ANH HÙNG XẠ ĐIÊU

07. Tỉ võ chiêu thânGiang Nam lục quái và Quách Tĩnh ngày đi đêm nghỉ tiến về phía đông nam,
đường đi không phải một ngày, qua khỏi vùng sa mạc thảo nguyên.
Hôm ấy còn cách Trương Gia Khẩu không xa. Quách Tĩnh lần đầu đặt chân tới
Trung thổ, cảnh vật đều khác với bình sinh vẫn thấy, trong lòng rất khoan
khoái, kẹp chặt hai đùi giục ngựa phi mau, chỉ thấy bên tai gió lộng vù vù, nhà
cửa cây cối không ngừng chạy ngược lại phía sau. Đến lúc con tiểu hồng mã
chạy một hơi tới cạnh sông Hắc Thủy y mới dừng lại ở một quán cơm cạnh
đường, đợi các vị sư phụ.
Y thấy con tiểu hồng mã lần này phi mau trên một quãng đường dài như vậy,
trên vai trên bờm ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thương xót, cầm khăn lau mồ
hôi cho nó, vừa rút tay về bất giác hoảng sợ, chỉ thấy trên khăn toàn máu đỏ,
lại lau bên vai phải con tiểu hồng mã một cái cũng thấy đầy máu tươi. Y hoảng
sợ ứa nước mắt, tự trách mình mới rồi không tiếc sức ngựa phi mau, chỉ sợ
con tuấn mã này do mình mà chết, bèn ôm chặt cổ ngựa không ngừng an ủi,
nhưng con ngựa vẫn có vẻ khỏe khoắn, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương.
Quách Tĩnh chỉ chờ Tam sư phụ Hàn Bảo Câu tới mau để nhờ y trị thương cho
con ngựa yêu quý, không ngừng rướn cổ nhìn lên đường trông ngóng, chợt
một tràng tiếng lục lạc vang lên nghe rất vui tai, bốn con lạc đà lông trắng như
tuyết trên đường lớn chạy mau tới. Trên mỗi con lạc đà đều có một người đàn
ông áo trắng cười.Y nhất sinh lớn lên trên sa mạc nhưng chưa từng thấy qua
lạc đà đẹp như vậy, bất giác rướn cổ tròn mắt nhìn, chỉ thấy bốn người cưỡi
lạc đà đều khoảng hai mươi hăm ba tuổi, mi thanh mục tú, người nào cũng vô
cùng đẹp trai. Bốn người nhảy xuống đất, bước vào quán cơm, thân pháp đều
rất nhanh nhẹn. Quách Tĩnh thấy bốn người đều mặc áo trắng, cổ đều khoác
khăn hồ cừu quý giá, bất giác nhìn sững người.
Một người áo trắng thấy Quách Tĩnh nhìn rất khó chịu, mặt mũi chợt đỏ bừng,
cúi đầu xuống. Một người khác trừng mắt nhìn Quách Tĩnh quát: -Tiểu tử
ngốc, nhìn gì thế?
Quách Tĩnh hoảng sợ vội quay nhìn qua chỗ khác, chỉ nghe bốn người kia cúi
đầu bàn bạc một hồi. Rồi cùng bật tiếng cười hì hì, lại loáng thoáng nghe một
người cười nói: -Chúc mừng, chúc mừng, gã tiểu tử ngốc kia vừa ý ngồi rồi!
Quách Tĩnh biết họ chế nhạo mình, bất giác thẹn thùng, tai nóng bừng lên,
đang không biết làm thế nào, định đứng dậy bước ra khỏi quán chợt thấy Hàn
Bảo Câu cưỡi con Truy phong hoàng phóng tới. Y vội kể chuyện con tiểu hồng
mã bị xuất huyết. Hàn Bảo Câu ngạc nhiên nói: -Có chuyện ấy à?
Rồi bước tới cạnh con tiểu hồng mã vuốt vai nó mấy cái, xòe tay ra nhìn rồi hô
hô cười rộ, nói: -Đây không phải là máu mà là mồ hôi?
Quách Tĩnh sửng sốt nói: -Mồ hôi à? Mồ hôi màu đỏ à?
Hàn Bảo Câu nói: -Tĩnh nhi, đây là một con Hãn huyết bảo câu ngàn năm khó
kiếm đấy.
Quách Tĩnh nghe nói con ngựa yêu quý hoàn toàn không bị thương, trong lòng
vui vẻ, nói: -Tam sư phụ, sao mồ hôi của nó lại giống máu thế?
Hàn Bảo Câu nói: -Ta từng nghe tiên sư nói nước Đại Uyển ở Tây Vực có một
loại Thiên mã, mồ hôi trên vai chảy ra đỏ như máu, sườn như chắp cánh, ngày
đi ngàn dặm, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi chứ chưa ai thấy qua, ta
cũng không tin lắm, không ngờ ngươi lại được con ngựa này.
Lúc họ trò chuyện, bọn Kha Trấn Ác cũng đã phi ngựa tới. Chu Thông đọc
nhiều sách vở, nghiêng đầu ngoẹo cổ nói: -Chuyện này đều có ghi rõ trong Sử
ký và Hán thư. Năm xưa Bác vọng hầu Trương Khiên đi sứ Tây Vực đã thấy
Hãn huyết bảo mã ở thành Nhị Sư nước Đại Uyển, về tâu với Hán Vũ đế.
Hoàng đế nghe xong vô cùng mừng rỡ, sai sứ giả mang ngàn cân vàng ròng,
lại đúc một con ngựa vàng to bằng ngựa thật đưa qua Đại Uyển xin đổi một
con Hãn huyết bảo mã.
Quốc vương Đại Uyển nói: -Thiên mã ở Nhị Sư là quốc bảo của Đại Uyển,
không thể tặng cho người Hán.
Viên sứ giả kia tự cho rằng mình là sứ giả của thiên triều thượng quốc, lập tức
cả giận. ăn nói bừa bãi giữa triều đình Đại Uyển, đập phá con ngựa vàng. Vua
Đại Uyển thấy sứ giả vô lễ liền sai người giết chết, cướp luôn cả vàng lẫn ngựa
vàng.
Quách Tĩnh a một tiếng, thấy Chu Thông nâng chén trà lên uống, vội hỏi: -Sau
đó thế nào?
Bốn người áo trắng cũng chăm chú lắng nghe Chu Thông kể chuyện bảo mã.
Chu Thông hớp một ngụm trà, nói tiếp: -Tam đệ, ngươi là danh gia nuôi ngựa,
có biết loại bảo mã này từ đâu tới không?
Hàn Bảo Câu nói: -Ta từng nghe tiên sư nói đó là ngựa nhà và ngựa hoang
giao phối với nhau sinh ra.
Chu Thông nói: -Không sai, theo sử thư ghi lại thì gần thành Nhị Sư có một
ngọn núi cao, trên núi có loại ngựa hoang chạy nhanh như bay, không sao bắt
được. Người nước Đại Uyển nghĩ ra diệu kế, đêm xuân dắt ngựa cái ngũ sắc
tới dưới núi. Ngựa hoang giao phối với ngựa cái sinh ra loại Hãn huyết bảo câu
này. Tĩnh nhi, con tiểu hồng mã này của ngươi e là từ nước Đại Uyển băng qua
vạn dăm mà tới đấy.
Hàn Tiểu Oanh muốn nghe chuyện, bèn hỏi: -Hán Vũ đế có được ngựa quý
không, chẳng lẽ bỏ qua sao?.
Chu Thông nói: -Làm sao y chịu bỏ qua? Lúc ấy y phát mấy vạn quân, sai đại
tướng Lý Quảng Lợi thống suất tới thành Nhị Sư nước Đại Uyển lấy ngựa, cho
rằng nhất định là lấy được, bèn phong Lý Quảng Lợi làm Nhị Sư tướng quân.
Nhưng từ Trường An tới nước Đại Uyển ra khỏi Gia Cốc quan rồi trên đường
toàn là sa mạc, không có lương thực nước uống, dọc đường quân sĩ chết rất
nhiều, chưa tới Đại Uyển thì toàn quân chỉ còn ba phần. Lý Quảng Lợi quân
mỏi ngựa mệt, đánh nhau một trận bất lợi, lui về Đôn Hoàng xin hoàng đế cho
quân cứu viện. Hán Vũ đế cả giận, sai sứ giả mang kiếm giữ ở Ngọc Môn
quan, hạ chỉ: Quân tướng viễn chinh có ai dám bước vào cửa quan sẽ chém
đầu tất cả. Lý Quảng Lợi tiến lui đều không được, chỉ còn cách ở lại Đôn
Hoàng.
Nói tới đó chợt nghe tiếng lục lạc du dương, lại có bốn người cưỡi lạc đà trắng
đi tới, xuống lạc đà bước vào quán. Quách Tĩnh thấy bốn người này cũng đều
là thiếu niên đẹp trai mặc áo trắng, cổ cũng choàng khăn hồ cừu, lại càng kinh
ngạc.
Bốn người này cùng bốn người ngồi trước vào chung một bàn, gọi cơm gọi
thức ăn.
Chu Thông kể tiếp: -Hán Vũ đế nghĩ không lấy được ngựa quý, lại mất mấy
vạn quân, há chẳng phải khiến người ngoại quốc coi thường Thiên tử nhà Đại
Hán ta sao? Lúc bấy giờ bèn đại phát quân kỵ tổng cộng hơn hai mươi vạn
người, trâu ngựa lương thảo nhiều không kể xiết, lại sợ binh lực không đủ bèn
hạ chỉ ra lệnh phàm những tiểu lại, người ở rể, thương nhân phạm tội trên
toàn quốc đều phải tòng quân xuất chinh, khiến thiên hạ náo động. Còn
phong hai người nuôi ngựa nổi tiếng làm đại quan, một làm Khu mã Hiệu úy,
một làm Chấp mã Hiệu úy, chỉ chờ phá được Đại Uyển sẽ chọn tuấn mã mang
về. Lục đệ, nhà Hán trọng nông khinh thương, nếu ngươi sinh vào đời Hán Vũ
đế có thể gặp phải đại họa. Tam đệ thì lại có thể được phong làm Khu mã Hiệu
úy. Chấp mã Hiệu úy, hô hô!
Hàn Tiểu Oanh hỏi: -Ở rể lại phạm tội gì?
Chu Thông nói: -Nếu không phải là người bần cùng không chỗ nương tựa thì
ai lại chịu đi ở rể? Bắt ép những người ở rể đi viễn chinh là khinh khi cưỡng
bức người nghèo rồi. Lý Quảng Lợi mang đại quân vây thành Đại Uyển hơn
bốn mươi ngày, giết binh tướng Đại Uyển nhiều vô số. Quan lại Đại Uyển sợ
hãi, chém đầu quốc vương ra hàng, dâng ngựa tốt ra. Lý Quảng Lợi khải hoàn
về kinh, hoàng đế cả mừng, phong y làm Hải tây hầu, quan quân đều được
phong thưởng. Vì vài con ngựa Hãn huyết bảo mã mà không biết làm thiên hạ
chết bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu tiền bạc. Lúc ấy Hán Vũ đế mở tiệc
lớn đãi quần thần, làm một bài Chiến mã chi ca như sau:
Thái nhất cống chừ thiên mã xuống.
Mồ hôi máu chừ chảy đỏ hồng.
Kéo xe loan chừ vượt vạn dặm.
Nay thung dung chừ bạn với rồng;
ý nói chỉ có rồng trên trời mới có thể sánh với Thiên mã thôi.
Tám người áo trắng nghe y kể chuyện xưa, không ngừng quay đầu nhìn con
tiểu hồng mã ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ.
Chu Thông nói: -Ai chẳng biết Thiên mã của Đại Uyển rất khỏe mạnh, toàn do
ngựa hoang sinh ra. Hán Vũ đế dốc sức cả nước lấy được mấy con Hãn huyết
bảo mã nhưng không có ngựa hoang trên núi cao ngoài thành Nhị Sư giao
phối với chúng nên truyền được mấy đời chẳng còn gì là thần tuấn, cũng
không có mồ hôi đỏ nữa.
Chu Thông kể hết chuyện xưa, bảy người sôi nổi bàn tán, bắt đầu ăn miến.
Tám người áo trắng hạ giọng bàn bạc. Kha Trấn Ác rất thính tai, tuy đôi bên
ngồi cách nhau khá xa nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng, chỉ nghe một người
nói: -Muốn động thủ thì phải lập tức làm ngay, chứ để y lên ngựa rồi thì làm
sao đuổi kịp?
Một người khác nói ở đây đông người, y lại có đồng bọn một người nói: -Họ
mà dám đứng ra ngăn trở thì cứ giết hết.
Kha Trấn Ác giật nảy mình nghĩ thầm: -Tám người con gái này sao lại độc ác
như thế.
Lúc bấy giờ y không hề động thành sắc, cứ xì xà xì xụp ăn miến.
Chợt nghe một người nói: -Chúng ta đem con bảo mã này dâng cho tiểu chủ,
y cưỡi lên kinh thì rất vinh dự, bảo bọn Sâm tiên lão quái. Linh Trí thượng nhân
gì đó làm sao còn oai phong cho được.
Kha Trấn Ác từng nghe tên Linh Trí thượng nhân, biết y là nhân vật nổi tiếng
trong phái Mật tông ở Tây Tạng, dùng võ công Đại thủ ấn dương danh vùng
Tây nam. Sâm tiên lão quái thì không biết là nhân vật loại nào.
Lại nghe một người khác nói: -Mấy hôm nay trên đường gặp không ít bọn ngu
xuẩn trong hắc đạo, đều là thủ hạ của Thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ, có lẽ
họ cũng lên kinh hội họp. Con ngựa hay này nếu bị họ nhìn thấy thì còn tới
phần chúng ta sao?
Kha Trấn Ác trong lòng hoảng sợ, y biết Bành Liên Hổ là tướng cướp nổi tiếng
ở một dải Hà Bắc Sơn Tây, lâu la thủ hạ rất nhiều, thanh thế rất lớn, người này
hành sự tàn độc, giết người như ra. nên có ngoại hiệu là Thiên thủ nhân đồ,
nghĩ thầm: -Bao nhiêu nhân vật lợi hại như thế cùng lên kinh tụ họp để làm gì
nhỉ: Tám cô gái này là loại người nào?.
Chỉ nghe họ cúi đầu bàn bạc một hồi, quyết định ra khỏi trấn sẽ chặn đường
hạ thủ đoạt con ngựa quý của Quách Tĩnh. Nhưng sau đó tám ả lại khúc kha
khúc khích nói toàn chuyện phong lưu, nào là thiếu chủ rất thích ngươi, nào là
bây giờ nhất định thiếu chủ đang nghĩ tới ngươi đấy. Kha Trấn Ác cau mày, vô
cùng khó chịu, nhưng lời của họ cứ vang vào tai, không muốn nghe cũng
không được.
Chỉ nghe một cô gái nói: -Chúng ta bắt con Hãn huyết bảo mã này về dâng
cho thiếu chủ, ngươi đoán xem thiếu chủ sẽ thưởng cái gì?
Một người cười nói: -Thì cho ngươi hầu y thêm vài đêm!
Người nói trước õng ẹo không chịu, đứng dậy định đánh, tám người khúc kha
khúc khích cười rộ một hồi. Lại một người nói: -Mọi người đừng buông thả
quá, cẩn thận đừng để lộ hành tung. Đối phương xem ra cũng không phải dễ
chơi đâu.
Lại một người hạ giọng nói: -Người đàn bà kia mang kiếm, nhất định biết võ
nghệ, lại rất xinh đẹp nếu trẻ hơn mười tuổi, thiếu chủ nhân gặp phải mà
không mắc bệnh mới là lạ đấy.
Kha Trấn Ác biết họ nói Hàn Tiểu Oanh, khí giận bùng lên, nghĩ thầm gã thiếu
chủ kia nhất định không phải là kẻ tốt lành gì. Lắng nghe tám cô gái ăn miến
xong, vội vàng lên lưng lạc đà ra khỏi quán đi luôn.
Kha Trấn Ác nghe tiếng họ đã đi xa bèn nói: -Tĩnh nhi, ngươi thấy công phu
của tám cô gái kia ra sao?
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: -Con gái à?
Kha Trấn Ác nói: -Chứ sao?
Chu Thông nói: -Họ cải dạng nam trang. Tĩnh nhi chưa từng nhìn thấy, có phải
không?
Kha Trấn Ác nói: -Có ai biết núi Bạch Đà không?.
Bọn Chu Thông đều nói chưa từng nghe. Kha Trấn ác kể lại những chuyện vừa
nghe, bọn Chu Thông nghe thấy đám con gái này lớn mật làm càn muốn động
thủ trên đầu Thái tuế, đều thấy buồn cười Hàn Tiểu Oanh nói: -Trong đó có hai
cô gái mũi cao mắt xanh. Ắt không phải là người Trung thổ.
Hàn Bảo Câu nói: -Đúng thế, loại lạc đà lông trắng toàn thân này chỉ Tây Vực
mới có.
Kha Trấn Ác nói: -Cướp ngựa là chuyện nhỏ nhưng họ nói có rất nhiều cao thủ
lợi hại lên Bắc Kinh tụ họp, bên trong ắt có mưu đồ trọng đại, quá nửa là bất
lợi cho Đại Tống, biết đâu lại muốn hại chết hàng ngàn hàng vạn bách tính
người Hán chúng ta. Chúng ta đã biết, làm sao bỏ qua được.
Toàn Kim Phát nói: -Chỉ là sắp tới kỳ tỷ võ ở Gia Hưng, không chần chừ được
nữa.
Sáu người ngần ngừ một lúc, đều cảm thấy khó khăn. Nam Hy Nhân chợt nói:
-Tĩnh nhi cứ đi trước?
Hàn Tiểu Oanh nói: -Tứ ca muốn nói là cứ để Tĩnh nhi tới Gia Hưng một mình
trước, chúng ta thăm dò rõ chuyện này rồi sẽ tới sau phải không?
Nam Hy Nhân gật gật đầu. Chu Thông nói: -Không sai. Tĩnh nhi cũng cần đi
một mình cho lịch duyệt thêm.
Quách Tĩnh nghe nói phải chia tay với các sư phụ rất không muốn. Kha Trấn
Ác trách Đã lớn thế này mà còn như trẻ con. Hàn Tiểu Oanh an ủi y, nói: –
Ngươi đi trước chờ bọn ta, không đầy một tháng bọn ta cũng sẽ tới mà.
Chu Thông nói: -Cái hẹn tỷ võ ở Gia Hưng, trước nay bọn ta chưa từng nói rõ
cho ngươi biết. Nhưng nói tóm lại là giờ Ngọ ngày hai mươi bốn tháng ba
ngươi phải tới lầu Túy Tiên phủ Gia Hưng, cho dù có chuyện lớn bằng trời
cũng không được thất hứa không tới.
Quách Tĩnh vâng dạ.
Kha Trấn Ác nói: -Tám đứa con gái kia muốn cướp ngựa của ngươi, không cần
động thủ với họ, ngựa của ngươi nhanh, họ đuổi không kịp đâu. Ngươi có việc
quan trọng bên mình, không nên sinh sự lôi thôi.
Hàn Bảo Câu nói: -Nếu đám con gái ấy lớn mật làm ác thì Giang Nam thất quái
cũng quyết không thể bỏ qua.
Trương A Sinh qua đời đã hơn mười năm nhưng lục quái nói chuyện gì cũng tự
xưng là Giang Nam thất quái, chưa bao giờ gạt bỏ vị huynh đệ ấy ra không
tính.
Lúc ấy Quách Tĩnh từ biệt sáu vị sư phụ. Lục quái hôm trước thấy y một mình
ác đấu với Hoàng Hà tứ quỷ, đã có thể sử dụng võ nghệ học được, lần này để
y đi một mình một là để nghe ngóng tin tức có thể rất trọng đại kia, nếu bỏ
qua không đếm xỉa gì tới thì trong đòng không yên; hai là cũng để y một mình
qua lại giang hồ, thêm được một ít kinh lịch, điều đó thì không sư phụ nào dạy
được.
Mọi người lúc chia tay đều dặn dò Quách Tĩnh vài câu Nam Hy Nhân lại như
mọi khi, cứ mọi người thay phiên nhau nói thì y vẫn là người nói sau cùng, lúc
ấy chỉ nói bốn chữ: -Đánh thua thì chạy?
