Thông tin truyện

Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

184

Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

Hắc Kiêu chính là cái tên sáng chói nhất trên bảng sát thủ, nhưng không thể ngờ rằng một ngày kia sát thủ mạnh mẽ như Hắc Kiêu lại bị súng bắn vỡ đầu. Có lẽ đây chính là báo ứng đi.Nhưng chết cũng không thành, khi Hắc Kiêu vừa mở mắt ra đã thấy một đám người gồm cả trai lẫn gái bao quanh giường bệnh, rất thân thiết mà nói với hắn rằng hắn đã "mất trí nhớ": Cậu chính là người đồng nghiệp thân thiết của chúng tôi.Hắc Kiêu: Xin hỏi công việc của chúng ta là gì vậy?Mọi người: Cảnh sát a!Hắc Kiêu:...Nhìn gương mặt xa lạ, gầy yếu trong gương, Hắc Kiêu hận mình không thể chết đi lần nữa.Ông trời ơi, trước khi làm đạo diễn thì ông phải chọn kịch bản cho nó tốt đã chứ!! TUT

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – QUYỂN 1 – CHƯƠNG 1: DẪN TRUYỆN – TỰ CHƯƠNG 17/07/2018
2 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 2 17/07/2018
3 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 3 17/07/2018
4 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 4 17/07/2018
5 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 5 17/07/2018
6 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 6 17/07/2018
7 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 7 17/07/2018
8 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 8 17/07/2018
9 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 9 17/07/2018
10 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 10 17/07/2018
11 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 11 17/07/2018
12 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 12 17/07/2018
13 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 13 17/07/2018
14 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 14 17/07/2018
15 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 15 17/07/2018
16 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 16 17/07/2018
17 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 17 17/07/2018
18 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 18 17/07/2018
19 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 19: NGOÀI VỤ ÁN – TIỂU KỊCH TRƯỜNG 1 17/07/2018
20 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – QUYỂN 2 – CHƯƠNG 1 17/07/2018
21 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 2 17/07/2018
22 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 3 17/07/2018
23 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 4 17/07/2018
24 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 5 17/07/2018
25 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 6 17/07/2018
26 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 7 17/07/2018
27 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 8 17/07/2018
28 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 9 17/07/2018
29 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 10 17/07/2018
30 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 11 17/07/2018
31 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 12 17/07/2018
32 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 13 17/07/2018
33 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 14 17/07/2018
34 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 15 17/07/2018
35 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 16 17/07/2018
36 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 17 17/07/2018
37 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 18: NGOÀI VỤ ÁN – TIỂU KỊCH TRƯỜNG 2 17/07/2018
38 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – QUYỂN 3 – CHƯƠNG 1 18/07/2018
39 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 2 18/07/2018
40 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 3 18/07/2018
41 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 4 18/07/2018
42 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 5 18/07/2018
43 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 6 18/07/2018
44 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 7 18/07/2018
45 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 8 18/07/2018
46 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 9 18/07/2018
47 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 10 18/07/2018
48 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 11 18/07/2018
49 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 12 18/07/2018
50 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 13 18/07/2018
51 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 14 18/07/2018
52 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 15 18/07/2018
53 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 16 18/07/2018
54 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 17 18/07/2018
55 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 18 18/07/2018
56 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 19 18/07/2018
57 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 20 18/07/2018
58 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 21 18/07/2018
59 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 22 18/07/2018
60 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 23: NGOÀI VỤ ÁN – TIỂU KỊCH TRƯỜNG 3 18/07/2018
61 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – QUYỂN 4 – CHƯƠNG 1 18/07/2018
62 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 2 18/07/2018
63 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 3 18/07/2018
64 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 4 18/07/2018
65 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 5 18/07/2018
66 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – QUYỂN 5 – CHƯƠNG 1 18/07/2018
67 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 2 18/07/2018
68 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 3 18/07/2018
69 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 4 18/07/2018
70 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 5 18/07/2018
71 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 6 18/07/2018
72 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 7 18/07/2018
73 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 8 18/07/2018
74 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 9 18/07/2018
75 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 10 18/07/2018
76 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 11 18/07/2018
77 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 12 18/07/2018
78 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 13 18/07/2018
79 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 14 18/07/2018
80 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 15 18/07/2018
81 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 16 18/07/2018
82 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 17 18/07/2018
83 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 18 18/07/2018
84 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 19 18/07/2018
85 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 20 18/07/2018
86 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 21 18/07/2018
87 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 22 18/07/2018
88 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 23 18/07/2018
89 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 24: NGOÀI VỤ ÁN – TIỂU KỊCH TRƯỜNG 4 18/07/2018
90 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – QUYỂN 6 – CHƯƠNG 1 18/07/2018
91 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 2 18/07/2018
92 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 3 18/07/2018
93 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 4 18/07/2018
94 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 5 18/07/2018
95 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 6 18/07/2018
96 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 7 18/07/2018
97 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 8 18/07/2018
98 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 9 18/07/2018
99 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 10 18/07/2018
100 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 11 18/07/2018
101 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 12 18/07/2018
102 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 13 18/07/2018
103 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 14 18/07/2018
104 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 15: NGOẠI TRUYỆN – ĐÊM GIAO THỪA (1) 18/07/2018
105 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 16: NGOẠI TRUYỆN – ĐÊM GIAO THỪA (2) 18/07/2018
106 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – QUYỂN 7 – CHƯƠNG 1 18/07/2018
107 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 2 18/07/2018
108 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 3 18/07/2018
109 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 4 18/07/2018
110 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 5 18/07/2018
111 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 6 18/07/2018
112 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 7 18/07/2018
113 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 8 18/07/2018
114 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 9 18/07/2018
115 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 10 18/07/2018
116 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 11 18/07/2018
117 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 12 18/07/2018
118 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 13 18/07/2018
119 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 14 18/07/2018
120 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 15 18/07/2018
121 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 16 18/07/2018
122 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 17 18/07/2018
123 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 18 18/07/2018
124 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 19 18/07/2018
125 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 20 18/07/2018
126 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 21: NGOẠI TRUYỆN – TIỂU KỊCH TRƯỜNG – NẾP NẾP 18/07/2018
127 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 22: NGOẠI TRUYỆN – KẺ SĨ THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG CHỊU NHỤC! 18/07/2018
128 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 23: NGOẠI TRUYỆN – VỢ BỎ TRỐN (1) 18/07/2018
129 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 24: NGOẠI TRUYỆN – VỢ BỎ TRỐN (2) 18/07/2018
130 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 25: NGOẠI TRUYỆN – NGƯỜI ĐÃ KHUẤT 18/07/2018
131 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 26: NGOẠI TRUYỆN – ĐỘI QUÂN SĂN TIN 18/07/2018
132 Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt – CHƯƠNG 27: NGOẠI TRUYỆN – CẢ ĐỜI 18/07/2018

Bình luận