Thông tin truyện

Chín Mươi Ba

Tác giả:

Victor Hugo

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

548

Chín Mươi Ba

Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1793 kinh hoàng của cuộc Cách mạng Pháp, mà người ta còn gọi là thời kỳ khủng bố, thời kỳ mà các cuộc tàn sát diễn ra đẫm máu ở cả hai phe, phe cộng hòa và phe bảo hoàng. Lúc này, De Lantenac trở về Pháp, cầm đầu dân quê Bretagne nổi dậy chống lại cách mạng. Gauvain, một vị tướng trẻ có tài, mà cũng là cháu ruột của De Lantenac, được cử đi dẹp loạn Vendée, dưới sự giám sát của Cimourdain. Anh đã thành công, sau ba tháng giao tranh, quân cộng hòa đã dồn De Lantenac vào đường cùng, nhưng hắn vẫn trốn thoát ngay đường tơ kẽ tóc. Lúc đó, một sự kiến bất ngờ đã diễn ra…

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Chín Mươi Ba – LỜI GIỚI THIỆU 08/04/2018
2 Chín Mươi Ba – PHẦN 1: NGOÀI BIỂN – QUYỂN 1: KHU RỪNG SAUDRAIE 08/04/2018
3 Chín Mươi Ba – QUYỂN 2: CHIẾN HẠM CLAYMORE – CHƯƠNG 1: ANH VÀ PHÁP LỘN SÒNG 08/04/2018
4 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: BÓNG TỐI TRÙM LÊN CON TÀU VÀ NGƯỜI HÀNH KHÁCH 08/04/2018
5 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: QUÝ TỘC LẪN VỚI BÌNH DÂN 08/04/2018
6 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 4: KHÍ CỤ CHIẾN TRANH 08/04/2018
7 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 5: SỨC MẠNH TÀN BẠO VÀ CON NGƯỜI 08/04/2018
8 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 6: TRÊN CÁN CÂN CÔNG VÀ TỘI 08/04/2018
9 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 7: AI RA KHƠI LÀ CHƠI XỔ SỐ 08/04/2018
10 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 8: 9 = 380 08/04/2018
11 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 9: CÓ MỘT NGƯỜI THOÁT THÂN 08/04/2018
12 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐÓ THOÁT CHĂNG? 08/04/2018
13 Chín Mươi Ba – QUYỂN 3: HALMALO – CHƯƠNG 1: LỜI NÓI CÓ THẦN LINH 08/04/2018
14 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: TRÍ NHỚ NÔNG DÂN SÁNH VỚI TÀI THỦ LĨNH 08/04/2018
15 Chín Mươi Ba – QUYỂN 4: TELLMARCH – CHƯƠNG 1: TRÊN ĐỈNH CỒN CÁT 08/04/2018
16 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: CÓ TAI MÀ KHÔNG NGHE 08/04/2018
17 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: CÔNG DỤNG CỦA CỠ CHỮ LỚN 08/04/2018
18 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 4: NGƯỜI ĂN MÀY 08/04/2018
19 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 5: KÝ TÊN GAUVAIN 08/04/2018
20 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 6: NHỮNG DIỄN BIẾN CỦA NỘI CHIẾN 08/04/2018
21 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 7: KHÔNG THA (KHẨU LỆNH CỦA CÔNG XÃ), KHÔNG ĐỂ SỐNG SÓT (KHẨU LỆNH CỦA CÁC HOÀNG THÂN) 08/04/2018
22 Chín Mươi Ba – PHẦN 2: Ở PARIS – QUYỂN 1: CIMOURDAIN – CHƯƠNG 1: PHỐ XÁ PARIS THỜI ẤY 08/04/2018
23 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: CIMOURDAIN 08/04/2018
24 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: CON NGƯỜI ẤY CŨNG CÓ NHƯỢC ĐIỂM 08/04/2018
25 Chín Mươi Ba – QUYỂN 2: QUÁN HÀNG PHỐ CON CÔNG – CHƯƠNG 1: BA VỊ QUAN TÒA DƯỚI ÂM PHỦ 08/04/2018
26 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: XIN CÁC NGƯỜI CHỨNG MINH CHO, BẰNG TIẾNG VANG QUA BÓNG TỐI 08/04/2018
27 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐỘNG TÂM CAN 08/04/2018
28 Chín Mươi Ba – QUYỂN 3: VIỆN QUỐC ƯỚC – CHƯƠNG 1: VIỆN QUỐC ƯỚC 08/04/2018
29 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: MARAT TRONG HẬU TRƯỜNG 08/04/2018
30 Chín Mươi Ba – PHẦN 3: TẠI VENDÉE – QUYỂN 1: MIỀN VENDÉE – CHƯƠNG 1: RỪNG 08/04/2018
31 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: CON NGƯỜI 08/04/2018
32 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: NGƯỜI VÀ RỪNG RÚ CẤU KẾT VỚI NHAU 08/04/2018
33 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 4: ĐỜI SỐNG TRONG LÒNG ĐẤT 08/04/2018
34 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 5: ĐỜI SỐNG TRONG CHIẾN TRANH 08/04/2018
35 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 6: LINH HỒN ĐẤT TRUYỀN VÀO NGƯỜI 08/04/2018
36 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 7: SỰ KIỆN VENDÉE ĐÃ KẾT THÚC XỨ BRETAGNE 08/04/2018
37 Chín Mươi Ba – QUYỂN 2: BA ĐỨA TRẺ – CHƯƠNG 1: PLUS QUAM CIVILA BELLA (HƠN CẢ NỘI CHIẾN) 08/04/2018
