới đã hoảng hốt bỏ chạy, bỏ mặc bách tính chịu tai họa. Chuyện cả nhà gặp
tai họa như gia đình Diệp Tam thư thì ở Giang Bắc quả thật có hàng ngàn
hàng vạn, xảy ra như cơm bữa. Các vị sống ở Giang Nam, đúng là ở giữa thiên
đường, chỉ sợ một ngày nào đó quân Kim sẽ kéo tới thôi. Đúng là thà làm chó
thời bình còn hơn làm người thời loạn. Tiểu nhân là Trương Thập Ngũ, hôm
nay đi ngang quý địa, câu chuyện vừa kể hầu các vị khán quan mới rồi gọi là
Truyện Diệp Tam thư tiết liệt.” Chuyện kể đã xong, xin phép được nghỉ.
Rồi cầm hai miếng phách gỗ hoa lê lắc cắc lắc cắc khua loạn lên một hồi, đưa
ra một cái mâm gỗ.
Đám thôn dân cũng có người móc ra hai đồng ba đồng bỏ vào mâm, trong
giây lát được khoảng sáu bảy mươi đồng. Trương Thập Ngũ cảm tạ, cất tiền
vào tay nải, chuẩn bị lên đường.
Trong đám thôn dân có một đại hán khoảng hai mươi tuổi bước ra, nói: –
Trương tiên sinh, có lẽ ông từ phương Bắc xuống thì phải?
Trương Thập Ngũ thấy người ấy thân thể cao lớn, mày rậm mắt to, bèn nói: –
Đúng thế!
Đại hán kia nói: -Tiểu đệ xin làm chủ, mời tiên sinh uống vài chén được không?
Trương Thập Ngũ cả mừng nói: -Vốn không quen biết, đâu dám quấy quả.
Đại hán kia cười nói: -Uống vài ba chén là quen thôi. Ta họ Quách, tên Khiếu
Thiên.
Rồi chỉ vào một hán tử mặt mũi trắng trẻo đứng cạnh nói: -Vị này là Dương
Thiết Tâm. Dương huynh đệ. Mới rồi hai người bọn ta nghe tiên sinh kể
chuyện Diệp Tam thư quả thật rất hay nên có mấy câu muốn thỉnh vấn.
Trương Thập Ngũ nói: -Nói thế làm gì? Nói thế làm gì? Hôm nay được gặp hai
vị Quách Dương đây, cũng là có duyên.
Quách Khiếu Thiên đưa Trương Thập Ngũ tới một quán rượu nhỏ đầu thôn,
cùng ngồi vào bàn.
Chủ quán là một người què, chống hai cái nạng châm rãi hâm hai vò hoàng
tửu, sắp một đĩa đậu hủ, một đĩa đậu phụng rang mặn, một đĩa đậu hủ chiên,
lại cắt thêm ba quả trứng muối mang ra cho bàn khách giữa cứa rồi ngẩng
đầu nhìn mặt trời đang lặn phía chân trời, cũng không buồn nhìn ba người lấy
một cái.
Quách Khiếu Thiên rót rượu mời Trương Thập Ngũ uống hai chén rồi nói: -Đây
là chỗ nhà quê, chỉ ngày mùng hai và mười sáu mới có thịt, không có gì uống
rượu, xin tiên sinh đừng trách.
Trương Thập Ngũ cười nói: -Có rượu là tốt rồi. Nghe khẩu âm của hai vị thì có
lẽ cũng là người phương Bắc?
Dương Thiết Tâm nói: -Hai anh em bọn ta vốn là người Sơn Đông. Chỉ vì không
chịu nỗi sự hà hiếp của bọn chó Kim nên ba năm trước tìm tới đây, thích dân
vùng này có tình nghĩa nên ngụ lại. Mới rồi nghe tiên sinh nói chúng ta ở
Giang Nam cũng như đang ở thiên đường, chỉ sợ ngày nào đó quân Kim lại tới
đây, ông nói quân Kim có qua sông không?
Trương Thập Ngũ thở dài nói: -Giang Nam là trời đất phồn hoa, dưới đất đều là
vàng bạc, ngước mắt là thấy gái đẹp, quân Kim ngày nào lại không muốn tới?
Có điều họ tới hay không thì chủ ý không phải do nước Kim mà là do triều đình
Đại Tống ở Lâm An.
Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi: -Sao
lại lạ thế?
Trương Thập Ngũ nói: -Bách tính Trung Quốc ta so với người Nữ Chân thì đông
hơn gấp trăm lần. Chỉ cần triều đình chịu dùng trung thần lương tướng, chúng
ta một trăm người đánh một người của chúng thì quân Kim làm sao chống
được?
Nửa mảnh giang sơn phía Bắc của Đại Tống chúng ta là do năm xưa ba cha
con Huy tông, Khâm tông, Cao tông hai tay dâng lên cho người Kim thôi.
Ba ông vua ấy trọng dụng gian thần, coi thường bách tính, các đại tướng ra
sức chống Kim ai cách chức được thì cách chức, ai chặt đầu được thì chặt
đầu, hai tay bưng giang sơn cẩm tú dâng lên, người Kim từ chối lại là không
cung kính, đành phải nhận thôi. Từ nay trở đi nếu triều đình vẫn còn trọng
dụng gian thần thì đó chính là quỳ xuống mời xa giá của quân Kim tới, tại sao
họ không tới chứ?
Quách Khiếu Thiên giơ tay đập mạnh xuống bàn khiến cốc chén đũa bát nhảy
tung lên, nói: -Đúng thế!
Trương Thập Ngũ nói: -Nhớ năm xưa Huy tông Đạo Quân hoàng đế dốc lòng
muốn trường sinh bất lão, muốn làm thần tiên, đám gian thần được dùng loại
Thái Kinh. Vương Phủ toàn là bọn vô sỉ chuyên giúp vua vơ vét, như Đồng
Quán, Lương Sư Thành chỉ là bọn thái giám chuyên bợ đỡ, như Can Cổu, Lý
Bang Nhan là bọn lãng tử chuyên hầu hạ hoàng đế chơi bời. Đạo Quân hoàng
đế không ngó ngàng gì tới chính sự, cả ngày nếu không cầu tiên học đạo thì
phái người đi khắp nơi tìm kiếm các hoa khôi kỹ nữ. Một sớm quân Kim đánh
tới trước mắt, y bó tay hết kế, co đầu rút cổ, đem ngai vàng truyền lại cho con
là Khâm tông. Lúc ấy trung thần là Lý Cương đóng giữ kinh thành Biện Lương,
đại tướng các nơi chỉ huy quân cần vương, quân Kim đánh không được, chỉ
còn cách rút lui. Không ngờ Khâm tông nghe lời gian thần cách chức Lý
Cương, lại không dùng các tướng giỏi có oai vọng quen cầm quân thì làm sao
kinh thành không mất? Cuối cùng Huy tông, Khâm tông đều bị quân Kim bắt.
Hai lão hôn quân ấy mình làm mình chịu cũng được đi nhưng lại làm hại lây tới
hàng vạn vạn bách tính Trung Quốc chúng ta.
Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm càng nghe càng nổi giận. Quách Khiếu
Thiên nói: -Mối nhục lớn hai vua Huy Khâm bị quân Kim bắt trong niên hiệu
Tỉnh Khang chúng ta đã nghe nhiều rồi. Thiên thần thiên tướng gì đó cũng
nghe nói qua, chỉ là chuyện nói cho vui, chứ chẳng lẽ lại có thật sao?
Trương Thập Ngũ nói: -Lại còn giả à?
Dương Thiết Tâm nói: -Về sau Khang vương ở Nam Kinh nối ngôi làm vua, thủ
hạ có các đại tướng như Hàn Thế Trung, Nhạc gia gia, vốn hoàn toàn có thể ra
quân Bắc phạt, cho dù không đánh thẳng tới sông Hoàng Long được thì muốn
thu phục kinh thành Biện Lương cũng chẳng khó gì? Chỉ hận thằng gian tặc
Tần Cối chỉ muốn nghị hòa, hại chết Nhạc gia gia.
Trương Thập Ngũ rót rượu cho hai người Quách, Dương rồi rót cho mình một
chén, uống cạn một hơi, nói: -Nhạc gia gia có hai câu thơ là:
Chí mạnh đói ăn thịt giặc Hồ.
Nói cười khát uống máu Hung Nô.
Hai câu thơ ấy đúng là nói lên tâm sự của toàn thể bách tính Trung Quốc. Ồ,
thằng đại gian thần Tần Cối ấy may lắm, tiếc là chúng ta lại sinh muộn mất
sáu mươi năm.
Quách Khiếu Thiên hỏi: -Nếu sinh sớm sáu mươi năm thì sao?
Trương Thập Ngũ nói: -Lúc bấy giờ mà bằng vào khí khái anh hùng, thân thủ
hào kiệt của hai vị, tìm tới Lâm An bắt thằng gian thần ấy, ba người bọn ta ăn
thịt uống máu y thì không phải ngồi đây ăn đậu hủ uống rượu lạnh!
Ba người cười rộ.
Dương Thiết Tâm thấy một vò rượu đã cạn liền gọi thêm vò nữa, ba người mặc
sức chửi mắng Tần Cối. Người què lại bưng ra một đĩa đậu hủ, một đĩa đậu
phụng, nghe ba người chửi tới lúc sướng miệng đột nhiên khà khà buông hai
tiếng cười nhạt.
Dương Thiết Tâm hỏi Khúc Tam: -Có chuyện gì vậy? Ngươi nói bọn ta chửi Tần
Cối là không phải sao?
Lão què Khúc Tam nói: -Chửi hay lắm, chửi hay lắm, có gì không đúng chứ? Có
điều ta nghe người ta nói trong chuyện giết Nhạc gia gia để giảng hòa thì kẻ
đầu sỏ tội ác lại không phải là Tần Cối.
Ba người đều kinh ngạc, cùng hỏi: -Không phải là Tần Cối sao? Thế thì là ai?
Khúc Tam nói: -Tần Cối làm Tể tướng, nghị hòa cũng được, không nghị hòa
cũng được, y vẫn làm Tể tướng. Nhưng Nhạc gia gia toàn tâm toàn ý muốn
diệt Kim, rước hai vua Huy tông, Khâm tông về. Hai ông vua ấy mà về thì Cao
tông hoàng đế sẽ làm gì?
Y nói xong mấy câu ấy lại tập tễnh bước qua ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngẩng
đầu nhìn trời, lại ngồi yên xuất thần. Gã Khúc Tam này nhìn mặt bất quá chỉ
hai mươi tuổi mà lưng còng gập xuống, tóc điểm màu sương. Nhìn sau lưng
giống hệt một ông già. Trương Thập Ngũ và Quách, Dương hai người nhìn
nhau im bặt. Hồi lâu Trương Thập Ngũ mới nói: -Đúng, đúng lắm! Vị huynh đệ
đây nói rất đúng. Đúng là người đầu sỏ hại chết Nhạc gia gia e không phải là
Tần Cối mà là Cao tông hoàng đế.như núi Thái bèn nói đó là công của Tần Cối.
Tần Cối vốn đã được phong là Lỗ quốc công, đến lúc ấy lại được gia phong là
Thái sư vinh sủng không ai bằng, quyền thế nghiêng trời. Cao tông truyền ngôi
cho Hiếu tông. Hiếu tông truyền ngôi cho Quang tông thì người Kim chiếm
được quá nửa giang sơn của chúng ta. Quang tông truyền tới Khánh Nguyên
hoàng đế hiện nay, ông ta ngồi trên ngai vàng ở Lâm An đã năm năm, trọng
dụng vị Hàn Sá Trụ. Hàn Tể tướng thì từ nay trở đi sẽ ra sao? Hà hà, khó nói
lắm, khó nói lắm?
Vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy.
Quách Khiếu Thiên nói: -Khó nói cái gì? Đây là chỗ thôn quê, cứ nói không hề
gì, không phải như trong thành Lâm An tai vách mạch rừng. Thằng Tể tướng
giặc cướp Hàn Sá Trụ ấy thì ai chẳng biết là một tên đại gian thần? Nói tới bản
lĩnh hại nước hại dân thì Tần Cối cũng phải chắp tay xin kết nghĩa anh em với
y.
Trương Thập Ngũ nói tới chuyện hiện tại lại hơi sợ không dám nói thẳng, uống
một chén rượu, nói: -Quấy quả hai vị một bữa rượu, tiểu nhân cũng có một
câu muốn khuyên, hai vị là nam tử hán ngay thẳng, lời lẽ việc làm cũng nên
cẩn thận để tránh tai họa. Thời thế đã thế này, bách tính chúng ta cũng chỉ
còn cách ngậm đắng nuốt cay sống cho qua ngày thôi. Ồ! Đúng là:
Ngoài cảnh lầu cao lại có lầu.
Tây Hồ múa hát đến khi nào?
Gió nam thổi tới người say khướt!
Cứ nói: Hàng Châu tức Biện Châu.
Dương Thiết Tâm hỏi: -Bốn câu thơ ấy là nói chuyện cổ nào vậy?
Trương Thập Ngũ nói: -Không phải nói chuyện cổ, mà nói vua tôi nhà Đại Tống
ta chỉ lo uống rượu làm vui cạnh Tây Hồ, thưởng thức ca múa, tính là đời này
qua đời khác cứ lấy Hàng Châu làm kinh đô, không nghĩ tới việc thu hồi đất cũ,
lấy lại cựu đô Biện Lương nữa.
Trương Thập Ngũ uống đến khi say khướt mới cáo từ, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về
hướng Lâm An, chỉ nghe y lẩm bẩm mấy câu trong bài Mãn giang hồng của
Nhạc Phi Nhục Tỉnh Khang Chưa rửa hết.
Hờn tôi con.
Bao giờ sạch?
Cười xe dài …
Quách Khiếu Thiên trả tiền rượu, cùng Dương Thiết Tâm sóng vai về nhà. Nhà
hai người ở sát nhau, đi hơn mười trượng thì tới cổng.
Vợ Quách Khiếu Thiên là Lý thị đang xua gà vào chuồng, cười nói: -Hai người
lại uống rượu rồi. Dương thúc thúc, chú về đưa vợ qua ăn cơm với chúng tôi
luôn, chúng ta làm thịt một con gà.
Dương Thiết Tâm cười nói: -Được, hôm nay lại làm phiền chị. Bên nhà tôi cũng
nuôi khá nhiều gà vịt nhưng chỉ uổng gạo, không sao giết được một con, cứ
qua đây ăn của chị mãi.
Lý thị nói: -Vợ chú rất tốt bụng, nói bầy gà vịt ấy nuôi từ nhỏ đến lớn, bảo làm
sao nỡ lòng giết cho được?
Dương Thiết Tâm cười nói: -Tôi nói để tôi giết cho thì cô ta lại kêu kêu khóc
khóc, kể cũng buồn cười. Tối nay tôi đi săn ít thịt rừng, sáng mai xin mời lại đại
ca, đại tẩu.
Quách Khiếu Thiên nói: -Anh em một nhà, mời lại với không mời lại cái gì? Tối
nay anh em chúng ta cùng đi!
¤K
huya đêm ấy, Quách Dương hai người núp trong khu rừng cách thôn bảy
dặm về phía tây bắc, tay cầm cung tên, đinh ba, chỉ mong có heo rừng hoặc
hươu tìm ra ăn tối. Hai người chờ hơn một giờ, thủy chung vẫn không thấy gì.
Đang lúc không chờ nỗi nữa chợt nghe ngoài rừng vang tới một tràng tiếng
loảng xoảng, hai người giật nảy mình, đều thấy kỳ quái: -Có chuyện gì vậy?
Đúng lúc ấy chợt nghe xa xa có mấy người lớn tiếng quát: -Chạy đi đâu? Đứng
lại mau!
Trong màn đêm có một bóng người vọt vào rừng, dưới ánh trăng hai người
Dương, Quách nhìn thấy rất rõ, bất giác vô cùng ngạc nhiên, té ra người ấy
cầm hai chiếc nạng, chính là gã què Khúc Tam chủ quán rượu đầu thôn. Chỉ
thấy y chống mạnh chiếc nạng bên tay trái xuống đất một cái, thịch một tiếng
lập tức phi thân vọt tới núp sau thân cây, quả thật công phu khinh công cực
kỳ cao minh. Quách Dương hai người không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau,
trong lòng đều vô cùng kinh ngạc: -Bọn ta ngụ ở thôn Ngưu Gia ba năm mà
hoàn toàn không biết gã què Khúc Tam lại có võ công cao cường như thế.
