Thông tin truyện

Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh

Thể loại:

Tiểu thuyết

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1188

Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh

Nắng xâm nhập vào văn phòng thuơng cuộc "Henri Kroll và con", chuyên sản xuất đủ loại mộ bia và niệm tháp. Công việc đầu tiên buổi sáng của tôi là gỡ một tờ lịch, 28 tháng tư 1923. Sống giữa mùa xuân, buôn bán chạy đều, chẳng có gì để buồn phiền. Chúng tôi bán, tiếp tục bán ra nhưng hỡi ơi! Chẳng làm giàu đuợc. Cái chết quá khắc nghiệt nên không thể nói với khách hàng " Xin vui lòng trở lại lần sau". Ngoài gia đình nguời chết thuờng đòi hỏi... sa thạch, cẩm thạch và, tuỳ theo tầm mức của gia tài hoặc mức độ của sự tiếc thuơng, nguời ta có thể đòi loại đá hoa cuơng Thuỵ Điển đen và mài nhẵn tất cả các mặt. Tang chế là điều không thể tránh! Có ở vào địa vị của tôi, sống luôn nhiều năm trong vùng mồ mả, mới thấy đuợc mùa xuân và mùa thu là những mùa có nhiều nguời chết hơn cả mùa đông... và chúng tôi ăn nên làm ra vào những thời kỳ đó. Chết nhiều ở mùa thu vì nhựa sống khô cạn, và ở mùa xuân là vì sự sống dâng tràn khiến những cơ thể suy yếu không chịu nổi, cũng như một tim đèn lớn làm tan chẩy sáp đèn cầy...

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 01 03/02/2020
2 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 02 03/02/2020
3 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 03 03/02/2020
4 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 04 03/02/2020
5 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 05 03/02/2020
6 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 06 03/02/2020
7 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 07 03/02/2020
8 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 08 03/02/2020
9 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 09 03/02/2020
10 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 10 03/02/2020
11 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 11 03/02/2020
12 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 12 03/02/2020
13 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 13 03/02/2020
14 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 14 03/02/2020
15 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 15 03/02/2020
16 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 16 03/02/2020
17 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 17 03/02/2020
18 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 18 03/02/2020
19 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 19 03/02/2020
20 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 20 03/02/2020
21 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 21 03/02/2020
22 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 22 03/02/2020
23 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 23 03/02/2020
24 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 24 03/02/2020
25 Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gãy cánh – Chương 25 (Hết) 03/02/2020

Bình luận