Thông tin truyện

Bước Đầu Học Phật

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1061

Bước Đầu Học Phật

Chúng tôi viết quyển sách Bước đầu học Phật này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.Kính ghiThích Thanh Từ

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Bước Đầu Học Phật – LỜI ĐẦU SÁCH 16/07/2018
2 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 1: ĐẠO PHẬT 16/07/2018
3 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 2: TAM QUI 16/07/2018
4 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 3: NGŨ GIỚI 16/07/2018
5 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 4: ĐI CHÙA LỄ PHẬT 16/07/2018
6 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 5: SÁM HỐI 16/07/2018
7 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 6: CÚNG DƯỜNG TAM BẢO 16/07/2018
8 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 7: PHẬT GIÁO ĐỘ SANH 16/07/2018
9 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 8: LUÂN HỒI 16/07/2018
10 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 9: TAM ĐỘC 16/07/2018
11 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 10: TỪ BI 16/07/2018
12 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 11: MÊ TÍN CHÁNH TÍN 16/07/2018
13 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 12: TỘI PHƯỚC 16/07/2018
14 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 13: NGHIỆP BÁO 16/07/2018
15 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 14: GIÁC NGỘ PHÁP GÌ ỨNG DỤNG TU NGŨ THỪA PHẬT GIÁO 16/07/2018
16 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 15: TINH THẦN GIÁC NGỘ CỦA ĐẠO PHẬT QUA NGÀY LỄ VU-LAN 16/07/2018
17 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 16: PHÁP TU CĂN BẢN CỦA PHẬT TỬ (PHẬT PHÁP HÓA NHÂN GIAN) 16/07/2018
18 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 17: HOA SEN TRONG BÙN 16/07/2018
19 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 18: PHẬT NGỒI TRÊN ĐÀI SEN 17/07/2018
20 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 19: CÁ NHẢY KHỎI LƯỚI 17/07/2018
21 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 20: TRẦN NHÂN TÔNG ÔNG VUA, TU SĨ 17/07/2018
22 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 21: BỒ-TÁT SỢ NHÂN CHÚNG SANH SỢ QUẢ 17/07/2018
23 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 22: SỰ SAI BIỆT GIỮA BỒ-TÁT VÀ CHÚNG SANH 17/07/2018
24 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 23: CHẤP LÀ GỐC ĐẤU TRANH LÀ NGUỒN ĐAU KHỔ 17/07/2018
25 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 24: LÝ DO NÀO NGÀI TU CHỨNG NHANH CHÓNG 17/07/2018
26 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 25: CHẤP LÀ SI MÊ 17/07/2018
27 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 26: CỐT LÕI ĐẠO PHẬT 17/07/2018
28 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 27: KẾT THÚC 17/07/2018
29 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 28: THẤY THÂN GIẢ DỐI CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ĐỜI CHĂNG? 17/07/2018
30 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 29: BI TRÍ TRÒN ĐỦ 17/07/2018
31 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 30: KẾT THÚC 17/07/2018
32 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 31: PHẬT LÀ GÌ? 17/07/2018
33 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 32: CHÂN LÝ PHỔ BIẾN 17/07/2018
34 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 33: DUYÊN SANH 17/07/2018
35 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 34: CHÂN LÝ TƯƠNG ĐỐI 17/07/2018
36 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 35: CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI 17/07/2018
37 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 36: HỌC PHẬT BẰNG CÁCH NÀO? 17/07/2018
38 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 37: LÀM SAO TU THEO PHẬT? 17/07/2018
39 Bước Đầu Học Phật – CHƯƠNG 38: KẾT LUẬN 17/07/2018

Bình luận