Lúc ấy hai người nép sát xuống đám cỏ rậm, không dám cử động. Chỉ nghe
tiếng bước chân thình thịch vang lên, ba người đuổi theo đã tới ven rừng, cúi
đầu bàn bạc mấy câu rồi từng bước từng bước tiến vào rừng. Chỉ thấy họ đều
ăn mặc lối võ quan, trên tay ánh sáng lập lòe, mỗi người cầm một thanh đơn
đao. Một người lớn tiếng quát: -Gã què kia, lão tử nhìn thấy ngươi rồi, sao còn
chưa quỳ xuống đầu hàng?
Nhưng Khúc Tam cứ núp sau gốc cây bất động. Ba tên võ quan huy động đơn
đao chém gió vù vù, từ từ tiến tới gần, đột nhiên nghe huỵch một tiếng. Khúc
Tam chiếc nạng tay trái từ sau gốc cây phóng ra trúng giữa ngực một tên,
chiêu thế và lực đạo đều rất cương mãnh. Tên võ quan ấy kêu lên một tiếng
đau đớn, bay ngược về phía sau ngã vật xuống đất.
Hai tên võ quan còn lại lập tức huy động đơn đao chém tới Khúc Tam.
Khúc Tam chiếc nạng bên tay phải chống xuống đất một cái, nhảy qua bên trái
vài thước né qua hai thanh đơn đao, chiếc nạng bên tay trái đâm thẳng vào
mặt một tên. Tên võ quan ấy võ công cũng không kém, vung đao đón đỡ.
Khúc Tam không để thanh đơn đao của y chạm vào nạng, rút chiếc nạng bên
tay trái về, chiếc nạng bên tay phải lại quét ngang lưng tên kia.
Chỉ thấy hai chiếc nạng trong tay y thay nhau giơ lên đập xuống vô cùng mau
lẹ, tuy luôn luôn phải có một chiếc chống xuống đất để đứng cho vững, chỉ
còn một chiếc đối địch nhưng không có chút nào núng thế.
Quách Dương hai người thấy trên lưng y đeo một cái bao to nặng, đánh nhau
một lúc, một tên võ quan vung đao chém trúng chiếc bao, xoảng một tiếng,
chiếc bao rách toạc, rất nhiều đồ vật rơi xuống tung tóe. Khúc Tam nhân lúc y
đang vui mừng kêu lên, chiếc nạng bên tay trái vung ra, chát một tiếng, một
tên võ quan bị đập trúng đỉnh đầu ngã lăn quay ra đất. Người còn lại cả kinh
quay lưng bỏ chạy. Cước bộ của y rất mau lẹ, trong khoảnh khắc đã chạy ra
được mấy trượng. Khúc Tam quờ tay phải vào bụng một cái rồi thẳng tay ném
ra, dưới ánh trăng chỉ thấy một vật như cái đĩa tròn màu đen rít gió bay ra cắm
vào sau gáy y.
Tên võ quan ấy gào thảm một tiếng, thanh đơn đao rời khỏi tay bay ra, hai tay
khua loạn lên, ngửa mặt lên trời từ từ đổ xuống, giật giật mấy cái rồi nằm bất
động, rõ ràng đã chết rồi.
Quách Dương hai người nhìn thấy gã què Khúc Tam trong khoảnh khắc giết
chết ba người, võ công cao cường trước nay chưa từng nhìn thấy, trái tim
trong lồng ngực đập thình thình, không dám thở mạnh một tiếng, cùng nghĩ
thầm: -Người này giết chết mệnh quan triều đình, phạm vào tội chết. Nếu
chúng ta để y phát giác, chỉ sợ y muốn giết người bịt miệng, hai anh em
chúng ta chắc chắn không phải là địch thủ.
Lại thấy Khúc Tam xoay người lại, chậm rãi nói: -Quách huynh, Dương huynh,
xin mời ra đây!
Quách, Dương hai người cả kinh, chỉ đành từ đám cỏ rậm đứng lên bước ra,
nắm chặt ngọn đinh ba trong tay. Dương Thiết Tâm liếc ngọn đinh ba trong
tay Quách Khiếu Thiên một cái rồi bước lên trước hai bước.
Khúc Tam mỉm cười nói: -Dương huynh, ngươi dùng thương pháp dương gia
thì ngọn đinh ba kia cũng hợp. Nghĩa huynh ra ngươi sử dụng một đôi đoản
kích, võ khí rất không thuật tay nên người mới đứng chắn trước mặt y. Tốt tốt,
có nghĩa khí!
Dương Thiết Tâm bị y nói đúng tâm sự bất giác tay chân luống cuống.
Khúc Tam lại nói: Quách huynh: -Cứ cho là ngươi cầm song kích trong tay đi,
thì liệu hai người các vị hợp lực có thắng được ta không?
Quách Khiếu Thiên lắc đầu nói: -Không! Hai anh em bọn ta đúng là có mắt
không tròng, cùng ngụ với lão huynh ngươi trong thôn Ngưu Gia bấy nhiêu
năm mà hoàn toàn không nhận ra lão huynh ngươi là một cao thủ thân mang
tuyệt kỹ!
Khúc Tam lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: -Hai chân ta đã tàn phế, còn nói
cái gì tuyệt kỹ với không tuyệt kỹ?
Dường như mười phần chán chường, lại nói: -Nếu như năm xưa muốn thu
thập ba tên võ quan là Thị vệ đeo đao trong cung này thì cần gì phải phí sức
như thế? Hừ, không ra gì, không ra gì.
Quách Dương hai người nhìn nhau một cái không dám lên tiếng. Khúc Tam
nói: -Nhờ hai vị giúp gã què ta một chuyện là chôn giúp ba cái xác này, có
được không?
Quách Dương hai người lại nhìn nhau một cái. Dương Thiết Tâm nói: -Được!
Hai người dùng đinh ba đào một cái hố lớn, đem ba cái xác vứt xuống.
Tới cái xác cuối cùng, Dương Thiết Tâm thấy vật hình tròn màu đen cắm vào
gáy tên võ quan sâu mấy tấc, bèn vận kình tay phải rút ra, cảm thấy nặng
trịch, té ra là một tấm bát quái đúc bằng sắt, bèn chùi vết máu vào cái xác rồi
đưa lại cho Khúc Tam.
Khúc Tam nói: -Làm phiền quá!
Rồi cho tấm bát quái vào bọc, cởi cái bao trải xuống đất, nhặt nhạnh những đồ
vật bị rơi cho vào. Quách Dương hai người lấp đất chôn xác chết liếc mắt nhìn
qua, thấy có ba cuốn trục dài dài, ngoài ra toàn là vàng bạc châu báu sáng
rực. Khúc Tam để lại một cái bầu rượu bằng vàng, hai cái chén vàng không
cho vào bao, chia ra đưa cho hai người Quách Dương, nói: -Những vật này là
ta tới hoàng cung ở Lâm An ăn trộm được. Hoàng đế làm hại bách tính chịu
khổ, lấy một ít vàng bạc mà y lấy được của bách tính cũng chẳng phải là trộm
cắp gì. Hai món này xin chuyển lại cho hai vị.
Quách Dương hai người nghe y nói dám vào tận hoàng cung ăn trộm tài vật
trong đại nội, bất giác hoảng sợ ngẩn người, đều không dám đưa tay nhận lấy.
Khúc Tam lớn tiếng nói: -Hai vị là không dám nhận hay không chịu nhận đây?
Quách Khiếu Thiên nói: -Bọn ta không có công không dám nhận lộc, không thể
nhận vật gì của ngươi. Còn như chuyện đêm nay thì hai anh em bọn ta tự
nhiên quyết không hở ra một chữ nửa lời, lão huynh cứ yên tâm.
Khúc Tam nói: -Hừ, ta sợ các ngươi tiết lộ bí mật à? Nếu ta không sớm tra xét
rõ ràng lai lịch của hai người các ngươi thì đêm nay há có thể để cho hai vị còn
sống mà rời khỏi đây sao? Quách huynh, ngươi là hậu duệ của hảo hán Lương
Sơn Bạc Địa hựu tinh Trại Nhân Quý Quách Thịnh, sử dụng kích pháp gia
truyền, có điều biến dài thành ngắn, đổi một thành hai thôi. Dương huynh,
ông tổ ngươi là Dương Tái Hưng danh tướng dưới cờ của Nhạc gia gia. Hai
người các vị là dòng dõi trung nghĩa, khi phương Bắc rơi vào tay giặc, hai
người các ngươi lưu lạc giang hồ, sau đó kết nghĩa anh em rồi cùng tới thôn
Ngưu Gia cư trú, đúng không?
Quách Dương hai người nghe y nói toạc thân thế lại lịch của mình ra, lại càng
vô cùng kinh ngạc, chỉ còn cách gật đầu thừa nhận.
Khúc Tam nói: -Tổ tiên của hai người các vị là Quách Thịnh và Dương Tái
Hưng vốn đều là hảo hán lục lâm, về sau mới quy thuận triều đình, ra sức cho
Đại Tống. Chuyện cướp bóc tài vật bất nghĩa thì tổ tiên của các ngươi đều đã
làm qua rồi. Hai món vàng bạc này rốt lại các ngươi có nhận không?
Dương Thiết Tâm nghĩ thầm: -Nếu không nhận thì sẽ đắc tội với y!
Chỉ đành đưa tay nhận lấy, và nói: -Nếu vậy xin cảm tạ.
Khúc Tam đột nhiên lộ vẻ tươi cười, quảy bao phục lên vai, nói: -Về thôi!
Lúc ấy ba người sóng vai bước ra khỏi rừng. Khúc Tam nói: -Đêm nay thu
hoạch được nhiều, lấy được hai bức tranh của Đạo Quân hoàng đế, lại có một
bức chữ viết của y. Thằng khốn ấy làm vua không ra gì nhưng về lối vẽ Linh
mao và thư pháp Sấu kim thể thì quả thật là tuyệt diệu trong thiên hạ.
Quách Dương hai người cũng không hiểu lối vẽ Linh mao và thư pháp Sấu kim
thể là gì, chỉ líu ríu vâng dạ. Đi được một lúc, Dương Thiết Tâm nói: -Ban ngày
nghe vị tiên sinh kể chuyện kia nói nửa mảnh giang sơn Đại Tống chúng ta
đều mất từ tay Đạo Quân hoàng đế, thì tranh vẽ chữ viết của y có gì hay? Lão
huynh cần gì phải xông pha nguy hiểm vào hoàng cung để lấy trộm chứ?
Khúc Tam khẽ cười đáp: -Chuyện đó thì ngươi không hiểu đâu!
Quách Khiếu Thiên nói: -Gã Đạo Quân hoàng đế ấy đã có thể vẽ tranh viết chữ
đẹp thì rõ ràng rất thông minh, chỉ tiếc là y không chuyên tâm làm vua. Lúc ta
còn nhỏ nghe gia gia nói rằng một người bất kể học văn hay học võ thì chỉ cần
chuyên tâm vào một việc, chứ nếu chuyện này muốn làm, chuyện kia cũng
muốn làm thì rốt lại nhất định chẳng làm được chuyện gì.
Khúc Tam nói: -Người tư chất tầm thường thì đúng là như thế, nhưng thiên hạ
có rất nhiều người thông minh tuyệt đỉnh, văn tài võ học, thư họa cầm kỳ,
toán học binh thư cho tới y bốc tinh tướng, kỳ môn ngũ hành không môn nào
không biết, không môn nào không giỏi, chẳng qua các ngươi không gặp đó
thôi.
Nói tới đó y ngẩng đầu nhìn vầng trăng tàn ở chân trời, thở dài một tiếng.
Dưới ánh trăng, Quách Dương hai người thấy khóe mắt y chợt ứa ra mấy giọt
lệ thảm. Quách Dương hai người về tới nhà đem mấy món vàng bạc chôn thật
sâu sau hậu viện, cũng không hề nói với vợ một câu. Hai người từ đó ngày nào
cũng ra sức cày cấy săn bắn mưu sinh, lúc rảnh rỗi thì tập luyện binh khí
quyền cước, cho dù lúc chỉ có hai người với nhau cũng không nhắc tới chuyện
đó. Hai người có khi cũng tới quán rượu uống với nhau vài vò, gã què Khúc
Tam vẫn hâm rượu bưng lên, mang đậu hủ đậu phụng ra rồi tập tễnh bỏ đi,
ngồi cạnh cứa nhìn ra sông lớn im lặng với tâm sự của y, chuyện đánh nhau
trong rừng đêm trước tựa hồ chưa từng xảy ra.
Nhưng Quách Dương hai người gặp y dường như cũng có mấy phần kính sợ.
Thu qua đông lại, càng ngày càng lạnh. Một hôm nửa đềm gió bấc thổi mạnh,
tuyết bắt đầu rơi. Sáng hôm sau tuyết rơi càng lớn, bông bạc đầy trời, ngọc
rắng khắp đất bốn bề mênh mông trắng xóa. Dương Thiết Tâm nói với vợ
chiều nay chuẩn bị rượu thịt mời vợ chồng nghĩa huynh uống rượu thưởng
tuyết.
Ăn cơm trưa xong, y mang hai cái bầu lớn tới quán rượu đầu thôn mua rượu,
vừa tới trước quán thì thấy hai cánh cửa gỗ đóng chặt, bàn ghế cũng thu dọn
sạch sẽ.
Dương Thiết Tâm gõ cửa mấy cái, gọi: -Khúc Tam ca, bán cho ta ba cân rượu.
Nhưng không nghe trả lời. Một lúc sau y lại gọi vài tiếng, thấy vẫn không có
tiếng đáp bèn tới cạnh cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy trên bàn ghế phủ một lớp bụi
dày, bèn nghĩ thầm: -Vài hôm không ra, té ra Khúc Tam đã vắng nhà mấy hôm
rồi. Mong sao đừng xảy ra chuyện gì thì hay.
Lúc ấy chỉ đành xông pha gió tuyết qua thôn Hồng Mai cách đó năm dặm mua
rượu, nhân tiện mua thêm một con gà, về nhà làm thịt bảo vợ nấu nướng. Vợ
y là Bao thị, khuê danh là Tích Nhược, là con của một thầy đồ tư thục ở thôn
Hồng Mai, gả cho Dương Thiết Tâm chưa đầy hai năm. Chiều hôm ấy Bao thị
cho gà và cải trắng, đậu hủ, miến vào một cái nồi lớn, đặt lên bếp nổi lửa rồi
chặt một đa cá khô thịt khô, xế chiều qua mời vợ chồng Quách Khiếu Thiên
sang uống rượu.
Quách Khiếu Thiên vui vẻ nhận lời. Vợ y là Lý thị vì đang có thai, nôn mửa mấy
hôm, cứ ăn vào là nôn ra nên từ chối không qua. Lý thị khuê danh là Bình, Bao
Tích Nhược với nàng cũng như chị em ruột, hai người nói chuyện hồi lâu trong
phòng, Bao Tích Nhược pha cho Lý thị một bình trà nóng mới về nhà bày biện,
đã thấy chồng và Quách Khiếu Thiên bưng bếp lò đặt lên bàn hâm rượu, hai
người đã uống trước mấy chén.
Quách Khiêu Thiên nói: -Em gái, bọn ta không chờ cô đâu, lên đây mau đi.
Quách Dương hai người chơi thân, lại đều là kẻ hào kiệt, người nhà quê lại
không tỵ hiềm chuyện lễ tiết nam nữ. Bao Tích Nhược cười khẽ vâng dạ, thêm
than vào bếp, cầm một cái chén bước tới rói rượu ngồi xuống cạnh chồng,
thấy hai người sắc mặt bừng bừng, bèn cười nói: -Có chuyện gì mà hai anh
tức giận vậy?
Dương Thiết Tâm nói: -Bọn ta đang nói chuyện lôi thôi trong triều đình Lâm
An.
Quách Khiếu Thiên nói: -Hôm trước ta vào trà lâu Hỷ Vũ các ở đầu cầu Chúng
An, nghe người ta nói chuyện gã Tể tướng giặc cướp Hàn Sá Trụ. Người ấy nói
rất có đầu có đuôi, chắc không phải giả. Y nói bất kể là vị quan nào dâng thư
bẩm báo hay gởi công văn lên chỉ cần không ghi rõ mấy chữ “Kính biếu vật
này, …”vật này thì gã Tể tướng giặc cướp ấy sẽ không thèm ngó tới.
Dương Thiết Tâm thở dài nói: -Có loại hoàng đế như thế sẽ có loại Tể tướng
như thế, có loại Tể tướng như thế sẽ có loại quan lại như thế. Hoàng đại ca
ngoài cửa Dũng Kim thành Lâm An nói với ta một hôm y đang đốn củi cạnh núi
chợt thấy một toán quan quân hộ vệ một đám quan viên đi qua, thì Hàn Tể
tướng dẫn đầu trăm quan ra ngoài thành dạo chơi nhưng y cứ lo đốn củi, cũng
không để ý.
