Đố Khéo Giảng Hay Nâng Cao Trí Tuệ

31. NHÀTHÔNG THÁI ĐOÁN LÒNG NGƯỜICó một nhà thông thái làm quan to ở trong cung. Một hôm, ông nói với các viên quan rằng:

– Tôi có thể biết hết được trong lòng các ông đang nghĩ gì.

Các viên quan nhao nhao tranh luận, ai cũng nói là không thể được, đồng ý đánh cuộc với nhà thông thái. Nếu đoán đúng, mỗi người lập tức phải trả cho ông ta một lạng bạc, còn nếu đoán sai ông ta phải cho mỗi người một lạng bạc.

Nhà thông thái đề nghị để Hoàng đế đứng ra làm trọng tài, mọi người đều đồng ý.

Hoàng đế nghe nói vậy thì cười, nói với ông ta:

– Đố cái gì chả đố, lại đi đố chuyện đoán lòng người. Bao nhiêu người thế kia, ngươi ta nghĩ cái gì, khanh làm sao đoán được? Trẫm xem ra, chuyến này khanh thua mất thôi.

Cuộc thi đố bắt đầu. Nhà thông thái nói:

– Trong lòng các chư vị đại nhân nghĩ cái gì, tôi biết rất rõ. Tôi nói ra, nếu chư vị cho là sai thì phản bác, nếu cho rằng tôi nói đúng như trong bụng các vị đang nghĩ thì xin mỗi vị hãy đưa cho một lạng bạc.

Nói đến đây, nhà thông thái hơi chau mày, nhìn mọi người. Các quan viên thì ai nghĩ chuyện riêng của người ấy.

Nhà thông thái nhìn mọi người khắp lượt rồi nhẹ nhàng nói vài câu. Quả nhiên, các quan lại đều phải đồng ý với ý kiến của các nhà thông thái, cúi đầu xin thua.

Bạn có biết nhà thông thái đã nói gì không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.