Y biết Quách Tĩnh tính nết quật cường, thà chết chứ không chịu khuất phục,
nếu gặp phải cao thủ mà lúc động thủ cứ lăn xả vào đánh bừa thì nhất định
phải uổng mạng, nên mới dạy y bốn chữ ngắn ngủi mà ý tứ sâu sắc như thế.
Chu Thông nói: -Võ học không có bến bờ, ngoài núi lại có núi, trên ngàn lại có
người. Bất kể bản lĩnh ngươi cao bao nhiêu cũng không thể là thiên hạ vô
địch. Đại trượng phu biết co biết duỗi, nếu gặp nguy hiểm phải nhịn cơn giận
nhất thời, cái đó gọi là Non xanh vẫn còn đó, lo gì thiếu củi đun chứ không
phải hèn nhát sợ chết. Nếu đối phương đông người, mình ít không chống lại
được, lại càng không nên khoe khoang cái dũng huyết khí. Câu ấy của Tứ sư
phụ ngươi phải nhớ cho kỹ đấy!
Quách Tĩnh gật đầu vâng dạ, dập đầu lạy sáu vị sư phụ rồi lên ngựa phóng về
hướng nam. Y mười mấy năm nay cùng các vị sư phụ sớm tối có nhau, một
sớm chia tay, ngồi trên ngựa không kìm được nước mắt, nghĩ lại mẹ một mình
ở lại trên sa mạc, tuy có Thành Cát Tư Hãn và Đà Lôi chiếu cố, cơm áo không
có gì đáng lo nhưng rất lại tịch mịch một mình, trong lòng lại thấy xốn xang.
Phóng ngựa được hơn mười dặm, địa thế hiểm trở, hai bên đường vách núi
dựng đứng, đá dựng chập chồng. Quách Tĩnh lần đầu ra đời, thấy hình thế
hiểm ác như thế bất giác ngấm ngầm hoảng sợ tay đặt lên chuôi kiếm, ngưng
thần nhìn về phía trước, nghĩ thầm: -Tam sư phụ thấy dáng vẻ mình hoảng hốt
thế này nhất định sẽ mắng mình là vô dụng.
Lúc ấy đường đi câng lúc càng hẹp, ngoặt qua một gốc núi, chợt thấy trước
mặt có một đám đông trắng toát, chính là bốn cô gái ăn mặc nam trang màu
trắng cưỡi lạc đà, chặn ngang giữa đường. Quách Tĩnh đột nhiên tim đập
thình thịch, kìm ngựa lại xa xa, cao giọng quát: -Xin làm phiền, làm ơn nhường
đường.
Bốn cô gái hô hô cười lớn. Một người cười nói: -Chú nhỏ sợ gì nào? Lại đây,
chúng ta không ăn thịt ngươi đâu!
Quách Tĩnh mặt nóng bừng, không biết làm sao là tốt dùng lời lẽ để cãi nhau
với họ hay xông lên động võ?
Chỉ nghe một cô gái khác cười nói: -Ngựa của ngươi hay lắm, lại đây cho ta
xem nào.
Nghe ngữ khí của y thị thì như nói chuyện với trẻ con. Quách Tĩnh trong lòng
đã tức giận, nhìn thấy bên trái vách núi dựng đứng, bên phải là vực sâu không
thấy đáy, hơi mây mù mịt, không biết sâu bao nhiêu, bất giác trong lòng lạnh
buốt, nghĩ thầm: -Đại sư phụ bảo mình không cần động thủ. Mình phóng ngựa
xông mau qua, họ không nhường đường không được.
Bèn giơ roi lên một cái, hai chân kẹp chặt, con hồng mã như một mũi tên bay
vọt lên. Quách Tĩnh cầm kiếm trong tay cao giọng quát: -Ngựa tới đây, mau
tránh ra? Ai chạm phải rơi xuống núi thì không phải do ta đâu đấy.
Con ngựa phi rất mau, trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt bốn cô gái.
Một cô gái áo trắng nhảy xuống lạc đà, tung người vọt lên vươn tay nắm lấy
hàm thiếc của con hồng mã. Con hồng mã hí dài một tiếng, chợt nhảy vọt lên
bay qua bốn con lạc đà. Quách Tĩnh trên không thấy như đằng vân giá vụ, vừa
rơi tới đất đã ở phía sau bốn cô gái. Không những bốn cô gái giật nảy mình,
mà ngay cả Quách Tĩnh cũng thấy bất ngờ.
Chỉ nghe một cô gái tức giận quát lên. Quách Tĩnh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy
hai ngọn ám khí loang loáng bay tới. Y vừa vào giang hồ, nhớ lời các sư phụ
dặn việc gì cũng phải cẩn thận, chỉ sợ ám khí có độc không dám thẳng thắn
vươn tay bắt lấy, ngã người về phía sau để hai ngọn ám khí cắm vào mũ, xa xa
nghe hai cô gái đồng thanh khen ngợi: -Hảo công phu!
Quách Tĩnh cúi đầu nhìn, thấy ám khí trên mũ là hai chiếc thoa bạc, đầu thoa
nhọn sắc, hai bên thân thoa vô cùng sắc bén, nếu bị đánh trúng ắt mất mạng.
Y trong bụng tức giận nghĩ thầm: -Mọi người không thù không oán, các ngươi
bất quá chỉ là ưng ý một con ngựa của ta mà lại muốn giết người!
Y bỏ ngân thoa vào bọc, sợ bốn cô gái áo trắng khác lại chặn phía trước, lập
tức giục ngựa phóng mau, không đầy một giờ đã chạy được bảy tám mươi
dặm, mừng là thủy chung chưa thấy bốn cô gái khác, đoán tuy họ mai phục
bên đường nhưng vì y giục ngựa phi mau, đột nhiên phóng qua nên không kịp
ngăn chặn. Y nghỉ ngơi một lúc, lên ngựa đi tiếp, trời chưa tối đã tới Trương
Gia Khẩu, tính ra đã cách xa đám con gái áo trắng kia ba ngày đường, họ nhất
định không đuổi kịp.
Trương Gia Khẩu là chỗ thông đạo giữa hai vùng Nam Bắc, da thú lông thú
ngoài quan ải tập trung ở đó nhà cửa đông đúc, chợ búa phồn thịnh. Quách
Tĩnh dắt con hồng mã nhìn đông ngó tây, y trước nay chưa từng tới thành thị
nào lớn thế này, chỉ thấy chuyện gì cũng mới lạ, tới trước một tửu điếm lớn,
thấy trong bụng đói quá bên buộc ngựa vào cọc trước cổng rồi bước vào ngồi,
gọi một mâm thịt bò, hai cân bánh bao, ngồm ngoàm ăn uống. Y tỳ vị rất tốt,
theo đúng tập tục người Mông Cổ, cứ bốc từng nắm từng nắm thịt bò bánh
bao nhét đầy miệng. Đang ăn uống ngon lành chợt nghe ngoài vang lên tiếng
ầm ĩ, y nghĩ tới con hồng mã vội sãi chân bước ra, chỉ thấy nó đang thản nhiên
ăn cỏ, hai tên tiểu nhị đang lớn tiếng quát tháo xua đuổi một thiếu niên gầy gò
ăn mặc rách rưới.
Thiếu niên ấy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đội một cái mũ sa đen rách nát,
trên mặt trên tay đầy nhọ nồi đen nhẻm, nhìn không rõ mặt, cầm một cái bánh
màn thầu cười hì hì để lộ hàm răng trắng muốt, không hề tương xứng với
dáng vẻ bên ngoài của y. Y tròng mắt đen láy, thần tình rất linh động.
Một tên tiểu nhị kêu lên: -Làm cái gì thế? Còn chưa cút đi cho ta?
Thiếu niên nói: -Được, đi thì đi.
Vừa quay đi thì tên tiểu nhị kia kêu lên: -Bỏ cái bánh xuống.
Thiếu niên theo lời ném cái bánh xuống đất, nhưng cái bánh màn thầu trắng
tinh đã in mấy vết tay đen nhẻm, có muốn cũng không bán được nữa. Một tên
tiểu nhị cả giận, vung quyền đánh tới, thiếu niên kia cúi xuống tránh được.
Quách Tĩnh thấy y đáng thương, biết y đói quá vội vàng bước ra ngăn cản,
nói: -Đừng làm quá, để ta trả tiền cho.
Bèn nhặt cái bánh lên đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận cái bánh, nói: -Cái
bánh này không ngon. Đáng thương thật, thôi ngươi ăn đi.
Rồi vứt cho một con chó con ghẻ lở ngoài cửa. Con chó con chụp cái bánh cắm
đầu ăn.
Một tên tiểu nhị thở dài nói: -Đáng tiếc, đáng tiếc phí một cái bánh bao nhân
thịt cho chó ăn.
Quách Tĩnh cũng ngạc nhiên, chỉ nghĩ thiếu niên này đói bụng mới cướp một
cái bánh màn thầu của nhà hàng, nào ngờ y lại vứt cho chó ăn. Quách Tĩnh
trở về chỗ ăn tiếp. Thiếu niên kia lò dò bước tới, nghiêng đầu nhìn y. Quách
Tĩnh bị y nhìn cảm thấy rất lúng túng, bèn vẫy tay nói: -Ngươi cũng tới đây ăn
đi, được không?
Thiếu niên kia cười nói: -Được, một mình ta buồn lắm, đang muốn tìm bạn
đây.
Nói toàn khẩu âm Giang Nam.
Mẹ Quách Tĩnh là người Lâm An Chiết Giang. Giang Nam lục quái cũng đều là
người quanh vùng Gia Hưng nên từ nhỏ y đã quen nghe tiếng Giang Nam,
nghe thiếu niên nói giọng quê mình, cảm thấy rất vui mừng. Thiếu niên kia
bước tới cạnh bàn ngồi xuống. Quách Tĩnh bảo tiểu nhị mang thêm thức ăn
lên. Tiểu nhị thấy thiếu niên kia rách rưới nghèo khó rất không vừa ý, gọi suốt
nửa ngày mới uể oải mang tới một cái bát.
Thiếu niên kia nổi giận nói: -Ngươi cho rằng ta nghèo, không xứng đáng ăn
cơm trong quán ngươi phải không? Chỉ sợ ngươi mang những thức ăn hạng
nhất ra đây cũng chưa hợp khẩu vị của ta đâu.
Tiểu nhị lạnh lùng nói: -Thật à? Lão nhân gia người cứ gọi, bọn tôi sẽ nấu
được, chỉ sợ ăn xong không ai trả tiền thôi.
Thiếu niên kia nói với Quách Tĩnh: -Bất kể ta ăn bao nhiêu, ngươi cũng làm
chủ chứ?
Quách Tĩnh nói: -Đương nhiên, đương nhiên.
Rồi quay qua tiểu nhị nói: -Mau mau thái một cân thịt bò, nửa cân gan dê.
Y chỉ nghĩ thịt bò và gan dê là thức ăn ngon nhất trên đời, lại hỏi thiếu niên: –
Có uống rượu không?.
Thiếu niên kia nói: -Đừng ăn thịt, chúng ta ăn trái cây trước đã. Tiểu nhị,
mang lên trước bốn thứ quả khô, bốn thứ quả tươi, hai thứ ngâm muối, bốn
thứ mứt.
Tiểu nhị giật nảy mình, không ngờ y mở miệng là đại ngôn, cười gằn nói: -Đại
gia muốn dùng loại trái cây bánh mứt nào?.
Thiếu niên kia nói: -Loại quán rượu nhỏ ở xứ nghèo này thì có cái gì ngon, thôi
thế này vậy, bốn món quả khô là vải khô, quế viên, táo khô, ngân hạnh. Quả
tươi thì ngươi cứ chọn loại mới. Ngâm muối thì phải là anh đào và Ô mai gừng,
không biết ở đây có không? Còn bánh mứt à? Thì là Mai côi kim quất. Hương
lạc bồ đào. Đường sương đào điều. Lê nhục hảo lang quân.
Tiểu nhị nghe y nói rất rành mạch, bất giác không dám coi thường nữa.
Thiếu niên kia lại nói: -Thức ăn để uống rượu thì ở đây chẳng có tôm cá gì
tươi. Ờ, cứ bày ra tám món qua loa để uống rượu vậy.
Tiểu nhị hỏi: -Các vị gia gia muốn ăn gì?
Thiếu niên nói: -Ấ, không nói rõ nhất định không xong. Tám món uống rượu là
Chim cút nướng hoa. Chân vịt xào. Canh lưỡi gà. Dạ dày hươu nấu giang dao.
Gân bò luộc uyên ương. Cúc hoa thố ty. Đùi cheo nướng. Chân giò nấu gừng
chua. Ta chỉ gọi các ngươi mang ra vài món ở đây nấu được thôi, chứ những
món ngon lành quý báu ấy à, bọn ta cũng miễn cho.
Tiểu nhị nghe thấy há miệng không ngậm lại được, chờ y dứt lời bèn nói: -Tám
món ấy giá tiền không thấp, chỉ riêng món Chân vịt xào và Canh lưỡi gà cũng
đã phải dùng mấy chục con gà vịt rồi.
Thiếu niên chỉ Quách Tĩnh một cái nói: -Có vị đại gia này làm chủ, ngươi bảo y
không ăn nổi à?
Tiểu nhị thấy Quách Tĩnh vai khoác một chiếc áo lông hắc điêu quý báu, nghĩ
thầm: -Cho dù ngươi không trả tiền thì lột cái áo hắc điêu của ngươi cũng đủ.
Lúc ấy bèn vâng dạ, lại hỏi: -Còn gì nữa không?
Thiếu niên nói: -Còn cần mười hai món để ăn cơm, tám món điểm tâm, cũng
không bao nhiêu đâu.
Tiểu nhị không dám hỏi tên món ăn, sợ y gọi nhiều quá không nấu được, lúc
ấy dặn nhà bếp chọn loại nguyên liệu hạng nhất, lại hỏi thiếu niên: -Các vị đại
gia uống rượu gì? Tiểu điếm có loại rượu Tam bạch phần mười năm, cứ uống
trước hai chén được không?
Thiếu niên nói: -Được, cứ mang ra thứ xem!
Không bao lâu trái cây bánh mứt đã đưa lên. Quách Tĩnh ăn mỗi thứ một
miếng, đều là những thức ngon lành trước nay chưa từng được ăn.
Thiếu niên kia cao đàm khoát luận, toàn nói về phong vật nhân tình phương
Nam. Quách Tĩnh nghe y trò chuyện tao nhã, kiến thức rộng rãi, bất giác rất
kính phục. Nhị sư phụ cũng là một thư sinh học rộng, nhưng Quách Tĩnh dốc
sức vào võ học, chỉ lúc rảnh rỗi mới theo Chu Thông học được một ít chữ
nghĩa, lúc ấy nghe thiếu niên kia học thức dường như không kém Nhị sư phụ,
bất giác thầm khen ngợi, tự nhủ: -Mình chỉ nghĩ y là một thiếu niên nghèo
túng lạc phách, nào ngờ lại có học vấn cao như thế. Nhân vật Trung thổ quả
nhiên khác hẳn ngoài quan ải.
Lại qua nửa giờ, thức ăn đã bày đầy hai thồi. Thiếu niên kia tửu lượng rất kém,
thức ăn cũng chỉ động đũa gắp mấy món thanh đạm, chợt gọi tiểu nhị qua
mắng: -Cây giang dao này của các ngươi đã mua năm năm trước mà cũng
đem bán lấy tiền à?
Viên chưởng quỹ nghe thấy vội bước tới cười lấy lòng nói: -Lời khách quan quả
rất đúng, thật là có lỗi. Tiểu điếm không có giang dao, nên qua Trường Khánh
tửu lâu lớn nhất ở đây xin nhượng lại. Cả Trương Gia Khẩu này không có hàng
tươi.
Thiếu niên kia xua xua tay, lại trò chuyện với Quách Tĩnh, nghe y nói từ Mông
Cổ tới bèn hỏi tình hình ở sa mạc. Quách Tĩnh được sư phụ dặn dò, không
dám tiết lộ thân phận của mình, chỉ nói những chuyện săn thỏ bắn ưng,
chuyện vui săn bắn. Thiếu niên kia có vẻ rất thú vị, nghe Quách Tĩnh nói tới
đoạn hay bất giác vỗ tay cười lớn, thần thái rất ngây thơ.
Quách Tĩnh nhất sinh lớn lên ở sa mạc, tuy chơi thân với đám bạn nhỏ Đà Lôi.
Hoa Tranh nhưng Thiết Mộc Chân thương con nhỏ. Đà Lôi thường theo sát bên
cha, ít khi rảnh rỗi chơi đùa với y. Hoa Tranh thì tính nết kiêu ngạo. Quách tĩnh
lại không thể chuyện gì cũng nhường nhịn, cho dù thường cùng chơi đùa
nhưng động tới là cãi cọ, tuy sau cùng cũng làm lành nhưng cũng không hợp
nhau lắm, lúc ấy ăn uống trò chuyện với thiếu niên này, không biết vì sao lại
cảm thấy chưa bao giờ thích thú như vậy. Y vốn mồm mép vụng về, không
khéo ăn nói, thường người ta hỏi mới không thể không đáp vài câu. Hàn Tiểu
Oanh thường trêu y là có tính tiếc lời nói như vàng giống Nam Hy Nhân, đúng
là đệ tử đắc ý của Tứ sư phụ, nhưng lúc ấy lại nói thao thao bất tuyệt, đem
những chuyện ngu ngốc của mình ra làm ví dụ, ngoài những điều có liên quan
tới võ học và Thiết Mộc Chân thì chuyện gì cũng kể ra, nói tới lúc say sưa còn
đưa tay nắm tay trái thiếu niên. Vừa nắm tới chợt thấy bàn tay y mềm mại mịn
màng như không có xương, bất giác sửng sốt. Thiếu niên kia cười một tiếng,
cúi đầu xuống. Quách Tĩnh thấy mặt y đen nhẻm nhưng sau gáy như mỡ đông
ánh lên màu trắng, hơi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không để ý.
Thiếu niên kia nhè nhẹ rút tay về, nói: -Chúng ta nói chuyện lâu quá, thức ăn
lạnh cả rồi, cơm cũng nguội rồi.
Quách Tĩnh nói: -Phải, thức ăn nguội càng dễ ăn.
Thiếu niên kia lắc lắc đầu. Quách Tĩnh nói: -Vậy thì bảo họ hâm nóng lên.
Thiếu niên kia nói: -Không, thức ăn đun nóng ăn cũng không ngon.
Bèn gọi tiểu nhị tới bảo y mang mấy mươi món thức ăn đã nguội xuống, dùng
nguyên liệu mới nấu lại dĩa khác cho nóng.
Đám chưởng quỹ, nhà bếp, tiểu nhị trong quán ai cũng lấy làm lạ, nhưng có lãi
thì tự nhiên nhất nhất theo lệnh. Tập tục của người Mông Cổ thì trước nay mời
khách luôn dốc túi ra, huống chi Quách Tĩnh lần đầu tiên trong đời tiêu tiền,
chẳng biết tiêu thế nào, mà cho dù có biết thì đã thấy hợp với thiếu niên kia
như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ, có tốn gấp mười cũng hoàn toàn không để
ý.
Đến lúc mấy mươi món ăn nấu lại bưng lên, thiếu niên chỉ gắp vài đũa đã nói
no rồi. Tiểu nhị trong bụng chửi thầm Quách Tĩnh: -Ngươi là đồ ngu, thằng
tiểu tử kia bắt ngươi trả tiền oan rồi.
Lát sau tính tiền, tất cả mười chín lượng bảy tiền bốn phân bạc. Quách Tĩnh
lấy ra một nén vàng bảo tiểu nhị đem ra ngân phố đổi bạc.
Ra khỏi quán, gió bấc thổi vào mặt, thiếu niên kia như thấy ớn lạnh, co đầu rút
cổ nói: -Làm phiền quá, xin chào.
Quách Tĩnh thấy quần áo y mỏng manh, trong lòng bất nhẫn, lập tức cởi chiếc
áo lông điêu ra khoác lên vai y, nói: -Huynh đệ, ta và ngươi mới gặp nhau đã
như rất thân, xin cứ lấy tấm áo này mà mặc.
