Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị

Chuyện 74: Chế Ngự Nỗi Sợ HãiBạn bè của nhà vua Julius Caesar(*) khuyên ông phải chú ý bảo trọng sự an nguy của mình.

– Bệ hạ không nên đến gần dân chúng mà không mang một tấc sắt nào trong người như vậy. Và nhất là phải có vệ sĩ luôn theo sát Người trong mọi hoàn cảnh.

Caesar đáp:

(*) Julius Caesar (100 – 44 TCN): Một lãnh tụ chính trị và quân sự của La Mã. Ông là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới; đóng vai trò then chốt trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành Đế chế La Mã.

1. Theo bạn, Caesar trả lời ra sao?

2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

[74]Trả lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.