Con Sẽ Làm Được!

TÓM TẮT1. Chuẩn bị trước mọi việc.

2. Khi giao một nhiệm vụ nào đó, hãy nói rõ với các con về điều bạn trông đợi ở chúng. Yêu cầu chúng lặp lại yêu cầu để bảo đảm rằng chúng đã hiểu. Tương tự, hãy giúp chúng học cách làm rõ yêu cầu của các bài tập hay những nhiệm vụ được giao ở trường.

3. Mua lịch ghi chép và tạo cho các con thói quen ghi lại các công việc, bài tập, và cả những hoạt động ngoại khóa mỗi ngày bằng nhiều màu mực khác nhau.

Với những bài tập lớn, hãy để cho trẻ tự ước lượng thời gian thực hiện và ghi lại ngày bắt đầu cũng như ngày hoàn thành. Tiếp theo, hãy yêu cầu chúng vẽ một đường nối liền hai ngày này lại, biểu thị công việc phải làm trong thời gian đó. Cuối cùng, hãy để con ghi lại thời gian cần thiết dành cho bài tập. Hãy đảm bảo rằng con bạn luôn cập nhật lịch làm việc.

4. Giới hạn những gì trẻ có quyền làm. Hãy đảm bảo các con hiểu rõ giới hạn trách nhiệm và tự do của chúng. Phải luôn rõ ràng và cụ thể. Hãy yêu cầu trẻ diễn giải lại những gì chúng đã nghe để đảm bảo là đã hiểu đúng. Yêu cầu con lập danh sách những gì sẽ làm và không làm, hoặc có thể và không thể làm, để đảm bảo tất cả mọi việc đều được quan tâm đến.

5. Với những bài tập lớn hay nhiệm vụ kéo dài, hãy lập mốc kiểm tra để đảm bảo rằng trẻ luôn đi đúng hướng. Ban đầu, nên lập mốc kiểm tra gần nhau, sau đó giãn dần ra khi thấy các con đã làm chủ được tiến độ làm việc.

6. Nên có một buổi tổng kết sau khi hoàn thành một kế hoạch, dự án lớn, và sau mỗi tuần hoặc tháng. Hãy coi đó như một cuộc thảo luận, trao đổi các ý kiến phản hồi về những gì đã làm tốt hoặc chưa tốt để khắc phục vào lần sau. Thống nhất với nhau về điều cần


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.