Trong người y vẫn còn bốn nén vàng, bèn lấy ra hai nén bỏ vào túi chiếc áo
lông điêu.
Thiếu niên cũng không cảm tạ, khoác áo điêu lên vai, ung đung bước đi.
Thiếu niên đi được vài mươi bước, quay đầu thấy Quách Tĩnh kéo cương con
hồng mã đứng giữa đường nhìn nhìn theo mình, im lặng xuất thần, biết y
không muốn chia tay, bèn giơ tay vẫy vẫy. Quách Tĩnh sãi chân bước tới nói: –
Hiền đệ còn thiếu gì không?.
Thiếu niên kia cười khẽ một tiếng nói: -Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh
của huynh trưởng.
Quách Tĩnh cười nói: -Đúng thế, ta cũng quên mất. Ta họ Quách tên Tĩnh,
huynh đệ tên gì?
Thiếu niên kia nói: -Ta họ Hoàng tên Dung.
Quách Tĩnh nói: -Ngươi muốn đi đâu? Nếu cũng xuống phương nam thì chúng
ta kết bạn đồng hành nên chăng?
Hoàng Dung lắc đầu nói: -Ta không về phương nam rồi đột nhiên nói: -Đại ca,
ta đói lắm.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói: -Được, ta cứ mời huynh đệ vào quán rượu là xong.
Lần này Hoàng Dung đưa y tới Trường Khánh tửu lâu lớn nhất ở Trương Gia
khẩu, bày biện trần thiết toàn theo lối các đại tửu lâu ở thành Biện Lương kinh
đô cũ thời Tống. Hoàng Dung không gọi nhiều món như lúc nãy nữa, chỉ gọi
bốn đĩa thức ăn ngon, một ấm trà Long Tĩnh, hai người lại nói chuyện trên trời
dưới đất một lúc.
Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói có nuôi hai con bạch điêu, cảm thấy kính
phục, nói: -Ta đang không biết đi đâu, nói thế thì ngày mai ta cũng qua Mông
Cổ bắt hai con bạch điêu nhỏ về chơi.
Quách Tĩnh nói: -Chuyện đó không dễ đâu.
Hoàng Dung nói: -Thế sao ngươi làm được?
Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào chỉ cười cười, nghĩ thầm Mông Cổ giá
lạnh, gió bắc như dao, y thân thể gầy nhỏ, chỉ sợ chịu không nổi, bèn hỏi: –
Nhà ngươi ở đâu? Sao không về nhà?.
Hoàng Dung mí mắt đỏ lên, nói: -Cha không cần ta nữa.
Quách Tĩnh nói: -Tại sao thế?
Hoàng Dung nói: -Cha nhốt một người rất lâu không thả ra, ta thấy người ấy
đáng thương. Ở một mình lại buồn bên mang rượu ngon nhắm tốt cho y ăn, lại
trò chuyện với y. Cha tức giận mắng ta, ta bèn nửa đêm lén trốn đi.
Quách Tĩnh nói: -Bây giờ sợ cha ngươi đang nhớ ngươi lắm.
Mẹ ngươi đâu?
Hoàng Dung nói: -Đã chết lâu rồi, ta từ nhỏ đến lớn không có mẹ.
Quách Tĩnh nói: -Ngươi đi chơi chán rồi thì nên về nhà.
Hoàng Dung gạt nước mắt nói: -Cha không cần ta nữa.
Quách Tĩnh nói: -Không phải thế!
Hoàng Dung nói: -Vậy sao ông không đi tìm ta?.
Quách Tĩnh nói: -Có khi ông ta đang tìm, chẳng qua chưa tìm được thôi.
Hoàng Dung đang khóc bật cười nói: -Cũng có thể như thế. Vậy ta chơi chán
sẽ về, có điều phải bắt được hai con bạch điêu trước đã.
Hai người trò chuyện một lúc về những điều nghe thấy trên đường. Quách
Tĩnh nói tới việc tám cô gái áo trắng cải dạng nam trang toan cướp ngựa của y
Hoàng Dung hỏi tới cước lực của con tiểu hồng mã, nghe Quách Tĩnh nói
xong, thần sắc mười phần vui vẻ hớp một hớp trà, cười hì hì nói: -Đại ca, ta
xin ngươi một bảo vật, ngươi chịu không?
Quách Tĩnh nói: -Lẽ nào lại không chịu?
Hoàng Dung nói: -Ta rất thích con Hãn huyết bảo mã này.
Quách Tĩnh không hề do dự, nói: -Được, ta cho huynh đệ cũng nên.
Hoàng Dung vốn chỉ thuận miệng nói đùa, nghĩ thầm y đối với con ngựa quý
ngàn năm khó gặp này ắt quý như tính mệnh, mình với y chẳng qua chỉ là bèo
nước gặp nhau, chỉ muốn chờ xem con người thật thà này từ chối thế nào,
nào ngờ y ưng thuận rất hào sảng, quả thật vô cùng bất ngờ, bất giác ngạc
nhiên, trong lòng cảm kích, không kìm được chợt nằm phục xuống bàn sụt sùi
khóc lóc.
Lúc ấy Quách Tính lại càng bất ngờ, vội hỏi: -Huynh đệ, sao thế? Ngươi không
khỏe à?
Hoàng Dung ngẩng lên, tuy mặt đầy nước mắt nhưng đầy vẻ rạng rỡ, chỉ thấy
chỗ hai dòng nước mắt chảy xuống rửa sạch vết nhọ nồi lộ ra hai vệt da trắng
muốt như bạch ngọc, cười nói: -Đại ca, chúng ta đi thôi.
Quách Tĩnh trả tiền xuống lầu, dắt con hồng mã tới dặn: -Ta tặng ngươi cho
người bạn tốt của ta, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được trái
chứng.
Rồi sửa lại hàm thiếc, khẽ vuốt lưng con ngựa, nói: -Huynh đệ, ngươi lên ngựa
đi?.
Con hồng mã vốn không chịu cho người khác cưỡi, nhưng lúc ấy tính nết
hoang dã ngày trước đã sửa đổi rất nhiều, lại thấy chủ nhân như thế cũng
không chống cự.
Hoàng Dung nhảy lên ngựa. Quách Tĩnh buông tay, vỗ nhẹ vào hông ngựa
một cái, con tiểu hồng mã nhấc chân phóng đi.
¤
Đợi đến khi bóng Hoàng Dung và con tiểu hồng mã đã mất sau một khúc
ngoặt Quách Tĩnh mới quay đi thấy trời đã không còn sớm liền vào khách điếm
ngụ lại, đang định tắt đèn đi ngủ chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Quách Tĩnh
trong lòng cả mừng chỉ cho là Hoàng Dung, bèn hỏi: -Là huynh đệ đấy à? Hay
quá!
Ngoài cửa một giọng người ấm ớ nói: -Là lão tử đây! Có gì hay hả?.
Quách Tĩnh ngạc nhiên mở cửa, dưới ánh đèn chỉ thấy bên ngoài có bóng năm
người đứng, vừa nhìn thấy bất giác thở ra một hơi khí lạnh. Té ra bốn người ấy
đề đao cầm thương, nắm roi vung phủ, chính là Hoàng Hà tứ quỷ từng ác đấu
với y trên đỉnh núi đất hôm trước, ngoài ra còn một người cao gầy mặt xanh
khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, khuôn mặt cực dài, trên trán nổi lên ba cái
bướu thịt to, dáng vẻ vô cùng khó coi.
Người cao gầy ấy cười nhạt một tiếng, rảo chân bước vào phòng, nghênh
ngang ngồi xuống giường, quay đầu nhìn nhìn Quách Tĩnh, dưới ánh nến ba
cái bướu thịt trên trán y tạo thành ba bóng râm trên mát. Đoạn hồn đao Thẩm
Thanh Cương trong Hoàng Hà tứ quỷ lạnh lùng nói: -Vị này là sư thúc của bọn
ta, là Tam đầu giao Hầu Thông Hải Hầu nhị gia oai danh lừng lẫy, mau dập đầu
đi?.
Quách Tĩnh thấy đã rơi vào vòng vây, nếu chỉ Hoàng Hà tứ quỷ thôi đã đối phó
không nổi, huống chi lại thêm sư thúc của họ, xem ra người này công phu ắt
rất lợi hại, lúc ấy ôm quyền hỏi: -Các vị có việc gì thế?.
Hầu Thông Hải nói: -Các sư phụ ngươi đâu?
Quách Tĩnh nói: -Sáu vị sư phụ của ta không có ở đây.
Hầu Thông Hải nói: -Ha ha, vậy thì cho ngươi sống thêm nửa ngày nữa, nếu
bây giờ giết ngươi thì người khác lại nói Tam đầu giao ta hà hiếp bọn tiểu bối.
Giữa trưa ngày mai, ta chờ ở rừng Hắc Tùng cách phía tây thành mười dặm,
bảo sáu vị sư phụ và ngươi cùng tới luôn thể.
Nói xong đứng lên, cũng không chờ Quách Tĩnh trả lời, đi thắng ra cửa. Truy
mệnh thương Ngô Thanh Liệt đóng cửa lại, chỉ nghe cạch một tiếng, kéo then
cài phía ngoài.
Quách Tĩnh tắt đèn ngồi trên giường, chỉ thấy ngoài lớp giấy dán cửa sổ có
bóng một người đi đi lại lại rõ ràng địch nhân canh gác ngoài cửa. Qua một lúc
chợt nghe trên nóc nhà có tiếng động, có người cầm binh khí gõ mái ngói mấy
tiếng, kêu lên: -Tiểu tử đừng nghĩ tới chuyện trốn chạy, cha ngươi canh trên
này đấy.
Quách Tĩnh biết không còn cách thoát thân, bèn lên giường đi ngủ, nhìn nhìn
lên nóc nhà tính toán xem ngày mai làm thế nào thoát thân, nhưng nghĩ mãi
cũng không ra được chút gì hay, bèn ngủ đi luôn.
Sáng hôm sau trở dậy, tiểu nhị mang nước rửa mặt và điểm tâm vào. Tiền
Thanh Kiện cầm song phủ đứng phía sau gườm gườm giám thị.
Quách Tĩnh nghĩ sáu vị sư phụ còn cách đây rất xa, nhất định không thể tới
cứu, đã trốn không được, bậc đại trượng phu chỉ đành tử chiến. Tứ sư phụ tuy
từng dạy câu Đánh thua thì chạy, nhưng y chưa đánh mà đã tháo chạy thì so
với lời Tứ sư phụ dạy lại không hợp. Thật ra chỉ riêng Tiền Thanh Kiện giám thị
thì nếu y muốn bỏ chạy cũng không khó, chỉ là đầu óc y chậm chạp, lại thêm
hôm ấy Nam Hy Nhân dạy y đại thừa mất một chữ, lẽ ra phải nói Nguy thì chạy
thì có quá nửa là y đã chạy bán sống bán chết, loại vũ phu thô mãng như Tiền
Thanh Kiện không sao đuổi kịp. Mà Tam đầu giao Hầu Thông Hải chỉ cho rằng
Giang Nam lục quái ắt ở gần đó, theo thân phận của họ quyết không lẽ nào có
hẹn không tới, cũng không hề đề phòng Quách Tĩnh bỏ chạy một mình.
Quách Tĩnh ngồi trên giường luyện công theo cách thức Mã Ngọc truyền cho.
Tiền Thanh Kiện vung vung song phủ chém gió trước mặt y, quát tháo ầm ĩ, lại
chê y tọa công không đúng cách. Quách Tĩnh cũng không đếm xỉa gì tới, thấy
đã sắp đến trưa bèn đứng dậy nói với Tiền Thanh Kiện: -Đi thôi.
Rồi trả tiền phòng tiền cơm, hai người sóng vai bước ra. Đi về phía tây mười
dặm, quả thấy có một khu rừng tùng, cành lá che khuất mặt trời, trong rừng
tối tăm nhìn không quá được vài mươi bước. Tiền Thanh Kiện bỏ mặc Quách
Tĩnh đó, rảo bước vào rừng.
Quách Tĩnh cởi ngọn nhuyễn tiên trong lưng ra, đề khí ngưng thần từng bước
từng bước tiến lên, chỉ sợ địch nhân ám toán, theo đường mòn nhỏ đi vào hơn
một dặm vẫn không thấy dấu vết địch nhân, trong rừng vẫn yên ắng, thỉnh
thoảng nghe vài tiếng Chim kêu, càng đi càng sợ hãi, chợt nghĩ: -Bây giờ đã
không có địch nhân giám thị bên cạnh, cây rừng lại rậm rạp thế này, tại sao
mình không núp lại? Mình chỉ là núp lại, không thể coi là chạy trốn.!
Đang muốn vọt vào bụi cây bên trái, chợt nghe trên đầu có người cao giọng
tức giận chửi mắng: -Đồ con hoang, thằng khốn nạn, quân khốn kiếp.
Quách Tĩnh nhảy ra ba bước, ngọn nhuyễn tiên rung lên đánh ra giữ thế,
ngẩng đầu nhìn lên bất giác vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, chỉ thấy Hoàng Hà
tứ quỷ bị treo lơ lửng trên bốn thân cây lớn, người nào tay chân cũng bị trói
chặt, đong đưa qua lại trên không, hết sức giãy giụa nhưng không có chỗ nào
dùng lực. Bốn người thấy Quách Tĩnh càng ngoác mồm ra chửi lớn.
Quách Tĩnh cười nói: -Các ngươi đi dạo trên đó à? Chắc là vui lắm hả? Hẹn gặp
lại, hẹn gặp lại, xin lỗi không bồi tiếp được!
Đi được vài bước lại quay đầu hỏi: -Ai treo các ngươi lên cây thế?
Tiền Thanh Kiện chửi: -Con mẹ nó chứ, đủ thứ quỷ kế, không phải hảo hán?
Thẩm Thanh Cương kêu: -Hảo tiểu tử ngươi có giỏi thì thả bọn ta xuống, đơn
đả độc đấu quyết phân thắng phụ, nếu cả bốn người bọn ta cùng xông vào thì
không phải là anh hùng.
Quách Tĩnh tuy không thông minh nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức ấy,
lập tức hô hô cười lớn, nói: -Thì cứ cho các ngươi là anh hùng hảo hán cũng
được, cũng không cần phải đánh nhau nữa!
Y sợ Tam đầu giao Hầu Thông Hải tới ngay lập tức không dám chần chừ, chạy
ra khỏi rừng trở vào thành, mua một con ngựa tốt rồi lập tức lên đường đi về
phía nam, dọc đường suy tính Người ân nhân ngấm ngầm giúp mình không
biết là ai?
Hoàng Hà tứ quỷ võ công hoàn toàn không phải tầm thường mà lại treo được
họ lên cây. Gã Tam đầu giao Hầu Thông Hải này như hung thần ác sát, sao lúc
ấy lại không thấy bóng dáng đâu cả? Các vị sư phụ nói đã hẹn với người ta thì
dù nguy hiểm to bằng trời cũng không thể không tới. Lần hẹn này mình đã tới
còn y thì không, vậy y không trách mình được.
¤ Trên đường không có gì đáng nói, một hôm y
tới Trung đô Bắc Kinh. Đây là
kinh thành nước Đại Kim, là nơi danh tháng phồn hoa đứng đầu thiên hạ lúc
bấy giờ, cho dù cựu kinh Biện Lương hay tân đô Lâm An nhà Tống cũng không
bằng.
Quách Tĩnh lớn lên ở vùng sa mạc hoang vu, đời nào thấy quạ khí tượng như
vậy?
Chỉ thấy lầu hồng gác vẽ, cửa đỏ rèm thêu, xe lăn ngựa phóng huyên náo phi
thường. Quầy cao tiệm lớn, đều bày hàng hóa quý báu, trà đình tửu điếm, chỉ
thấy khách khứa giàu sang, đúng là màu sắc đầy ngõ, đàn sáo vang trời, ánh
vàng chói mắt, gấm lụa bay hương, khiến một thiếu niên trước nay chưa trải
đời như y thấy hoa cả mắt. Những vật nhìn thấy, trong mười có đến chín
không biết là món gì.
Y không dám vào các tửu quán sơn son thếp vàng rực rỡ mà chỉ chọn một
quán cơm nhỏ ăn cơm rồi thả bộ trên phố ngắm nhìn. Đi được nữa ngày, chợt
nghe trước mặt có tiếng người huyên náo, tiếng khen ngợi không ngớt vang
lên, từ xa nhìn tới thấy có một đám đông xúm xít, không biết là xem cái gì.
Y nảy lòng hiếu kỳ, chen vào đám đông nhìn ngó, chỉ thấy ở giữa có một bãi
đất trống lớn, dưới đất cắm một ngọn cờ nền trắng viền đỏ thêu bốn chữ lớn
Tỷ võ chiêu thân màu vàng, dưới cờ có hai người đang cước qua quyền lại
đánh nhau, một người là thiếu nữ áo đỏ, một người là hán tử to lớn. Quách
Tĩnh thấy thiếu nữ giơ tay nhấc chân đều có phép tắc, rõ ràng võ công không
kém, còn đại hán kia võ nghệ cũng bình thường. Đấu thêm vài chiêu, thiếu nữ
áo đỏ cố ý để lộ sơ hở, thượng bàn trống trải, đại hán kia cả mừng, song
quyền ra chiêu Song giao xuất động vù vù đánh thẳng vào ngực đối phương.
Thiếu nữ kia thân hình hơi nghiêng qua đã lập tức tránh khỏi, tay trái quét
ngang, bình một tiếng đánh trúng lưng đại hán. Đại hán kia thu chân không
kịp, ngã chúi đầu về phía trước, mặt mũi dính đầy bụi cát, lồm cồm bò dậy,
thẹn thùng xấu hổ lủi vào đám đông. Mọi người đứng xem nhao nhao khen
ngợi ầm ĩ.
Thiếu nữ kia vuốt vuốt lại mái tóc, lui về đứng dưới ngọn cờ. Quách Tĩnh thấy
nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi, đứng như cây ngọc, tuy trên mặt có vẻ
phong trần nhưng mắt sáng răng trắng, dung mạo xinh đẹp. Lá cờ gấm bay
phần phật trong gió, khiến mặt cô gái lúc rõ lúc khuất. Bên trái ngọn cờ cắm
một ngọn thương sắt, bên phải có hai ngọn đoản kích.
Chỉ thấy thiếu nữ kia và một hán tử trung niên hạ giọng nói mấy câu. Hán tử
kia gật gật đầu, chắp tay vái người xem chung quanh bốn cái rồi lớn tiếng nói:
-Tại hạ họ Mục tên Dịch, người Sơn Đông, đi ngang quý địa, một là không cầu
danh, hai là không vì lợi chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có người
mai mối. Nó từng có một lời thề là không mong chồng giàu sang, chỉ cần là
hảo hán võ nghệ siêu quần, vì vậy lớn mật tỷ võ chiêu thân. Phàm những
người từ ba mươi tuổi trở xuống, hiện chưa có vợ, có thể thắng được tiểu nữ
một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ lập tức gả tiểu nữ cho y. Hai cha con tại hạ
đi từ Nam lên Bắc, trải qua bảy lộ, chỉ vì các bậc hào kiệt thành danh đều đã
có vợ, mà các bậc thiếu niên anh hùng lại không chịu hạ cố, nên thủy chung
vẫn chưa tìm được lương duyên.
Nói tới đó dừng lại một lúc, ôm quyền nói: -Bắc Kinh là nơi ngọa hổ tàng long.
Ắt có nhiều cao nhân hiệp sĩ, tại hạ hành sự hoang đường, xin các vị rộng lòng
bỏ qua.
Quách Tĩnh thấy Mục Dịch lưng to vai rộng, thân thể rất cao lớn nhưng vai hơi
gù, tóc mai điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn, thần sắc rất sầu khổ, mặc một bộ
quần áo vải thô vá chằng chịt, còn cô gái lại ăn mặc rất đẹp đẽ.