Chợt nghe gã Hàn Sá Trụ ấy than: ở đây giặc trúc lều tranh, đúng là phong
cảnh rừng núi tuyệt diệu, chỉ tiếc là thiếu mất tiếng gà kêu chó sủa? Y vừa nói
xong, chợt trong đám cỏ có mấy tiếng oẳng oẳng oẳng vang lên.
Bao Tích Nhược cười nói: -Con chó ấy tới thật đúng lúc!
Dương Thiết Tâm nói: -Đúng thế, rất đúng lúc. Con chó ấy sủa một hồi rồi rừ
đám cỏ chui ra, cô bảo đó là chó gì nào? Té ra đó chính là đường đường Phủ
Doãn Phủ Lâm An Triệu đại nhân.
Bao Tích Nhược ôm bụng cười bò ra nói: -Trời ạ!
Quách Khiếu Thiên nói: -Lần ấy Triệu đại nhân giả làm chó sủa, chắc nay mai
là được thăng quan.
Dương Thiết Tâm nói: -Cái đó tự nhiên.
Ba người uống rượu một hồi, chỉ thấy ngoài cửa tuyết rơi càng lúc càng lớn,
rượu nóng vào bụng, ba người đang cảm thấy nóng bức, chợt nghe trên
đường cái phía đông vang lại một tràng tiếng đạp tuyết, cước bộ rất nhanh, ba
người quay đầu nhìn ra thì là một đạo sĩ.
Đạo sĩ ấy đầu đội nón tre, vai khoác áo tơi, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, trên
lưng giắt chéo một thanh trường kiếm, ngù tơ màu vàng trên chuôi kiếm phất
phơ trong gió, gió tuyết đầy trời, rảo bước độc hành, quả thật khí khái phi
phàm. Quách Khiếu Thiên nói: -Vị đạo sĩ này rất giỏi võ công, xem ra cũng là
một hảo hán. Chỉ có một người, hay là mời vào.
Dương Thiết Tâm nói: -Không sai, chúng ta mời y vào uống vài chén, làm quen
thêm một người bạn.
Hai người đều hiếu khách, lập tức rời bàn ra cửa, chỉ thấy đạo nhân kia đi rất
nhanh, chớp mắt chỉ còn cách ngoài mười trượng nhưng không phải là nhấc
chân chạy mau, khinh công như thế quả thật hiếm có.
Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy kỳ lạ Dương Thiết Tâm lớn tiếng
gọi: -Đạo trưởng, xin dừng bước!
Tiếng gọi vừa dứt, đạo nhân kia liền quay lại gật gật đầu. Dương Thiết Tâm
nói: -Trời lạnh tuyết lớn, sao đạo trưởng không ghé vào uống vài chén cho đỡ
lạnh!
Đạo nhân kia cười nhạt một tiếng, lướt tới như bay, trong chớp mắt đã tới
trước cổng, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ ác cảm, cười nhạt nói: -Bảo ta dừng bước
là có ý gì? Nói mau xem.
Dương Thiết Tâm nghĩ thầm bọn ta có hảo ý mời ngươi uống rượu mà đạo
nhân ngươi lại vô lễ như thế, lúc ấy ngẩng đầu trợn mắt nhìn. Quách Khiếu
Thiên bèn ôm quyền nói: -Anh em bọn ta đang đun lửa uống rượu, thấy đạo
trưởng một mình đi trong tuyết lạnh nên lớn mật mời ghé chơi, nếu có đụng
chạm cũng xin đừng trách.
Đạo nhân kia đảo mắt một cái, lớn tiếng nói: -Tốt rất tốt, uống rượu thì uống
rượu!
Rồi rảo bước tiến vào. Dương Thiết Tâm lại bực mình, đưa tay kéo tay trái y lại,
nói: -Còn chưa thỉnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng?
Đột nhiên thấy cổ tay của đạo nhân ấy trơn như cá chạch trượt ra khỏi tay
mình, biết là không hay, vừa định lui lại đột nhiên thấy cổ tay đau buốt, đã bị
đạo nhân kia lật tay lại giữ chặt, trong lúc bất ngờ thấy như bị vòng sắt bóp
chặt, vừa đau vừa nóng, vội vận kình chống trả, nào ngờ cả cánh tay đã tê dại
không còn khí lực, cổ tay đau buốt như bị gãy xương.
Quách Khiếu Thiên thấy sắc mặt nghĩa đệ đột nhiên đỏ bừng, biết y thua thiệt,
nghĩ thầm vốn là có ý kết giao, nếu lại đổi ra động thủ thì đắc tội với hảo hán
giang hồ, vội bước tới nói: -Xin mời đạo trưởng ngồi.
Đạo nhân kia lại cười nhạt hai tiếng, buông cổ tay Dương Thiết Tâm ra bước
lên thềm, nghênh ngang ngồi xuống chính giữa, nói: -Hai người các ngươi rõ
ràng là người Sơn Đông lại trốn núp ở đây giả làm dân quê Lâm An, tiếc rằng
khẩu âm Sơn Đông còn chưa đổi được. Đàn ông như thế thì còn biết võ công
gì?
Dương Thiết Tâm vừa quẫn vừa giận, bước vào trong nhà rút một ngọn chuỷ
thủ trong tủ cho vào bọc rồi trở lại phòng khách, rót ba chén rượu, tự uống
cạn một chén, im lặng không đáp.
Đạo nhân kia nhìn ra tuyết lớn ngoài cửa, không uống rượu cũng không trò
chuyện, chỉ khẽ cười nhạt. Quách Khiếu Thiên thấy y có ý thù địch, biết y nghi
ngờ trong rượu có chuyện bèn cầm chén rượu trước mặt đạo nhân lên một
hớp uống cạn, nói: -Rượu lạnh mau lắm, xin đổi chén rượu nóng khác cho đạo
trưởng.
Nói xong lại rói một chén, đạo nhân kia đón lấy uống một hớp, nói: -Cho dù
trong rượu có thuốc mê cũng không làm gì được ta.
Dương Thiết Tâm càng thêm sôi máu, bèn phát tác nói: -Bọn ta có hảo ý mời
ngươi uống rượu, chẳng lẽ có ý hại ngươi? Đạo nhân nhà ngươi ăn nói không
ra gì, mời ra khỏi đây ngay. Rượu của bọn ta không phải giấm, thức ăn cũng
không phải thứ bỏ đi không ai ăn.
Đạo nhân kia hừ một tiếng, cũng không đếm xỉa gì tới cầm vò rượu tự rót tự
uống, uống cạn ba chén chợt cởi áo tơi tháo nón lá ra vứt xuống đất.
Dương Quách hai người nhìn lại chỉ thấy y khoảng hơn ba mươi tuổi, lông mày
xếch lên, sắc mặt hồng hào, mặt vuông tai lớn, ánh mắt sáng quắc. Y lại cởi
cái bao da trên lưng giũ ra bàn rầm một cái, Dương Quách hai người đều giật
mình nhảy dựng lên. Té ra vật trong bao da lăn ra là một cái đầu người máu
me bê bết. Bao Tích Nhược la hoảng: -Trời ơi!
Rồi chạy vào phòng trong. Dương Thiết Tâm đưa tay mò ngọn chuỷ thủ trong
bọc, đạo nhân kia lại giũ cái bao da một cái làm rơi ra thêm hai vật tròn tròn
máu me bê bết, định thần nhìn kỹ thì là một bộ tim gan, trông không giống
gan heo tim heo, chỉ e chính là tim gan người. Dương Thiết Tâm kêu lên: –
Thằng đạo nhân giặc cướp giỏi lắm!
Rồi rút ngọn chuỳ thủ ra đâm mau vào ngực đạo nhân. Đạo nhân cười nhạt
nói: -Lũ chó săn, động thủ rồi à?
Rồi phất chưởng trái đánh vào cổ tay Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm cổ
tay chợt tê rần, năm ngón tay lập tức mất hết khí lực, ngọn chuỳ thủ cũng bị
đoạt mất. Quách Khiếu Thiên bên cạnh nhìn thấy cả kinh, nghĩ thầm nghĩa đệ
là dòng dõi danh tướng, võ nghệ gia truyền của y lúc bình thời so tài thì mình
cũng còn kém một bậc, mà đạo nhân này lại không coi y ra gì, ra tay vừa rồi rõ
ràng là tuyệt kỹ “Không thủ đoạt bạch nhận” truyền tụng trên giang hồ, công
phu này chỉ mới nghe qua chứ trước nay chưa hề được thấy, hiện chỉ e nghĩa
đệ đã bị thương, bèn cúi xuống nhấc cái ghế lên, chỉ chờ ngọn chuỳ thủ trong
tay đạo nhân đâm ra là đón đỡ.
Ai ngờ đạo nhân kia không đếm xỉa gì tới, cầm ngọn chuỳ thủ khua loạn lên
một hồi băm nát mớ tim gan người thành một đống bầy nhầy, kế đó hú dài
một tiếng, âm thanh rung cả mái ngói, tay phải đập xuống một chưởng, chát
một tiếng, rượu thịt chén bát trên bàn đều bắn tung lên, nhìn tới cái đầu
người thì đã bị phát chưởng của y đánh nát xương sọ, ngay cái bàn cũng bị
chấn động nứt một đường dài.
Hai người đang kinh nghi bất định thì đạo nhân kia quát: -Bọn chuột nhắt vô
sỉ, hôm nay đạo gia đại khai sát giới đây!
Dương Thiết Tâm giận quá không nhịn được nữa, rút ngọn trường thương giắt
ở góc nhà vọt ra bãi đất tuyết trước cổng, quát lớn: -Ra đây ra đây, ta sẽ cho
ngươi biết mùi lợi hại của thương pháp Dương gia.
Đạo nhân kia cười nhạt nói: -Bọn chuột nhắt làm ma trành cho cọp nhà ngươi
mà cũng biết thương pháp Dương gia?
Rồi vọt ra cổng. Quách Khiếu Thiên thấy tình thế không hay, chạy về nhà lấy
đôi kích ra, chỉ thấy đạo nhân kia cũng không tuốt kiếm, vẫn đứng ở đó, tay áo
bào phần phật trong gió vang thành tiếng. Dương Thiết Tâm quát: -Tuốt kiếm
ra!
Đạo nhân kia nói: -Hai con chuột các ngươi nhất tề xông lên, đạo gia cũng chỉ
dùng tay không đối phó thôi.
Dương Thiết Tâm ra oai, một chiêu Độc long xuất động đánh ra, tua đỏ trên
đầu thương lay động, bóng thương cuốn lên thành một vầng sáng lớn phóng
thẳng vào giữa ngực đạo nhân. Đạo nhân chợt sửng sốt cất tiếng khen: -Hay
lắm!
Thân hình theo ngọn thương phóng tới lách qua bên trái, chưởng trái lật lại
chụp mũi thương.
Dương Thiết Tâm từng khổ luyện thương pháp từ nhỏ, học được công phu gia
truyền. Nên biết thương pháp Dương gia không phải tầm thường, năm xưa
Dương Tái Hưng một ngọn thương sắt dẫn đầu ba trăm quân Tống đại chiến
với bốn vạn quân Kim ở cầu Tiểu Thương, hăng hái giết hơn hai ngàn quân
giặc, đâm chết Vạn hộ trưởng Tán Bát Bột Đổng và hơn một trăm Thiên hộ
trưởng, Bá hộ trưởng, lúc bấy giờ quân Kim bắn tên như mưa, ông ta chỉ bị
trúng có một mũi, thuận tay bẻ găy mũi tên xông vào đánh tiếp, rốt lại vì ngựa
rơi xuống bãi bùn mới kiệt sức tuẫn tiết. Quân Kim đốt xác ông ta, lấy ra được
hơn hai thăng đầu mũi tên sắt. Trận ấy đánh giết quân Kim khiến chúng vừa
kính vừa sợ, thương pháp Dương gia oai chấn Trung nguyên.
Dương Thiết Tâm tuy không oai dũng bằng tổ tiên nhưng cũng đã được chân
truyền về thương pháp, chỉ thấy y khóa, đâm, đánh, hất, rê, đập, đỡ, chặn,
mũi thương lấp loáng, chiếc tua đỏ trên đầu thương chớp lên, một đường
thương pháp tuyệt diệu!
Dương Thiết Tâm đánh hết đường thương, chiêu số linh động, biến hóa xảo
diệu. Nhưng đạo nhân kia thân hình cứ theo mũi thương né tránh tiến thoái thì
làm sao đánh được y? Bảy mươi hai đường thương pháp Dương gia đánh
xong, Dương Thiết Tâm không khỏi mệt mỏi, cắp ngược ngọn thương sắt xoay
người bỏ chạy, đạo nhân kia quả nhiên nhấc chân đuổi theo. Dương Thiết Tâm
quát lớn một tiếng, hai tay nắm chắc cán thương, đột nhiên vặn lưng vung
tay, xoay người phóng thương đâm thẳng vào giữa mặt đạo nhân, chiêu này
mau lẹ tàn độc, đúng là chiêu Hồi mã thương trong thương pháp Dương gia
mỗi khi lâm trận phá địch thường dùng để giết danh tướng đối phương. Năm
xưa Dương Tái Hưng trước khi hàng Tống đối địch cùng Nhạc Phi từng dùng
chiêu này đâm chết em trai Nhạc Phi là Nhạc Phiên, quả thật vô cùng lợi hại.
Đạo nhân kia trong chớp mắt thấy ngọn thương đâm tới giữa mặt, quát lớn: –
Hảo thương pháp!
Song chưởng hợp lại, chát một tiếng đã kẹp chặt mũi thương giữa hai bàn tay.
Dương Thiết Tâm cố sức đâm mũi thương tới nhưng không hề động, bất giác
cả kinh, dùng hết sức bình sinh rút lại thì mũi thương vẫn như đúc cứng vào
một tòa núi sắt không sao rút lại được. Y mặt mũi đỏ bừng ra sức giật lại ba
lần, mũi thương thủy chung vẫn không rời khỏi song chưởng của đối phương.
Đạo nhân kia hô hô cười lớn, chưởng phải đột nhiên nhấc lên nhanh như chớp
đánh vào giữa ngọn thương, chát một tiếng.
Dương Thiết Tâm thấy hổ khẩu tê rần, bất giác buông tay, ngọn thương sắt rơi
xuống mặt tuyết. Đạo nhân kia cười nói: -Ngươi sử quả nhiên là thương pháp
Dương gia, đắc tội rồi, xin thỉnh giáo quý tính.
Dương Thiết Tâm hoảng sợ chưa định thần, thuận miệng đáp: -Tại hạ họ
Dương, tên Thiết Tâm.
Đạo nhân nói: -Dương Tái Hưng Dương tướng quân là tổ tiên của các hạ phải
không?
Dương Thiết Tâm nói: -Đó là ông cố ta.
Đạo nhân kia tỏ vẻ kính cẩn, ôm quyền nói: -Mới rồi hiểu lầm, ngỡ hai vị là
người xấu, đắc tội rất nhiều, té ra vốn là dòng dõi trung lương, quả thật thất
kính, xin thỉnh giáo quý tính vị này.
Quách Khiếu Thiên nói: -Tại hạ họ Quách, tên Khiếu Thiên.
Dương Thiết Tâm nói: -Y là nghĩa huynh của ta, là dòng dõi của hảo hán
Lương Sơn Bạc đầu lĩnh Trại Nhân Quách Quý Thịnh.
Đạo nhân kia nói: -Bần đạo quả thật rất thô lỗ, xin tạ lỗi ở đây.
Nói xong lại vái dài một vái. Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm cùng đáp
lễ nói: -Nói thế làm gì, mời đạo trưởng vào trong uống ba chén.
Dương Thiết Tâm vừa nói vừa nhặt ngọn thương sắt lên. Đạo nhân cười nói: –
Được, ta cũng đang muốn cùng hai vị uống cho thật sướng!
Bao Tích Nhược sợ chồng đánh nhau với người ta, lớn mật ra cửa đứng xem,
thấy ba người đổi xung đột thành bạn bè, trong lòng rất được an ủi, vội trở
vào bày biện mâm bát.
Ba người ngồi xong, Quách Dương hai người thỉnh giáo pháp hiệu đạo nhân.
Đạo nhân nói: -Bần đạo họ Khưu tên Xử Cơ …
Dương Thiết Tâm kêu lên một tiếng ;
-Ái chà!
Rồi nhảy bật dậy. Quách Khiếu Thiên cũng phát hoảng kêu lên: -Có phải là
Trường Xuân tử không?
Khưu Xử Cơ cười nói: -Đó là tiện hiệu mà bạn đồng đạo tặng cho, chứ bần đạo
thẹn không dám nhận.
Quách Khiếu Thiên nói: -Té ra là đại hiệp Trường Xuân tử phái Toàn Chân,
đúng là may mắn được gặp gỡ.
