Thông tin truyện

Đàn Hương Hình

Tác giả:

Mạc Ngôn

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1472

Đàn Hương Hình

Đàn hương hình (檀香刑, nghĩa là "hình phạt bằng cọc gỗ đàn hương") là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mạc Ngôn. Ông viết tác phẩm này vào mùa thu năm 1996 và hoàn thành năm 2001.Toàn bộ câu truyện bao gồm 3 phần, 18 chương và mỗi chương đều dùng phương thức nhân vật tự thuật, một cách viết khá tiêu biểu của Mạc Ngôn cũng như một số nhà văn Trung Quốc khác. Việc cấu tứ, sáng tác tiểu thuyết này bắt nguồn từ âm thanh, một chất liệu mà Mạc Ngôn hay vận dụng nó trong các tác phẩm của ông. Cụ thể trong tác phẩm này thì đó là hí kịch Miêu Xoang, một loại nhạc dân gian rất thịnh hành ở vùng Đông Bắc Cao Mật.Tiểu thuyết là một sự tổng hợp về những sự kiện cách mạng, tội phạm, luyến ái... Đàn hương hình cho người đọc biết được cả lịch sử của các hình thức tra tấn tử hình ở Trung Quốc, về lịch sử của hý kịch Miêu Xoang.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Đàn Hương Hình – I. Đầu Phụng- Chương 1. MỊ NƯƠNG KỂ KỂ 19/01/2018
2 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 02 19/01/2018
3 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 03 19/01/2018
4 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 04 19/01/2018
5 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 05 19/01/2018
6 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 06 19/01/2018
7 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 07 19/01/2018
8 Đàn Hương Hình – Chương 2. TRIỆU GIÁP NÓI NGÔNG 19/01/2018
9 Đàn Hương Hình – Chương 02 – 02 19/01/2018
10 Đàn Hương Hình – Chương 02 – 03 19/01/2018
11 Đàn Hương Hình – Chương 02 – 03 19/01/2018
12 Đàn Hương Hình – Chương 3. GIÁP CON LẢM NHẢM 19/01/2018
13 Đàn Hương Hình – Chương 03 – 02 19/01/2018
14 Đàn Hương Hình – Chương 03 – 03 19/01/2018
15 Đàn Hương Hình – Chương 4. TIỀN ĐINH GIẬN ĐỜI 19/01/2018
16 Đàn Hương Hình – Chương 04 – 02 19/01/2018
17 Đàn Hương Hình – II. Bụng Heo – Chương 1. ĐỌ RÂU 19/01/2018
18 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 02 19/01/2018
19 Đàn Hương Hình – Chương 2. SO CẲNG 19/01/2018
20 Đàn Hương Hình – Chương 02 – 02 19/01/2018
21 Đàn Hương Hình – Chương 3. BI CA 19/01/2018
22 Đàn Hương Hình – Chương 03 – 02 19/01/2018
23 Đàn Hương Hình – Chương 04 – 01 19/01/2018
24 Đàn Hương Hình – Chương 04 – 02 19/01/2018
25 Đàn Hương Hình – Chương 5. KIỆT TÁC 19/01/2018
26 Đàn Hương Hình – Chương 05 – 02 19/01/2018
27 Đàn Hương Hình – Chương 6. GIỮ LỜI 19/01/2018
28 Đàn Hương Hình – Chương 06 – 02 19/01/2018
29 Đàn Hương Hình – Chương 7. SÚNG VÀNG 19/01/2018
30 Đàn Hương Hình – Chương 8. RÁP NỐI 19/01/2018
31 Đàn Hương Hình – Chương 08 – 02 19/01/2018
32 Đàn Hương Hình – Chương 08 – 03 19/01/2018
33 Đàn Hương Hình – Chương 9. PHÁ THÀNH 19/01/2018
34 Đàn Hương Hình – Chương 09 – 02 19/01/2018
35 Đàn Hương Hình – Chương 09 – 03 20/01/2018
36 Đàn Hương Hình – III – Chương 1. TRIỆU GIÁP TỰ BẠCH 20/01/2018
37 Đàn Hương Hình – Chương 01 – 02 20/01/2018
38 Đàn Hương Hình – Chương 2. MI NƯƠNG TỰ THUẬT 20/01/2018
39 Đàn Hương Hình – Chương 02 – 02 20/01/2018
40 Đàn Hương Hình – Chương 02 – 03 20/01/2018
41 Đàn Hương Hình – Chương 3. TÔN BÍNH GIẢNG MIÊU XOANG 20/01/2018
42 Đàn Hương Hình – Chương 03 – 02 20/01/2018
43 Đàn Hương Hình – Chương 4. GIÁP CON ĐẤU HÓT 20/01/2018
44 Đàn Hương Hình – Chương 04 – 02 20/01/2018
45 Đàn Hương Hình – Chương 5. TRI HUYỆN TRĂN TRỐI 20/01/2018
46 Đàn Hương Hình – Chương 05 – 02 20/01/2018
47 Đàn Hương Hình – Chương 05 – 03 20/01/2018
48 Đàn Hương Hình – Chương 05 – 04 ( Hết ) 20/01/2018

Bình luận