Mục Dịch nói xong, chờ thêm một lúc, chỉ nghe đám người xôn xao bàn tán
cười nói, lại bình phẩm cô gái từ đầu tới chân nhưng không ai dám bước ra
động thủ, ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy mây xám hạ xuống, gió bấc nổi lên,
bèn nói một mình: -Xem ra chỉ lát nữa là có tuyết lớn. Hôm ấy sắc trời cũng
thế này …
Rồi quay người rút ngọn cờ lên, đang định cuốn lá cờ có bốn chữ Tỷ võ chiêu
thân lại, chợt hai phía đông tây trong đám đông đồng thời có tiếng kêu lớn: –
Khoan đã rồi có hai người nhất tề nhảy ra.
Mọi người đứng xem chung quanh nhìn thấy bất giác cười phá lên. Nguyên
người phía đông là một ông già to béo, râu quai nón đầy mặt, quá nửa đã hoa
râm, tuổi tác ít nhất cũng phải trên năm mươi. Người phía tây thật càng buồn
cười chính là một hòa thượng đầu trọc. Người béo mập nói với mọi người: –
Cười cái gì? Y tỷ võ chiêu thân, ta còn chưa có vợ, chẳng lẽ không được tỷ võ
à?
Hòa thượng kia mặt mày rạng rỡ nói: -Lão công công, cho dù ngươi thắng thì
một khuê nữ dung mạo như hoa thế kia mà bắt nàng vừa lấy chồng đã phải
làm quả phụ sao?
Người béo mập tức giận nói: -Vậy ngươi tới đây làm gì?
Hòa thượng nói: -Được một người vợ xinh đẹp như thế thì hòa thượng ta sẽ
lập tức hoàn tục.
Mọi người chung quanh lại cười ầm.
Cô gái kia trên mặt lộ vẻ tức giận, mày liễu dựng ngược, cởi chiếc áo khoác
vừa khoác vào, định bước lên động thủ. Mục Dịch kéo tay con gái một cái, bảo
nàng tạm ẩn nhẫn đừng nóng nảy. Rồi tiện tay lại cắm ngọn cờ xuống đất.
Bên kia hòa thượng và người béo mập tranh nhau muốn tỷ võ trước với cô gái,
mỗi bên một câu, đã cãi ầm lên tới mức không sao can được, bọn vô lại đứng
cạnh cười nói: -Thì hai ông anh cứ đánh nhau một trận trước xem ai thắng đã
nào.
Hòa thượng nói: -Được! lão công công, chúng ta đùa đùa một lúc.
Nói xong vù một tiếng vung quyền đánh ra. Người béo mập nghiêng đầu tránh
qua, đánh lại một quyền.
Quách Tĩnh thấy hòa thượng sử dụng là Thiếu Lâm La Hán quyền, người béo
mập sử dụng Ngũ hành quyền, đều là công phu ngoại môn. Hòa thượng nhô
lên hụp xuống, thân thủ mau lẹ. Người béo mập thì quyền cước trầm hùng,
đừng khinh y lớn tuổi, chứ chiêu nào cũng oai mãnh. Đấu tới lúc hăng, hòa
thượng nghiêng người sấn vào, bình bình bình liên tiếp đánh trúng hông người
béo mập ba quyền, người béo mập hự liên tiếp ba tiếng, nhịn đau không
tránh, tay phải vung cao như một quả chùy lớn giáng thẳng xuống, đánh
trúng đầu trọc của hòa thượng. Hòa thượng đỡ không được, ngã ngồi xuống
đất, thoáng ngẩn người rồi đột nhiên rút giới đao trong tăng bào ra, chém vào
bắp chân người béo mập.
Mọi người đứng xem chung quanh bật tiếng la lớn. Người béo mập nhảy qua
một bên, vươn tay rút ở lưng ra một ngọn thiết tiên, nguyên cả hai đều đã
ngầm giắt binh khí trong người. Trong chớp mắt đao tới roi qua, roi tới đao
qua, đánh nhau đến lúc hăng máu. Mọi người đứng xem miệng khen hay
nhưng chân không ngừng lùi về phía sau, chỉ sợ binh khí không có mắt, lỡ làm
mình bị thương.
Mục Dịch bước tới cạnh hai người, cao giọng nói: -Xin hai vị dừng tay. Đây là
nơi kinh sư, không thể vung đao động thương.
Hai người kia đánh tới lúc hăng máu, đời nào đếm xỉa tới y? Mục Dịch chợt
nghiêng người sấn hào phóng chân đá ngọn giới đao trên tay hòa thượng tung
ra rồi tiện tay chụp luôn đầu ngọn thiết tiện đẩy một cái kéo một cái, người
béo mập giữ không được đành phải buông tay Mục Dịch ném mạnh ngọn thiết
tiên xuống đất Hòa thượng và người béo mập không dám nói gì nhiều, đều
nhặt võ khí của mình rồi lủi vào đám đông bỏ đi.
Mọi người đứng xem chung quanh cười ầm lên, chợt nghe tiếng nhạc ngựa
leng keng, mấy mươi tên đầy tớ khỏe mạnh hộ tống một thiếu niên công tứ
phi ngựa tới. Vị công tử ấy thấy ngọn cờ Tỷ võ chiêu thân, đưa mắt nhìn qua
cô gái cười khẽ một tiếng, xuống ngựa bước vào đám đông, nhìn cô gái nói: –
Tỷ võ chiêu thân có lẽ là vị cô nương này phải không?
Cô gái đỏ mặt quay đầu đi không đáp.
Mục Dịch bước lên ôm quyền nói: -Tại hạ họ Mục, công tử gia có gì dạy bảo?
Công tử kia nói: -Quy củ tỷ võ chiêu thân là thế nào?
Mục Dịch nói qua một lượt. Công tử kia nói: -Vậy thì ta cũng thử xem.
Quách Tĩnh thấy công tử này diện mạo tuấn tú khoảng mười tám mười chín
tuổi, mặc áo cẩm bào, phục sức vô cùng hoa lệ, nghĩ thầm Vị công tử này với
cô nương kia quả thật là một đôi, may mà mới rồi hòa thượng và lão già béo
mập kia võ công kém cỏi, nếu không thì.., nếu không thì …
Mục Dịch ôm quyền cười lấy lòng, nói: -Công tử gia nói đùa rồi.
Công tử kia nói: -Sao ngươi biết?
Mục Dịch nói: -Cha con tiểu nhân là người giang hồ thảo mãng, làm sao dám
sánh với công tử? Mà nói lại thì đây không phải là trò đánh cuộc tầm thường,
mà có quan hệ tới việc chung thân đại sự của tiểu nữ, xin công tử gia tha lỗi
cho.
Công tử kia nhìn cô gái áo đỏ một cái, nói: -Các ngươi tỷ võ thiêu thân đã bao
lâu rồi?
Mục Dịch đáp: -Trải qua bảy lộ, đã hơn nửa năm rồi.
Công tử kia ngạc nhiên nói: -Chẳng lẽ vẫn không có ai đánh thắng được cô ta
sao? Chuyện này thì ta không tin.
Mục Dịch cười khẽ một tiếng, nói: -Nghĩ lại chắc những người võ nghệ cao
cường nếu không phải đã có vợ thì lại không thèm động thủ với tiểu nữ.
Công tử kia kêu lên: -Lại đây, lại đây, lại đây! Ta thử xem sao.
Rồi từ từ bước vào bãi đất.
Mục Dịch thấy y nhân phẩm tú nhã, phong thái thanh sảng, nghĩ thầm Nếu
người này là thiếu niên con nhà bình thưởng thì cũng xứng đôi với con gái
mình.
Nhưng y là công tử nhà giàu, đây lại là kinh sư Đại Kim, cha anh của y nếu
không phải là quan lớn trong triều thì cũng là kẻ có tiền có thế. Con gái mình
nếu thắng y thì khó tránh được hậu hoạn, còn nếu thua y thì chẳng lẽ mình lại
có thể kết thông gia với hạng người này sao?
Bèn nói: -Cha con tiểu nhân là kẻ quê mùa nơi sơn dã, không dám giao đấu
với công từ gia. Chúng ta tử biệt ở đây thôi.
Công tử kia cười nói: -Đây chỉ là trau dồi võ nghệ, điểm tới là dừng, ngươi cứ
yên tâm, ta quyết không làm cô nương của ngươi đau là được rồi.
Rồi quay nhìn cô gái cười nói: -Cô nương, chỉ chạm nhẹ vào ta một quyền
cũng kể như ngươi thắng, có được không?
Cô gái nói: -Tỷ võ ra chiêu, thắng bại tự có công bằng.
Trong đám đông lập tức có người kêu lên: -Động thủ mau đi. Đánh sớm thì kết
thân sớm, có con bế sớm!
Mọi người đều cười ầm ĩ. Cô gái cau mày xấu hổ không nói gì, cởi áo khoác ra,
nhìn công tử khẽ chúc một câu vạn phúc. Công tử đáp lễ, cười nói: -Cô nương,
xin mời.
Mục Dịch tự nhủ: -Vị công tử gia này được nuông chiều quen thói, chẳng lẽ lại
biết võ công thật sao? Phải đánh đuổi y đi thật mau. Rồi chúng ta sẽ ra thành,
khỏi sinh chuyện rắc rối.
Bèn nói: -Vậy xin công tử cởi bỏ áo dài ra.
Công tứ kia cười khẽ nói: -Không cần đâu.
Mọi người đứng xem chung quanh đã thấy võ nghệ của cô gái kia, nghĩ thầm
ngươi khoác lác như thế lát nữa sẽ phải nếm mùi đau khổ, cũng có người nói:
-Cha con họ Mục là người đi lại trên giang hồ, làm sao dám đắc tội với vương
tôn công tử? Nhất định phải nhường nhịn y, không để y mất thể diện.
Lại có người thì thào: -Ngươi tưởng họ tỷ võ chiêu thân thật à? Họ là nhờ có
con gái xinh đẹp, lại biết võ nghệ, hai cha con lấy đó để lừa lấy tiền bạc thôi, vị
công tử gia này sắp tới nhất định sẽ tốn tiền rồi.
Cô gái kia nói: -Công tử, xin mời.
Công tử kia phất nhẹ tay áo, thân hình xoay qua bên trái. ống tay áo bên phải
đột nhiên từ phía sau phất vào mặt cô gái. Cô gái thấy y xuất thủ bất phàm,
thoáng hoảng sợ, cúi người luồn lên phía trước, đã lướt qua dưới tay áo y. Nào
ngờ công tứ kia chiêu số rất mau lẹ, nàng vừa tránh thoát qua dưới tay áo.
ống tay áo bên trái y đã phất ra một luồng kình phong đánh vào giữa mặt, đòn
này khiến nàng trước mặt trên đầu đều có tay áo, hai tay áo giáp kích rất khó
tránh khỏi. Cô gái điểm chân phải một cái, thân hình như tên rời cung vọt lại
phía sau biến chiêu cứu nguy, thân thủ rất mau lẹ Công tử kêu lên một tiếng: –
Giỏi!
Bước thẳng vào ra chiêu, không chờ hai chân nàng chạm đất đã tiếp tục vung
tay áo phất tới. Cô gái đang trên không nghiêng người một cái, cước trái
phóng ra đá thẳng vào sống mũi đối phương, đó là lối lấy công làm thủ, công
từ kia chỉ còn các tránh qua bên phải, hai người đồng thời rơi xuống đất. Công
tứ kia đánh ra ba chiêu mau lẹ phi thường, mà cô gái kia ra ba chiêu tránh né
cũng mười phần linh hoạt, người nào cũng ngấm ngầm khâm phục đối
phương, đưa mắt nhìn nhau một cái. Cô gái chợt đỏ mặt, vung tay ra chiêu.
Hai người đấu tới lúc mau lẹ, chỉ thấy công tử đi khắp bãi đất, cẩm bào trên
người rực rỡ óng ánh, cô gái tiến lui né tránh, áo quần màu đỏ phơ phất như
một đám mây hồng.
Quách Tĩnh đứng cạnh càng nhìn càng ngạc nhiên, nghĩ thầm hai người này
tuổi tác cũng xấp xỉ như mình mà đều cùng luyện được một thân võ nghệ như
thế quả thật rất khó, lại nghĩ hai người bọn họ tuổi tác tướng mạo đều xứng
đôi với nhau, nếu có thể kết làm vợ chồng thì câu chuyện tỷ võ chiêu thân này
sẽ trở nên rất thú vị.
Y há hốc miệng, đang cao hứng khen ngợi, chợt thấy tay áo dài của công tử bị
cô gái chụp trúng, soạt một tiếng giật đứt một nửa. Cô gái nhảy lui ra một
bên, ném mảnh tay áo lên không.
Mục Dịch kêu lên: -Công tử gia, chúng tôi đắc tội rồi.
Rồi quay nhìn cô gái nói: -Đi về thôi!
Công tử kia sa sầm mặt, quát: -Còn chưa phân thắng bại mà!
Hai tay nắm lấy vạt áo phanh ra một cái cúc áo bằng ngọc trên áo bắn tung
tóe. Một tên đầy tớ bước vào cởi giúp trường bào cho y, một tên khác bước lên
nhặt cúc áo. Chỉ thấy công tử kia bên trong mặc một tấm áo đoạn màu hồ lục,
ngang lưng giắt một chiếc khăn lau mồ hôi màu thông lục, quả đúng là mặt
đẹp như ngọc, môi đỏ như son.
Y chưởng trái vung ra phía trước chém gió một nhát, lần này thì bộc lộ công
phu thật sự, một luồng kình phong mãnh liệt quét tà áo của cô gái bay lên.
Lần này thì Quách Tĩnh. Mục Dịch và cô gái nọ đều hoảng sợ, nghĩ thầm: -Thật
không ngờ một người tướng mạo tuấn tú thế này mà công phu lại ghê gớm
như vậy!
Lúc ấy công tử kia đã không nhường nhịn nữa, chưởng phong vù vù, đánh tới
lúc hăng, cô gái không làm sao sấn vào cách y ba thước.
Quách Tĩnh nghĩ thầm: -Vị công tử này công phu cao cường, cô nương kia
không phải là địch thủ, việc hôn nhân này ắt xong, mừng thầm cho đôi bên.
Lại nghĩ sáu vị sư phụ thường nói cao thủ võ học ở Trung nguyên rất nhiều,
quả thật không sai. Vị công tử gia này chưởng pháp kỳ diệu biến hóa linh xảo,
nếu động thủ với mình thì có quá nửa là mình không chống nổi y.
Quách Tĩnh ngồi trên giường luyện công theo cách thức Mã Ngọc truyền cho.
Tiền Thanh Kiện vung vung song phủ chém gió trước mặt y. quát tháo ầm ĩ. lại
chê y tọa công không đúng cách. Quách Tĩnh cũng không đếm xỉa gì tới. thấy
đã sắp đến trưa bèn đứng dậy nói với Tiền Thanh Kiện Đi thôi. Rồi trả tiền
phòng tiền cơm. hai người sóng vai bước ra. Đi về phía tây mười dặm. quả
thấy có một khu rừng tùng. cành lá che khuất mặt trời. trong rừng tối tăm
nhìn không quá được vài mươi bước. Tiền Thanh Kiện bỏ mặc Quách Tĩnh đó.
rảo bước vào rừng.
Quách Tĩnh cởi ngọn nhuyễn tiên trong lưng ra. đề khí ngưng thần từng bước
từng bước tiến lên. chỉ sợ địch nhân ám toán. theo đường mòn nhỏ đi vào hơn
một dặm vẫn không thấy dấu vết địch nhân. trong rừng vẫn yên ắng. thỉnh
thoảng nghe vài tiếng Chim kêu. càng đi càng sợ hãi. chợt nghĩ Bây giờ đã
không có địch nhân giám thị bên cạnh. cây rừng lại rậm rạp thế này. tại sao
mình không núp lại? Mình chỉ là núp lại. không thể coi là chạy trốn.!. Đang
muốn vọt vào bụi cây bên trái.
chợt nghe trên đầu có người cao giọng tức giận chửi mắng Đồ con hoang.
thằng khốn nạn. quân khốn kiếp.
Quách Tĩnh nhảy ra ba bước. ngọn nhuyễn tiên rung lên đánh ra giữ thế.
ngẩng đầu nhìn lên bất giác vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. chỉ thấy Hoàng Hà
tứ quỷ bị treo lơ lửng trên bốn thân cây lớn. người nào tay chân cũng bị trói
chặt. đong đưa qua lại trên không. hết sức giãy giụa nhưng không có chỗ nào
dùng lực. Bốn người thấy Quách Tĩnh càng ngoác mồm ra chửi lớn.
Quách Tĩnh cười nói “Các ngươi đi dạo trên đó à? Chắc là vui lắm hả? Hẹn gặp
lại. hẹn gặp lại. xin lỗi không bồi tiếp được!”
Đi được vài bước lại quay đầu hỏi “Ai treo các ngươi lên cây thế?
Tiền Thanh Kiện chửi “Con mẹ nó chứ! đủ thứ quỷ kế, không phải hảo hán?”
Thẩm Thanh Cương kêu “Hảo tiểu tử ngươi có giỏi thì thả bọn ta xuống. đơn
đả độc đấu quyết phân thắng phụ. nếu cả bốn người bọn ta cùng xông vào thì
không phải là anh hùng.”
Quách Tĩnh tuy không thông minh nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức ấy,
lập tức hô hô cười lớn nói “Thì cứ cho các ngươi là anh hùng hảo hán cũng
được. cũng không cần phải đánh nhau nữa!”
Y sợ Tam đầu giao Hầu Thông Hải tới ngay lập tức không dám chần chừ. chạy
ra khỏi rừng trở vào thành. mua một con ngựa tốt rồi lập tức lên đường đi về
phía nam. dọc đường suy tính Người ân nhân ngấm ngầm giúp mình không
biết là ai?
Hoàng Hà tứ quỷ võ công hoàn toàn không phải tầm thường mà lại treo được
họ lên cây. Gã Tam đầu giao Hầu Thông Hải này như hung thần ác sát. sao lúc
ấy lại không thấy bóng dáng đâu cả? Các vị sư phụ nói đã hẹn với người ta thì
dù nguy hiểm to bằng trời cũng không thể không tới. Lần hẹn này mình đã tới
còn y thì không. vậy y không trách mình được.
¤ Trên đường không có gì đáng nói. một hôm y
tới Trung đô Bắc Kinh. Đây là
kinh thành nước Đại Kim. là nơi danh tháng phồn hoa đứng đầu thiên hạ lúc
bấy giờ. cho dù cựu kinh Biện Lương hay tân đô Lâm An nhà Tống cũng không
bằng.
Quách Tĩnh lớn lên ở vùng sa mạc hoang vu. đời nào thấy quạ khí tượng như
vậy?
Chỉ thấy lầu hồng gác vẽ. cửa đỏ rèm thêu. xe lăn ngựa phóng huyên náo phi
thường. Quầy cao tiệm lớn. đều bày hàng hóa quý báu. trà đình tửu điếm. chỉ
thấy khách khứa giàu sang. đúng là màu sắc đầy ngõ. đàn sáo vang trời. ánh
vàng chói mắt. gấm lụa bay hương. khiến một thiếu niên trước nay chưa trải
đời như y thấy hoa cả mắt. Những vật nhìn thấy. trong mười có đến chín
không biết là món gì. Y không dám vào các tửu quán sơn son thếp vàng rực rỡ
mà chỉ chọn một quán cơm nhỏ ăn cơm rồi thả bộ trên phố ngắm nhìn. Đi
được nữa ngày. chợt nghe trước mặt có tiếng người huyên náo. tiếng khen
ngợi không ngớt vang lên. từ xa nhìn tới thấy có một đám đông xúm xít. không
biết là xem cái gì.
Y nảy lòng hiếu kỳ. chen vào đám đông nhìn ngó. chỉ thấy ở giữa có một bãi
đất trống lớn. dưới đất cắm một ngọn cờ nền trắng viền đỏ thêu bốn chữ lớn
Tỷ võ chiêu thân màu vàng. dưới cờ có hai người đang cước qua quyền lại
đánh nhau.
một người là thiếu nữ áo đỏ. một người là hán tử to lớn. Quách Tĩnh thấy thiếu
nữ giơ tay nhấc chân đều có phép tắc. rõ ràng võ công không kém. còn đại
hán kia võ nghệ cũng bình thường. Đấu thêm vài chiêu. thiếu nữ áo đỏ cố ý để
lộ sơ hở. thượng bàn trống trải. đại hán kia cả mừng. song quyền ra chiêu
Song giao xuất động vù vù đánh thẳng vào ngực đối phương. Thiếu nữ kia
thân hình hơi nghiêng qua đã lập tức tránh khỏi. tay trái quét ngang. bình một
tiếng đánh trúng lưng đại hán. Đại hán kia thu chân không kịp. ngã chúi đầu
về phía trước. mặt mũi dính đầy bụi cát. lồm cồm bò dậy. thẹn thùng xấu hổ
lủi vào đám đông. Mọi người đứng xem nhao nhao khen ngợi ầm ĩ.
