ANH HÙNG XẠ ĐIÊU

32. Sông to thác hiểm
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.