Thông tin truyện

CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

361

CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY

CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY là một tác phẩm của nữ văn sĩ Agatha Christie , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Một ví dụ cho sự hấp dẫn của những tác phẩm của Agatha Christie ở nước ngoài là bà cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương I 13/04/2018
2 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương II 13/04/2018
3 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương III 13/04/2018
4 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương IV 13/04/2018
5 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương V 13/04/2018
6 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương VI 13/04/2018
7 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương VII 13/04/2018
8 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương VIII 13/04/2018
9 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương IX 13/04/2018
10 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương X 13/04/2018
11 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XI 13/04/2018
12 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XII 13/04/2018
13 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XIII 13/04/2018
14 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XIV 13/04/2018
15 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XV 13/04/2018
16 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XVI 13/04/2018
17 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XVII 13/04/2018
18 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XVIII 13/04/2018
19 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XIX 13/04/2018
20 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XX 13/04/2018
21 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XXI 13/04/2018
22 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XXII 13/04/2018
23 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XXIII 13/04/2018
24 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XXIV 13/04/2018
25 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XXV 13/04/2018
26 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XXVI 13/04/2018
27 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Chương XXVII 13/04/2018
28 CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY – Đoạn kết 13/04/2018

Bình luận