Hai người lạy phục xuống đất. Khưu Xử Cơ vội vàng đỡ dậy, cười nói: -Hôm
nay ta giết chết một tên gian nhân, quan phủ truy tìm rất gấp, hai vị đột nhiên
lại mời vào uống rượu, đây là nơi kinh thành, hai vị lại không giống như dân
quê tầm thường, vì thế mới nảy lòng nghi ngờ.
Quách Khiếu Thiên nói: -Người anh em của ta đây tính tình nóng nảy, lúc ở
cửa lại kéo đạo trưởng một cái càng khiến đạo trưởng sinh nghi.
Khưu Xử Cơ nói: -Tay người thường làm sao có được kình lực như thế? Ta chỉ
cho rằng hai vị ắt là tai mắt của quan phủ cải trang chờ sẵn ở đây toan bắt
bần đạo. Mới rồi ăn nói vô lễ, thật lỗ mãng quá.
Dương Thiết Tâm nói: -Không biết thì không trách được.
Ba người cười rộ. Ba người uống được vài chén, Khu Xử Cơ chỉ cái đầu người
nát bét dưới đất nói: -Người này tên Vương Đạo Càn, là một tên đại Hán gian.
Năm trước hoàng đế phái y mang lễ vật qua mừng thọ vua Kim, y lại câu kết
với người Kim, mưu đồ xâm phạm Giang Nam. Bần đạo đuổi theo hơn mười
ngày mới nắm được thóp của y.
Quách Dương hai người từ lâu đã nghe giang hồ đồn đại Trường Xuân từ Khưu
Xử Cơ võ công cao cường, tính tình nghĩa hiệp, lúc bấy giờ thấy y một bầu
nhiệt huyết vì nước trừ gian, càng thêm kính phục. Hai người nhân dịp xin
truyền thụ võ công, Khưu Xử Cơ chỉ dẫn rất tường tận. Thương pháp Dương
gia tuy là tuyệt kỹ của binh gia, dùng trên chiến trường có thể xung phong
phá trận nên trước nay vô địch, ai chống là chết, nhưng dùng để đối địch với
cao thủ võ học thì vẫn không đủ. Khưu Xử Cơ kiệm tu cả nội ngoại công phu,
võ công tuy chưa tới mức đăng phong tháo cực nhưng cũng đã đạt tới cảnh
giới rất cao, Dương Thiết Tâm làm sao có thể chống lại y vài mươi chiêu?
Nhưng Khưu Xử Cơ thấy y xuất thủ bất phàm, trong lòng thầm khen ngợi, có ý
dẫn dụ y sử dụng hết bảy mươi hai lộ thương pháp để xem y có phải là hậu
nhân của Dương gia thật không rồi mới thật sự ra tay, trong vài chiêu đã đánh
rơi ngọn thương sắt của y, lúc ấy bèn nói chiêu số của thương pháp này vốn là
dùng trên ngựa, nếu đánh dưới đất thì phải thay đổi, không thể nhất nhất
theo phép tắc có sẵn. Quách Dương hai người nghe thế không ngừng gật đầu
khen phải. Thương pháp Dương gia là tuyệt nghệ truyền cho con trai không
truyền cho con gái, Khưu Xử Cơ tuy hiểu biết rộng rãi nhưng cũng không rõ
hết chỗ tinh vi ảo diệu, lúc ấy cũng thỉnh giáo Dương Thiết Tâm vài chiêu. Ba
người rượu vào lời ra, tâm đầu ý hợp. Dương Thiết Tâm nói: -Hai anh em ta
được gặp đạo trưởng, đúng là điều may mắn trong đời. Đạo trương có thể
nghỉ lại vài ngày được không?
Khưu Xử Cơ đang định trả lời đột nhiên biến sắc, nói: -Có người tới tìm ta rồi.
Bất kể là gặp chuyện gì thì các ngươi cũng không được ra mặt, nhớ chưa?
Quách Dương hai người gật đầu vâng dạ. Khưu Xử Cơ nhặt cái đầu người, mở
cửa đi ra phi thân lên cây núp trong đám cành lá. Quách Dương hai người
thấy y hành động kỳ quái, ngơ ngác không hiểu.
Lúc ấy chung quanh im bặt, chỉ nghe ngoài cửa gió bấc thổi ào ào, qua một
trận gió, phía tây văng vẳng có tiếng vó ngựa vang tới, Dương Thiết Tâm nói: –
Vị đạo trưởng này thính tai thật.
Lại nghĩ thầm: -Vị đạo trưởng này võ công quả nhiên rất cao cường nhưng nếu
so với gã què Khúc Tam thì quả không biết ai hơn ai kém.
Lại qua một lúc, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, chỉ thấy trong gió tuyết có
mười mấy kỵ mã phóng tới rất mau, người cưỡi ngựa đều mặc áo đen đội mũ
đen, xông thẳng tới trước cổng.
Người đi đầu đột nhiên kìm ngựa quát: -Dấu chân tới đây là ngừng. Mới rồi có
người động thủ ở đây.
Mấy người phía sau nhảy xuống ngựa, quan sát dấu vết trên mặt tuyết.
Người đi đầu nói: -Vào nhà lục soát.
Liền có hai người xuống ngựa tới đập cửa nhà Dương gia. Đột nhiên trên cây
ném xuống một vật, bình một tiếng trúng ngay vào người đứng đầu. Cái ném
ấy kình lực rất mạnh, người kia bị đánh trúng vào đầu vỡ sọ chết ngay. Mọi
người la thét ầm ĩ, mấy người xúm lại vây quanh gốc cây.
Một người nhặt cái vật kia lên, hoảng sợ nói: -Là đầu Vương đại nhân.
Người đứng đầu rút trường đao ra quát lớn một tiếng, hơn mười người vây
thành một vòng tròn rộng dưới gốc cây. Y lại quát một tiếng khẩu lệnh, năm
người rút cung lắp tên, năm mũi tên cùng bắn vào chỗ Khưu Xử Cơ.
Dương Thiết Tâm cầm thương sắt định ra cửa trợ chiến, Quách Khiếu Thiên
vội kéo lại, hạ giọng nói: -Đạo trưởng bảo chúng ta không được ra. Nếu y ít
không chống được nhiều thì chúng ta ra tay cũng không muộn.
Câu nói chưa dứt, chỉ thấy trên cây có một, mũi tên phóng xuống, đó là Khưu
Xử Cơ tránh qua bốn mũi, bắt được mũi sau cùng, dùng thủ pháp Hoạt thủ
tiễn phóng xuống, chỉ nghe ối một tiếng, một người áo đen trúng tên ngã
ngựa lăn vào đám cỏ rậm. Khưu Xử Cơ tuốt kiếm nhảy xuống, kiếm quang vừa
chớp lên, hai người áo đen đã trúng kiếm. Người đứng đầu quát: -Thằng đạo
sĩ giặc cướp giỏi lắm, té ra là ngươi!
Roạt roạt roạt ba mũi tên theo tay bắn ra, trường đao xé gió, thúc ngựa sấn
vào. Khưu Xử Cơ kiếm quang liên tiếp chớp lên, lại hai người trúng kiếm ngã
ngựa. Dương Thiết Tâm chỉ há miệng ra nhìn, nghĩ thầm mình cũng luyện võ
mười năm nhưng vị đạo gia này kiếm chiêu mau lẹ như thế thì đừng nói là
chống cự, ngay cả nhìn cũng không thấy rõ, mới rồi nếu không phải y thủ hạ
lưu tình thì mình đã sớm mất mạng rồi.
Chỉ thấy Khưu Xử Cơ lui tới mau lẹ giao đấu với người cưỡi ngựa cầm đao,
người ấy cũng rất giỏi, một thanh đao đỡ gạt đâm chém rất oai mãnh.
Lại đấu thêm một hồi, Quách Dương hai người nhận ra Khưu Xử Cơ cố ý kéo
dài cuộc đấu với y, lúc rảnh tay hoặc phát chưởng hoặc phóng kiếm sát
thương một người của đối phương, dường như muốn giết tất cả số người đuổi
tới nên sợ đả thương người đứng đầu thì đám còn lại hoảng sợ chạy tan, sẽ
không dễ truy sát.
Qua khoảng nửa bữa cơm, phía đối phương chỉ còn sáu bảy người.
Người cầm đao biết không chống nổi liền quát lớn một tiếng, thúc mạnh hai
chân quay ngựa bỏ chạy. Khu Xử Cơ tả chưởng quờ về phía trước một cái đã
nắm trúng đuôi ngựa y, tay vừa phát kình, thân hình đã bay vọt lên, còn chưa
lên tới lưng ngựa thì một kiếm đã đâm suốt qua hậu tâm y xuyên ra luôn trước
ngực. Khưu Xử Cơ hất cái xác xuống, giật cương phi ngựa xông ra đâm chém,
chỉ thấy trong tiếng vó ngựa phi mau, kiếm quang loang loáng, tiếng gào thét
sợ hãi vang lên, từng người từng người đổ xuống, máu tươi loang rộng nhuốm
hồng cả một bãi tuyết lớn.
Khưu Xử Cơ cầm kiếm nhìn quanh chỉ thấy một bầy ngựa không có người cưỡi
chạy tứ tán, không kẻ địch nào còn sống, y hô hô cười lớn, vẫy tay nói với
Quách Dương hai người: -Giết như thế sướng tay chứ hả?
Quách Dương hai người mở cổng bước ra, trên mặt còn vẻ hoảng sợ.
Quách Khiếu Thiên nói: -Đạo trưởng, những người này là ai?
Khưu Xử Cơ đáp: -Ngươi lục soát trên người họ xem.
Quách Khiếu Thiên mò trên xác người cầm đao thấy có một tờ công văn, mở
ra xem thì là mật lệnh của Triệu Tri phủ phủ Lâm An trong nói sứ giả Đại Kim
quốc tố cáo với Tri phủ phủ Lâm An về hung thủ giết Vương Đạo Càn, sai bộ
khoái hợp đồng với người của Đại Kim quốc, hẹn ngày bắt hung thủ quy án.
Quách Khiếu Thiên đang tức giận thì Dương Thiết Tâm bên cạnh cũng kêu lên,
tay cầm mấy tấm mộc bài lấy được trên xác chết, trên khắc văn tự của người
Kim, xem ra trong đám người áo đen này phải có vài người là quân Kim. Quách
Khiếu Thiên nói: -Quân giặc vào nước ta mặc ý bắt người giết người, quan phủ
Đại Tống ta lại vâng lệnh sứ giả của họ, vậy thì còn trời đất nào nữa.
Dương Thiết Tâm than: -Hoàng đế Đại Tống đã xưng thần với nước Kim, quan
văn tướng võ của chúng ta lại không thành đầy tớ của người Kim sao?
Khưu Xử Cơ căm hờn nói: -Người xuất gia vốn phải lấy từ bi làm gốc, nhưng
nhìn thấy đám gian tặc hại dân, kẻ thù nước địch, bần đạo lại không thể thủ
hạ lưu tình.
Quách Dương hai người đồng thanh nói: -Giết hay lắm chứ, giết hay lắm chứ.
Cư dân trong thôn vốn ít, trời lạnh tuyết rơi lại càng không ai ra ngoài, cho dù
có người trong thấy cũng đã sớm chạy ngay về nhà đóng cửa không dám ra, ai
dám tới hỏi han này nọ? Dương Thiết Tâm lấy cuốc xẻng ra, ba người đem
mười mấy cái xác chôn vào một cái hố lớn.
¤B
ao Tích Nhược lấy chổi quét vết máu trên mặt tuyết vừa quét xong đột nhiên
thấy mùi máu tanh xông thẳng lên mặt, đầu óc choáng váng, nghiến răng một
cái ngồi phếch xuống mặt tuyết. Dương Thiết Tâm hoảng sợ vội bước qua đỡ
lên, luôn miệng hỏi: -Có sao không?
Bao Tích Nhược nhắm mắt không đáp, Dương Thiết Tâm thấy nàng sắc mặt
trắng bệch, tay chân lạnh giá, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Khưu Xử Cơ bước
qua nắm uyển mạch tay phải của Bao Tích Nhược, chẩn mạch xong lớn tiếng
cười nói: -Chúc mừng, chúc mừng!
Dương Thiết Tâm ngạc nhiên nói: -Chuyện gì vậy?
Lúc bấy giờ Bao Tích Nhược rên lên một tiếng tỉnh lại, thấy ba người đàn ông
đứng quanh bất giác thẹn thùng, vội vàng trở vào phòng trong.
Khưu Xử Cơ mỉm cười nói: -Tôn phu nhân có tin mừng rồi.
Dương Thiết Tâm mừng rỡ nói: -Thật không?
Khưu Xử Cơ cười nói: -Bình sinh bần đạo học hành chỉ có ba điều là hơi được
an ủi. Thứ nhất là y đạo, luyện đan không thành nhưng về việc chữa bệnh qua
đó cũng biết được không ít. Thứ hai là làm được mấy câu thơ đúng vần. Thứ
ba mới là mấy môn võ công mèo què.
Quách Kiếu Thiên cười nói: -Nếu võ công kinh người của đạo trưởng là mèo
què thì võ công của hai anh em tại hạ đúng là chuột một chân!
Ba người vừa trò chuyện vừa chôn xác chết, chôn lấp đâu đó xong lại vào nhà
bày mâm bát ra. Khưu Xử Cơ hôm nay một trận giết được không ít người Kim,
trong lòng thoải mái, ý khí rất hào. Dương Thiết Tâm nghĩ tới vợ đang có thai,
cười ha hả không ngậm miệng lại được, nghĩ thầm “Vị đạo trưởng này biết làm
thơ, đúng là văn võ song toàn” bèn nói: -Quách đại tẩu cũng đã có thai, xin
phiền đạo trưởng đặt tên con giúp anh em chúng ta được không?
Khưu Xử Cơ thoáng trầm ngâm rồi nói: -Con Quách đại ca cứ gọi là Quách
Tỉnh, con Dương nhị ca cứ đặt là Dương Khang, bất kể trai hay gái đều có thể
dùng hai cái tên ấy.
Quách Khiếu Thiên nói: -Hay lắm, ý của đạo trưởng là muốn bảo chúng không
được quên cái nhục Tỉnh Khang, phải nhớ cái nhục hai vua bị bắt.
Khưu Xử Cơ nói: -Đúng thế!
Rồi đưa tay vào bọc lấy ra hai thanh đoản kiếm đặt lên bàn. Hai thanh đoản
kiếm này dài ngắn hình thù giống hệt nhưhau, đều vỏ màu xanh, khâu bịt
vàng, chuôi bằng gỗ đen. Y cầm lấy ngọn chuỷ thủ của Dương Thiết Tâm khắc
lên chuôi một thanh hai chữ “Quách Tỉnh”, khắc lên chuôi thanh kia hai chữ
“Dương Khang”.
Quách Dương hai người thấy y đưa mũi dao như bay, so ra còn nhanh hơn
người thường viết chữ, lập tức hiểu ngay ý y. Khưu Xử Cơ khắc xong cười nói:
-Đang trên đường chẳng có vật gì, đôi đoản kiếm này xin để lại tặng cho hai
đứa bé chưa ra đời.
Quách Dương hai người cảm tạ nhận lấy, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy hơi
lạnh tỏa ra, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Khưu Xử Cơ nói: -Đôi đoản kiếm này là
ta vô tình lấy được, tuy sắc bén nhưng quá ngắn, bần đạo không quen dùng,
tương lai bọn trẻ có thể dùng để giết giặc phòng thân. Mười năm sau nếu bần
đạo còn sống trên đời, ắt sẽ trở lại truyền thụ cho bọn trẻ vài chiêu công phu,
được không?
Quách Dương hai người cả mừng, luôn miệng cảm tạ. Khưu Xử Cơ nói: -Quân
Kim đóng tổ ở phương Bắc, đối đãi với bách tính rất tàn ngược, thế ắt không
lâu dài được. Hai vị nên tự lo liệu.
Rồi nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mở cửa ra đi. Quách Dương
hai người định giữ lại nhưng y lướt đi như bay trên mặt tuyết, đã đi xa rồi.
Quách Khiếu Thiên thở dài nói: -Cao nhân hiệp sĩ rốt lại thoắt lui thoắt tới, bọn
ta hôm nay tuy may mắn được gặp, cũng định học hỏi thêm một chút, không
ngờ lại vô duyên.
Dương Thiết Tâm cười nói: -Đại ca, đạo trưởng hôm nay giết giặc sướng tay,
cũng có thể giúp chúng ta trút bớt nỗi phiền muộn.
Rồi cầm thanh đoản kiếm tuốt ra khỏi vỏ vuốt vuốt lưỡi kiếm, chợt nói: -Đại ca,
ta có một ý, anh xem có được không?
Quách Khiếu Thiên nói: -A gì vậy?
