Thông tin truyện

Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1416

Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo

Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo là cuốn sách vô cùng thú vị về bài học kinh doanh trong ngành quảng cáo của tác giả Claude C. Hopkins. Cuốn sách gồm hai phần: tự truyện về cuộc đời cũng như sự nghiệp quảng cáo của thiên tài xuất chúng Claude C. Hopkins và những phương thức khoa học, những khái niệm, lý thuyết ngắn gọn, súc tích về những điều cơ bản trong quảng cáo như nghề viết mẫu quảng cáo.Claude C. Hopkins tin rằng quảng cáo cũng là một ngành kinh doanh, ông đã ứng dụng mọi chiến lược, nguyên lý về phương cách kinh doanh đích thực vào các quảng cáo của mình. Ông tin rằng những cách dùng thử hay những khoản hoàn tiền đảm bảo... là các cách quảng cáo hiệu quả nhất."Trước khi dấn thân vào ngành quảng cáo, hãy đảm bảo bạn đã đọc cuốn sách này bảy lần. Nó đã thay đổi hướng đi của cuộc đời tôi."(David Ogilvy)

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – HÃY QUẢNG CÁO MỘT CÁCH KHOA HỌC 04/06/2018
2 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – Giới thiệu 04/06/2018
3 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – PHẦN I: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI TRONG NGÀNH QUẢNG CÁO – CHƯƠNG 1: NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẦU TIÊN 04/06/2018
4 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 2: NHỮNG BÀI HỌC TRONG QUẢNG CÁO VÀ BÁN HÀNG 04/06/2018
5 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 3: KHỞI NGHIỆP 04/06/2018
6 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 4: TÔI GIA NHẬP VÀO NGÀNH QUẢNG CÁO NHƯ THẾ NÀO? 04/06/2018
7 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 5: NHỮNG LĨNH VỰC RỘNG LỚN HƠN 04/06/2018
8 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 6: NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 04/06/2018
9 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 7: QUẢNG CÁO THUỐC 04/06/2018
10 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 8: TRẢI NGHIỆM LIQUOZONE CỦA TÔI 04/06/2018
11 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 9: KHỞI ĐẦU 17 NĂM TRONG MỘT CÔNG TY QUẢNG CÁO 04/06/2018
12 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 10: QUẢNG CÁO Ô TÔ 04/06/2018
13 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 11: QUẢNG CÁO LỐP XE 04/06/2018
14 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 12: GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA PALMOLIVE 04/06/2018
15 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 13: BỎNG GẠO VÀ YẾN MẠCH QUAKER 04/06/2018
16 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 14: PEPSODENT 04/06/2018
17 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 15: KINH NGHIỆM VỀ QUẢNG CÁO ĐẶT HÀNG QUA THƯ 04/06/2018
18 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 16: NHỮNG LÝ DO ĐEM LẠI THÀNH CÔNG 04/06/2018
19 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 17: KHOA HỌC VỀ QUẢNG CÁO 04/06/2018
20 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 18: SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA TÔI 04/06/2018
21 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 19: MỘT VÀI ĐIỀU RIÊNG TƯ 04/06/2018
22 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – PHẦN II: KHOA HỌC VỀ QUẢNG CÁO – CHƯƠNG 1: CÁC QUY LUẬT QUẢNG CÁO HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? 04/06/2018
23 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 2: CHỈ LÀ BÁN HÀNG THÔI 04/06/2018
24 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 3: CUNG CẤP DỊCH VỤ 04/06/2018
25 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 4: QUẢNG CÁO ĐẶT HÀNG QUA THƯ DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ? 04/06/2018
26 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 5: CÁC DÒNG TÍT 04/06/2018
27 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 6: TÂM LÝ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 04/06/2018
28 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 7: HÃY CỤ THỂ 04/06/2018
29 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 8: HÃY KỂ CÂU CHUYỆN HOÀN CHỈNH 04/06/2018
30 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 9: NGHỆ THUẬT TRONG QUẢNG CÁO 04/06/2018
31 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 10: NHỮNG THỨ QUÁ ĐẮT ĐỎ 04/06/2018
32 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 11: THÔNG TIN 04/06/2018
33 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 12: CHIẾN LƯỢC 04/06/2018
34 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 13: CHO DÙNG THỬ 04/06/2018
35 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 14: PHÂN PHỐI 04/06/2018
36 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 15: CÁC CHIẾN DỊCH THỬ NGHIỆM 04/06/2018
37 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 16: DỰA VÀO CÁC ĐẠI LÝ 04/06/2018
38 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 17: CÁ TÍNH 04/06/2018
39 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 18: QUẢNG CÁO TIÊU CỰC 04/06/2018
40 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 19: VIẾT THƯ 04/06/2018
41 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 20: MỘT CÁI TÊN HỮU ÍCH 04/06/2018
42 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHƯƠNG 21: TỐT VỀ MẶT KINH DOANH 04/06/2018
43 Câu Chuyện Của Tôi Trong Ngành Quảng Cáo & Khoa Học Quảng Cáo – CHÚ THÍCH 04/06/2018

Bình luận