Thiếu nữ kia vuốt vuốt lại mái tóc. lui về đứng dưới ngọn cờ. Quách Tĩnh thấy
nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi. đứng như cây ngọc. tuy trên mặt có vẻ
phong trần nhưng mắt sáng răng trắng. dung mạo xinh đẹp. Lá cờ gấm bay
phần phật trong gió. khiến mặt cô gái lúc rõ lúc khuất. Bên trái ngọn cờ cắm
một ngọn thương sắt, bên phải có hai ngọn đoản kích.
Chỉ thấy thiếu nữ kia và một hán tử trung niên hạ giọng nói mấy câu. Hán tử
kia gật gật đầu. chắp tay vái người xem chung quanh bốn cái rồi lớn tiếng nói:
-Tại hạ họ Mục tên Dịch. người Sơn Đông. đi ngang quý địa. một là không cầu
danh. Hai là không vì lợi chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có người
mai mối. Nó từng có một lời thề là không mong chồng giàu sang. chỉ cần là
hảo hán võ nghệ siêu quần. vì vậy lớn mật tỷ võ chiêu thân. Phàm những
người từ ba mươi tuổi trở xuống.
hiện chưa có vợ. có thể thắng được tiểu nữ một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ
lập tức gả tiểu nữ cho y. Hai cha con tại hạ đi từ Nam lên Bắc. trải qua bảy lộ.
chỉ vì các bậc hào kiệt thành danh đều đã có vợ. mà các bậc thiếu niên anh
hùng lại không chịu hạ cố. nên thủy chung vẫn chưa tìm được lương duyên.
Nói tới đó dừng lại một lúc. ôm quyền nói Bắc Kinh là nơi ngọa hổ tàng long. ắt
có nhiều cao nhân hiệp sĩ. tại hạ hành sự hoang đường. xin các vị rộng lòng bỏ
qua.
Quách Tĩnh thấy Mục Dịch lưng to vai rộng. thân thể rất cao lớn nhưng vai hơi
gù. tóc mai điểm bạc. mặt đầy nếp nhăn. thần sắc rất sầu khổ. mặc một bộ
quần áo vải thô vá chằng chịt. còn cô gái lại ăn mặc rất đẹp đẽ.
Mục Dịch nói xong. chờ thêm một lúc. chỉ nghe đám người xôn xao bàn tán
cười nói. lại bình phẩm cô gái từ đầu tới chân nhưng không ai dám bước ra
động thủ. ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy mây xám hạ xuống. gió bấc nổi lên.
bèn nói một mình Xem ra chỉ lát nữa là có tuyết lớn.?, hôm ấy sắc trời cũng
thế này … Rồi quay người rút ngọn cờ lên. đang định cuốn lá cờ có bốn chữ Tỷ
võ chiêu thân lại.
chợt hai phía đông tây trong đám đông đồng thời có tiếng kêu lớn Khoan đã
rồi có hai người nhất tề nhảy ra.
Mọi người đứng xem chung quanh nhìn thấy bất giác cười phá lên. Nguyên
người phía đông là một ông già to béo. râu quai nón đầy mặt. quá nửa đã hoa
râm.
tuổi tác ít nhất cũng phải trên năm mươi. Người phía tây thật càng buồn cười
chính là một hòa thượng đầu trọc. Người béo mập nói với mọi người Cười cái
gì? Y tỷ võ chiêu thân. ta còn chưa có vợ. chẳng lẽ không được tỷ võ à?. Hòa
thượng kia mặt mày rạng rỡ nói Lão công công. cho dù ngươi thắng thì một
khuê nữ dung mạo như hoa thế kia mà bắt nàng vừa lấy chồng đã phải làm
quả phụ sao?. Người béo mập tức giận nói bậy ngươi tới đây làm gì?. Hòa
thượng nói Được một người vợ xinh đẹp như thế thì hòa thượng ta sẽ lập tức
hoàn tục. Mọi người chung quanh lại cười ầm.
Cô gái kia trên mặt lộ vẻ tức giận. mày liễu dựng ngược. cởi chiếc áo khoác
vừa khoác vào. định bước lên động thủ. Mục Dịch kéo tay con gái một cái. bảo
nàng tạm ẩn nhẫn đừng nóng nảy. rồi tiện tay lại cắm ngọn cờ xuống đất.
Bên kia hòa thượng và người béo mập tranh nhau muốn tỷ võ trước với cô gái,
mỗi bên một câu. đã cãi ầm lên tới mức không sao can được. bọn vô lại đứng
cạnh cười nói Thì hai ông anh cứ đánh nhau một trận trước xem ai thắng đã
nào. Hòa thượng nói Được lão công công. chúng ta đùa đùa một lúc. Nói xong
vù một tiếng vung quyền đánh ra. Người béo mập nghiêng đầu tránh qua.
đánh lại một quyền.
Quách Tĩnh thấy hòa thượng sử dụng là Thiếu Lâm La Hán quyền. người béo
mập sử dụng Ngũ hành quyền. đều là công phu ngoại môn. Hòa thượng nhô
lên hụp xuống. thân thủ mau lẹ. Người béo mập thì quyền cước trầm hùng.
đừng khinh y lớn tuổi. chứ chiêu nào cũng oai mãnh. Đấu tới lúc hăng. hòa
thượng nghiêng người sấn vào. bình bình bình liên tiếp đánh trúng hông người
béo mập ba quyền. người béo mập hự liên tiếp ba tiếng. nhịn đau không
tránh. tay phải vung cao như một quả chùy lớn giáng thẳng xuống. đánh
trúng đầu trọc của hòa thượng. Hòa thượng đỡ không được. ngã ngồi xuống
đất. thoáng ngẩn người rồi đột nhiên rút giới đao trong tăng bào ra. chém vào
bắp chân người béo mập.
Mọi người đứng xem chung quanh bật tiếng la lớn. Người béo mập nhảy qua
một bên. vươn tay rút ở lưng ra một ngọn thiết tiên. nguyên cả hai đều đã
ngầm giắt binh khí trong người. Trong chớp mắt đao tới roi qua. roi tới đao
qua. đánh nhau đến lúc hăng máu. Mọi người đứng xem miệng khen hay
nhưng chân không ngừng lùi về phía sau. chỉ sợ binh khí không có mắt. lỡ làm
mình bị thương.
Mục Dịch bước tới cạnh hai người. cao giọng nói Xin hai vị dừng tay. Đây là nơi
kinh sư. không thể vung đao động thương Hai người kia đánh tới lúc hăng
máu. đời nào đếm xỉa tới y? Mục Dịch chợt nghiêng người sấn hào phóng chân
đá ngọn giới đao trên tay hòa thượng tung ra rồi tiện tay chụp luôn đầu ngọn
thiết tiện đẩy một cái kéo một cái. người béo mập giữ không được đành phải
buông tay Mục Dịch ném mạnh ngọn thiết tiên xuống đất Hòa thượng và
người béo mập không dám nói gì nhiều. đều nhặt võ khí của mình rồi lủi vào
đám đông bỏ đi.
Mọi người đứng xem chung quanh cười ầm lên. chợt nghe tiếng nhạc ngựa
leng keng. mấy mươi tên đầy tớ khỏe mạnh hộ tống một thiếu niên công tứ
phi ngựa tới. Vị công tử ấy thấy ngọn cờ Tỷ võ chiêu thân. đưa mắt nhìn qua
cô gái cười khẽ một tiếng. xuống ngựa bước vào đám đông. nhìn cô gái nói Tỷ
võ chiêu thân có lẽ là vị cô nương này phải không?. Cô gái đỏ mặt quay đầu đi
không đáp. Mục Dịch bước lên ôm quyền nói: -Tại hạ họ Mục. công tử gia có
gì dạy bảo?. Công tử kia nói Quy củ tỷ võ chiêu thân là thế nào?
Mục Dịch nói qua một lượt. Công tử kia nói Vậy thì ta cũng thử xem. Quách
Tĩnh thấy công tử này diện mạo tuấn tú khoảng mười tám mười chín tuổi. mặc
áo cẩm bào. phục sức vô cùng hoa lệ. nghĩ thầm Vị công tử này với cô nương
kia quả thật là một đôi. may mà mới rồi hòa thượng và lão già béo mập kia võ
công kém cỏi. nếu không thì … nếu không thì …
Mục Dịch ôm quyền cười lấy lòng. nói Công tử gia nói đùa rồi. Công tử kia nói
Sao ngươi biết?. Mục Dịch nói Cha con tiểu nhân là người giang hồ thảo mãng.
làm sao dám sánh với công tử? Mà nói lại thì đây không phải là trò đánh cuộc
tầm thường. mà có quan hệ tới việc chung thân đại sự của tiểu nữ. xin công
tử gia tha lỗi cho. Công tử kia nhìn cô gái áo đỏ một cái. nói Các ngươi tỷ võ
thiêu thân đã bao lâu rồi?. Mục Dịch đáp Trải qua bảy lộ. đã hơn nửa năm rồi.
Công tử kia ngạc nhiên nói Chẳng lẽ vẫn không có ai đánh thắng được cô ta
sao?
Chuyện này thì ta không tin. Mục Dịch cười khẽ một tiếng. nói Nghĩ lại chắc
những người võ nghệ cao cường nếu không phải đã có vợ thì lại không thèm
động thủ với tiểu nữ.
Công tử kia kêu lên Lại đây. lại đây. lại đây! Ta thử xem sao. rồi từ từ bước vào
bãi đất.
Mục Dịch thấy y nhân phẩm tú nhã. phong thái thanh sảng. nghĩ thầm “Nếu
người này là thiếu niên con nhà bình thưởng thì cũng xứng đôi với con gái
mình”.
Nhưng y là công tử nhà giàu. đây lại là kinh sư Đại Kim. cha anh của y nếu
không phải là quan lớn trong triều thì cũng là kẻ có tiền có thế. Con gái mình
nếu thắng y thì khó tránh được hậu hoạn. còn nếu thua y thì chẳng lẽ mình lại
có thể kết thông gia với hạng người này sao?. bèn nói Cha con tiểu nhân là kẻ
quê mùa nơi sơn dã. không dám giao đấu với công từ gia. Chúng ta tử biệt ở
đây thôi.
Công tử kia cười nói Đây chỉ là trau dồi võ nghệ. điểm tới là dừng. ngươi cứ
yên tâm. ta quyết không làm cô nương của ngươi đau là được rồi. rồi quay
nhìn cô gái cười nói Cô nương. chỉ chạm nhẹ vào ta một quyền cũng kể như
ngươi thắng.
có được không?. Cô gái nói Tỷ võ ra chiêu. thắng bại tự có công bằng. Trong
đám đông lập tức có người kêu lên Động thủ mau đi. Đánh sớm thì kết thân
sớm.
có con bế sớm!. mọi người đều cười ầm ĩ. Cô gái cau mày xấu hổ không nói gì.
cởi áo khoác ra. nhìn công tử khẽ chúc một câu vạn phúc. Công tử đáp lễ.
cười nói Cô nương. xin mời. Mục Dịch tự nhủ Vị công tử gia này được nuông
chiều quen thói. chẳng lẽ lại biết võ công thật sao? Phải đánh đuổi y đi thật
mau. rồi chúng ta sẽ ra thành. khỏi sinh chuyện rắc rối bèn nói Vậy xin công tử
cởi bỏ áo dài ra.
Công tứ kia cười khẽ nói Không cần đâu.
Mọi người đứng xem chung quanh đã thấy võ nghệ của cô gái kia. nghĩ thầm
ngươi khoác lác như thế lát nữa sẽ phải nếm mùi đau khổ. cũng có người nói
Cha con họ Mục là người đi lại trên giang hồ. làm sao dám đắc tội với vương
tôn công từ? Nhất định phải nhường nhịn y. không để y mất thể diện. Lại có
người thì thào Ngươi tưởng họ tỷ võ chiêu thân thật à? Họ là nhờ có con gái
xinh đẹp. lại biết võ nghệ. hai cha con lấy đó để lừa lấy tiền bạc thôi. vị công
tử gia này sắp tới nhất định sẽ tốn tiền rồi.
Cô gái kia nói Công tử. xin mời. Công tử kia phất nhẹ tay áo. thân hình xoay
qua bên trái. ống tay áo bên phải đột nhiên từ phía sau phất vào mặt cô gái.
Cô gái thấy y xuất thủ bất phàm. thoáng hoảng sợ. cúi người luồn lên phía
trước. đã lướt qua dưới tay áo y. Nào ngờ công tứ kia chiêu số rất mau lẹ.
nàng vừa tránh thoát qua dưới tay áo. ống tay áo bên trái y đã phất ra một
luồng kình phong đánh vào giữa mặt. đòn này khiến nàng trước mặt trên đầu
đều có tay áo. hai tay áo giáp kích rất khó tránh khỏi. Cô gái điểm chân phải
một cái. thân hình như tên rời cung vọt lại phía sau biến chiêu cứu nguy. thân
thủ rất mau lẹ Công tử kêu lên một tiếng Giỏi!. bước thẳng vào ra chiêu.
không chờ hai chân nàng chạm đất đã tiếp tục vung tay áo phất tới. Cô gái
đang trên không nghiêng người một cái. cước trái phóng ra đá thẳng vào sống
mũi đối phương. đó là lối lấy công làm thủ. công từ kia chỉ còn các tránh qua
bên phải. hai người đồng thời rơi xuống đất. Công tứ kia đánh ra ba chiêu mau
lẹ phi thường. mà cô gái kia ra ba chiêu tránh né cũng mười phần linh hoạt.
người nào cũng ngấm ngầm khâm phục đối phương. đưa mắt nhìn nhau một
cái. Cô gái chợt đỏ mặt. vung tay ra chiêu. Hai người đấu tới lúc mau lẹ. chỉ
thấy công tử đi khắp bãi đất. cẩm bào trên người rực rỡ óng ánh. cô gái tiến
lui né tránh. áo quần màu đỏ phơ phất như một đám mây hồng.
Quách Tĩnh đứng cạnh càng nhìn càng ngạc nhiên. nghĩ thầm hai người này
tuổi tác cũng xấp xỉ như mình mà đều cùng luyện được một thân võ nghệ như
thế quả thật rất khó. lại nghĩ hai người bọn họ tuổi tác tướng mạo đều xứng
đôi với nhau. nếu có thể kết làm vợ chồng thì câu chuyện tỷ võ chiêu thân này
sẽ trở nên rất thú vị.
Y há hốc miệng. đang cao hứng khen ngợi. chợt thấy tay áo dài của công tử bị
cô gái chụp trúng. soạt một tiếng giật đứt một nửa. Cô gái nhảy lui ra một
bên. Ném mảnh tay áo lên không.
Mục Dịch kêu lên Công tử gia. chúng tôi đắc tội rồi. rồi quay nhìn cô gái nói Đi
về thôi!.
Công tử kia sa sầm mặt. quát Còn chưa phân thắng bại mà!. Hai tay nắm lấy
vạt áo phanh ra một cái cúc áo bằng ngọc trên áo bắn tung tóe. Một tên đầy
tớ bước vào cởi giúp trường bào cho y. một tên khác bước lên nhặt cúc áo. Chỉ
thấy công tử kia bên trong mặc một tấm áo đoạn màu hồ lục. ngang lưng giắt
một chiếc khăn lau mồ hôi màu thông lục. quả đúng là mặt đẹp như ngọc. môi
đỏ như son.
Y chưởng trái vung ra phía trước chém gió một nhát. lần này thì bộc lộ công
phu thật sự. một luồng kình phong mãnh liệt quét tà áo của cô gái bay lên.
Lần này thì Quách Tĩnh. Mục Dịch và cô gái nọ đều hoảng sợ. nghĩ thầm Thật
không ngờ một người tướng mạo tuấn tú thế này mà công phu lại ghê gớm
như vậy!.
Lúc ấy công tứ kia đã không nhường nhịn nữa. chưởng phong vù vù. đánh tới
lúc hăng. cô gái không làm sao sấn vào cách y ba thước.
Quách Tĩnh nghĩ thầm Vị công tử này công phu cao cường. cô nương kia
không phải là địch thủ. việc hôn nhân này ắt xong. mừng thầm cho đôi bên.
Lại nghĩ sáu vị sư phụ thường nói cao thủ võ học ở Trung nguyên rất nhiều.
quả thật không sai. Vị công tử gia này chưởng pháp kỳ diệu biến hóa linh xảo.
nếu động thủ với mình thì có quá nửa là mình không chống nổi y.
Mục Dịch cũng đã sớm nhìn ra thế thắng bại của đôi bên kêu lên “Niệm nhi!
Không cần tỷ thí nữa, công tử gia hơn con nhiều lắm”. Nghĩ thầm Thiếu niên
này võ công cao cường. dường như không chỉ là bọn đệ tử khố gấm chỉ biết cờ
bạc trai gái. để hỏi rõ gia thế của y xem. chỉ cần không phải là con quan lại
nước Kim thì con gái mình cũng có chỗ nương nhờ suốt đời. bèn luôn miệng
kêu lớn. bảo hai người dừng tay.
Hai người đang đấu tới lúc quyết liệt. nhất thời làm sao dừng tay được? Công
tử kia nghĩ thầm Bây giờ mà ta muốn đả thương ngươi thì dễ như trở bàn tay.
chỉ là có chỗ không nên. Đột nhiên chưởng biến thành trào móc lên đã nắm
được cổ tay trái cô gái. cô gái sau cơn hoảng sợ lập tức giật mạnh ra. Công tử
kia thuận thế đẩy nhẹ một cái. cô gái chân đứng không vững. đã sắp ngã lăn
ra đất. công tử kia tay trái choàng qua đã ôm nàng vào lòng. Mọi người đứng
xem chung quanh lại hò reo khen ngợi. chỉ nghe tiếng ầm ầm vang thành một
tràng.
Cô gái xấu hổ mặt mũi đỏ bừng. hạ giọng năn nỉ Buông ta ra mau đi! Công tử
kia cười nói Ngươi gọi ta một tiếng thân ca ca. ta sẽ buông ngươi ra. Cô gái
giận y khinh bạc. dùng sức giẫy một cái. nhưng bị y ôm chặt. làm sao giẫy ra
được?
Mục Dịch bước lên nói Công tử thắng rồi. xin buông tiểu nữ ra đi!. Công tử kia
hô hô cười lớn. vẫn không chịu buông.
Cô gái nóng ruột. phi chân đá vào huyệt Thái dương của y. buộc y không thể
không buông tay ra. Công tử kia buông tay phải ra. giơ tay gạt một cái. cổ tay
móc lại đã nắm được chân phải của nàng. công phu cầm nã của y quả thật đã
sử dụng như ý. bắt tay là nắm được tay. bắt chân là nắm được chân. Cô gái
càng nóng ruột.
cố sức giật chân lại. chiếc hài thêu hoa hồng trên bàn chân tuột ra. nhưng rốt
lại cũng đã giằng ra được khỏi vòng tay của y. ngồi phếch dưới đất. xấu hổ cúi
đầu sờ sờ chiếc tất trắng. Công tử kia cười hì hì. đưa chiếc hài lên mũi làm ra
vẻ ngửi ngửi.
Bọn vô lại bên ngoài lẽ nào lại không thừa cơ pha trò. đồng thanh kêu lên
Thơm quá!.
Mục Dịch cười nói Tôn tính đại danh của ngươi là gì? Công từ cười nói Không
cần nói đâu!. rồi quay lại khoác cẩm bào lên. nhìn cô gái áo đỏ một cái nhét
chiếc hài thêu vào bọc. Đúng lúc ấy một trận gió mạnh thổi lên. trên không lác
đác có mấy bông tuyết rơi xuống. đám người nhàn rỗi chung quanh có nhiều
kẻ kêu lên Tuyết rơi rồi. tuyết rơi rồi!.