Dương Thiếu Tâm nói: -Nếu con chúng ta đều là trai thì cho kết làm anh em,
nếu đều là con gái thì cho kết làm chị em …
Quách Khiếu Thiên nói ngay: -Còn nếu là một trai một gái thì cho kết làm vợ
chồng.
Hai người đập tay vào nhau, hô hô cười rộ. Bao Tích Nhược trong phòng đi ra,
cười hỏi: -Có chuyện gì mà vui thế?
Dương Thiết Tâm đem chuyện mới rồi nói lại. Bao Tích Nhược chợt đỏ mặt,
trong lòng cũng rất vui vẻ. Dương Thiết Tâm nói: -Chúng ta cứ đổi đôi đoản
kiếm này rồi sẽ nói chuyện, kể như lễ vật đầu tiên. Nếu là anh em chị em thì
chúng ta sẽ đổi lại, còn nếu là một cặp vợ chồng nhỏ …
Quách Khiếu Thiên cười nói ;
-Vậy thì nói xin lỗi, hai thanh kiếm này đều về cả nhà anh thôi.
Bao Tích Nhược cười nói: -Biết đâu về cả nhà em thì sao.
Lúc ấy Quách Dương hai người bèn đổi kiếm cho nhau. Việc chỉ phúc định hôn
thời bấy giờ cũng là chuyện thường, hai đứa con chưa ra khỏi bụng mẹ, cha
mẹ đôi bên cũng đã có thể thay mặt chúng lo chuyện chung thân đại sự.
Quách Khiếu Thiên cầm đoản kiếm hớn hở về nhà nói lại với vợ. Lý Bình nghe
thấy cũng vui mừng.
Dương Thiết Tâm săm soi thanh đoản kiếm, rót rượu uống một mình, bất giác
say mềm. Bao Tích Nhược đỡ chồng lên giường, thu dọn mâm bát, thấy trời đã
xế bèn ra hậu viện cho gà vào chuồng rồi ra đóng cửa sau, chỉ thấy trên mặt
tuyết rải rác có vết máu vòng qua cửa sau. Nàng giật nảy mình nghĩ thầm: –
Vốn mình đã quét sạch vết máu rồi, nếu để công sai của quan phủ nhìn thấy
há chẳng phải là mối họa tày trời sao?
Vội lấy chổi ra cửa quét tuyết.
Vết máu ấy, đi thẳng vào khu rừng sau nhà, trên mặt tuyết còn lưu lại vết
người bò. Bao Tích Nhược càng ngờ vực, theo vết máu tiến vào rừng thông,
chuyển qua một ngôi mộ cổ, chỉ thấy dưới đất có một đống tròn tròn màu đen.
Bao Tích Nhược tới gần cúi nhìn mới hoảng sợ nhận ra là một xác chết mặc áo
đen, chính là một trong những người đuổi bắt Khưu Xử Cơ mới rồi, nghĩ có lẽ y
bị thương nhất thời chưa chết bò được tới đây. Nàng định quay về gọi chồng
dậy ra chôn, chợt xoay chuyển ý nghĩ Không khéo quỷ thần xui khiến lại có ai
đi ngang nhìn thấy. Bèn đánh bạo bước qua kéo cái xác ấy, định lôi vào giấu
trong bụi cỏ rậm rồi sẽ vào gọi chồng. Không ngờ nàng vừa đưa tay kéo, cái
xác ấy chợt nhúc nhích, kế rên lên một tiếng.
Bao Tích Nhược nhất thời phát hoảng hồn bất phụ thể, chỉ cho là quỷ nhập
tràng, quay người định bỏ chạy nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất
không nhấc lên được. Khoảng nửa bữa cơm, cái xác ấy không động đậy nữa,
nàng cầm chổi nhè nhẹ chọc vào một lúc, cái xác ấy lại rên lên một tiếng. âm
thanh rất yếu ớt. Nàng mới biết người ấy chưa chết, định thần nhìn lại thấy
đầu vai y trúng một mũi tên răng sói cắm sâu vào thịt, cánh tên dính đầy máu.
Tuyết trên trời không ngừng rơi xuống, người ấy toàn thân đã bị một lớp tuyết
mỏng phủ kín, chỉ cần đến nửa đêm sẽ chết cóng.
Nàng từ nhỏ đã có lòng nhân từ, chỉ cần nhìn thấy con sẻ, con ếch, thậm chí
loại sâu bọ như con kiến bị thương thì nhất định cũng sẽ đem về nhà cho ăn
đến khi lành lặn thả lại ra đồng, nếu chữa không được thì cả ngày không vui,
tính nết ấy đến lớn vẫn không đổi, đến nỗi trong nhà nuôi đầy các loại sâu bọ,
côn trùng, chim nhỏ thú nhỏ. Cha nàng là thầy đồ trong làng đi thi mấy lần
không đỗ, bèn theo tính nết của nàng đặt cho nàng cái tên là Tích Nhược. Nhà
họ Bao ở thôn Hồng Mai rất nhiều gà giò gà mái, vốn là vì Bao Tích Nhược nuôi
từ nhỏ đến lớn, quyết không chịu giết một con, cha mẹ muốn ăn chỉ có cách
ra chợ mà mua, vì vậy đám gà qué trong nhà đều được hưởng trọn tuổi trời,
thọ chung là được tống táng. Sau khi nàng được gả cho họ Dương, Dương
Thiết Tâm đối với người vợ như hoa như ngọc này mười phần yêu thương, việc
gì cũng chiều theo ý nàng. Hậu viện Dương gia tự nhiên cũng là một thế giới
của chim con thú con. Về sau đám gà con vịt con trong nhà họ Dương dần
dần trở thành gà lớn vịt lớn, chỉ là nàng lấy chồng chưa bao lâu nên trong nhà
chưa có gà già vịt già, nhưng đại thế đã thành, sau này nhất định sẽ có.
Lúc bấy giờ nàng thấy người kia hơi thở đứt đoạn nằm phục trên mặt tuyết lại
nảy đòng từ tâm. Tuy biết rõ y không phải là người tốt nhưng giương mắt nhìn
y chết rét thì trong lòng bất kể thế nào cũng thấy không nỡ. Nàng trầm ngâm
một thoáng rồi chạy mau vào nhà, định gọi chồng dậy bàn. Không ngờ Dương
Thiết Tâm say mê mệt, lay gọi thế nào cũng nằm bất động.
Bao Tích Nhược nghĩ thầm cứ cứu người trước rồi sẽ bàn, lúc ấy tìm thuốc kim
sang cầm máu của chồng, cầm thêm con dao cắt vải và nửa bầu rượu còn ấm
trên lò, lại chạy ra ngoài. Người kia vẫn nằm ở đó bất động.
Bao Tích Nhược đỡ y dậy, từ từ đổ rượu cho y. Nàng từ nhỏ đã quen chữa
bệnh cho chim con thú con, về việc chữa trị vết thương cũng hiểu biết chút ít.
Thấy mũi tên kia cắm vào thịt rất sâu, nhổ ngay ra chỉ e y sẽ mất máu chết tại
đương trường. Nhưng nếu không nhổ thì không sao chữa vết thương được.
Lúc ấy bèn cắn chặt răng, dùng con dao cắt vải khoét vết thương nắm mũi tên
dùng sức giật một cái. Người kia gào thảm một tiếng ngất đi luôn, máu tươi từ
vết thương phun ra dính đầy trước ngực áo Bao Tích Nhược, nhưng cuối cùng
mũi tên cũng đã rút ra được.
Bao Tích Nhược trái tim đột nhiên đập mạnh, vội đem thuốc kim sang rịt vào
vết thương, lấy vải bó chặt lại. Qua một lúc người kia từ từ tỉnh lại nhưng yếu
ớt vô lực ngay cả rên cũng không thành tiếng.
Bao Tích Nhược tay mềm chân yếu, quả thật không đỡ nổi người đàn ông to
lớn như thế linh cơ chợt động, bèn trở vào nhà lấy một cánh cửa kéo người ấy
đặt lên, kế đẩy tấm cánh cửa trên mặt tuyết như một cỗ xe trượt tuyết chở y
về nhà đưa vào kho củi.
Nàng vất vả suốt nửa ngày, lúc ấy mới hoàn hồn, thay áo rửa mặt, lấy một ít
canh gà còn thừa trong nồi, một tay cầm giá nến, lại vào kho củi xem hán tử
kia. Chỉ thấy y hơi thở yếu ớt nhưng chưa tắt hơi. Bao Tích Nhược trong lòng
được an ủi rất nhiều,bèn đút canh gà cho y. Người ấy ăn được nửa bát chợt ho
sù sụ một hồi.
Bao Tích Nhược phát hoảng, nhấc giá nến lên nhìn, dưới ánh nến chỉ thấy
người kia mi thanh mục tú sống mũi cao, đúng là một người đàn ông tuấn tú.
Nàng chợt thấy mặt nóng bừng, tay trái khẽ run lên chiếc giá nến lay động,
mấy giọt sáp nhỏ xuống mặt người kia.
Người kia mở mắt ra nhìn, chợt thấy trước mặt một khuôn mặt xinh đẹp như
hoa, hai má ửng hồng, mắt sáng long lanh, trong ánh mắt vừa có vẻ thương
xót vừa có vẻ thẹn thùng, quang cảnh trước mắt như đang trong mơ, bất giác
vô cùng ngạc nhiên. Bao Tích Nhược cúi đầu nói: -Ngươi đã khỏe chưa? Ăn
canh đi.
Người kia đưa tay muốn đón lấy nhưng cánh tay không có chút sức lực nào,
suýt nữa làm đổ cả vào người. Bao Tích Nhược vội giừ lấy bát canh, lúc này
cứu người là việc gấp, chỉ còn cách từng thìa từng thìa đút cho y.
Người kia ăn hết bát canh rồi, trong mắt dần dần có ánh sáng, chăm chú nhìn
nàng, hiện rõ vẻ vô cùng cảm kích. Bao Tích Nhược thấy ánh mắt y có chút ý
không tốt, bèn lấy mấy tấm đệm cỏ đắp cho y rồi cầm giá nến trở về phòng.
Đêm ấy nàng ngủ không yên, liên tiếp nằm mơ thấy mấy giấc mộng dữ.
Lúc thì thấy chồng một ngọn thương xông vào kho củi giết chết người ấy, lúc
thì thấy người ấy cầm đao chém chết chồng mình rồi đuổi bắt mình, bốn phía
đều là vực thẳm, không còn chỗ nào trốn chạy, mấy lần giật mình thức dậy,
hoảng sợ toát cả mồ hôi. Đến khi trời sáng trở dậy thì chồng đã dậy trước, chỉ
thấy y cầm ngọn thương sắt, đang dùng đá mài mài lại mũi thương. Bao Tích
Nhược nhớ lại giấc mộng đêm qua hoảng sợ giật nảy mình, vội chạy xuống kho
củi đẩy cửa bước vào lại càng sững sờ, té ra chỉ thấy một đống cỏ vương vãi ở
đó, còn người kia không biết đã đi đâu.
Nàng chạy ra hậu viện, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, trên mặt tuyết còn lưu lại
vết người bò về phía Tây. Nàng nhìn theo dấu vết bất giác ngẩn ngơ xuất
thần. Qua một lúc lâu, một trận gió lạnh ào ào thổi tới, nàng chợt thấy lưng
mềm chân nhũn, vô cùng mệt mỏi liền trở vào phòng khách. Dương Thiết Tâm
đã nấu xong cháo điểm tâm, đặt ra bàn cười nói: -Nàng xem ta nấu cháo cũng
ngon lắm chứ?
Bao Tích Nhược biết chồng thấy mình có thai nên đặc biệt thương yêu, bèn
cười một tiếng ngồi xuống, bưng bát cháo lên ăn. Nàng nghĩ nếu đem chuyện
đêm qua nói với chồng thì y ghét kẻ ác như kẻ thù, nhất định sẽ tìm giết người
kia, há chẳng phải cứu người không trót sao. Cho nên lúc ấy bèn im bặt không
nói gì tới.
¤ Thấm thoát đông qua xuân tới, chớp mắt đã vài tháng. Bao Tích Nhược bụng
đã to dần, ngày càng cảm thấy xoay trở khó khăn, chuyện cứu người hôm ấy
cũng dần dần quên đi.
Hôm ấy vợ chồng Dương thị ăn cơm chiều xong. Bao Tích Nhược ngồi dưới
đèn may áo mới cho chồng. Dương Thiết Tâm đan xong đôi giày cỏ đem treo
lên tường, sực nhớ ban ngày đi cày ruộng bị hỏng lưỡi cày bèn nói với Bao
Tích Nhược: -Lưỡi cày hư rồi, sáng mai gọi Trương Mộc Nhi ở thôn Đông thêm
một cân rưỡi sắt hàn lại.
Bao Tích Nhược nói: -Được rồi?
Dương Thiết Tâm nhìn vợ nói: -Áo của ta còn đủ mặc, nàng đã yếu ớt lại thêm
đứa con, nên nghỉ ngơi cho nhiều, đừng may quần áo cho ta làm gì.
Bao Tích Nhược ngoảnh đầu qua cười một tiếng, vẫn không ngừng tay.
Dương Thiết Tâm bước qua, nhẹ nhàng giữ mũi kim của nàng lại. Bao Tích
Nhược lúc ấy mới đứng dậy vặn lưng, tắt đèn đi ngủ.
Đến nửa đêm. Bao Tích Nhược mơ mơ màng màng chợt nghe chồng trở mình,
giật mình thức giấc, chỉ thấy xa xa có tiếng vó ngựa, nghe âm thanh thì từ
phía Tây chạy qua phía đông, hồi sau cũng có tiếng vó ngựa từ phía đông
vang tới, kế đó hai phía nam bắc cũng đều có tiếng vó ngựa. Bao Tích Nhược
ngồi dậy nói: -Tại sao bốn phía đều có tiếng vó ngựa thế?
Dương Thiết Tâm vội xuống giường mặc áo, trong khoảnh khắc tiếng vó ngựa
bốn phía đã tới gần, chó trong thôn đua nhau sủa ran. Dương Thiết Tâm nói: –
Chúng ta bị bao vây rồi!
Bao Tích Nhược hoảng sợ nói: -Tại sao lại thế?
Dương Thiết Tâm nói: -Không biết.
Rồi đưa thanh đoản kiếm Khưu Sử Cơ tặng cho vợ nói: -Nàng cầm lấy để
phòng thân.
Kế rút ngọn thương sắt trên tường xuống nắm chặt trong tay. Lúc ấy cả bốn
phía đông tây nam bắc người reo ngựa hí đã tụ họp thành một khối.
Dương Thiết Tâm đẩy cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy đại đội binh mã đã bao vây
quanh thôn, binh lính tay giơ cao đuốc, bảy tám tên võ tướng cưỡi ngựa
phóng qua phóng lại.
Chỉ nghe đám quân sĩ nhất tề quát lớn: -Bắt lấy phản tặc, không để phản tặc
chạy thoát!
Dương Thiết Tâm nghĩ thầm Đây chắc là tới bắt Khúc Tam rồi. Mấy hôm trước
không thấy y trong thôn, may là y không có nhà, nếu không thì cho dù võ công
của y cao cường hơn cũng không chống nổi bấy nhiêu quan quân. Chợt nghe
một tên võ tướng cao giọng gọi: -Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm hai tên
phản tặc mau ra bó tay chịu trói.
Dương Thiết Tâm cả kinh. Bao Tích Nhược càng sợ xanh mặt. Dương Thiết
Tâm hạ giọng nói: -Không rõ quan quân có chuyện gì lại tới vu oan giá họa làm
hại lương dân. Theo lên quan phủ thì sẽ không xét rõ ngay gian được, chúng
ta chỉ còn cách bỏ trốn. Nàng đừng sợ, bằng vào ngọn trường thương này của
ta nhất định đưa được nàng ra khỏi vòng vây.
Gã một thân võ nghệ cao cường, lại từng qua lại giang hồ, lúc ấy lâm nguy
không loạn, đeo bao tên vào, nắm chặt tay phải vợ.
Bao Tích Nhược nói: -Để ta đi thu thập hành lý.
Dương Thiết Tâm nói: -Chúng ta chỉ cần thoát thân, ta và nàng tự nhiên có
thể xây dựng lại nhà cửa nơi khác.
Bao Tích Nhược nói: -Còn bầy gà con vịt con thì sao?
Dương Thiệt Tâm than: -Con nhóc ngu ngốc, bây giờ mà còn tiếc mấy con vật
ấy à?
Ngừng một lúc lại an ủi: -Bọn quan quân đuổi bắt được đám gà con, mèo con
của nàng cũng còn khó.
Câu nói vừa dứt, ngoài cửa sổ ánh lửa sáng rực, đám quân sĩ đã đốt hai gian
chứa cỏ, lại có hai tên lính giơ cao đuốc châm vào mái nhà Dương gia, quát
lớn: -Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm hai tên phản tặc còn không chịu
ra, thì sẽ đốt toàn bộ thôn Ngưu Gia thành bình địa.
