Dạy Trẻ Phương Pháp Tư Duy

Nhóm giữaĐối với phần i, cha mẹ có thể tự đọc và không cần dạy cho trẻ.

 

Phần ii, cha mẹ có thể giảng dạy toàn bộ cho trẻ.

 

Tất cả những phần được trình bày trong phần ba có thể sử dụng nhưng cần đơn giản bớt ba phần cơ bản: sự thật, logiC và Suy nghĩ phê phán, giả thuyết, sự tiên đoán và sự khiêu khích và phần tư duy khác lạ.

 

Phần bốn cũng có thể được áp dụng hoàn toàn, nhưng phần này chi tiết hơn các phần khác và do đó nên được đơn giản bớt. Cha mẹ chỉ cần giải thích những điều cơ bản của mỗi phần và cố gắng đưa ra càng nhiều bài tập thực hành càng tốt. Hãy bắt đầu bằng những nguyên tắc đơn giản và cô đọng, sau đó trình bày cụ thể sau.

 

Tất cả phần năm đều có thể đem áp dụng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.