Thông tin truyện

Chuyến tàu 16 giờ 50

Tác giả:

AGATHA CHRISTIE

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

385

Chuyến tàu 16 giờ 50

Chuyến tàu 16 giờ 50 là một tác phẩm của nữ văn sĩ Agatha Christie , Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ xếp sau William Shakespeare). Ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác những tác phẩm của Christie được tiêu thụ. Một ví dụ cho sự hấp dẫn của những tác phẩm của Agatha Christie ở nước ngoài là bà cũng là tác giả ăn khách nhất mọi thời đại ở Pháp với 40 triệu bản in bằng tiếng Pháp đã tiêu thụ (tính cho đến năm 2003), trong khi người xếp thứ 2 là nhà văn Pháp Emile Zola chỉ là 22 triệu bản.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương một 17/01/2018
2 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai 17/01/2018
3 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương ba 17/01/2018
4 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương bốn 17/01/2018
5 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương Năm 17/01/2018
6 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương Sáu 17/01/2018
7 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương bảy 17/01/2018
8 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương tám 17/01/2018
9 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương chín 17/01/2018
10 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười 17/01/2018
11 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười một 17/01/2018
12 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười hai 17/01/2018
13 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười ba 17/01/2018
14 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười bốn 17/01/2018
15 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười lăm 17/01/2018
16 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười sáu 17/01/2018
17 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười bảy 17/01/2018
18 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười tám 17/01/2018
19 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương mười chín 17/01/2018
20 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi 17/01/2018
21 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi mốt 17/01/2018
22 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi hai 17/01/2018
23 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi ba 17/01/2018
24 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi tư 17/01/2018
25 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi lăm 17/01/2018
26 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi sáu 17/01/2018
27 Chuyến tàu 16 giờ 50 – Chương hai mươi bảy (hết) 17/01/2018

Bình luận