Dương Thiết Tâm khí tức đầy ruột, đạp cửa xông ra lớn tiếng quát: -Ta là
Dương Thiết Tâm đây? Các ngươi muốn gì?
Hai tên lính hoảng sợ vứt đuốc quay người bỏ chạy. Trong ánh lửa một tên võ
quan phi ngựa phóng tới quát lớn: -Được, ngươi là Dương Thiết Tâm à, theo
ta về gặp quan trên! Bắt lấy nó.
Bốn năm tên lính nhất tề xông vào. Dương Thiết Tâm vung ngọn thương lên,
một chiêu Bạch hồng kinh thiên quét ngã ba tên, lại một chiêu Bạch hồng kinh
thiên quét ngã ba tên, lại một chiêu Xuân lôi chấn nộ, cán thương hất một tên
ngã bò càng trên mặt đất, quát lớn: -Muốn bắt người thì trước tiên phải nói
xem ta phạm tội gì đã.
Tên võ quan kia mắng: -Phản tặc to gan, dám chống cự à!
Y ngoài miệng chửi mắng nhưng trong lòng cũng sợ đối phương dũng mãnh,
không dám tới gần. Một tên võ quan khác đứng sau lưng y quát: -Hãy ngoan
ngoãn theo lão gia lên quan, thì khỏi thêm tội danh khác. Có công văn đây!
Dương Thiết Tâm nói: -Đưa ta xem.
Tên võ quan ấy nói: -Còn có một tên tội phạm họ Quách nữa.
Quách Khiếu Thiên ló nửa người trên ra cửa sổ, giương cung lắp tên quát: –
Quách Khiếu Thiên trong này.
Mũi tên chĩa thẳng vào y. Tên võ quan ấy rợn tóc gáy, chỉ thấy sống lưng lạnh
buốt, quát lớn: -Ngươi bỏ tên xuống ngay, ta đọc công văn cho các ngươi
nghe.
Quách Khiếu Thiên lớn tiếng quát: -Đọc mau lên!
Cánh cung lại càng giương căng. Tên võ quan kia không biết làm sao bèn giở
tờ công văn lớn tiếng đọc: -Hai tên tội phạm Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết
Tâm ở thôn Ngưu Gia phủ Lâm An câu kết với giặc cướp, mưu đồ bất chính,
lập tức bắt về tra hỏi, xét xử theo pháp luật.
Quách Khiếu Thiên nói: -Công văn của nha môn nào vậy?
Tên võ quan kia nói: -Là thủ dụ của Hàn tướng gia.
Quách Dương hai người đều giật mình, đều nghĩ thầm: -Chuyện gì mà quan
trọng đến thế, đến nỗi đích thân Hàn Sá Trụ phải viết thủ dụ? Chẳng lẽ chuyện
Khưu đạo trưởng giết chết quan quân đã bị lộ rồi sao?
Quách Khiếu Thiên nói: -Là ai tố cáo? Có bằng chứng gì không?
Tên võ quan kia nói: -Bọn ta chỉ biết bắt người, các ngươi cứ tới phủ đường tự
phân biện.
Dương Thiết Tâm quát: -Hàn Thừa tướng chuyên hại lương dân vô tội, ai mà
chẳng biết? Bọn ta thật không làm được chuyện đó.
Tên võ quan đứng đầu quát: -Chống lại mệnh lệnh, kháng cự quan quân thì
tội thêm một bậc.
Dương Thiết Tâm nhìn qua vợ nói: -Nàng mau mặc thêm mấy cái áo, để ta
cướp ngựa của chúng cho nàng. Để ta bắn ngã đám quan tướng thì quân lính
tự nhiên rối loạn.
Trong tiếng cung bật, tên bay như sao băng, trúng vào vai phải tên võ quan
kia. Tên võ quan ấy “ái chà” một tiếng ngã lăn xuống ngựa, đám quân sĩ lớn
tiếng la thét, một tên võ quan khác quát lớn: -Bắt phản tặc?
Đám quân sĩ nhao nhao xông lên. Quách Dương hai người phát tên liên châu,
trong chớp mắt bắn ngã sáu bảy tên lính, nhưng quan quân đông người, dưới
sự đốc thúc của đám võ quan đã xông tới trước cổng hai nhà.
Dương Thiết Tâm quát lớn một tiếng xông ra khỏi cổng vung thương sắt lên,
quan quân la thét chạy ngược trở lại. Y sấn tới cạnh một tên võ quan cưỡi
ngựa trắng vung thương đâm, tên võ quan ấy giơ thương gạt đỡ. Nào ngờ
thương pháp Dương gia biến hóa linh động, mũi thương trầm xuống một cái,
tên võ quan kia đã bị đâm trúng đùi. Dương Thiết Tâm hất ngọn thương lên,
tên võ quan lăn nhào xuống đất. Dương Thiết Tâm chống ngọn thương sắt
xuống đất một cái phi thân lên ngựa, hai đùi kẹp chặt, con ngựa hí lớn một
tiếng, dưới ánh lửa sáng phóng thẳng vào nhà. Dương Thiết Tâm nhấc thương
đâm ngã một tên lính đứng cạnh cổng, khom người vươn tay kéo Bao Tích
Nhược lên ngựa, lớn tiếng quát: -Đại ca theo ta!
Quách Khiếu Thiên múa song kích bảo vệ vợ là Lý Bình, xông vào đám đông
đánh giết. Quan quân thấy hai người hung hãn không thể ngăn cản, đua nhau
phát tên rào rào. Dương Thiết Tâm phóng ngựa phi ngang Lý Bình, gọi lớn: –
Đại tẩu, lên ngựa mau!
Nói xong nhảy luôn xuống. Lý Bình vội nói: -Không được!
Dương Thiết Tâm đời nào đếm xỉa, quờ một cái ngang hông nàng nhấc lên
ngựa. Hai anh em kết nghĩa theo sau ngựa vừa đánh vừa chạy, cố thoát lấy
thân. Chạy chưa bao lâu, đột nhiên trước mặt có tiếng hò reo vang dậy, lại có
một đội quân mã đánh tới Quách Dương hai người thầm kêu khổ, toan tìm
đường chạy trốn thì phía trước tên đã rào rào bắn tới. Bao Tích Nhược kêu một
tiếng “ái chà!”, con ngựa trúng tên ngã quỵ xuống đất, hất ngã hai người đàn
bà. Dương Thiết Tâm nói: -Đại ca, anh bảo vệ họ, ta xông lên cướp ngựa.
Nói xong múa thương xông vào đám quan quân đánh giết. Mười tên quân sĩ
xếp thanh một hàng, tay cầm trường mâu chĩa thẳng vào Dương Thiết Tâm,
đồng thanh gầm lên. Quách Khiếu Thiên nhìn thấy quan quân thế mạnh, nghĩ
thầm: -Bằng vào sức hai anh em mình thì chạy thoát không khó, nhưng trước
sau đều có giặc, vợ con thì bất kể thế nào cũng không thể cứu được. Bọn
mình lại không phạm pháp, nếu chết uổng nơi này chẳng bằng tới phủ Lâm An
phân biện. Lần trước Khưu Xử Cơ đạo trưởng giết sạch sai dịch và quân Kim
không còn tên nào, kẻ chết không thể đối chứng, chắc quan phủ cũng không
thể khép tội cho bọn mình. Mà nói cho cùng thì đám sai dịch và quân Kim kia
cũng không phải do anh em mình giết.
Lúc ấy bèn cao giọng gọi: -Huynh đệ, đừng đánh nữa, chúng ta theo họ về
phủ thôi.
Dương Thiết Tâm sửng sốt, cầm thương quay lại. Tên võ quan cầm đầu hạ
lệnh ngừng bắn, sai quân sĩ vây quanh, gọi: -Ném binh khí cung tên xuống, sẽ
tha cho các ngươi khỏi chết.
Dương Thiết Tâm nói: -Đại ca, đừng trúng kế của chúng.
Quách Khiếu Thiên lắc lắc đầu, buông đôi kích xuống đất. Dương Thiết Tâm
thấy vợ sợ đến mức hoa dung thất sắc, trong lòng bất nhẫn, thở dài một tiếng
cũng ném trường thương và cung tên xuống đất Quách Dương hai người binh
khí cung tên vừa rời khỏi tay, hơn chục mũi trường mâu đã lập tức chĩa vào sát
bốn người. Tám tên lính bước lên, hai người hầu hạ một người, trói quặt tay
bốn người ra sau lưng. Dương Thiết Tâm ha hả cười nhạt, ngẩng đầu không
đếm xỉa gì tới. Tên võ quan cầm đầu giơ roi ngựa lên, roạt một tiếng đánh vào
mặt Dương Thiết Tâm, chửi: -Phản tặc to gan, quả thật ngươi không sợ chết
à?
Nhát roi ấy đánh trúng từ trán tới cằm y, để lại một vết đỏ dài. Dương Thiết
Tâm tức giận nói: -Giỏi lắm, ngươi tên gì?
Tên võ quan kia càng lữa đổ thêm dầu, vung roi đập như mưa, quát: -Lão gia
đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Đoàn tên Thiên Đức là chữ trong câu
Thượng thiên hữu hiếu sinh chi đức (Trời cao có đức hiếu sinh), nhớ kỹ chưa?
Ngươi tới gặp Diêm vương mà đưa cáo trạng.
Dương Thiết Tâm không hề né tránh, trợn mắt nhìn chằm chặp vào y.
Đoàn Thiên Đức quát: -Lão gia trên trán có vết đao, trên mặt có dấu ấn, nhớ
cho kỹ đấy!
Nói xong lại đánh một roi. Bao Tích Nhược thấy chồng chịu khổ như thế, khóc
nói: -Y là người tốt, không làm chuyện gì xấu Tại … tại sao ngươi lại đánh
người như thế? Tại … tại sao ngươi không chịu nói lý lẽ?
Dương Thiết Tâm phun một bãi nước bọt, chách một tiếng trúng giữa mặt
Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức cả giận, tuốt yêu đao ra quát: -Cứ giết
thằng phản tặc nhà ngươi trước đã!
Rồi vung đao chém thẳng xuống. Dương Thiết Tâm tránh qua một bên, nhưng
hai tên lính cầm trường mâu hai bên cứ ấn mũi mâu vào hai bên sườn y. Đoàn
Thiên Đức chém một đao, Dương Thiết Tâm không sao né được đành lui mau
về phía sau. Gã Đoàn Thiên Đức này cũng có mấy phần võ nghệ, một đao
chém không trúng lại chém tiếp một đao nữa, thanh đao của y là đao răng cưa
nhát đao ấy chém rách một đường trên tay trái Dương Thiết Tâm, tiếp theo
đao thứ hai lại chém tới.
Quách Khiếu Thiên thấy nghĩa đệ bị nguy hiểm đột nhiên vọt ra, phóng chân
đá vào mặt Đoàn Thiên Đức. Đoàn Thiên Đức giật nảy mình, rút đao về đỡ.
Quách Khiếu Thiên tuy hai tay bị trói nhưng công phu cước pháp cao cường,
thân hình chưa rơi tới đất, chân phải lại phóng ra đá trúng sườn Đoàn Thiên
Đức. Đoàn Thiên Đức trúng đòn đau quá vô cùng tức giận, gầm lên: -Loạn
thương đâm chết nó đi? Quan trên phân phó rồi, nếu phản tặc chống cự thì
giết chết không có tội.
Đám quân sĩ nhấc mâu nhất tề đâm tới. Quách Khiếu Thiên song cước liên tiếp
đá ngã mấy tên, nhưng rốt lại hai tay bị trói, cử động không được linh hoạt, né
người tránh qua trường mâu, Đoàn Thiên Đức từ phía sau sấn tới giơ đao
chém xuống, sả đứt cánh tay phải y.
Dương Thiết Tâm đang ra sức bứt dây trói, lúc nguy cấp không sao cởi được,
đột nhiên thấy nghĩa huynh bị thương ngã xuống, trong lòng vô cùng đau đớn,
không biết từ đâu nảy sinh một sức mạnh phi thường, quát lớn một tiếng, dây
trói đứt tung, vung quyền đánh ngã một tên lính, cướp lấy một thanh trường
mâu, triển khai thương pháp Dương gia, lúc ấy đúng là một người liều mạng,
vạn người khôn địch. Trường mâu vung lên lập tức đâm ngã hai tên lính. Đoàn
Thiên Đức thấy tình hình không hay bèn lui ra trước. Dương Thiết Tâm lúc đầu
còn có chút kiêng dè, không dám giết chết quan quân, đến lúc ấy thì bất chấp
tất cả, đâm đông đập tây, trong khoảnh khắc giết chết vài người. Đám quan
quân thấy y hung dữ, trong lòng đều run sợ, kêu lên một tiếng, bỏ chạy tán
loạn. Dương Thiết Tâm cũng không đuổi theo, đỡ nghĩa huynh dậy, chỉ thấy
chỗ cánh tay bị đứt của y máu phun như suối, toàn thân đẫm máu, bất giác
ứa nước mắt. Quách Khiếu Thiên cắn chặt răng, nói: -Huynh đệ, đừng lo cho
ta … chạy, chạy mau đi!
Dương Thiết Tâm nói: -Ta đi cướp ngựa, liều mạng cứu anh cùng chạy.
Quách Khiếu Thiên nói: -Đừng … đừng …
Rồi ngất đi luôn. Dương Thiết Tâm cởi áo định băng bó cho nghĩa huynh,
nhưng nhát đao ấy của Đoàn Thiên Đức sả từ cánh tay vào ngực, vết thương
kéo dài suốt nửa người lại không sao băng bó. Quách Khiếu Thiên dần dần
tỉnh lại, nói: -Huynh đệ, ngươi đi cứu vợ và chị dâu ngươi, ta … ta … thì không
cần đâu …
Nói xong tắt hơi chết luôn. Dương Thiết Tâm và nghĩa huynh tình như cốt
nhục thấy y chết thảm, trong lòng bi phẫn, chợt trong óc lóe lên một tia sáng,
nghĩ tới lúc hai người kết giao từng thề “Chỉ mong được chết cùng ngày cùng
tháng cùng năm”, ngoảnh đầu nhìn quanh thì vợ mình và Quách đại tẩu trong
lúc hỗn loạn không biết đã chạy đi đâu Y cất tiếng gọi lớn: -Đại ca, ta đi báo
thù cho anh?
Rồi cầm mâu xông vào đám quan quân chém giết. Lúc bấy giờ quan quân đã
bày thành đội ngũ, Đoàn Thiên Đức phát lệnh, tên bắn tới rào rào.
Dương Thiết Tâm hoàn toàn bất chấp, gạt tên xông mau vào. Một tên võ quan
vung đại đao đón đường chém xuống, Dương Thiết Tâm thân hình nghiêng đi
một cái đột nhiên lăn vào dưới bụng ngựa. Tên võ quan kia một đao chém
trượt, đang kìm ngựa lại thì hậu tâm đã bị một mâu đâm suốt qua.
Dương Thiết Tâm hất cái xác ra nhảy lên lưng ngựa, vũ động trường mâu.
Đám quan quân không dám đón đánh, bỏ chạy tứ tán. Y xung sát một hồi, chỉ
thấy một tên võ quan ôm một người phụ nữ cười trên ngựa phi nhanh.
Dương Thiết Tâm phi thân xuống ngựa, vung mâu đập ngã một tên lính, cướp
lấy cung tên trong tay y, dưới ánh lửa nhắm thật đúng con ngựa của tên võ
quan kia, vù một tiếng phóng tên ra, trúng vào mông ngựa, con ngựa chúi hôn
về phía trước, hai người ngồi trên ngựa cũng lăn xuống đất.
Dương Thiết Tâm lại bắn thêm một phát giết chết tên võ quan rồi cầm thương
xông qua, chỉ thấy người phụ nữ ấy lồm cồm dưới đất bò dậy, chính là vợ
mình.
Bao Tích Nhược vừa nhìn thấy chồng, vừa mừng vừa sợ, lao vào ôm chầm lấy
y. Dương Thiết Tâm hỏi: -Đại tẩu đâu?
Bao Tích Nhược đáp: -Phía trước, bị … bị … quan quân bắt đi rồi!
Dương Thiết Tâm nói: -Nàng chờ ở đây, để ta đi cứu chị ấy.
Bao Tích Nhược hoảng sợ nói: -Phía sau lại có quan quân đuổi tới kìa!
