Thông tin truyện

Con Vượn Bơi Trong Bể Kính

Tác giả:

R.L.Stine

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1076

Con Vượn Bơi Trong Bể Kính

Giới thiệu Trên thế giới có những nơi mà ở đó mọi thứ đều có thể xảy ra. Phố Fear là một trong những nơi như thế. Và Scott Adams có thể kể cho bạn tại sao. Scott lấy nước ở hồ Fear để nuôi những Con vượn bơi của nó. Và nước đã làm cho một trong những Con vượn bơi thay đổi. ... Nó cứ to, to, to lên và răng của nó thì cứ nhọn, nhọn, nhọn thêm...

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 1 07/04/2018
2 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 2 07/04/2018
3 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 3 07/04/2018
4 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 4 07/04/2018
5 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 5 07/04/2018
6 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 6 07/04/2018
7 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 7 07/04/2018
8 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 8 07/04/2018
9 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 9 07/04/2018
10 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 10 07/04/2018
11 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 11 07/04/2018
12 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 12 07/04/2018
13 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 13 07/04/2018
14 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 14 07/04/2018
15 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 15 07/04/2018
16 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 16 07/04/2018
17 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 17 07/04/2018
18 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 18 07/04/2018
19 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 19 07/04/2018
20 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 20 07/04/2018
21 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 21 07/04/2018
22 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 22 07/04/2018
23 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 23 07/04/2018
24 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 24 07/04/2018
25 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG 25 07/04/2018
26 Con Vượn Bơi Trong Bể Kính – CHƯƠNG KẾT 07/04/2018

Bình luận