Thông tin truyện

Các Triều Đại Việt Nam

Tác giả:

Quỳnh Cư

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2201

Các Triều Đại Việt Nam

“Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam”. Đương thời Hồ Chủ Tịch luôn ý thức việc truyền lại những kiến thức lịch sử cho nhân dân.

Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa thực sự có một cuốn sách nào đầy đủ và hấp dẫn về chủ để lịch sử để thu hút độc giả. Nhưng cuốn sách Các Triều Đại Việt Nam lại là một ngoại lệ.

Các sử gia phong kiến thường chỉ chép về cuộc đời và hành động của các vị vua chúa qua mỗi triều đại. Ngược lại, các biên soạn của các nhà sử học ngày nay lại phân kỳ và đánh giá sự phát triển lịch sử theo các hình thái kinh tế xã hội và dấu tranh giai cấp, không chú ý nhiều đến cuộc đời của các ông vua, bà chúa. Chỉ có một số vị vua có công tích nổi bật trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước mới được đề cập đến.
Vì vậy, độc giả trẻ khi đọc các cuốn thông sử hay các giáo trình lịch sử ở trung học trong mấy chục năm trở lại đây, chưa có được một niệm đầy đủ về sự mở đầu kế tục của các triều đại, các đời vua trong lịch sử dân tộc.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Các Triều Đại Việt Nam – 1.Việt Nam- Quốc Hiệu 11/11/2017
2 Các Triều Đại Việt Nam – 2.NƯỚC VIỆT NAM THỜI DỰNG NƯỚC 11/11/2017
3 Các Triều Đại Việt Nam – 3.NHÀ NƯỚC SAU CÔNG NGUYÊN 11/11/2017
4 Các Triều Đại Việt Nam – 4.NƯỚC VẠN XUÂN ĐỘC LẬP 11/11/2017
5 Các Triều Đại Việt Nam – 5.NHÀ TÙY ĐƯỜNG VÀ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA (603-939) 11/11/2017
6 Các Triều Đại Việt Nam – 6.TRIỀU ĐINH VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ 11/11/2017
7 Các Triều Đại Việt Nam – 7.NHÀ TIỀN LÊ (980-1009) 11/11/2017
8 Các Triều Đại Việt Nam – 8.TRIỀU LÝ (1010-1225) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐỘC LẬP 11/11/2017
9 Các Triều Đại Việt Nam – 9.TRIỀU TRẦN (1225-1400) 11/11/2017
10 Các Triều Đại Việt Nam – 10.TRIỀU HỒ (1400-1407) VÀ NƯỚC ĐẠI NGU 11/11/2017
11 Các Triều Đại Việt Nam – 11.TRIỀU HẬU TRẦN (1407-1413) 11/11/2017
12 Các Triều Đại Việt Nam – 12.TRIỀU LÊ SƠ (1428-1527) 11/11/2017
13 Các Triều Đại Việt Nam – 13.TRIỀU MẠC (1527-1592) 11/11/2017
14 Các Triều Đại Việt Nam – 14.TRIỀU HẬU LÊ (LÊ TRUNG HƯNG) 11/11/2017
15 Các Triều Đại Việt Nam – 15.TRIỀU TÂY SƠN (1778-1802) 11/11/2017
16 Các Triều Đại Việt Nam – 16.DÒNG DÕI CHÚA TRỊNH (1545-1786) 11/11/2017
17 Các Triều Đại Việt Nam – 17.DÒNG DÕI CÁC CHÚA NGUYỄN (1600-1802) 11/11/2017
18 Các Triều Đại Việt Nam – 18.TRIỀU NGUYỄN THỜI KỲ ĐỘC LẬP (1802-1883) 11/11/2017
19 Các Triều Đại Việt Nam – 19.THỜI KỲ BẮT ĐẦU THUỘC PHÁP: 11/11/2017
20 Các Triều Đại Việt Nam – 20. Sơ lược các triều đại Việt Nam 11/11/2017

Bình luận