Dương Thiết Tâm quay đầu nhìn, quả thấy một đám quan quân cầm đuốc tràn
tới. Dương Thiết Tâm nghiến răng nói: -Đại ca chết rồi, ta bất kể thế nào cũng
phải cứu được đại tẩu, bào toàn giọt máu của Quách gia. Chỉ cần trời thương,
thì ta với nàng rồi đây sẽ có ngày gặp lại. Bao Tích Nhược nắm chặt tay áo
chồng liều chết không buông, khóc nói: -Chúng ta vĩnh viễn không thể chia lìa,
chàng đã nói rồi, chúng ta cho dù phi chết cũng chết một chỗ! Có đúng
không? Chàng đã nói thế mà!
Dương Thiết Tâm trong lòng chua xót, ôm chặt vợ vào lòng rồi dứt khoát gỡ
hai tay nàng ra, cầm mâu đuổi lên phía trước, chạy được mười bước quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy vợ khóc lăn ra trong đám bụi đất phía sau quan quân đã xông
tới sát người nàng. Dương Thiết Tâm đưa tay áo lau nước mắt, mồ hôi và máu
trên mặt, bỏ hết chuyện sống chết ra ngoài, chỉ mong cứu được Lý thị, bảo
toàn dòng dõi của nghĩa huynh, đuổi theo một hồi lại đoạt được một con ngựa,
bắt được một tên lính tra hỏi, biết được Lý thị đang ở phía trước.
Y phóng ngựa đuổi mau, chợt nghe trong cánh rừng ven đường có tiếng phụ
nữ khóc lớn, vội vàng kéo cương ngựa quay lại xông vào rừng, chỉ thấy Lý thị
hai tay đã cởi trói, đang đánh nhau với hai tên lính. Nàng là con gái nhà nông,
thân thể khỏe mạnh, tuy không biết võ công nhưng lúc bấy giờ liều mạng
chống trả cũng có thêm một phần sức mạnh, hai tên lính kia vừa cười vừa chửi
nhưng nhất thời cũng không làm gì được nàng. Dương Thiết Tâm cũng không
buồn lên tiếng, xông vào đâm mỗi tên một mâu, giết chết hai tên lính, đỡ Lý
thị lên yên ngựa, hai người cùng cưỡi quay lại tìm vợ.
Chạy tới chỗ chia tay Bao thị thì đã không còn người nào. Lúc bấy giờ trời vừa
rạng sáng, y xuống ngựa tìm kiếm, chỉ thấy trên mặt đất đầy vết móng ngựa,
còn có dấu vết giằng co níu kéo, nghĩ rằng chắc vợ đã bị quan quân bắt đi rồi.
Dương Thiết Tâm vội vàng lên ngựa, hai chân thúc loạn vào hông ngựa, cơn
ngựa bị đau, phóng mau như gió. Đang lúc gấp gáp, chợt ven đường có tiếng
tù và vang lên, mười mấy tên võ sĩ áo đen xông ra. Người đi đầu cầm lang nha
bổng sấn tới đập xuống. Dương Thiết Tâm đưa mâu gạt ra, đâm trả một mâu,
người kia rút bổng đón đỡ, bổng pháp rất kỳ lạ, không giống lộ số võ thuật
Trung nguyên.
Dương Thiết Tâm trước đây cùng Quách Khiếu Thiên đàm luận võ nghệ, biết
năm xưa trong các hảo hán Lương Sơn Bạc có một vị là Tích lịch hỏa Tần
Minh, lang nha bổng pháp thiên hạ vô song, nhưng ngoài ông ta thì trước nay
hào kiệt võ lâm dùng loại binh khí này rất ít, vì lang nha bổng rất nặng, nếu
không có sức khỏe thì không dễ sử dụng theo ý mình. Chỉ có quan tướng quân
Kim thì rất thích dùng, vì người Kim sinh trưởng ở vùng Liêu Đông giá lạnh,
thân thể to lớn khỏe mạnh, binh khí nặng thì ra trận dễ chiếm ưu thế. Năm
xưa quân Kim vào cướp, đùng lang nha bổng đánh đập quân dân Đại Tống.
Bách tính sau khi rức giận lại kể một chuyện cười.
Giáp nói: Quân Kim có gì đáng sợ, họ có một cái chúng ta cũng có một cái
chống lại.
Ất nói: Quân Kim có Kim Ngột Truật.
Giáp nói: Chúng ta có Hàn Thiếu bảo.
Ất nói: Quân Kim có Lãnh Tử mã.
Giáp nói: Chúng ta có Ma Trát đao.
Ất nói: Quân Kim có lang nha bổng.
Giáp nói: Chúng ta có Thiên linh cái.
Thiên linh cái rức đỉnh đầu, lang nha bổng của quân Kim đánh tới thì bách tính
Đại Tống chỉ có cách giơ đầu ra đỡ, trong câu chuyện cười hàm chứa cả nỗi bi
phẫn vô hạn.
Lúc bấy giờ Dương Thiết Tâm đánh nhau với người sử lang nha bổng vài hợp,
nhớ lại việc đàm luận với Quách Khiếu Thiên trước kia càng thêm nghi ngờ,
bổng pháp của người kia rõ ràng là quan tướng quân Kim, sao lại đột nhiên
xuất hiện ở đây? Lại đánh thêm vài hợp, chiêu số càng mau, nhấc mâu đâm
người kia ngã lăn xuống ngựa. Đám còn lại cả kinh, la thét chạy tứ tán. Dương
Thiết Tâm quay đầu nhìn Lý thị ngồi sau lưng xem trong lúc chiến đấu nàng có
bị thương không, đột nhiên từ đám rừng rậm có một mũi tên ngầm bắn ra,
Dương Thiết Tâm không kịp tránh, bị mũi tên ấy bắn trúng hậu tâm. Lý thị cả
kinh, gọi lớn: -Thúc thúc, tên, tên!
Dương Thiết Tâm trong lòng lạnh buốt: -Không ngờ hôm nay ta lại chết ở đây!
Nhưng trước khi ta chết cũng phi đánh tan đám giặc này, giúp đại tẩu đào
sinh.
Lúc ấy bèn vung mâu quát lớn xông vào chỗ đông người đánh giết, nhưng vết
thương trên lưng quá nặng, trước mắt chợt thấy tối sầm, ngất đi ngã gục trên
lưng ngựa.
Lúc ấy Bao Tích Nhược bị chồng đẩy ra, trong lòng đau như dao cắt, quay nhìn
thì quan quân đã đuổi sát tới vừa định chạy trốn đã bị mấy tên lính đỡ lên một
con ngựa. Một tên võ quan nhấc đuốc lên soi vào mặt nàng nhìn kỹ một lúc,
gật gật đầu nói: -Không ngờ hai thằng nghiệt rử kia lại có bản lĩnh như thế, đả
thương không ít anh em bọn ta.
Một tên võ quan khác cười nói: -Bây giờ có thể nói là đại công cáo thành,
chuyến này vất vả, mỗi người cũng phải được thưởng mười mấy lượng bạc.
Tên võ quan kia nói: -Hừ, chỉ cần quan trên ăn bớt ít thôi.
Rồi quay đầu nhìn tên lính thổi kèn hiệu nói: -Rút quân!
Lúc ấy tên lính kia nhấc tù và lên, tu tu tu thổi một tràng.
Bao Tích Nhược nín khóc nuốt lệ, trong lòng chỉ nghĩ tới chồng, không biết tính
mệnh y ra sao. Lúc ấy trời đã sáng hẳn, trên đường bắt đầu có người đi, bách
tính nhìn thấy quan quân đều len lét tránh xa. Bao Tích Nhược lúc đầu sợ
quan quân vô lễ, nào ngờ đám võ quan ngôn ngữ cử chỉ rõ ràng đều rất khách
khí, bấy giờ mới hơi yên tâm.
Đi được vài dặm, đột nhiên phía trước có tiếng reo ầm ầm, hơn mười người áo
đen tay cầm binh khí từ cạnh đường đánh ra, người đi đầu quát: -Bọn quan
quân vô sỉ tàn hại dân lành mau xuống ngựa nộp mạng.
Viên võ quan dẫn đầu cả giận quát lớn: -Bọn phỉ, đồ chuột nhắt phương nào
lại dám tới làm loạn ở kinh thành?
Mau mau tránh ra.
Bọn áo đen kia cũng không lên tiếng, xông vào giữa đám quan quân, đôi bên
hỗn chiến. Quan quân tuy đông người nhưng bọn kia ai cũng võ nghệ tinh
thông, nhất thời bất phân thắng bại. Bao Tích Nhược mừng thầm, tự nhủ: –
Biết đâu là bạn bè của Thiết ca được tin tới cứu?
Trong lúc hỗn chiến, một mũi tên bắn tới trúng vào mông con ngựa Bao Tích
Nhược cưỡi, con ngựa bị đau, tung vó phóng mau về phía bắc. Bao Tích
Nhược cả kinh, hai tay ôm cứng cổ ngựa, chỉ sợ rơi xuống đất. Chỉ nghe sau
lưng có tiếng vó ngựa rất gấp, một người cưỡi ngựa đuổi theo.
Chớp mắt một con ngựa đen vượt qua, người cưỡi ngựa tay cầm thòng lọng
khua mấy vòng trên không, vút một tiếng, sợi thòng đọng bay ra chụp xuống
con ngựa của Bao Tích Nhược, hai ngựa cùng chạy song song.
Người kia dần dần rút ngắn dây, hai con ngựa cũng dần dần chạy chậm lại,
chạy thêm vài mươi bước, người kia huýt một tiếng sáo, con ngựa đen y cưỡi
đứng lại. Con ngựa của Bao Tích Nhược cười bị con ngựa đen giằng lại không
sao chạy được nữa, hí lớn một tiếng, đứng thẳng giơ hai chân trước lên.
Bao Tích Nhược vất vả suốt từ nửa đêm, vừa hoảng sợ vừa đau lòng, lúc ấy
không giữ được dây cương nữa, hai tay lỏng ra, ngã luôn xuống đất ngất đi.
Nàng ngất đi không biết bao lâu, khi dần dần tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm
trên một chiếc giường êm, lại thấy trên người dường như được đắp một tấm
chăn gấm rất ấm áp, nàng mở mắt ra thì vật đầu tiên nhìn thấy là nóc màn
màu thanh hoa, té ra đang nằm trên giường. Nàng quay đầu qua nhìn, thấy
trên chiếc bàn đầu giường có một ngọn đèn dầu, dường như người đàn ông
áo đen đang ngồi cạnh giường.
Người kia nghe thấy nàng trở mình, vội vàng đứng lên nhẹ nhàng vén màn ra,
hạ giọng hỏi: -Tỉnh rồi à?
Bao Tích Nhược thần trí vẫn chưa hoàn toàn bình thường, chỉ thấy người ấy có
vẻ quen quen. Người ấy đưa tay sờ lên trán nàng, nhẹ nhàng nói: -Đã bớt sốt
rồi, y sinh vào đây mau.
Bao Tích Nhược mơ mơ màng màng, lại chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc, cảm
thấy như có y sinh bắt mạch cho nàng, lại có người đổ thuốc cho.
Nàng đang mê man đột nhiên giật mình tỉnh lại, kêu lớn: -Thiết ca, Thiết ca!
Lại thấy có người vỗ khẽ vào vai nàng, hạ giọng an ủi. Nàng tỉnh lại lần thứ hai
thì trời đã sáng, không kìm được tiếng rên. Một người bước tới gần vén màn
ra. Lúc ấy đối diện, Bao Tích Nhược nhìn thấy rõ ràng bất giác hoảng sợ, người
ấy diện mục thanh tú, khóe môi lộ vẻ tươi cười, chính là thiếu niên sắp chết
trong bãi tuyết mà nàng đã cứu mấy tháng trước. Bao Tích Nhược nói: -Đây là
nơi nào, chồng ta đâu rồi?
Thiếu niên kia xua xua tay tỏ ý không nên nói lớn, hạ giọng nói: -Bên ngoài
quan quân đuổi bắt rất gấp, chúng ta hiện đang ngụ trong một nhà nông dân.
Tiểu nhân lớn mật, nhận bừa là chồng của nương tử, xin nương tử đừng để lộ
hình tích.
Bao Tích Nhược chợt đỏ mặt, gật gật đầu, lại hỏi: -Chồng ta đâu rồi?
Người kia nói: -Nương tử còn yếu, đợi khi nào khỏe hẳn, tiểu nhân sẽ từ từ kể
lại!
Bao Tích Nhược cả kinh, nghe ngữ khí của y thì tựa hồ chồng mình đã gặp
chuyện không hay, hai tay nắm chặt góc chăn, run lên nói: -Y … y … sao rồi?
Người kia không chịu trả lời, chỉ nói: -Bây giờ nương tử có sốt ruột cũng vô ích,
sức khỏe là quan trọng.
Bao Tích Nhược hỏi: -Y … y chết rồi à?
Người kia trên mặt hiện vẻ không biết làm sao, gật gật đầu nói: -Dương gia
bất hạnh, bị quan quân hại chết rồi.
Nói xong chỉ lắc đầu thở dài. Bao Tích Nhược đau đớn ngất đi, hồi lâu mới tỉnh,
bật tiếng khóc lớn. Người kia hạ giọng an ủi, Bao Tích Nhược sụt sùi nói: -Y …
vì sao y chết?
Người kia nói: -Dương gia có phải trạc hai mươi tuổi, lưng dài vai rộng, tay
cầm một thanh trường mâu không?
Bao Tích Nhược nói: -Đúng rồi.
Người kia nói: -Sáng nay ta thấy y đánh nhau với quan quân, giết chết mấy
người, đáng tiếc …ồ, đáng tiếc là một tên võ quan lén tới phía sau đâm trúng
lưng y một thương.
Bao Tích Nhược vợ chồng tình nặng lại ngất đi lần nữa, hôm ấy không ăn uống
gì, quyết ý tuyệt thực chết theo chồng. Người kia cũng không cưỡng ép, cả
ngày chỉ hòa nhã trò chuyện cho nàng khuây khỏa. Bao Tích Nhược sau cùng
thấy mình có lỗi, bèn hỏi: -Cao tính đại danh của tướng công là gì? Tại sao biết
ta có nạn mà tới cứu?
Người kia nói: -Tiểu nhân họ Nhan tên Liệt, hôm trước cùng mấy người bạn đi
ngang qua đó, gặp lúc quan quân tàn hại lương dân. Tiểu nhân thấy chuyện
bất bình ra tay giúp đỡ, không ngờ trời cao có mắt, lại cứu được đại ân nhân
của mình, cũng đúng là duyên trời run rủi.
Bao Tích Nhược nghe thấy bốn chữ “Duyên trời run rủi” đỏ bừng mặt, quay
đầu vào vách không nhìn ngó gì tới y nữa, trong lòng nghĩ ngợi, đột nhiên nảy
ý nghi ngờ, quay ra hỏi: -Ngươi và quan quân vốn cùng bọn mà?
Nhan Liệt nói: -Cái … cái gì?
Bao Tích Nhược nói: -Hôm trước chẳng phải vì ngươi cùng quan quân cùng tới
bắt vị đạo trưởng kia mới bị thương sao?
Nhan Liệt nói: -Chuyện hôm ấy quả thật oan uổng. Tiểu nhân rừng phương
Bắc xuống, định tới phủ Lâm An, đi ngang quý thôn, nào ngờ bỗng dưng bị
một mũi tên bắn trúng bả vai. Nếu không có nương tử ra tay cứu giúp thì
đúng là chết không nhắm mắt. Rốt lại họ muốn bắt đạo sĩ nào vậy? Đạo sĩ bắt
quỷ, quan quân lại bắt đạo sĩ, đúng là một chuyện hồ đồ.
Nói xong phì cười.
Bao Tích Nhược nói: -À, té ra ngươi là người qua đường, không phải cùng bọn
với họ. Ta cứ cho rằng ngươi cũng tới bắt vị đạo trưởng kia, hôm ấy thật còn
không muốn cứu ngươi.
Lúc ấy bèn kể lại lý do vì sao quan quân tới bắt Khưu Xử Cơ và việc y giết chết
quan quân ra sao. Bao Tích Nhược kể một lúc lại thấy y chăm chăm nhìn mình,
vẻ mặt như ngây như dại, dường như không hề chú ý lắng nghe, lập tức im
bặt. Nhan Liệt giật mình cười lấy lòng nói: -Xin lỗi. Ta đang nghĩ cách làm thế
nào trốn thoát không để quan quân đuổi bắt.
Bao Tích Nhược khóc nói: -Chồng ta … chồng ta đã chết, ta còn sống làm gì?
Ngươi đi một mình đi.
Nhan Liệt lấy vẻ mặt nghiêm trang nói: -Nương tử! Quan nhân bị quan quân
giết hại, nỗi oan không sao sáng tỏ, nàng không tìm cách báo thù cho y mà lại
quyết ý muốn chết. Quan nhân lúc sinh tiền là bậc anh hùng hào kiệt, y ở dưới
cửu tuyền thấy thế biết đâu không nhắm mắt được?