Mục Dịch nói Chúng tôi ngụ ở khách sạn Cao Thăng. trên phố lớn phía tây
thành. mời về đó nói chuyện. Công tử kia nói Nói chuyện gì? Tuyết rơi rồi. Ta
phải về nhà đây. Mục Dịch ngạc nhiên biến sắc nói Ngươi đã thắng được tiểu
nữ.
ta đã nói trước. tự nhiên sẽ gả con gái cho ngươi. Đây là việc chung thân đại
sự. há lại có thể qua loa cho xong?. Công tử kia hô hô cười rộ. nói Bọn ta chỉ là
đùa chơi bằng quyền cước. kể ra cũng hay. Còn chiêu thân à. ha ha. xin cám
ơn!.
Mục Dịch tức xanh mặt. nhất thời không nói nên lời. chỉ vào y nói Ngươi …
ngươi …
Một tên tùy tùng của công tử cười nhạt nói Công tử gia của bọn ta là hạng
người nào. lại đi thông gia với hạng người giang hồ hèn hạ các ngươi à? Ngươi
nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy!. Mục Dịch giận quá vung tay tát một cái. lực
đạo rất mạnh. tên tùy tùng ấy lập tức ngất đi luôn. Công tứ kia cũng không cãi
cọ với y sai người đỡ tên tùy tùng ấy rồi lên ngựa. Mục Dịch tức giận nói Ngươi
định đùa giỡn với bọn ta một chút phải không?. Công tử kia cũng không đáp
chân trái đã đạp lên bàn đạp.
Mục Dịch tay trái lật một cái. nắm cánh tay trái của y quát Được. con gái ta
cũng không thể gả cho kẻ tiểu nhân khinh bạc như ngươi. trả chiếc hài đây!.
Công tử kia cười nói Đó là cô ta tình nguyện tặng ta. có liên can gì tới ngươi?
Chiêu thân thì không cần. nhưng chiếc hài này thì không thể không cần. Tay
trái vung một vòng tròn nhỏ. vừa hơi vận kình đã hất tay Mục Dịch ra. Mục
Dịch tức giận toàn thân phát run. quát Ta liều mạng với ngươi!. rồi nhảy vọt
lên tung người về phía trước. hai tay ra chiêu Chung cổ tề minh đánh vào
huyệt Thái dương hai bên trán địch nhân. Công tứ kia ngửa người tránh khỏi.
chân trái đặt trên bàn đạp ngựa nhấc lên. phi thân vọt vào bãi đất trống cười
nói Nếu ta đánh bại lão già nhà ngươi thì ngươi không được ép ta làm con rể
nữa nhé!.
Người xem chung quanh phần đông đều tức giận gã công tử này khinh bạc vô
hạnh. cậy thế khinh người. ngoài vài tên vô lại hô hô cười lớn. số còn lại đều
nén giận không nói gì.
Mục Dịch không nói. vặn lưng một cái ra chiêu Hải yến lược ba. thân hình vọt
lên lao nhanh về phía công tử. Công tứ kia biết y giận lắm. lúc ấy không dám
coi thường. nép người qua một bên. chưởng trái ra chiêu Độc xà tầm huyệt
thủ đâm vào bụng dưới y. Mục Dịch né qua bên phải. chưởng phải mau lẹ
đánh vào huyệt Kiên tĩnh của đối phương. Công tử kia vai trái hơi trầm xuống
tránh qua phát chỉ. Không chờ chưởng trái rút về. chưởng phải đã từ dưới
chưởng trái đánh mau ra một chiêu Thâu vân hoán nhật. cánh tay trái bên
trên che mất tầm nhìn của đối phương.
chưởng này xuất kỳ bất ý. vô cùng hiểm độc. Mục Dịch tay trái trầm xuống
một cái. khuỷu tay đã đánh xuống chưởng của y. tay phải quét ngang ra một
quyền. đợi y cúi đầu tránh. đột nhiên hai tay chắp lại một chiêu Vi Đà hiến chữ
đánh vào cằm y.
Công tử kia lúc ấy bất kể biến chiêu thế nào đều không khỏi bị trúng của y một
chưởng. chợt nảy ý độc ác hai tay đưa mau lên nhanh như chớp. mười ngón
tay chia ra chụp lên hai mu bàn tay của Mục Dịch. kế nhảy ra phía sau. đầu
mười ngón tay đã nhuộm màu đỏ.
Những người đứng xem chung quanh đều bật tiếng la hoảng. chỉ thấy Mục
Dịch mu bàn tay máu chảy ròng ròng. Cô gái vừa giận vừa sợ. vội bước lên đỡ
cha.
xé vạt áo cha băng bó cho y. Mục Dịch đẩy con gái một cái. nói Tránh ra. hôm
nay không liều mạng với y không xong.
Cô gái kia mặt hoa ảm đạm. nhìn chằm chằm vào công tử kia. đột nhiên rút
trong bọc ra một ngọn chuỳ thủ đâm vào ngực mình. Mục Dịch cả kinh. bất kể
mình sẽ bị thương. đưa tay chặn lại. cô gái thu thế không kịp. nhát kiếm ấy
đâm trúng bàn tay của cha.
Quách Tĩnh đứng xem nhìn thấy chuyện bất bình như thế đời nào nhịn được
nữa? Thấy công tử kia chùi máu trên mười ngón tay vào áo. lại định lên ngựa.
lúc ấy hai tay rung lên. nhè nhẹ đẩy những người phía trước ra bước vào bãi
đất. kêu lên Này. ngươi làm thế là không đúng rồi!.
Công tử kia thoáng ngẩn người rồi cười nói Vậy làm sao mới đúng?. Đám thủ
hạ tùy tùng thấy Quách Tĩnh ăn mặc quê mùa. nói giọng phương Nam. lại
nghe công tử nhại giọng y để pha trò đều buông tiếng cười rộ.
Quách Tĩnh ngơ ngác. cũng không biết họ cười gì nghiêm mặt nói “Ngươi phải
cưới vị cô nương này mới đúng.”
Công tử kia nghiêng nghiêng đầu. cười sằng sặc nói Tại sao ta phải cưới chứ?
Quách Tĩnh nói Nếu ngươi không muốn cưới nàng sao lại bước vào tỷ võ? Trên
lá cờ của nàng ghi rất rõ bốn chữ Tỷ võ chiêu thân mà. Công tử kia sa sầm
mặt. nói Thằng tiểu tử nhà ngươi dây vào chuyện không phải của mình. là
muốn gì?
Quách Tĩnh nói: -Vị cô nương này dung mạo đã xinh đẹp, võ nghệ lại cao
cường, sao ngươi không muốn? Ngươi không thấy nàng tức giận tới mức vung
đao muốn tự tử sao?
Công tử kia nói: -Nói chuyện với thằng tiểu tử ngốc nhà ngươi chỉ phí lời.
Rồi quay người định bỏ đi. Quách Tĩnh vươn tay cản, nói: -Ồ, sao lại muốn bỏ
đi?
Công tử kia nói: -Cái gì?
Quách Tĩnh nói: -Ta đã chẳng khuyên ngươi cưới vị cô nương này rồi sao?
Công tử kia cười gằn một tiếng rảo chân bước đi.
Mục Dịch thấy Quách Tĩnh khảng khái trượng nghĩa. biết y là một thiếu niên
nóng nảy thẳng thắn. nhưng nghe y trò chuyện với công tử thì rõ ràng tâm địa
thuần phác. hoàn toàn không hiểu việc đời. lúc ấy bèn bước tới bên cạnh nói
với y: -Tiểu huynh đệ. Đừng đếm xỉa gì tới y. chỉ cần ta còn một hơi thở thì mối
thù này không thể không trả. rồi cao giọng quát: -Này! Người để lại tên họ
xem sao!
Công tử kia cười nói: -Ta đã nói không thể gọi ngươi là cha vợ. ngươi còn hỏi
tên ta làm gì?
Quách Tĩnh cả giận vọt người nhảy qua quát: -Vậy thì ngươi trả lại hài cho vị
cô nương kia.
Công tử nổi giận nói: -Có liên can gì tới ngươi? Ngươi ưng ý vị cô nương này
rồi phải không?
Quách Tĩnh lắc đầu nói: -Không phải! Rốt lại ngươi có chịu trả không?
Công tử đột nhiên vung tay trái ra tát mạnh vào mặt Quách Tĩnh một cái.
Quách Tĩnh cả giận, thi triển phép “Giảo nã” trong “Cầm nã thủ”, tay trái ngửa
lên trên xoay ra bên phải. tay phải úp xuống dưới xoay ra bên trái. Hai tay giao
nhau chụp xuống. Vừa chụp được một cái cũng đồng thời giữ cứng huyệt
Mạch môn trên hai cổ tay công tử.
Công tử kia vừa sợ vừa giận, giật một cái không giằng ra được, quát lên: –
Ngươi muốn chết à? Phi chân phải đá thẳng vào âm nang Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh hai tay gạt mạnh, ném y trở vào bãi đất.
Công tử kia công phu khinh công rất cao cường, đã thấy y bị ném đầu vai chúc
xuống đất. nào ngờ sắp chạm đất thì chân phải đạp mạnh xuống đất một cái
đã đứng bật dậy. Y vội cởi chiếc cẩm bào ra quát: -Thằng tiểu tử thối tha nhà
ngươi chán sống rồi phải không? Có giỏi thì lại đây so tài với công tử gia.
Quách Tĩnh lắc đầu nói: -Tại sao ta phải đánh nhau với ngươi? Ngươi đã không
chịu cưới cô ta thì cứ trả lại chiếc hài thôi.
Mọi người đứng xem chung quanh nghĩ rằng Quách Tĩnh bước ra can thiệp
chuyện bất bình. đều muốn nhìn thấy công phu của y, không ngờ y chợt lâm
trận rút lui. Mấy tên vô lại nhao nhao kêu lên: -Chỉ nói mà không đánh thì đâu
phải là hảo hán?.
Công tử kia mới rồi bị Quách Tĩnh nắm cứng hai tay ném ra một cái, biết y võ
công không kém, nội lực thâm hậu, trong lòng cũng có ba phần úy kỵ. Thấy y
không muốn động thủ rất hợp ý mình, nhưng bị y đòi trả lại chiếc hài thêu
trước chỗ hàng bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm như thế này thì làm sao
chịu được?
Lúc ấy liền vắt chiếc áo cẩm bào lên vai, cười gằn quay đi. Quách Tĩnh đưa tay
trái ra nắm chiếc cẩm bào của y kêu lên: -Tại sao lại bỏ đi?
Công tử kia chợt thi triển mưu kế, cánh tay đẩy ra một cái, chiếc cẩm bào bay
lên chụp vào đầu Quách Tĩnh, kế đó song chưởng cùng vung ra đánh mạnh
vào sườn y.
Quách Tĩnh đột nhiên thấy trước mặt tối đen, đồng thời ngực bị một luồng
kình phong đánh tới, vội hóp bụng lại nhưng đã không kịp. “chát chát” hai
tiếng ngực đã bị trúng hai chưởng. May là y từng theo Đan Dương tử Mã Ngọc
tu tập nội công chính tông của huyền môn hai năm, hai chưởng ấy tuy đánh
vào ngực y đau thấu xương nhưng cũng không làm y bị thương được đang lúc
nguy cấp ấy hai chân vung lên theo Uyên ương liên hoàn cước liên tiếp đá ra,
trong chớp mắt đá ra chín cước.
Đó là tuyệt học bình sinh của Mã vương thần Hàn Bảo Câu. dưới chân từng đá
ngã vô số hảo hán Nam Bắc. Quách Tĩnh tuy chưa học được tới chỗ tinh túy
trong cước pháp của Tam sư phụ. trên đầu lại bị chiếc áo cẩm bào chụp xuống
không nhìn thấy gì. chỉ là phi cước đá bừa ra. nhưng công tử kia cũng bị y đá
tới mức tay chân luống cuống. liên tiếp tránh được bảy cước đầu nhưng hai
cước cuối cùng lại không thể tránh được. huỵch huỵch hai tiếng. đùi phải đùi
trái đều bị đá trúng.
Hai người đồng thời nhảy vế phía sau. Qụách Tĩnh vội giật tấm áo cẩm bào
chụp trên đầu xuống. bất giác vừa sợ vừa giận. nghĩ thầm đầu tiên đã nói rõ là
tỷ võ chiêu thân. công tử này tỷ võ đã thắng lại không kể gì tín nghĩa. không
muốn lấy cô nương kia mà mình nói đạo lý với y. y lại đánh mình trước. mà còn
hạ độc thủ. nếu mình không luyện qua nội công. bị trúng hai chường này há
chẳng phải là gãy xương nát gân. nội tạng bị thương sao? Y tính tình chất
phác. từ nhỏ ăn ở với những người thô mãng thành thật nên hoàn toàn không
biết gì về lòng người gian ác. Tuy mấy năm nay bọn Chu Thông, Toàn Kim Phát
đã nói cho y nghe không ít về những chuyện tàn ác gian trá trên giang hồ
nhưng y chỉ coi như chuyện cổ tích nghe qua là xong. đã không phải là kinh
nghiệm của bản thân thì khó mà in sâu vào óc. Lúc ấy sau lúc căm giận. lại
hoang mang không hiểu. đúng là không tin trên thế gian lại có những chuyện
như vậy.
Công tử kia bị trúng hai cước chợt đùng đùng nổi giận. thân hình chớp lên.
đột nhiên đã sấn vào cạnh Quách Tĩnh. chưởng trái ra chiêu Tà quải đơn tiên.
vù một tiếng đập xuống đỉnh đầu y. Quách Tĩnh giơ tay gạt. hai tay chạm
nhau. chỉ thấy trước ngực đau buốt. trong lòng cả kinh. bị công tử kia liên tiếp
tấn công mấy chiêu móc chân một cái. ngã ngửa ra đất Đám tùy tùng của
công tử đều cười rộ lên. Công tử kia phủi phủi bụi đất trên đùi. cười nhạt nói
Bằng vào công phu mèo què ấy mà muốn can thiệp chuyện bất bình à? Về nhà
bảo sư nương của ngươi dạy thêm hai mươi năm nữa đi!.
Quách Tĩnh không nói tiếng nào. hít sâu một hơi. vận khí mấy vòng trong
ngực. lập tức thấy bớt đau. nói Ta không có sư nương?. Công tử kia hô hô cười
lớn. nói Vậy thì bảo sư phụ ngươi mau cưới một người đi?. Quách Tĩnh đang
định nói Ta có sáu vị sư phụ. trong đó một người là phụ nữ nhưng thấy công
tử kia đang định đi ra khỏi bãi đất. không kịp nói câu ấy vội sấn lên gọi Xem
quyền đây!. tay quyền từ hông đánh lên nhắm vào gáy y. Công tử kia cúi đầu
tránh qua.
Quách Tĩnh quyền tay trái móc lại đánh vào mặt y. Công tử kia đưa tay gạt ra.
Hai người hai tay chạm nhau. ai cũng vận nội kình hất ra ngoài. Quách Tĩnh
công lực mạnh hơn. công tử kia võ công cao hơn. nhất thời giằng co bất phân
thắng bại. Quách Tĩnh hít mạnh một hơi. đang định tăng thêm kình lực lên
cánh tay. chợt thấy cánh tay đối phương đột nhiên rút lại. kình lực trên tay đè
vào khoảng không. thân hình không tự chủ được nhào lên phía trước. vội lấy
thế đứng vững lại thì chưởng của địch nhân đã đánh tới hậu tâm. Quách Tĩnh
vội vung chưởng lại đón đỡ. nhưng y đang bị động. đối phương lại chủ động.
công tử kia quát “Cút đi!” Chưởng lực xô ra. Quách Tĩnh vừa giao quyền lại
ngã xuống. lần này là ngã sấp. Y khuỷu tay trái vừa chạm đất. thân hình đã
bật lên. xoay nửa vòng trên không. chân trái quét ngang ra đá vào giữa ngực
công tử kia.
Những người đứng xem chung quanh thấy y biến chiêu mau lẹ như thế. gần
như chuyển bại thành thắng. những người hơi biết võ nghệ đều cất tiếng khen
ngợi.
Công tử kia nép người qua bên trái. song chưởng hư hư thực thực. một
chưởng để quấy rối. một chưởng để tấn công. Lúc ấy Quách Tĩnh bèn thi triển
Phân cân thác cốt thủ. hai tay bay múa. chụp gân bẻ khớp. chiêu nào cũng
không rời các huyệt đạo khớp xương của đối phương. Công tử kia thấy đòn tới
của y lợi hại.
chưởng pháp đột nhiên biến hóa. cũng thi triển Phân cân thác cốt thủ. Nhưng
công phu này của Quách Tĩnh là do Diệu thủ thư sinh Chu Thông tự sáng tạo.
khác hẳn với của các danh sư ở Trung nguyên. Hai người quyền lộ rất giống
nhau nhưng thủ pháp chiêu thức thì khác hẳn. đánh được vài chiêu. một
người chĩa hai ngón tay phóng vào huyệt Dưỡng lão sau cổ tay đối phương.
người kia lật tay móc lại kéo ra. chụp vào khớp ngón tay địch nhân. Đôi bên
đều úy kỵ nhau. đều không dám ra đòn thật sự. vừa phát đã thu. cứ thế qua
ba bốn mươi chiêu lại càng bất phân thắng bại. Tuyết bay lả tả. trên đầu trên
vai mọi người đều đã phủ một lớp tuyết mỏng. Công tử kia đánh lâu không
thắng. chợt để lộ một chỗ sơ hở. để trống trước ngực. Quách Tĩnh thừa cơ sấn
vào ngón tay điểm mau tới huyệt Cưu vĩ trên ngực đối phương. chợt động tâm
niệm Mình và y không hề có oán thù. không thể ra tay quá nặng?. ngón tay
hơi nghiêng đi. phóng chệch qua bên cạnh. Nào ngờ tay phải của công tử kia
đột nhiên xuyên ra. đấy hai tay của Quách Tĩnh ra ngoài. quyền trái bùng
bùng hai phát đập vào giữa lưng y. Quách Tĩnh vội co người lùi lại phía sau.
phát chưởng cũng đánh tới lưng công tử kia. Công tử kia đã sớm nghĩ tới
chiêu ấy. tay phải móc lại xoay vòng giữ cứng cồ tay y. dùng chiêu Thuận thủ
khiên dương kéo mạnh ra ngoài. chân phải đạp vào ống chân phải Quách Tĩnh.
mượn lực đẩy lực. Quách Tĩnh lập tức không đứng vững. huỵch một tràng ngã
vật xuống đất. Mục Dịch hai tay nhờ con gái băng bó vết thương. đứng dưới
ngọn cờ xem hai người giao đấu. thất Quách Tĩnh ngã liên tiếp ba lần. rõ ràng
không phải là đối thủ của công tử kia. vội bước tới đỡ y lén. nói Lão đệ chúng
ta đi thôi. không cần phải đôi co với bọn khốn này.
Quách Tĩnh ngã một cái vừa rồi đầu váng mắt hoa. trán đập xuống đất đau
quá. lửa giận bùng lên. giằng ra khỏi tay Mục Dịch. sấn tới liên tiếp vung
quyền phát chưởng. hung dữ sấn vào đánh công tử kia.
Công tử kia quả thật không ngờ y thua không chịu bỏ chạy mà lại càng đấu
càng dũng mãnh. nhảy ra ba bước kêu lên Ngươi còn chưa chịu thua à?.
Quách Tĩnh không đáp. cứ sấn vào đánh đá. công tử kia nói Ngươi mà còn
lằng nhằng thì đừng trách ta ra sát thủ!. Quách Tĩnh nói Được? Ngươi không
trả chiếc hài lại thì chuyện giữa chúng ta vĩnh viễn không xong đâu. Công tử
kia cười nói Cô nương kia không phải là em gái ngươi. sao ngươi cứ liều chết
bắt ta phải làm em rể?. Câu ấy là lời mắng người ở vùng Bắc Kinh. bọn vô lại
đứng ngoài nghe thế đều cười ầm lên. Quách Tĩnh thì không hiểu gì cả. nói Ta
không quen cô ta. cô ta vốn không phải là em gái ta. Công tử kia vừa tức giận
vừa buồn cười. mắng Thằng tiểu tử ngu ngốc. xem quyền đây?. hai người lại
giao quyền. lui tới qua lại tiếp tục đánh nhau.
