Thông tin truyện

Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

205

Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc

Ngay sau khi quyển Mindfulness In Plain English (Căn Bản Chánh Niệm) (1) được phát hành, một số bạn bè và đệ tử của tôi đã yêu cầu tôi viết thêmmột quyển sách nữa về con đường đi đến hạnh phúc của Đức Phật một cách thật đơn giản. Quyển sách này là kết quả của lời yêu cầu đó. Quyển Căn Bản Chánh Niệm (Mindfulness In Plain English) là một quyển sách hướng dẫn thiền, một cẩm nang cho những ai thực hành thiền chánh niệm. Tuy nhiên chánh niệm chỉ là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Chánh niệm có thể làm cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn, nhưng Đức Phật còn ban cho ta nhiều hơn thế nữa. Ngài trao cho chúng ta một cẩm nang, mà Ngài đã tóm tắt trong Bát Chánh Đạo, để ta được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần những cố gắng nhỏ để áp dụng tám bước này vào đời sống cũng sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc. Những cố gắng quyết liệt hơn sẽ chuyễn hóa được ta và đưa ta đến những trạng thái hạnh phúc nhất sảng khoái nhất mà ta có thể đạt được. Bát Chánh Đạo rất dễ nhớ, nhưng ý nghĩa của chúng thâm sâu và đòi hỏi một sự hiểu biết về nhiều lãnh vực liên quan trong giáo lý của Đức Phật. Ngay chính với những người đã biết qua Bát Chánh Đạo cũng có thể không nhận ra nó quan trọng như thế nào đối với tổng thể những lời dạy của Đức Phật, hay họ có thể ứng dụng chúng như thế nào trong việc tu tập. Giống như trong quyển Căn Bản Chánh Niệm (Mindfulness In Plain English), tôi đã cố gắng để trình bày giáo lý này một cách đơn giản để bất cứ ai cũng có thể thực hành tám nước này trong đời sống hàng ngày của họ.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – VỀ TÁC GIẢ 20/04/2018
2 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – LỜI CẢM TẠ CỦA TÁC GIẢ 20/04/2018
3 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – LỜI NGƯỜI DỊCH 20/04/2018
4 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – LỜI NÓI ĐẦU 20/04/2018
5 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG 20/04/2018
6 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – RÈN LUYỆN SỰ TỰ KIỀM CHẾ 20/04/2018
7 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – VUN TRỒNG TÂM THIỆN 20/04/2018
8 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – TÌM MINH SƯ VÀ HỌC HỎI GIÁO LÝ 20/04/2018
9 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – KHỞI ĐẦU CỦA SỰ THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM 20/04/2018
10 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – TỌA THIỀN 20/04/2018
11 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – ĐỐI PHÓ VỚI CÁI ĐAU 20/04/2018
12 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – HÃY CHÚ TÂM 20/04/2018
13 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – MỘT PHÚT CHÁNH NIỆM 20/04/2018
14 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 1: CHÁNH KIẾN 20/04/2018
15 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 2: CHÁNH TƯ DUY 20/04/2018
16 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 3: CHÁNH NGỮ 20/04/2018
17 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 4: CHÁNH NGHIỆP 20/04/2018
18 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 5: CHÁNH MẠNG 20/04/2018
19 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 6: CHÁNH TINH TẤN 20/04/2018
20 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 7: CHÁNH NIỆM 20/04/2018
21 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – BƯỚC 8: CHÁNH ĐỊNH 20/04/2018
22 Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc – LỜI KẾT: LỜI HỨA KHẢ CỦA ĐỨC PHẬT 20/04/2018

Bình luận