Thông tin truyện

Cảm Ơn Ký Ức

Tác giả:

Cecelia Ahern

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

142

Cảm Ơn Ký Ức

Cảm ơn ký ức – quyển sách của tác giả Cecelia Ahern, tác giả đã viết quyển PS I love you. Đọc sách để cùng cảm nhận về những lời khen ngợi dành cho quyển sách này: “Hơn cả sự cảm động. Đó là điều có thể nói về quyển tiểu thuyết thần kỳ của Cecelia Ahern” - Glamour “Hiếm có… Buồn xé ruột. Và cảm nhận cả sự bay cao của tâm hồn” Cám ơn ký ức là câu chuyện tìm kiếm hạnh phúc của hai con người tan vỡ, tan vỡ gia đình và tan vỡ cả con tim. Là nỗi đau của Joyce và Justin, là sự sắp xếp định mệnh của cuộc đời. Một tai nạn, một hành động không chủ ý, một sự tình cờ và rồi hai trái tim tìm đến nhau, để yêu và để sống,...

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 1: Nguyên tác: Merci pour les souvenirs (Thanks For The Memories, 2009) 24/04/2018
2 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 2 24/04/2018
3 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 3 24/04/2018
4 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 4 24/04/2018
5 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 5 24/04/2018
6 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 6 24/04/2018
7 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 7 24/04/2018
8 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 7 (tiếp) 24/04/2018
9 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 8 24/04/2018
10 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 9 24/04/2018
11 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 10 24/04/2018
12 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 11 24/04/2018
13 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 12 24/04/2018
14 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 13 24/04/2018
15 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 14 24/04/2018
16 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 14 (tiếp) 24/04/2018
17 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 15 24/04/2018
18 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 16 24/04/2018
19 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 17 24/04/2018
20 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 18 24/04/2018
21 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 19 24/04/2018
22 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 20 24/04/2018
23 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 21 24/04/2018
24 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 22 24/04/2018
25 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 23 24/04/2018
26 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 24 24/04/2018
27 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 25 24/04/2018
28 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 26 24/04/2018
29 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 27 24/04/2018
30 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 28 24/04/2018
31 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 29 24/04/2018
32 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 30 24/04/2018
33 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 31 24/04/2018
34 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 32 24/04/2018
35 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 33 24/04/2018
36 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 33 (tiếp) 24/04/2018
37 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 34 24/04/2018
38 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 35 24/04/2018
39 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 36 24/04/2018
40 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 37 24/04/2018
41 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 38 24/04/2018
42 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 39 24/04/2018
43 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 40 24/04/2018
44 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 41 24/04/2018
45 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 42 24/04/2018
46 Cảm Ơn Ký Ức – Chương 43: MỘT THÁNG SAU 24/04/2018

Bình luận