Thông tin truyện

Binh Pháp Tôn Tử

Tác giả:

Tôn Vũ

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3331

Binh Pháp Tôn Tử

Binh Pháp Tôn Tử – The Art of War, cuốn sách chiến lược chiến thuật do Tôn Vũ soạn thảo năm 512 TCN đời Xuân Thu không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Binh Pháp Tôn Tử là một tinh hoa trí tuệ của nhân loại chứ không riêng gì dân tộc Trung Hoa.

Những tinh hoa trong cuốn binh thư này không chỉ được áp dụng trong quân sự, chiến trận mà còn cả trong thương trường – chiến trường ngày nay.
Khác với văn hóa phương Tây, người phương Đông chúng ta vốn rất gần gũi với văn hóa Trung Hoa và nếu áp dụng được Binh Pháp Tôn Tử vào kinh doanh thì chúng ta sẽ tạo ra lợi thế trước đối thủ của mình.

Danh sách chương

Bình luận