Thông tin truyện

Cha giàu cha nghèo

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

152

Cha giàu cha nghèo

Bạn sẽ làm gì khi được cả hai người cha truyền dạy cho mình về chủ đề tiền bạc và sự lựa chọn cách sống trong đời. Một người là bố ruột, còn người kia là bố người bạn thân nhất. Một người có nền học vấn rất cao trong khi người kia chỉ học tới trung học, nhưng cả hai đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 1 11/09/2018
2 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 2 11/09/2018
3 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 3 11/09/2018
4 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 4 11/09/2018
5 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 5 11/09/2018
6 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 6 11/09/2018
7 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 7 11/09/2018
8 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 8 11/09/2018
9 Cha giàu cha nghèo – Tập 01 – Chương 9 11/09/2018
10 Cha giàu cha nghèo – Tập 01- Chương 10 11/09/2018
11 Cha giàu cha nghèo – Tập 02- Chương 1 11/09/2018
12 Cha giàu cha nghèo – Tập 02- Chương 2 11/09/2018
13 Cha giàu cha nghèo – Tập 02 – Chương 3 11/09/2018
14 Cha giàu cha nghèo – Tập 02 – Chương 4 11/09/2018
15 Cha giàu cha nghèo – Tập 02 – Chương 5 11/09/2018
16 Cha giàu cha nghèo – Tập 02- Chương 6 11/09/2018
17 Cha giàu cha nghèo – Tập 03 – Chương 1 11/09/2018
18 Cha giàu cha nghèo – Tập 03 – Chương 2 11/09/2018
19 Cha giàu cha nghèo – Tập 03 – Chương 3 11/09/2018
20 Cha giàu cha nghèo – Tập 03 – Chương 4 11/09/2018
21 Cha giàu cha nghèo – Tập 04 – Chương 1 11/09/2018
22 Cha giàu cha nghèo – Tập 04 – Chương 2 11/09/2018
23 Cha giàu cha nghèo – Tập 04 – Chương 3 11/09/2018
24 Cha giàu cha nghèo – Tập 04 – Chương 4 11/09/2018
25 Cha giàu cha nghèo – Tập 04 – Chương 5 11/09/2018
26 Cha giàu cha nghèo – Tập 04 – Chương 6 11/09/2018
27 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 1 11/09/2018
28 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 2 11/09/2018
29 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 3 11/09/2018
30 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 4 11/09/2018
31 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 5 11/09/2018
32 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 6 11/09/2018
33 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 7 11/09/2018
34 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 8 11/09/2018
35 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 9 11/09/2018
36 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 10 11/09/2018
37 Cha giàu cha nghèo – Tập 05 – Chương 11 11/09/2018

Bình luận