Thông tin truyện

Đất tiền đất bạc

Tác giả:

Mario Puzo

Thể loại:

Sách văn học

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

324

Đất tiền đất bạc

Nếu người đọc thấy hào hứng ở những cảnh bắn giết máu óc tùm lum ở mỗi trang sách. Mới đi sâu vào hai xã hội bí mật nhất và bẩn chất Mỹ Quốc là Mafia và Hollywood thì đọc Đất tiền đất bạc sẽ ngạc nhiên vì cùng một tác giả Mario Puzo mà không thấy súng nổ loạn, chỉ thấy cảm cảnh vì con người tranh ăn để sống! Vì vậy phải hiểu là Đất tiền đất bạc đã được viết trước để làm bối cảnh cho Bố già. Phải đọc kỹ Đất tiền đất bạc thì may ra mới hiểu ở Bố già có động cơ nào đã đưa đến sự lũng đoạn của phe nhóm Bàn tay đen, dễ dàng và bất nhân như vậy.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Đất tiền đất bạc – Chương 1 05/02/2018
2 Đất tiền đất bạc – Chương 1(tiếp) 05/02/2018
3 Đất tiền đất bạc – Chương 2 05/02/2018
4 Đất tiền đất bạc – Chương 3 05/02/2018
5 Đất tiền đất bạc – Chương 3(tiếp) 05/02/2018
6 Đất tiền đất bạc – Chương 4 05/02/2018
7 Đất tiền đất bạc – Chương 4(tiếp) 05/02/2018
8 Đất tiền đất bạc – Chương 5 05/02/2018
9 Đất tiền đất bạc – Chương 5(tiếp) 05/02/2018
10 Đất tiền đất bạc – Chương 6 05/02/2018
11 Đất tiền đất bạc – Chương 7 05/02/2018
12 Đất tiền đất bạc – Chương 7(tiếp) 05/02/2018
13 Đất tiền đất bạc – Chương 8 05/02/2018
14 Đất tiền đất bạc – Chương 9 05/02/2018
15 Đất tiền đất bạc – Chương 9(tiếp) 05/02/2018
16 Đất tiền đất bạc – Chương 9(tiếp) 05/02/2018
17 Đất tiền đất bạc – Chương 10 05/02/2018
18 Đất tiền đất bạc – Chương 11 05/02/2018
19 Đất tiền đất bạc – Chương 11(tiếp) 05/02/2018
20 Đất tiền đất bạc – Chương 12 05/02/2018
21 Đất tiền đất bạc – Chương 13 05/02/2018
22 Đất tiền đất bạc – Chương 14 05/02/2018
23 Đất tiền đất bạc – Chương 14(tiếp) 05/02/2018
24 Đất tiền đất bạc – Chương 15 05/02/2018
25 Đất tiền đất bạc – Chương 16 05/02/2018
26 Đất tiền đất bạc – Chương 16(tiếp) 05/02/2018
27 Đất tiền đất bạc – Chương 17 05/02/2018
28 Đất tiền đất bạc – Chương 18 05/02/2018
29 Đất tiền đất bạc – Chương 18(tiếp) 05/02/2018
30 Đất tiền đất bạc – Chương 19 05/02/2018
31 Đất tiền đất bạc – Chương 20 05/02/2018
32 Đất tiền đất bạc – Chương 21 05/02/2018
33 Đất tiền đất bạc – Chương 21(tiếp) 05/02/2018
34 Đất tiền đất bạc – Chương 22 05/02/2018
35 Đất tiền đất bạc – Chương 23 05/02/2018
36 Đất tiền đất bạc – Chương 24 End 05/02/2018

Bình luận