Bao Tích Nhược nói: -Ta là một người đàn bà yếu ớt làm sao báo thù?
Nhan Liệt sắc mặt đầy vẻ phẫn hận nghĩa khí, hiên ngang nói: -Nương tử
muốn trả cái thù giết chồng, chuyện đó tiểu nhân xin gánh vác. Nàng có biết
kẻ thù là ai không?
Bao Tích Nhược ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: -Là viên tướng thống suất quan
quân tên Đoàn Thiên Đức, trán có vết đao, mặt có dấu ấn.
Nhan Liệt nói: -Đã có tên họ, lại có nhân dạng thì cho dù y trốn tới chân trời
góc biển cũng không phải không trả thù được.
Y bước ra ngoài bưng vào một bát cháo, trong có một cái trứng vịt muối đã
bóc vỏ, nói: -Nàng không thương thân thì làm sao trả thù?
Bao Tích Nhược nghĩ thấy có lý, đón lấy bát cháo chậm rãi ăn.
Sáng sớm hôm sau, Bao Tích Nhược mặc áo xuống giường, soi gương chải
đầu, tìm một miếng vải trắng cắt thành một đóa hoa trắng giắt ở mái tóc để
tang cho chồng, chỉ thấy người trong gương dung mạo như hoa mà vợ chồng
đã sớm âm dương đôi ngả, trong lòng đau xót, lại nằm phục xuống bàn khóc
lóc. Nhan Liệt từ ngoài bước vào, đợi nàng khóc xong, ngọt ngào nói: -Quan
quân ngoài đường đều đã rút lui, chúng ta đi thôi.
Bao Tích Nhược theo y ra khỏi nhà. Nhan Liệt lấy ra một đĩnh bạc đưa chủ
nhà, dắt hai con ngựa lại. Con ngựa mà Bao Tích Nhược cưỡi vốn đã bị trúng
tên, lúc ấy Nhan Liệt đã rịt lại vết thương cho nó.
Bao Tích Nhược nói: -Đi đâu đây?
Nhan Liệt đưa mắt có ý bảo nàng không nên nói nhiều chỗ đông người rồi đỡ
nàng lên ngựa, hai người dong cương song song đi về phía Bắc. Đi được hơn
mười dặm, Bao Tích Nhược lại hỏi: -Ngươi đưa ta đi đâu đây?
Nhan Liệt nói: -Chúng ta trước tiên tìm chỗ nào trốn tránh được thì nghỉ lại
tránh tai nạn trước đã. Đợi khi quan quân lơi lỏng, tiểu nhân sẽ trở lại tìm xác
quan nhân an táng, sau đó sẽ tìm thằng gian tặc Đoàn Thiên Đức giết y trả
thù cho quan nhân.
Bao Tích Nhược tính tình nhu hòa, ít khi có chủ ý huống hồ sau cơn đại nạn,
khổ cực không nơi nương tựa, thấy y suy nghĩ chu đáo, trong lòng nảy mối
cảm kích, nói: -Nhan tướng công, ta … ta làm sao trả ơn người?
Nhan Liệt hiên ngang nói: -Tính mệnh của ta là do nương tứ cứu, kiếp này tiểu
nhân xin để cho nương tử sai sử, dù tan xưng nát thịt, dầu sôi lửa bỏng cũng
xin vâng lệnh.
Bao Tích Nhược nói: -Chỉ mong giết được gã Đoàn Thiên Đức xấu xa, trả mối
đại thù cho Thiết ca thì ta sẽ chết theo y.
Nghĩ tới đó lại ứa nước mắt. Hai người đi được một ngày, chiều tối ghé vào
trấn Trường An nghỉ lại. Nhan Liệt tự xưng là một cặp vợ chồng, hỏi lấy một
phòng. Bao Tích Nhược trong lòng hồi hộp không yên, lúc ăn cơm chiều không
nói tiếng nào, ngầm nắm thanh đơn kiếm mà Khưu Xử Cơ tặng, trong lòng đã
định chủ ý: „Chỉ cần y có chút nào vô lễ thì mình sẽ một kiếm tự sát”.
Nhan Liệt sai tiểu nhị mang hai tấm đệm cỏ vào phòng, chờ tiểu nhị ra rồi, cài
chặt cửa phòng, trải đệm xuống đất, tới nằm trên đệm, đắp một tấm da Cừu
nhìn Bao Tích Nhược nói: -Chúc nương tử ngủ ngon!
Nói xong nhắm mắt lại. Bao Tích Nhược tim đập thình thình, nhớ tới trượng
phu đã qua đời quả thật lòng như dao cắt, ngồi im suốt nửa giờ rồi thở dài
một tiếng, cũng tắt đèn, nắm chặt thanh đoản kiếm, để nguyên quần áo nằm
xuống giường.
Hôm sau lúc Bao Tích Nhược tỉnh dậy thì Nhan Liệt đã thu thập xong vật dùng,
sai tiểu nhị mang điểm tâm ra. Bao Tích Nhược thầm cảm kích y là bậc quân
tử chí thành, lòng nghi ngại đề phòng đã giảm quá nửa. Lúc ăn điểm tâm thấy
là một đĩa thịt gà xé, một đĩa chân giò sấy, một đĩa lạp xưởng, một đĩa cá hun
khói, ngoài ra còn thêm một nồi nhỏ cháo gạo thơm phức. Nàng sinh trưởng
trong một gia đình đủ ăn, từ khi về nhà họ Dương làm ruộng để sống, ngày
thường ăn điểm tâm chỉ là mấy cọng dưa cải, nửa quả trứng muối, ngoài
những dịp tết nhất, lễ lạt thì đời nào được ăn uống ngon lành như thế này?
Cho nên lúc ăn sáng, trong lòng cứ áy náy không yên.
Họ ăn xong, tiểu nhị đưa vào một cái bọc. Lúc ấy Nhan Liệt đã ra khỏi phòng,
Bao Tích Nhược hỏi: -Cái gì thế?
Tiểu nhị đáp: -Hôm nay tướng công ra đi từ sớm mua về, là y phục để nương
tử thay đổi, tướng công nói mời nương tử thay áo rồi lên đường.
Nói xong đặt xuống bước ra. Bao Tích Nhược mở ra xem, chỉ thấy là một bộ
váy áo tuyền màu trắng, hài trắng dây lưng trắng đủ bộ, ngay cả áo trong,
quần trong cho tới khăn choàng, khăn tay cũng đều đầy đủ, bèn nghĩ thầm: -Y
chỉ là một thiếu niên nam tử, sao lại suy nghĩ chu đáo đến thế?
Lúc nàng thay áo trong, nghĩ tới lúc Nhan Liệt cầm nó khi mua, bất giác đỏ
bừng mặt. Nàng đang đêm hấp tấp rời khỏi nhà, y phục vốn đã không đầy đủ
lại thêm một đêm vất vả bôn ba, quần áo càng đầy bụi bặm, lúc thay xong
quần áo tinh thần bất giác cũng phấn chấn. Khi Nhan Liệt trở vào thì nàng đã
tươi tắn trong bộ quần áo mới.
Hai người giục ngựa lên đường, có lúc người trước người sau, có lúc sóng vai
cùng đi. Bấy giờ đúng lúc sắc xuân tươi thắm nhất ở Giang Nam, ven đường
liễu rủ thướt tha, mùi hoa say người, cỏ lúa trên ruộng xanh mướt một màu.
Nhan Liệt muốn nàng khuây khỏa, thỉnh thoảng nói chuyện chỉ chỏ nọ kia. Cha
Bao Tích Nhược vốn là thầy đồ đi thi không đậu ở trấn nhỏ, chồng và nghĩa
huynh Quách Khiếu Thiên đều là hán tử thô hào, trong đời nàng quả thật chưa
từng gặp qua người đàn ông nào tuấn nhã tài hoa như thế, chỉ thấy y câu nào
chữ nào cũng có hàm ý sâu xa, trong lòng ngấm ngầm khen ngợi. Có điều
thấy cứ đi mãi lên phía bắc, càng lúc càng xa Lâm An, mà y lại tuyệt nhiên
không nói gì tới việc trả thù, càng không nói tới việc chôn cất chồng mình,
nhịn không được bèn nói: -Nhan tướng công, không biết xác chồng ta ở đâu?
Nhan Liệt nói: -Không phải tiểu nhân không chịu đi tìm xác tôn phu an táng
cho y, mà thật tình vì hôm trước cứu nương tử đã giết chết quan quân, đang
lúc nguy hiểm này chỉ cần ta xuất hiện gần Lâm An là nhất định sẽ gặp độc
thủ của quan quân. Hiện nay quan phủ truy lùng nương tử khắp nơi, nói tôn
phu quân giết quan quân mưu làm phản, tội nhiều ác lớn, tìm bắt cả gia
quyến của y, đàn ông thì chém đầu, đàn bà thì sung làm quan kỹ. Tiểu nhân
chết không đáng tiếc nhưng nếu nương tử không người bảo vệ, để quan quân
bắt được thì nhất định sẽ gặp chuyện thê thảm. Tiểu nhân ở dưới suối vàng
cũng phải đau lòng không nhắm mắt được.
Bao Tích Nhược nghe y nói rất thành khẩn, bèn gật gật đầu. Nhan Liệt nói: -Ta
đã nghĩ kỹ rồi, chuyện quan trọng nhất hiện tại là chôn cất tôn phu quân. Tới
Gia Hưng rồi, ta sẽ bỏ tiền ra nhờ người tới Lâm An thu xếp ổn thỏa. Nếu
nương tử muốn ta phải đích thân đi mới yên tâm thì sau khi tới Gia Hưng thu
xếp chỗ ăn ở cho nương tử xong, tiểu nhân sẽ liều mạng đi cũng được.
Bao Tích Nhược nghĩ bắt y xông pha nguy hiểm cũng vô lý, bèn nói: -Nếu
tướng công có thể tìm người thu xếp ổn thỏa thì cũng được rồi.
Lại nói: -Chồng ta có người nghĩa huynh tên Quách Khiếu Thiên cũng gặp nạn
cùng lúc, phiền tướng công an táng cho y luôn. Ta … ta …
Nói xong chợt sa nước mắt. Nhan Liệt nói: -Chuyện đó rất dễ, nưng tử cứ yên
tâm. Còn chuyện trả thù thì thằng giặc Đoàn Thiên Đức là võ quan của triều
đình, muốn giết quả thật không dễ, hiện y lại đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có
cách thong thả chờ cơ hội.
Bao Tích Nhược chỉ muốn giết chết kẻ thù xong sẽ tự sát theo chồng, Nhan
Liệt nói thế tuy câu nào cũng là sự thật, nhưng không biết phi tới ngày nào
năm nào mới có thể trả thù được, trong lòng chợt đau xót bật tiếng khóc lớn,
nức nở nói: -Ta cũng không muốn trả thù nữa. Chồng ta anh hùng như thế mà
còn bị hại, ta.., ta.., là một người đàn bà yếu đuối, thì … thì làm được gì? Ta cứ
chết theo chồng là được.
Nhan Liệt trầm ngâm một lúc, dường như có điều rất khó khăn, sau cùng mới
nói: -Nương tử, nàng tin ta không?
Bao Tích Nhược gật gật đầu. Nhan Liệt nói: -Trước mắt chúng ta chỉ có lên
phương Bắc mới có thể thoát khỏi tay quan quân truy bắt. Quan quân Đại
Tống không thể vượt qua biên giới phía Bắc để bắt người, chỉ cần chúng ta
qua sông là không còn nguy hiểm gì nữa. Chờ sự tình lắng xuống, chúng ta lại
sẽ xuống Nam báo thù rửa hận.
Nương tử cứ yên tâm, mối huyết hải thâm thù này của quan nhân, tiểu nhân
xin ra sức gánh vác.
Bao Tích Nhược vô cùng ngần ngại: mình thì nhà tan người chết, nhìn quanh
không ai là người thân, nếu không theo y thì một thân đàn bà yếu đuối lẻ loi
biết tìm nơi nào mà nương náu? Tối hôm trước đã tận mắt thấy quan quân
hung hãn giết người đốt nhà, nếu rơi vào tay chúng, bị bắt làm quan kỹ thì
đúng là muốn sống không được, muốn chết không được.
Nhưng người này không phải thân thích chẳng phải bạn bè, mà mình vốn là
quả phụ thủ tiết thì làm sao có thể đi chung với một người đàn ông như vậy?
Bây giờ nếu rút kiếm tự sát nhất định người kia sẽ cản trở. Chỉ thấy đường đi
xa xôi, ngày về mờ mịt, nghĩ lui nghĩ tới, đúng là trăm mối tơ vò.
Nàng đau thương khóc lóc suốt mấy ngày, lúc ấy ngay cả nước mắt dường
như cũng đã cạn hết.
Nhan Liệt nói: -Nếu nương tử thấy tiểu nhân tính toán không chu đáo thì cứ
việc sai bảo, tiểu nhân nhất định sẽ vâng lời.
Bao Tích Nhược thấy y mười phần nhún nhường, lại thấy mình có lỗi, trừ phi
mình chết ngay bây giờ thì mọi việc đều kết thúc, nếu không hiện cũng không
còn cách nào khác, không biết làm sao đành cúi đầu nói: -Ngươi cứ xem xét
mà làm.
Nhan Liệt cả mừng nói: -Ơn lớn cứu mạng của nương tử, tiểu nhân trọn đời
không dám quên, nương tử …
Bao Tích Nhược nói: -Chuyện đó từ nay trở đi đừng nhắc tới nữa.
Nhan Liệt nói: “Dạ dạ”.
Chiều hôm ấy hai người nghỉ lại ở một khách điếm tại trấn Giáp Thạch, vẫn
ngủ chung phòng. Từ khi Bao Tích Nhược ưng thuận cùng lên phương Bắc thì
lời lẽ cử chỉ của Nhan Liệt đã không còn cẩn thận như trước, thỉnh thoảng lộ
vẻ vui mừng đắc ý. Bao Tích Nhược dần dần thấy có điều không ổn, có điều vì
y không hề vượt lễ nên nghĩ thầm rằng chẳng qua y mang ơn muốn báo đáp,
xem ra không đến nỗi có ý khác.
Giữa trưa hôm sau, hai người tới Gia Hưng. Đây là đô thành lớn ở Chiết Tây, là
nơi thương nhân buôn bán tơ lụa, thóc gạo tụ họp, trước nay mười phần phồn
vinh, sau khi nhà Tống chạy về phương Nam, Gia Hưng gần kinh sư, quang
cảnh lại càng náo nhiệt.
Nhan Liệt nói: -Chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi.
Bao Tích Nhược trước giờ vẫn sợ quan quân đuổi theo bèn nói: -Trời còn sớm,
cứ đi thêm một đoạn nữa.
Nhan Liệt nói: -Ở đây hàng quán không kém, y phục của nương tử cũ rồi, nên
mua vài món thay đổi.
Bao Tích Nhược sửng sốt nói: -Quần áo này mới thay hôm qua mà? Chẳng lẽ
đã cũ rồi sao?
Nhan Liệt nói: -Trên đường bụi bặm, quần áo mặc một hai ngày đã không còn
sạch sẽ, mà nói lại thì nương tử dung mạo như thế chẳng lẽ lại không xứng
đáng mặc quần áo sang trọng?
Bao Tích Nhược nghe y ca ngợi dung mạo của mình, trong lòng vui vẻ, cúi đầu
nói: -Ta đang có tang …
Nhan Liệt nói ngay: -Tiểu nhân biết mà.
Bao Tích Nhược bèn không nói gì nữa. Nàng dung mạo xinh đẹp nhưng chồng
là Dương Thiết Tâm trước nay chưa từng khen ngợi như thế, bèn cúi đầu đưa
mắt nhìn trộm Nhan Liệt, thấy y hoàn toàn không có vẻ khinh bạc, nhất thời
trong lòng xao xuyến, cũng không biết nên buồn hay vui.
Nhan Liệt hỏi người đi đường, tìm tới khách sạn Tú Thủy lớn nhất trong thành
vào trọ. Rửa ráy xong, Nhan Liệt cùng Bao Tích Nhược ăn điểm tâm, hai người
ngồi đối diện trong phòng. Bao Tích Nhược muốn y qua nghỉ ở phòng khác
nhưng không biết làm sao mở miệng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm sự ngổn
ngang. Qua một lúc, Nhan Liệt nói: -Xin nương tử cứ nghỉ ngơi, tiểu nhân đi
mua vài món đồ sẽ trở về.
Bao Tích Nhược gật gật đầu, nói: -Tướng công đừng tốn kém quá.
Nhan Liệt cười khẽ nói: -Chỉ tiếc là nương tử đang có tang không thể dùng
châu ngọc, có muốn tốn kém cũng không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.