Chicken Soup For The Soul - Tập 1 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

On Teaching Trải nghiệm, khám phá & học hỏiDon’t hurry, don’t worry.You’re only here for a short visit. So besure to stop and smell the flowers.

– Walter Hagen

Đừng vội vàng và lo lắng.Bạn chỉ ở lại đây trong phút chốc. Nên hãydừng chân lại và thưởng ngoạnhương hoa.

– Walter Hagen


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.