Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị

Chuyện 86: Tình Yêu Cuộc SốngNgày xưa, có một anh hề sống trong cung để diễn trò cho đức vua và cả hoàng tộc xem.

Lần nọ, vì không đẹp lòng với trò diễn của anh hề nên nhà vua đã khép anh ta vào tội chết. Ngay sau đó, nhà vua nhận ra bản án của mình quá vội vã và nghiêm khắc. Tuy nhiên, theo luật pháp, nhà vua không được thay đổi bất kỳ bản án nào mình tuyên bố. Cuối cùng, nhà vua đành nói với anh hề:

– Vì công lao và lòng thành của ngươi đối với ta và hoàng tộc ta cho phép ngươi chọn cách chết mà ngươi thích nhất.

Anh hề đáp:

1. Theo bạn, anh hề trả lời như thế nào?

2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?

[86]Trả lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.