Chicken Soup For The Soul - Tập 1 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

What it means to be adopted? – Con nuôi có nghĩa là gì?What it means to be adopted?

Teacher Debbie Moon’s first graders were discussing a picture of a family. One little boy in the picture had different color hair than the other family members.

One child suggested that he was adpoted and a little girl named Jocelynn Jay said, “I know all about adoptions because I’m adopted.”

“What does it mean to be adopted?” asked another child.

“It means,” said proudly Jocelynn, “that you grew in your mother’s heart instead of her tummy.”

– George Dolan

Con nuôi có nghĩa là gì?

Cô giáo dạy lớp một Debbie Moon đang thảo luận với các em học sinh về bức tranh vẽ một gia đình. Trong tranh, một cậu bé có màu tóc khác hẳn với màu tóc của các thành viên còn lại trong gia đình.

Một học sinh nhận xét cậu bé đó là con nuôi và cô bé Jocelynn Jay lên tiếng phát biểu: “Mình biết rất rõ về con nuôi vì mình cũng là con nuôi mà”.

“Thế con nuôi có nghĩa là gì?”, một học sinh khác hỏi.

“Con nuôi có nghĩa là thay vì bạn được sinh ra từ trong bụng mẹ, thì bạn được nuôi dưỡng và lớn lên từ trong trái tim của mẹ”, Jocelynn kiêu hãnh trả lời.

– George Dolan


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.