Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương

Hồi 2 : Lữ Xuân Mua Chuộc Được Thiết DiệnLữ Xuân về bản doanh đóng trong một thái ấp kín đáo họp ngay bộ tham mưu. Ban tham mưu của Lữ Xuân có một số nhân vật giang hồ trước đây từng làm việc cho Tần Thuỷ Hoàng. Sau khi nghe Lữ Xuân nói về việc muốn thám hiểm lăng mộ Sở Bá Vương thì một nhân vật giang hồ đứng lên cho biết rằng lăng mộ này được đặt trong mộ quả núi ở Cốc Thành. Đường vào lăng mộ rất hiểm trở và xác của Sở Bá Vương hiện được để trong một chiếc quan tài bằng ngọc …

– Thần có nghe nói đến những vàng bạc châu báu mà Hạng Võ Sở Bá Vương lấy được của Tần Thủy Hoàng. Nhưng của cải này được dấu kỹ lắm dưới lăng mộ ….Người thiết kế lăng mộ này là Phạm Tăng, quân sư tối cao của Hạng Võ …Có một nhân vật có họa đồ vô lăng mộ này đó là Thiết Diện- Thiết Diện hiện phục vụ cho Thích Cơ, làm sao ta liên lạc được …

– Thiết Diện giỏi tướng số lắm …Theo Thiết Diện thì Thích Cơ tuy đẹp, con Thích Cơ tuy được Hán Cao Tổ thương nhưng tướng Thích Cơ cũng như tướng của Như Ý không phải tướng của bấc đế vương …

– Vậy ngươi có thể kêu Thiết Diện về cho mẫu hậu được không …

– Với Thiết Diện thì phải có nhiều vàng …Thiết Diện ham vàng và ham quyền hành.

– Bao nhiêu thì Thiết Diện sẽ theo ta …Thiết Diện ham vàng sao không lấy vàng bạc trong lăng mộ Sở Bá Vương …

– Theo Thiết Diện muốn xuống được lăng mộ Hạng Võ phải có một lực lượng lớn lắm mà Thiết Diện thì không có được …

– Vậy ngươi hãy đi liên lạc với Thiết Diện, ta sẵn sàn xuất số vàng cần thiết.

Ta sẽ mua luôn Thiết Diện chứ không phải chỉ mua bản dò đường vô lăng mộ Hạng Võ. Ta mua Thiết Diện cho Lữ Hậu …Ngươi cứ nói là Lữ Hậu không bao giờ tiếc với những nhân tài như Thiết Diện.

Sau khi cử người đi liên lạc mua chuộc Thiết Diên, Lữ Xuân sắp xếp lại đội ngũ quân ngầm bảo vệ Thái ấp và bảo vệ Lữ Hậu …

Lữ Xuân là nữ tướng của Lữ Hậu được Lữ Hậu tin cẩn vì chồng chết, nàng không tái giá …Nàng không muốn ràng buộc với bất cứ ai. Nàng thích bay nhảy.

Với nàng đàn ông là những con ông con bướm đàn bà là bông hoa …

Nàng biết đàn ông thường thích những người đàn bà trẻ đẹp. Nàng lỡ tuổi xuân rồi nàng có cách sống của người lỡ tuổi xuân …

Con nàng được gửi cho bà nội nuôi. Gia đình chỉ được biết nàng ở trong cung với Lữ Hậu và không được biết gì hơn …Nàng thích Lữ Hậu vì bà là người đàn bà cứng rắn và tàn nhẫn. Kẻ nào trái ý là giết liền …Nàng cũng vậy, nàng không thích tình cảm lăng nhăng, cái gì cũng dứt khoát …

– Bây giờ tới vấn đề theo dõi và thanh toán những kẻ thù của Lữ Hậu, các người làm ăn như thế nào tường trình cho ta rõ …Việc cũng cố các cơ quan phòng thủ tới đâu rồi. Bữa qua ta ở trong hậu cung mới thấy rõ cơ quan bẫy ngầm thì tương đối khá nhưng lực lượng bảo vệ ngầm thì quá dở, để thích khách vô không biết gì cả rồi chúng thủ tiêu nhân chứng cũng không ngăn cảng nổi.

Hãy tường trình chi tiết cho ta rõ việc này.

– Dạ lực lượng bảo vệ ngầm của ta ở trong cung quá ít, lại toàn là nữ nhân, nên rất khó bảo vệ.

– Cho nam nhân vào cung mặc giả nữ nhân bảo vệ hoàng hậu được không.

– Như vậy tốt quá, nhưng e rằng trong cung không chịu …

– Ta sẽ bàn chuyện này với Lữ Hậu …Ban chế biến thuốc độc lúc này làm việc ra sao.

– Dạ chúng tôi vừa pha chế được thứ thuốc độc làm cho người uống phải không biến uống thuốc độc và sẽ chết từ từ …

– Những người nằm sâu trong hàng thân tín của Thích Cơ hoạt động ra sao …

– Tin tức vẫn gửi đều đều …Thích Cơ vẫn luoon nhõng nhẽo đòi hoàng thượng cử Như Ý làm thái tử và truất thái tử Hiều Huệ ….Hình như Thích Cơ được sự ủng hộ của Hàn Tín.

– Các ngươi phải làm sao sưu tầm cho ta được những bằng cớ Thích Cơ liên lạc với Hàn Tín để ta trị tên Hàn Tín …Cái thằng luôn trốn tên bán thịt nay được phong tướng còn lắm chuyện …Các ngươi hãy kiếm người đẹp dâng cho chúa thượng để chúa thượng lạnh lùng với Thích Cơ …làm được không?

– Dạ được nhưng cần vàng …

– Đây là việc cơ mật, cả hoàng hậu ta cũng dấu …Các ngươi sẽ có vàng nhưng phải làm cho ta thật kín đáo nghe chưa …

Cuộc họp tham mưu sắp giải tán thì có tin báo Thiết Diện đã tới …Lữ Xuân cho lệnh Thiết Diện chờ ở phòng bên và rời cuộc họp đến đó.

– Kính chào Thiết Diện tiên sinh …Tiên sinh muốn thành công lâu dài nên hợp tác với Lữ Hậu.

– Hợp tác với Lữ Hậu tôi sẽ được gì …

– Tiên sinh muốn được gì …Trước hết tiên sinh là người giỏi tướng số, tiên sinh hơn ai hết biết rõ ai là người sẽ khá, ai là người sẽ mạt. Tiên sinh nên chọn lựa …Hãy nhìn cho ra và cho chính ai sẽ nắm quyền sau này …Ai hiện có thực quyền …

– Đức bà nói đúng, tôi đến đây là đã lựa chọn …Tôi chọn hoàng hậu, tôi chọn đức bà

…Nhưng bản họa đồ đức bà cho tôi bao nhiêu …

– Ngươi cần bao nhiêu ta cho bấy nhiêu, sau khi khám phá ra vàng bạc châu báu trong lăng mộ của Hạng Võ, ngươi cũng sẽ có phân nửa …

– Dạ như vậy thần rất hài lòng …

– Ngươi là Thần Ma quan hệ ra sao nói cho ta biết .

– Dạ Thần Ma là một tên ma giáo nhưng ngu dốt lắm nên cắm đầu cắm cổ phục vụ Thích Cơ, nó đâu biết sau này Thích Cơ sẽ bị đầy lãnh cung và Như Ý sẽ bị đầu độc chết …

– Ngươi hay quá, ta chắc Lữ Hậu sẽ trọng dụng người …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.