38 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: DOL 08/04/2018
39 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: NHỮNG BINH ĐOÀN NHỎ VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỚN 08/04/2018
40 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 4: ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI 08/04/2018
41 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 5: GIỌT NƯỚC LẠNH 08/04/2018
42 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 6: VẾT THƯƠNG KHỎI, NHƯNG TIM VẪN RỚM MÁU 08/04/2018
43 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 7: HAI CỰC CỦA CHÂN LÝ 08/04/2018
44 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 8: NGƯỜI MẸ ĐAU THƯƠNG 08/04/2018
45 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 9: NHÀ NGỤC Ở TỈNH NHỎ 08/04/2018
46 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 10: NHỮNG ĐỨA CON TIN 08/04/2018
47 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 11: GHÊ SỢ NHƯ CHUYỆN THỜI CỔ 08/04/2018
48 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 12: BỐ TRÍ CẤP CỨU 08/04/2018
49 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 13: HOẠT ĐỘNG CỦA LÃO HẦU TƯỚC 08/04/2018
50 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 14: HÀNH ĐỘNG CỦA IMÂNUS 08/04/2018
51 Chín Mươi Ba – QUYỂN 3: VỤ THẢM SÁT NGÀY THÁNH BARTHÉLÉMY – CHƯƠNG 1 08/04/2018
52 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2 08/04/2018
53 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3 08/04/2018
54 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 4 08/04/2018
55 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 5 08/04/2018
56 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 6 08/04/2018
57 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 7 08/04/2018
58 Chín Mươi Ba – QUYỂN 4: NGƯỜI MẸ – CHƯƠNG 1: TỬ THẦN ĐI QUA 08/04/2018
59 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: TỬ THẦN LÊN TIẾNG 08/04/2018
60 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: DÂN QUÊ XÌ XÀO 08/04/2018
61 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 4: MỘT SỰ LẦM LẪN 08/04/2018
62 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 5: TIẾNG NÓI GIỮA CÕI HOANG VU 08/04/2018
63 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 6: TÌNH THẾ LÚC ẤY 08/04/2018
64 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 7: TRẬN ĐÁNH MỞ MÀN 08/04/2018
65 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 8: ĐẠO NGHĨA VÀ TIẾNG GẦM THÉT 08/04/2018
66 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 9: KHỔNG LỒ CHỌI NHAU 08/04/2018
67 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 10: RADOUB 08/04/2018
68 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 11: NHỮNG KẺ TUYỆT VỌNG 08/04/2018
69 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 12: CỨU TINH 08/04/2018
70 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 13: ĐAO PHỦ 08/04/2018
71 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 14: IMÂNUS CŨNG THOÁT KIẾP 08/04/2018
72 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 15: KHÔNG NÊN BỎ ĐỒNG HỒ VÀ CHÌA KHÓA VÀO CÙNG MỘT TÚI 08/04/2018
73 Chín Mươi Ba – QUYỂN 5: QUỶ DỮ CŨNG CÓ THIỆN CHÍ – CHƯƠNG 1: TÌM THẤY CON MÀ NHƯ MẤT CON 08/04/2018
74 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: TỪ CÁNH CỬA ĐÁ ĐẾN CÁNH CỬA SẮT 08/04/2018
75 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: THẤY CÁC CON THỨC GIẤC 08/04/2018
76 Chín Mươi Ba – QUYỂN 6: SAU CHIẾN THẮNG NỔ RA CUỘC ĐẤU TRANH – CHƯƠNG 1: LANTENAC BỊ BẮT 08/04/2018
77 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: GAUVAIN TƯ LỰ 08/04/2018
78 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: CHIẾC MŨ CHỤP CỦA NGƯỜI CHỈ HUY 08/04/2018
79 Chín Mươi Ba – QUYỂN 7: PHONG KIẾN VÀ CÁCH MẠNG – CHƯƠNG 1: NGƯỜI ÔNG 08/04/2018
80 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 2: TÒA ÁN QUÂN SỰ 08/04/2018
81 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 3: QUYẾT ÁN 08/04/2018
82 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 4: SAU CIMOURDAIN QUAN TÒA LÀ CIMOURDAIN THẦY GIÁO 08/04/2018
83 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 5: HẦM GIAM 08/04/2018
84 Chín Mươi Ba – CHƯƠNG 6: NHƯNG RỒI MẶT TRỜI MỌC 08/04/2018

Bình luận