Thông tin truyện

Cái cười của thánh nhân

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

294

Cái cười của thánh nhân

Cái Cười Của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặc phương Đông, mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặc trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một lăng kính khác hài hước hơn, thú vị hơn và sâu sắc hơn.Một cuốn sách không chỉ để mua vui mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Cái cười của thánh nhân – Phần Một: Trào Lộng U Mặc Là Gì? 09/05/2018
2 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai: Những Yếu Tố Chính Của U Mặc 09/05/2018
3 Cái cười của thánh nhân – Phần 2: (tiếp) 09/05/2018
4 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba: Nước Thu 09/05/2018
5 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn: Mù Rờ Voi 09/05/2018
6 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm: Chim Biển 09/05/2018
7 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu: Anh Mù Tự Phụ 09/05/2018
8 Cái cười của thánh nhân – Phần Bảy: Mộng Hồ Điệp 09/05/2018
9 Cái cười của thánh nhân – Phần Tám: Ném Đá 09/05/2018
10 Cái cười của thánh nhân – Phần Chín: Rửa Tai 09/05/2018
11 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười: Dùng Chó Bắt Chuột 09/05/2018
12 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Một: Bị Cọp Rượt 11/05/2018
13 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Hai: Thổi Sáo 11/05/2018
14 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Ba: Sướng… 11/05/2018
15 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Bốn: Suối Trường Sinh 11/05/2018
16 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Lăm: Túy Ngâm Tiên Sinh 11/05/2018
17 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Sáu: Đức Uống Rượu 11/05/2018
18 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Bảy: Ngũ Liễu Tiên Sinh 11/05/2018
19 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Tám: Đánh Cá Với Như Lai 11/05/2018
20 Cái cười của thánh nhân – Phần Mười Chín: Cầu Nước Trường Sinh 11/05/2018
21 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi: Mã Tuấn 11/05/2018
22 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Mốt: Coi Bói 11/05/2018
23 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Hai: Đông Lăng 11/05/2018
24 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Ba: Người Đánh Xe Lừa 11/05/2018
25 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Bốn: A Lưu 11/05/2018
26 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Lăm: Cầu Cho Bạo Chúa Sống Lâu. 11/05/2018
27 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Sáu: Quên Thầy 11/05/2018
28 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Bảy: Thịt Cừu Non 11/05/2018
29 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Tám: Đôi Dép Da 11/05/2018
30 Cái cười của thánh nhân – Phần Hai Mươi Chín: Hũ Vàng 11/05/2018
31 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi: Cưới Vợ 11/05/2018
32 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Mốt: Ham Sống 11/05/2018
33 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Hai: Suối Hoa Đào 11/05/2018
34 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Ba: Tiền Xích Bích 11/05/2018
35 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Bốn: Dương Xuân Bạch Tuyết 11/05/2018
36 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Lăm: Mê Vàng 11/05/2018
37 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Sáu: Sửa Giày 11/05/2018
38 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Bảy: Đưa Nhau Ra Tòa 11/05/2018
39 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Tám: Lồng Đèn Tắt 11/05/2018
40 Cái cười của thánh nhân – Phần Ba Mươi Chín: Lệ Cơ 11/05/2018
41 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi: Cây Trân Núi 11/05/2018
42 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Mốt: Khinh Trọng 11/05/2018
43 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Hai: Đi Sứ 11/05/2018
44 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Ba: Heo Tê 11/05/2018
45 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Bốn: Không Chết Vì Kẻ Không Biết Mình 11/05/2018
46 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Lăm: Cười Người Khóc 11/05/2018
47 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Sáu: Cướp Đất 11/05/2018
48 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Bảy: Xin Bãi Nại 11/05/2018
49 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Tám: Nghèo Khổ 11/05/2018
50 Cái cười của thánh nhân – Phần Bốn Mươi Chín: Cá Vui 11/05/2018
51 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi: Làm Giàu 11/05/2018
52 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Mốt: Lê Đuôi Trong Bùn 11/05/2018
53 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Hai: Người Bán Thịt Dê 11/05/2018
54 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Ba: Nhân Trung Dài 11/05/2018
55 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Bốn: Chí Nhân 11/05/2018
56 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Lăm: Chiếc Bè 11/05/2018
57 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Sáu: Kiêu Căng Là Gì? 11/05/2018
58 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Bảy: U Tịnh Đại Sư 11/05/2018
59 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Tám: Giác Và Mộng 11/05/2018
60 Cái cười của thánh nhân – Phần Năm Mươi Chín: Ngôi Tướng Quốc 11/05/2018
61 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi: Lẽ Sống Chết 11/05/2018
62 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Mốt: Nuôi Gà Đá 11/05/2018
63 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Hai: Lẽ Tất Nhiên Phải Vậy 11/05/2018
64 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Ba: Nhất Thống Sơn Hà 11/05/2018
65 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Bốn: Vay Lúa 11/05/2018
66 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Lăm: Học Bắn Cung 11/05/2018
67 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Sáu: Đi Săn 11/05/2018
68 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Bảy: Giàu Sang 11/05/2018
69 Cái cười của thánh nhân – Phần Sáu Mươi Tám: Pháp Thuật Cao Cường 11/05/2018

Bình luận