Lần này Quách Tĩnh đã đề phòng. công tử kia liên tiếp bày quỷ kế. nhưng
Quách Tĩnh hoàn toàn không mắc lừa. Nói tới võ công thì công tử kia quả thật
hơn y một bậc. nhưng Quách Tĩnh liều mạng dùng toàn lực. ra sức đánh nhau.
bất kể bị trúng thêm quyền chưởng vẫn sấn vào không chịu lui. Y lúc nhỏ chưa
học võ công đánh nhau với đám trẻ con bọn Đô Sử cũng đã như thế. Lúc ấy võ
nghệ tuy đã cao. nhưng lối đánh nhau vẫn theo tính nết trời cho. không khác
gì lúc nhỏ. lăn xả vào đánh. vứt bốn chữ Đánh thua thì chạy mà Tứ sư phụ dạy
lên tận mây xanh. Trong lòng y nãy giờ chỉ còn sáu chữ “Đánh không lại thì
đánh nữa”. chỉ là không tự biết mà thôi.
Lúc ấy những người nhàn rỗi nghe la thét kéo tới đứng xem chung quanh
càng lúc càng đông. quảng trường đã đông nghịt chật cứng. Gió tuyết càng
lớn. nhưng mọi người thích xem nhiệt náo. không ai bỏ về.
Mục Dịch nhiều năm qua lại giang hồ. biết việc này nhất định sẽ làm kinh động
quan phủ. gây ra chuyện lớn. nhưng người ta trượng nghĩa ra tay can thiệp
chuyện bất bình. mình há lại có thể bỏ đi cho xong chuyện. đứng bên cạnh
nhìn trong lòng mười phần lo lắng. vô ý đưa mắt nhìn vào đám đông một cái
chợt thấy rất nhiều trong những người đứng xem là nhân vật võ lâm. hào
khách giang hồ. người ngưng thần quan sát. kẻ hạ giọng bàn bạc. Mới rồi vì y
tập trung tinh thần nhìn hai người trẻ tuổi đánh nhau nên cũng không biết họ
tới lúc nào.
Mục Dịch từ từ di động bước chân. mon men tới gần chỗ đám tùy tùng của
công tứ kia tụ tập. nghiêng tai liếc mắt. chỉ thấy trong đó có ba người tướng
mạo kỳ lạ. Một người thân khoác cà sa màu đỏ. đầu đội tăng quan sáng ngời.
là một nhà sư Tây Tạng. y rất to lớn. cao hơn hẳn mọi người nửa cái đầu. Một
người vóc dáng trung bình. đầu đầy tóc bạc nhưng sắc mặt hồng hào không
hề có một vết nhăn như trẻ con. đúng là đồng nhan bạch phát. thần thái tươi
tắn. mặc một chiếc trường bào vải thô. ăn mặc không ra người xuất gia. không
ra người tục gia. Người thứ ba thân hình ngũ đoản. mắt đầy tia máu đỏ.
nhưng ánh mắt sáng quắc như điện. ria mép lởm chởm.
Mục Dịch nhìn thấy thầm kinh ngạc. chỉ nghe một tên tùy tùng nói Thượng
nhân. lão nhân gia người ra tay đánh đuổi gã tiểu tử kia cho rồi. chứ nhùng
nhằng thêm lúc nữa. nếu tiểu vương gia lỡ tay bị thương thì bọn tùy tùng
người dưới chúng tôi không sống được đâu. Mục Dịch cả sợ. nghĩ thầm Té ra
gã thiếu niên vô lại này là tiểu vương gia. đánh nhau thêm lúc nữa. có thể gây
ra đại họa. Xem ra những người này đều là hảo thủ trong vương phủ. chắc
bọn tùy tùng sợ gây ra chuyện nên về mời tới giúp đỡ. Chỉ thấy nhà sư Tây
Tạng kia mỉm cười. cũng không trả lời.
ông già tóc bạc cười nói Linh Trí thượng nhân là đại cao thủ trong Mật tông ở
Tây Tạng. nếu động thủ với loại tiểu từ này thì còn gì là thân phận. Rồi quay
đầu cười nói với tên tùy tùng kia Nhiều lắm là ngươi bị vương gia đánh gãy
chân chứ làm sao mất mạng được?. Hán từ thấp nhỏ nói Tiểu vương gia công
phu cao hơn thằng tiểu tử kia. sợ cái gì?. Y thân thể thấp nhỏ nhưng tiếng nói
vang rền như chuông. Mọi người bên cạnh giật nảy mình. ai cũng quay lại nhìn
y. bị y đưa ánh mắt sáng quắc trừng mắt một cái lại đều vội vàng quay đấu đi.
không dám nhìn nữa.
Ông già tóc bạc cười nói Tiểu vương gia học được một thân công phu như thế
mà không bộc lộ trước mặt mọi người há lại không uổng phí bấy nhiêu năm
rèn luyện sao? Mà nếu có ai xông vào giúp đỡ. y nhất định cũng sẽ không
thích. Hán tử thấp nhỏ nói Lương công. ngươi nói chưởng pháp của tiểu
vương gia là công phu của môn phái nào?. lần này thì y hạ giọng thì thào. Ông
già tóc bạc cười khà khà nói Bành lão đệ. ngươi muốn khảo xét lão ca ngươi
chứ gì? Chưởng pháp của tiểu vương gia bay lượn linh động. hư thực biến
hóa. quả thật rất không dễ. Nếu lão ca của ngươi không nhìn lầm thì ắt y đã
học công phu với đạo sĩ phái Toàn Chân.
Mục Dịch trong lòng hoảng sợ Gã thiếu niên hạ lưu này là người phái Toàn
Chân à?.
Hán tử thấp nhỏ nói Nhãn lực của Lương công hay lắm. Trước nay ngươi ở núi
Trường Bạch tu tiên luyện thuốc. nghe nói rất ít khi tới Trung nguyên. mà với
gia số võ học của các môn phái ở Trung nguyên lại có thể vừa nhìn là biết
ngay.
huynh đệ vô cùng khâm phục. Ông già tóc bạc mỉm cười nói Bành lão đệ nói
đùa rồi. Hán tử thấp nhỏ kia lại nói Có điều đạo sĩ phái Toàn Chân người nào
cũng cổ quái mà lại chịu tới dạy võ nghệ cho tiểu vương gia mới là chuyện lạ.
ông già tóc bạc cười nói Lục vương gia nhún mình với người dưới. mời ai mà
không được?
Như Bành lão đệ ngươi là hào kiệt tung hoành ở Sơn Đông Sơn Tây như thế
này mà không phải cũng tới vương phủ sao?. Hán tứ thấp nhỏ kia gật gật đầu.
Ông già tóc bạc nhìn hai người đánh nhau. thấy Quách Tĩnh chưởng pháp lại
thay đổi. ra tay thong thả nhưng môn hộ lại giữ gìn nghiêm cẩn dị thường.
tiểu vương gia mấy lần đánh vào đều bị chưởng pháp trầm mãnh chắc chắn
của y hất ra.
bèn hỏi hán tử thấp nhỏ Ngươi thấy gia số võ công của gã tiểu tử kia là môn
phái nào?. Người kia ngần ngừ một lúc rồi nói Gã tiểu tử này võ công rất phức
tạp.
đường như không phải là do một sư phụ truyền cho. Một người bên cạnh nói
ngay Bành trại chủ nói rất đúng. gã tiểu tử này là đồ đệ của Giang Nam thất
quái.
Mục Dịch nhìn qua y. chỉ thấy người này khuôn mặt xanh gầy. trán có ba cái
bướu thịt nhô lên. nghĩ thầm Người này gọi y là Bành trại chủ. chẳng lẽ hán tử
thấp nhỏ này chính là gã đại đạo Thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ giết người
không chớp mắt sao? Tên họ Giang Nam thất quái đã rất lâu không nghe nói
tới. chẳng lẽ họ còn sống à?. Đang ngờ vực. chợt người mặt xanh kia tức giận
gầm lên Thằng tiểu tử thối tha. ngươi cũng ở đây à?. rồi xoảng một tiếng. rút
sau lưng ra một ngọn Tam cổ cương xoa tung người lên nhảy vào bãi đất.
Quách Tĩnh nghe sau lưng có tiếng động. quay đầu thấy trước mắt có ba cái
bướu thịt không ngừng rung rung. chính là Tam đầu giao Hầu Thông Hải sư
thúc của Hoàng Hà tứ quỷ đang tiến tới. giật nảy mình. y đầu óc không được
mau lẹ.
nhất thời không biết nên làm sao là tốt. trong lúc phân tâm ấy đầu vai đã bị
trúng một quyền. vội vàng trả đòn. lại đánh nhau với công tử kia.
Mọi người đứng xem chung quanh thấy Hầu Thông Hải cầm binh khí nhảy vào
bãi đất. cho rằng y muốn tới giúp một bên. cảm thấy không công bằng. nhao
nhao hò hét ầm ĩ. Mục Dịch thấy y vừa nói chuyện với bọn Bành trại chủ. biết
y là nhân vật trong Triệu vương phủ. hai tay đưa ra sấn lên mấy bước. chỉ cần
y động thủ với Quách Tĩnh thì sẽ lập tức xông vào. tuy đối phương người đông
thế mạnh nhưng tình thế đã tới như thế cũng chỉ còn cách liều mạng. Nào ngờ
Hầu Thông Hải hoàn toàn không xông vào Quách Tĩnh mà lại xông qua đám
người đối diện. Một thiếu niên gầy gò mặt đầy nhọ đen. quần áo rách rưới
thấy y xông tới. kêu lên? i chà!. rồi quay đầu bỏ chạy. Hầu Thông Hải sãi chân
đuổi mau theo. sau lưng còn có bốn hán tử đuổi tới.
Quách Tĩnh thoáng thấy Hầu Thông Hải đang đuổi người bạn mới quen của
mình là Hoàng Dung. phía sau còn có Hoàng Hà tứ quỷ tay cầm binh khí đằng
đằng sát khí đuổi theo. trong lòng lo lắng. trên đùi lập tức bị tiểu vương gia đá
trúng một cước. Y nhảy ra khỏi vòng chiến. kêu lên Khoan đã! Ta ra ngoài một
lúc sẽ quay lại đánh tiếp. Tiểu vương gia bị y lằng nhằng đánh nhau nãy giờ.
đã không còn muốn đánh nứa. chỉ mong dừng tay cho sớm. nghe y nói thế
quả là mong mà không được. lập tức cười nhạt nói Ngươi nhận thua là được
rồi.
Quách Tĩnh lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Dung. đang muốn đuổi theo
giúp đỡ. chợt nghe tiếng huỵch huỵch vang lên. Hoàng Dung tay cầm roi da
cười hì hì ha ha chạy trở lại. sau lưng là Hầu Thông Hải tức giận chửi mắng
luôn mồm.
vung vung ngọn cương xoa đâm túi bụi vào hậu tâm y. Nhưng Hoàng Dung
thân pháp vô cùng mau lẹ. mũi cương xoa rốt lại vẫn còn cách một khoảng
nhỏ. Không sao đâm trúng. Mũi cương xoa chớp chớp dưới ánh nắng. trên xoa
còn có ba cái vòng gang. múa lên đập vào nhau kêu leng keng. Hoàng Dung
giữa đám đông chui đông lủi tây chớp mắt đã ra đầu bên kia.
Hầu Thông Hải đuổi gần tới nơi. mọi người ai cũng cười ầm lên. té ra hai bên
má y đều có năm vết ngón tay đen nhẻm. rõ ràng đã bị gã tiểu tử gầy ốm kia
đánh.
Hầu Thông Hải xô đẩy chen lấn trong đám đông. ra tới nơi thì Hoàng Dung đã
chạy xa. Nào ngờ y mười phần ương bướng. đứng lại xa xa để chờ. vẫy tay lia
lịa. Hầu Thông Hải giận quá gầm lên be be Không bắt được thằng tiểu tứ thối
tha nhà ngươi lột xương róc da ra thì Tam đầu giao ta thề không làm người. rồi
cầm cương xoa đuổi mau theo.
Hoàng Dung chờ y tới gần còn cách mấy bước mới nhấc chân bỏ chạy. Mọi
người đang buồn cười. chợt thấy bên kia có ba người thở hồng hộc đuổi tới.
chính là Hoàng Hà tứ quỷ nhưng thiếu mất Táng môn phủ Tiền Thanh Kiện.
Quách Tĩnh thấy thân pháp của Hoàng Dung. vừa mừng vừa sợ nghĩ thầm “Té
ra y thân mang tuyệt kỹ. hôm trước dẫn dụ Hầu Thông Hải. treo Hoàng Hà tứ
quỷ lên cây trong rừng Hắc Tùng ở Trương Gia Khẩu tự nhiên đều là do y ra
tay.
Bên này cả bọn nhà sư Tây Tạng đều thầm ngạc nhiên. Linh Trí thượng nhân
nghĩ thầm Sâm tiên lão quái nhà ngươi mới rồi mở miệng khoe khoang nào là ở
dưới núi Trường Bạch đã lâu năm nhưng đối với gia số của các môn phái võ
học ở Trung nguyên thì nhìn là biết ngay. bèn nói Sâm tiên. thân pháp của
thằng tiểu khiếu hóa này rất khinh linh. là thuộc môn phái nào vậy? Hầu lão đệ
dường như đã bị lép vế rồi!.
Lão già đồng nhan bạch phát kia tên Lương Tử Ông. là tôn sư một phái võ học
ở núi Trường Bạch. từ nhỏ đã uống nhân sâm và các loại dược vật quý báu
trong núi hoang nên vẻ mặt trẻ mãi không già. võ công kỳ lạ. người ta gọi là
Sâm tiên lão quái. Bốn chữ Sâm tiên lão quái này trước nay được chia đôi để
gọi. trước mặt thì người ta gọi y là Sâm tiên. còn không phải đệ tử của y thì
sau lưng đều gọi y là lão quái.Y nhìn không ra lai lịch của gã tiểu khiếu hóa. chỉ
khẽ lắc đầu hồi lâu mới nói Lúc ta ở quan ngoại thường nghe nói chỗ Quỷ môn
Long vương toàn là cao thủ. sao sư đệ y lại kém cỏi như thế. ngay cả một đứa
trẻ cũng đánh không lại?.
Hán tử thấp nhỏ chính là Bành Liên Hổ nghe thế cau mày không đáp. y trước
nay chơi thân với Quỷ môn Long vương Sa Thông Thiên. từng nhờ vả giúp đỡ
nhau làm ăn nhiều vụ lớn. Y vốn biết Tam đầu giao Hầu Thông Hải võ công
không kém.
nhưng hôm nay lại bị mất mặt như thế. quả thật khiến người ta không sao
hiểu được.
Hoàng Dung và Hầu Thông Hải làm ầm ĩ lên như thế khiến Quách Tĩnh và tiểu
vương gia tạm thời dừng tay không đánh nữa. Tiểu vương gia ác đấu hơn nửa
giờ.
tuy đánh ngã Quách Tĩnh sáu bảy lần. chiếm được thượng phong nhưng đối
phương vẫn tuy khó không lui. trên người mình cũng đã trúng đòn không ít
mệt mỏi vô cùng. toàn thân toát mồ hôi. lấy cái khăn tay trong lưng ra lau mồ
hôi.
Mục Dịch đã cất lá cờ Tỷ võ chiêu thân. cầm tay Quách Tĩnh không ngừng cảm
tạ hòi han. đang định cùng y rời mau khỏi chốn thị phi này. chợt nghe huỵch
huỵch huỵch tiếng dép da vang lên. ngọn Tam cổ xoa kêu leng keng. Hoàng
Dung và Hầu Thông Hải một chạy một đuổi đã quay lại. Hoàng Dung tay giơ
hai mảnh vải. nhìn tới Hầu Thông Hải thì áo đã bị xé hai mảnh lộ ra bộ ngực
đầy lông lá. Lại qua một lúc Ngô Thanh Liệt và Mã Thanh Hùng một người cầm
thương. một người cầm roi thở hồng hộc chạy tới. trong đó thiếu mất Đoạn
hồn đao Thẩm Thanh cương. có lẽ bị Hoàng Dung ra tay đánh ngã đâu đó rồi.
Lúc ấy Hoàng Dung và Hầu Thông Hải lại đã chạy mất hút. không thấy bóng
dáng.
Những người đứng xem chung quanh ai cũng thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười.
¤
Đột nhiên phía tây vang lên tiếng quát tháo. mười mấy tên quân sĩ đầy tớ tay
cầm roi mây đánh bừa ra hai bên xua đuổi những người hiếu sự. Mọi người
nhao nhao tránh ra hai bên nhường đường. chỉ thấy chỗ góc phố có sáu tên
tráng hán khiêng một cỗ kiệu sơn son thếp vàng đi tới.
Đám tùy tùng của tiểu vương gia kêu lên Vương phi tới rồi!. Tiểu vương gia
cau mày mắng Lắm chuyện. ai đi bẩm mời vương phi tới thế?. Đám tùy tùng
không dám trả lời. đợi lúc cỗ kiệu tới cạnh bãi đất cùng nhất tề bước lên đón
hầu. Cỗ kiệu dừng lại. chỉ thấy trong kiệu có một giọng phụ nữ vang ra Tại sao
lại đánh nhau với người ta? Trời tuyết lớn thế này lại không mặc áo dài. về lại
cảm cho mà xem! thanh âm rất dịu dàng.
Mục Dịch xa xa nghe thấy. như bị sét đánh. tai ù lên. lập tức ngơ ngẩn xuất
thần. tim đập thình thịch Tại sao giọng nói này giống hệt người kia của mình
rồi lập tức buồn bã Đây là vương phi của nước Đại Kim. mình nhớ vợ tới mức
ngây ngốc. đúng là nghĩ ngợi bậy bạ. nhưng rốt lại vẫn không kìm lòng được.
từ từ bước tới cạnh kiệu. Chỉ thấy một bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn trong
kiệu đưa ra. cầm một chiếc khăn lau mồ hôi bụi đất trên mặt tiểu vương gia.
lại hạ giọng nói mấy câu gì không rõ. quá nửa.vừa trách cứ vừa lo lắng. Tiểu
vương gia nói Mẹ. con đùa chơi thôi mà. không việc gì đâu. Vương phi nói Mau
mặc áo vào hai mẹ con ta cùng về.
Mục Dịch lại hoảng sợ nghĩ thầm Tại sao trong thiên hạ lại có người có giọng
nói giống nhau như thế? Nhìn thấy hai bàn tay trắng muốt đã rút vào trong
kiệu, trước kiệu có một tấm rèm buông xuống. trên tấm rèm thêu mấy đóa hoa
mẫu đơn bằng chỉ vàng. Y tuy đưa mắt nhìn chằm chằm nhưng không thể
nhìn xuyên qua được tấm rèm lộng lẫy ấy.
Một tên tùy tùng của tiểu vương gia bước tới trước mặt Quách Tĩnh. nhặt
chiếc áo cẩm bào của tiểu vương gia lên. mắng Thằng tiểu súc sinh. cái áo này
bị ngươi làm bẩn cả rồi!. Một tên quân sĩ đi theo vương phi giơ roi mây lên.
roạt một tiếng.
đập vào đầu Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lách người tránh qua. thuận tay nắm
cứng cổ tay y. chân trái quét ra. tên quân sĩ ấy ngã bổ xuống đất. Quách Tĩnh
giật được chiếc roi. chát chát chát đánh luôn lên lưng y ba nhát. quát Ai cho
ngươi đánh người bừa bãi?. Bách tính đứng quanh mới rồi có người bị đám
quân sĩ dùng roi mây đánh trúng. lúc ấy thấy Quách Tĩnh đem đạo lý của
ngươi trả lại ngươi. ai cũng thầm thích thú. Hơn mười tên quân sĩ còn lại cao
giọng quát tháo. sấn lên cứu giúp đồng bạn. đều bị Quách Tĩnh túm lấy từng
cặp từng cặp một nhấc lên ném ra ngoài.
