Thông tin truyện

Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Tác giả:

Selma Lagerlöf

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

305

Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển

Nils là một cậu bé 14 tuổi, con trai của gia đình nông dân nghèo. Cậu lười biếng và sống vô tâm với những người xung quanh. Một lần cậu bị một vị 'thiện thần' biến thành một cậu bé tí hon, chỉ bé bằng nắm tay của cậu. Thú vị ở chỗ, cậu lại nghe được tiếng nói của loài vật. Một đàn ngỗng trời bay về phương Nam tránh rét đi ngang qua trang trại của Nils.

Trong nổ lực ngăn cản 'Ngỗng Trắng' bay đi, tình cờ cậu tham gia vào một cuộc phiêu lưu xuyên qua đất nước Thụy Điển. Cùng với đàn ngỗng, cậu bắt đầu một cuộc hành trình hết sức thú vị nhưng cũng không ít hiểm nguy. Bạn có bao giờ nghĩ về một cuộc phiêu lưu trên lưng ngỗng thú vị thế nào chưa?

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương I – Phần 1: Đứa Con Trai 14/04/2018
2 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Đàn Ngỗng Trời 14/04/2018
3 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Tấm Vải Kẻ Ô 14/04/2018
4 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương II – Phần 1: Akka Núi 14/04/2018
5 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Ban Đêm 14/04/2018
6 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Cái Trò Của Đàn Ngỗng 14/04/2018
7 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương III – Phần 1: Lối Sống Của Một Con Chim Trời 14/04/2018
8 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Vittsơvlê 14/04/2018
9 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Trong Vườn Cây 14/04/2018
10 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương IV – Phần 1: Gliminyêhux 14/04/2018
11 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Con Sếu 14/04/2018
12 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Kẻ Dụ Chuột 14/04/2018
13 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương V: Hội Múa Chim Hạc 14/04/2018
14 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương VI: Tiết Trời Mưa 14/04/2018
15 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương VII: Cái Thang Gác Ba 14/04/2018
16 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương VIII: Bên Bờ Sông 14/04/2018
17 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương IX: Cảng Karlsrôna 14/04/2018
18 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương X: Chuyến Đi Ơlanđ 14/04/2018
19 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XI: Mũi Đất Cực Nam 14/04/2018
20 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XII: Con Bướm Lớn 14/04/2018
21 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XIII – Phần 1: Đảo Karl Nhỏ 14/04/2018
22 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Bầy Cừu 14/04/2018
23 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Lỗ Địa Ngục 14/04/2018
24 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XIV – Phần 1: Hai Thành Phố 14/04/2018
25 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Thành Phố Sống 14/04/2018
26 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XV: Truyện Cổ Về Tỉnh Xmôlanđ 14/04/2018
27 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XVI – Phần 1: Lũ Quạ Khoang 14/04/2018
28 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Bị Quạ Bắt Cóc 14/04/2018
29 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Chiếc Nhà Nhỏ 14/04/2018
30 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XVII: Bà Lão Nông 14/04/2018
31 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XVIII: Từ Núi Tabey 14/04/2018
32 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XIX – Phần 1: Cái Hồ Lớn Có Nhiều Chim 14/04/2018
33 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Con Chim Mồi 14/04/2018
34 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Việc Lấp Cái Hồ 14/04/2018
35 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XX: Lời Tiên Đoán 14/04/2018
36 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXI: Miếng Vải Len 14/04/2018
37 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXII: Khu Vườn X 14/04/2018
38 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXIII – Phần 1: Truyện Chó Karr Và Nai Màu Gio 14/04/2018
39 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Karr 14/04/2018
40 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Việc Đi Trốn Của Lông Màu Gio 14/04/2018
41 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 4: Vô Phương Tự Vệ 14/04/2018
42 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 5: Những Con Nữ Tu Sĩ 14/04/2018
43 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 6: Cuộc Đại Chiến Chống Bọn Nữ Tu Sĩ 14/04/2018
44 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 7: Việc Phục Thù 14/04/2018
45 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXIV – Phần 1: Trong Tỉnh Nerkê 14/04/2018
46 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Cái Đêm Trước Phiên Chợ 14/04/2018
47 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXV: Băng Tan 14/04/2018
48 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXVI: Việc Chia Gia 14/04/2018
49 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXVII: Trong Vùng 14/04/2018
50 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXVIII: Nhà Máy Thép 14/04/2018
51 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXIX: Sông Đalelven 14/04/2018
52 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXX – Phần 1: Cái Phần Lớn Hơn 14/04/2018
53 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Lịch Sử Mỏ Falun 14/04/2018
54 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXXI – Phần 1: Đêm Lễ Nữ Thánh Valbuy 14/04/2018
55 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Chuyện kể của Muyr–Kerxti 14/04/2018
56 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXXII: Bay Trên Các 14/04/2018
57 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXXIII – Phần 1: Trận Lụt 14/04/2018
58 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 2: Những Con Thiên Nga Trong Vũng Yelxta 14/04/2018
59 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Phần 3: Con Chó Giữ Nhà Mới 14/04/2018
60 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Chương XXXIV: Truyện Cổ Về Tỉnh Upplanđ 14/04/2018
61 Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển – Ngoại Truyện 14/04/2018

Bình luận