Tiểu vương gia cả giận quát lên Ngươi còn muốn lộng hành à? rồi gia tay đón
lấy hai tên quân sĩ bị Quách Tĩnh ném tới đặt xuống đất. sấn lên phóng chân
trái ra đá vào bụng dưới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lách người ra chiêu. hai
người lại giao quyền. Vương phi luôn miệng quát dừng. nhưng tiểu vương gia
đối với mẹ dường như không hề kính sợ. lại có vẻ như được nuông chiều sinh
ra ngang ngược. quay lại kêu Mẹ. mẹ xem con đây này! Thằng tiểu tử nhà quê
này tới kinh đô lộng hành. nếu không cho y nếm mùi đau khổ thì chỉ e ngay cả
họ của cha y là gì. y cũng không biết kia!.
Hai người qua lại mấy mươi chiêu. tiểu vương gia phấn chấn tinh thần. dốc
lòng phô trương bản lĩnh trước mặt mẹ mình. chỉ thấy y thân hình lãng đãng.
chưởng pháp khinh linh. Quách Tĩnh quả nhiên đón đỡ không được. lại bị y
đánh trúng một quyền. liên tiếp ngã xuống hai lần.
Lúc ấy Mục Dịch cũng không nghĩ tới việc gì khác. Chỉ ngưng thần nhìn chằm
chằm vào cỗ kiệu. chợt thấy góc rèm khẽ hé. lộ ra một đôi mắt đen. mấy sợi
tóc dài. ánh mắt đầy vẻ dịu dàng lo lắng nhìn tiểu vương gia đánh nhau với
Quách Tĩnh. Mục Dịch nhìn thấy đôi mắt ấy. thân hình đột nhiên đờ ra như bị
đóng đinh xuống đất. không sao động đậy.
Quách Tĩnh tuy liên tiếp trúng đòn nhưng càng đánh càng dũng mãnh. Tiểu
vương gia liên tiếp ra sát thủ. chỉ muốn đả thương cho y không còn sức đánh
tiếp nhưng Quách Tĩnh da dày thịt chắc. lại có luyện nội công. bị trúng mấy
quyền vẫn không hề gì. mà tiểu vương gia tuy chiêu thức khéo léo nhưng công
lực vẫn bị tuổi tác hạn chế. chưa tới mức ghê gớm nên nhất thời cũng không
đả thương được y. Tiểu vương gia mười ngón tay biến thành trảo không
ngừng chụp ra. lại dùng trảo pháp âm độc lúc nãy đã dùng để đả thương Mục
Dịch chụp vào Quách Tĩnh. Nhưng Quách Tĩnh sử dụng Phân cân thác cốt thủ.
chặn đứng thế công của y.
Đấu được một lúc. Hoàng Dung và Hầu Thông Hải lại một người chạy một
người đuổi vòng trở lại. Lần này trên đầu Hầu Thông Hải lại có cắm thêm một
túm cỏ lớn. đó vốn là ký hiệu treo trên vật rao bán. cắm lên đầu y cũng có ý là
rao bán đầu. tự nhiên đã bị Hoàng Dung chọc ghẹo nhưng y vẫn hoàn toàn
không biết. cứ sãi chân đuổi mau. Hoàng Hà nhị quỷ sau lưng không biết đã đi
đâu. có lẽ đã bị Hoàng Dung đánh ngã ở đâu rồi.
Bọn Lương Tử ễng ai cũng kinh ngạc. không đoán được Hoàng Dung rốt lại là
nhân vật loại nào. thấy Hầu Thông Hải đuổi theo quả rất mau nhưng rốt lại
vẫn không kịp gã thiếu niên quần áo rách rưới này. Bành Liên Hổ chợt nói
Chẳng lẽ gã tiểu tử này là người trong Cái bang?. Cái bang là bang hội lớn
nhất trên giang hồ lúc bấy giờ. trong bang trên dưới đều là ăn mày. Lương Tử
ông da thịt trên. mặt giật giật nhưng không nói gì.
Hai thiếu niên trong bãi đất thì quyền phong vù vù chưởng ảnh chớp chớp.
đều ra sức đánh mau. đột nhiên Quách Tĩnh trên cánh tay trái bị trúng một
chưởng. qua một lúc chân phải của tiểu vương gia bị trúng một cước hai
người càng đánh càng sấn vào gần nhau. nghe rõ cả tiếng thở. Những người
đứng xem chung quanh ai không biết võ công thì đều nhìn tới mức xuất thần.
còn những người biết võ công cũng cảm thấy hai người càng đấu càng nguy
hiểm. chỉ cần hơi sơ ý thì không chết cũng bị trọng thương. Bành Liên Hổ và
Lương Tử Ông trong tay đều đã nắm chặt ám khí chuẩn bị lúc tiểu vương gia
nguy hiểm sẽ ra tay giúp đỡ. nhìn thấy hai người đánh nhau đã lâu. Quách
Tĩnh tuy hung hăng nhưng võ nghệ chẳng qua cũng đến thế. lúc khẩn cấp
nhất định có thể kịp thời chế phục được y.
Quách Tĩnh đánh đã tới lúc lên cơn. Y từ nhỏ sinh trưởng ở đại mạc. trải qua
gió cát băng tuyết. chinh chiến đánh giết. còn tiểu vương gia kia rốt lại quen
được cưng chiều. đánh nhau hung dữ thế này rõ ràng có chỗ không chi trì nổi.
Y thấy Quách Tĩnh chưởng trái chém tới liền nghiêng người tránh qua đánh trả
một quyền.
Quách Tĩnh nhân lúc tay quyền của y chưa tới nơi. tay phải đã đẩy mau khuỷu
tay phải của y ra sấn vào. tay trái xuyên qua nách phải của y móc ngược lại.
đồng thời tay phải chụp vào cổ họng đối phương. Tiểu vương gia không ngờ y
lại lớn mật ra đòn như thế. chưởng trái vội lật lại nắm chặt cổ tay đối phương.
năm ngón tay phải cũng bấu chặt vào sau đầu Quách Tĩnh. Hai người ngực
giáp ngực. đều vận kình lên. một người ấn mạnh vào yết hầu đối phương. một
người muốn bẻ gãy cổ tay địch nhân. nhìn thấy tình thế rất nguy hiểm. trong
khoảnh khắc sẽ phân thắng bại.
Mọi người đứng xem chung quanh bật tiếng la hoảng. nửa khuôn mặt vương
phi lộ ra sau tấm rèm kiệu cũng trắng bệch. Cha con Mục Dịch nãy giờ vốn
ngồi dưới đất cũng đứng bật dậy. trên mặt lộ vẻ kinh hoàng.
Chợt nghe chát một tiếng. trên mặt Quách Tĩnh đã trúng một quyền rất nặng.
Té ra tiểu vương gia đột nhiên biến chiêu. buông tay phải ra xuất quyền đánh
tới như chớp. Quách Tĩnh bị đánh tới mức đầu váng mắt hoa. mắt trái nước
mắt giàn giụa, gầm lớn một tiếng. hai tay nắm chặt áo tiểu vương gia nhấc
bổng y lên. dùng lực ném mạnh xuống đất. Chiêu này không phải Phân cân
thác cốt thủ. cũng không phải là Cầm nã thủ. mà là tuyệt kỹ đánh vật của
người Mông Cổ. là Quách Tĩnh học được của sư phụ Thần tiễn thủ Triết Biệt.
Võ công của tiểu vương gia kia quả có chỗ hơn người. thân hình vừa chạm đất
đã lập tức vọt về phía trước. hai tay ôm chặt hai chân Quách Tĩnh. hai người
đồng thời ngã lăn ra. tiểu vương gia nằm trên. Y lập tức buông tay nhảy lên.
quay lại giật lấy một ngọn thương trong tay đám quân sĩ. phóng thương đâm
vào bụng dưới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội lăn ra. tiểu vương gia soạt soạt
soạt đâm luôn ba nhát đuổi theo. thương pháp vô cùng thuần thục.
Quách Tĩnh cả kinh. nhất thời bị bóng thương chụp xuống không sao đứng lên
được. chỉ đành nằm ngửa dưới đất thi triển tuyệt kỹ Không thủ đoạt bạch
nhận toan đoạt ngọn thương. nhưng mấy lần ra tay đều chụp không được.
Tiểu vương gia cán thương rung lên. tua đỏ phất phới. đầu thương rít lên vù
vù dệt thành một vòng tròn đỏ. Vương phi kêu lên Hài tử. ngàn vạn lần không
được giết người. Ngươi thắng là được rồi!. nhưng tiểu vương gia chỉ muốn một
thương đóng đinh Quách Tĩnh xuống đất. hoàn toàn không nghe thấy lời mẹ.
Quách Tĩnh chỉ thấy trước mắt hoa lên. mũi thương chớp sáng chỉ còn cách
mũi không đầy vài tấc. lúc nguy cấp vung tay gạt mạnh mũi thương lộn ra phía
sau một cái đứng dậy. thuận tay giật ngọn cờ Tỷ võ chiêu thân của Mục Dịch
vung ngang cán cờ. một chiêu Bát vân kiến nhật quét thẳng ra. kế thẳng
người giương tay. lá cờ vù một tiếng bay ra chụp vào giữa mặt tiểu vương gia.
Tiểu vương gia nghiêng người nhích chân. cán thương vẽ lên một vòng tròn
đỏ. mũi thương lóe lên ánh hàn quang đâm tới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vung
cán cờ gạt ra.
Hai người lúc ấy đã dùng binh khí. Quách Tĩnh dùng Hàng ma trượng pháp
của đại sư phụ Phi thiên biển bức Kha Trấn Ầc. tuy cán cờ to dài. sử dụng rất
không tiện tay nhưng trượng pháp này biến hóa ảo diệu. vốn là Kha Trấn Ầc
khổ luyện để đối phó với Thiết thi Mai Siêu Phong. trong chiêu thức giấu chiêu
thức. trong biến hóa giấu biến hóa. vô cùng ngụy dị. Tiểu vương gia không
biết trượng pháp này.
vung thương ra chiêu. cán cờ đột nhiên hất lên. nếu không nhanh chân tránh
kịp thì bụng dưới đã bị đánh trúng. đành tạm thời giữ thế thủ.
Mục Dịch đầu tiên thấy thân hình bộ pháp của tiểu vương gia lúc vung thương
đã rất ngạc nhiên về sau càng nhìn càng thấy kỳ lạ. chỉ thấy y khóa, đâm,
đánh, hất, rê, đập, đỡ, chặn, chiêu nào cũng đều là thương pháp Dương gia.
Lộ thương pháp này là công phu độc môn của Dương gia. xưa nay chỉ truyền
cho con trai không truyền cho con gái. ở phương Nam rất ít gặp. ai ngờ lại
xuất hiện tại kinh thành của nước Đại Kim. Chỉ là thương pháp của y tuy biến
hóa linh động nhưng không phải là Dương gia chính tông nên có nhiều chỗ
như đúng mà lại sai. giống như học lén của Dương gia. Con gái y nhường mày
lên. dường như cũng đang tâm sự ngổn ngang. Chỉ thấy tua đỏ gần mũi
thướng chớp chớp. lá cờ trên cán cờ phần phật. cuốn từng đám từng đám
bông tuyết bay tung lên.
Vương phi thấy con trai mệt mỏi mặt đầy mồ hôi. hai người đã động tới binh
khí lại càng dễ nguy hiểm tới tính mạng. trong lòng lo sợ. kêu lớn Dừng tay.
đừng đánh nữa!.
Bành Liên Hổ nghe vương phi nói. sãi chân bước vào bãi đất. tay trái rung lên
đập vào cán cờ. Quách Tĩnh đột nhiên thấy hổ khẩu đau buốt. cán cờ rời tay
bay lên không. Lá cờ bị gió thổi trên không căng ra kêu phần phật. trải bốn
chữ Tỷ võ chiêu thân ra trên nền trời đầy tuyết trắng.
Quách Tĩnh cả kinh. còn chưa nhìn thấy rõ thân hình diện mạo của đối
phương. chỉ thấy tiếng gió rít lên. chiêu thức của địch nhân dã đánh tới giữa
mặt.
lúc nguy cấp nghiêng người né ra. nhưng cho dù thân pháp y mau lẹ tới đâu
Bành Liên Hổ cũng đã đánh trúng cánh tay y một chưởng. Quách Tĩnh đứng
không vững lập tức ngã ngửa. Bành Liên Hổ cười nhìn tiểu vương gia. nói Tiểu
vương gia để ta xử lý. cho thằng tiểu tử này từ nay về sau không lằng nhằng
nữa?. Tay phải rút về phía sau. hít vào một hơi. bàn tay rung lên hai cái vươn
ra đập xuống đỉnh đầu Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh biết là không may. chi định đưa hai tay lên vận khí hết sức đón đỡ.
Linh Trí thượng nhân và Sâm tiên lão quái nhìn nhau một cái. biết hai tay
Quách Tĩnh khó mà còn nguyên vẹn. chưởng lực của. Thiên thủ nhân đồ Bành
Liên Hổ đánh xuống thì nhất định y phải gãy tay.
Trong chớp mắt ấy trong đám đông chợt có một người kêu lên Khoan đã rồi có
một bóng xám vọt mau tới. một món binh khí kỳ lạ vung lên trên không. cổ tay
của Bành Liên Hổ đã bị cuốn chặt. Bành Liên Hổ tay phải vận kình giật lại.
huỵch một tiếng giật đứt món binh khí của người kia. chưởng trái hất luôn ra.
Người kia cúi đầu tránh qua. tay trái ôm ngang lưng Quách Tĩnh kéo lên nhảy
lùi về phía sau.
Mọi người lúc ấy mới thấy rõ người ấy là một đạo nhân trung niên mặc đạo
bào màu xám. ngọn phất trần trong tay chỉ còn có cái cán. đám dây tơ trên
phất trần đã bị Bành Liên Hổ giật đứt. còn quấn trên cổ tay y.
Đạo nhân kia và Bành Liên Hổ nhìn nhau một chập. mới rồi tuy chỉ trao đổi
một chiêu nhưng đều nhận ra đối phương võ công cao cường. Đạo nhân nói
Túc hạ có phải là Bành trại chủ oai danh lừng lẫy không? Hôm nay được gặp.
thật là may mắn. Bành Liên Hổ nói Không dám. xin thỉnh giáo phái. pháp hiệu
của đạo trưởng. Lúc ấy hàng trăm hàng ngàn con mắt đều nhìn vào đạo nhân
kia.
Đạo nhân kia cũng không đáp. co chân trái lên đạp xuống một cái rồi thu chân
lại. chỉ thấy dưới đất in một vết chân sâu gần một thước. lúc ấy tuyết lớn vừa
rơi tuyết trên mặt đất chưa đầy nửa tấc mà y thong thả đạp một cái đã lún
xuống một vết sâu như thế. công phu dưới chân quả thật kinh thế hãi tục.
Bành Liên Hổ trong lòng rúng động. nói Đạo trưởng có lẽ là Ngọc Dương tử
Vương chân nhân được người ta gọi là Thiết cước tiên?. Đạo nhân kia nói
Bành trại chủ quá lời rồi. Bần đạo chính là Vương Xử Nhất. còn hai chữ chân
nhân ấy quyết không dám nhận.
Bành Liên Hổ và bọn Lương Tử Ông. Linh Trí thượng nhân đều biết Vương Xử
Nhất là nhân vật nổi tiếng trong phái Toàn Chân. tiếng tăm chỉ sau Trường
Xuân tử Khưu Xử Cơ. có điều tuy nghe danh từ sâu nhưng chưa hề gặp mặt.
lúc ấy nhìn kỹ chỉ thấy y mi dài mắt sáng. dưới cằm có ba chòm râu thưa. tất
trắng giày xám trông như một người tu hành coi trọng y phục bề ngoài. nếu
không nhìn thấy công phu mới rồi của y thì quả thật không tin y chính là Thiết
cước tiên Ngọc Dương tử từng dùng chiêu Phong bãi hà diệp co một chân vọt
qua núi sâu vạn trượng. từ đó oai danh chấn động hào kiệt vùng Hà Bắc Sơn
Đông.
Vương Xử Nhất chỉ Quách Tĩnh nói Bần đạo vốn không quen biết vị tiểu ca này.
chỉ là thấy y kiến nghĩa dũng vi. hăng hái không tiếc thân. trong lòng khâm
phục nên lớn mật xin Bành trại chủ thưa mạng cho y. Bành Liên Hổ nghe y ăn
nói rất khách khí. nghĩ thầm đã có cao thủ của phái Toàn Chân ra mặt cũng
nên tìm chút nhân tình. lập tức ôm quyền nói Nói thế làm gì. nói thế làm gì?
Vương Xử Nhất chắp tay cảm tạ. quay người qua bên cạnh quét mắt một vòng
trên mặt lập tức hiện vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, cao giọng hỏi “Tiểu vương gia
kia, Ngươi tên gì? Sư phụ ngươi là ai?”
Tiểu vương gia nghe tới tên Vương Xử Nhất trong lòng đã sớm run sợ. đang
muốn lủi đi cho mau. không ngờ y đột nhiên cao giọng hỏi mình. đành đứng lại
đáp Ta tên Hoàn Nhan Khang. còn tên sư phụ ta thì không thể nói với ngươi
được.
Vương Xử Nhất nói Sư phụ ngươi trên má trái có một nốt ruồi son. có đúng
không?. Hoàn Nhan Khang cười hì hì đang định chớt nhả. đột nhiên thấy hai
ánh mắt của.Vương Xử Nhất sáng quắc như điện chiếu thẳng tới. trong lòng
hoảng sợ. lập tức nuốt câu nói đùa vào bụng. gật gật đầu.
Vương Xử Nhất nói “Ta đã đoán ngươi là đệ tử của Khưu sư huynh. Hừ. sư phụ
ngươi trước khi truyền thụ võ công cho ngươi đã nói những gì? Hoàn Nhan
Khang thầm biết sự tình không hay. bất giác hoảng sợ Chuyện hôm nay mà để
sư phụ biết thi không xong. xoay chuyển ý nghĩ. lập tức tươi cười nói Đạo
trưởng đã quen biết gia sư. ắt là bậc tiến bối. mời đạo trưởng giá lâm tệ xá để
vãn bối được học hỏi. Vương Xử Nhất hừ một tiếng. cũng chưa trả lời. Hoàn
Nhan Khang lại quay sang Quách Tĩnh vái một vái. cười khẽ nói “Ta và Quách
huynh không đánh nhau không quen biết. Võ nghệ của Quách huynh tiểu đệ
vô cùng khâm phục. mời Quách huynh và đạo trưởng cùng tới tệ xá chúng ta
kết làm bạn bè nên chăng?”
Quách Tĩnh chỉ cha con Mục Dịch nói Chuyện kết thân của ngươi tính thế nào?
Hoàn Nhan Khang nhăn nhó nói Chuyện này thong thả sẽ bàn sau. Mục Dịch
kéo tay áo Quách Tĩnh một cái nói “Quách tiểu ca! Chúng ta đi thôi. Không cần
đếm xỉa tới y nữa.”
Hoàn Nhan Khang hướng về Vương Xử Nhất vái một vái. nói Vãn bối xin chờ ở
tệ xá. người cứ hỏi Triệu vương phủ là đúng. Trời rét tuyết lạnh. đúng là lúc
ngồi quanh lò sưởi thưởng tuyết xin mời tới uống vài chén. rồi nhảy lên con
tuấn mã tùy tùng dắt lại. giật cương một cái phi luôn vào đám đông cũng bất
kể ngựa có đạp người ta bị thương không. Mọi người nhao nhao tránh né.
Vương Xử. Nhất thấy y ngang ngược như thế lại càng tức giận. nhìn Quách
Tĩnh nói Tiểu ca. ngươi đi theo ta. Quách Tĩnh nói Tôi phải chờ một người bạn
thân. Vừa nói câu ấy. chợt thấy Hoàng Dung trong đám đông nhảy ra cười nói
Ta không việc gì. lần này ta tới tìm ngươi đây. Vừa nói xong hai câu đã rơi
xuống đất. Y thân hình thấp nhỏ. rơi xuống đất lập tức không thấy bóng dáng
đâu. đã thấy Tam đầu giao Hầu Thông Hải từ xa vung xoa đuổi tới. Quách Tĩnh
quay lại. lập tức quỳ ngay xuống mặt tuyết khấu đầu tạ ơn Vương Xử Nhất
cứu mạng. Vương Xử Nhất đưa tay đỡ dậy. nắm chặt tay y chen ra khỏi đám
đông. chán không bén đất chạy mau ra ngoài thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.