Đố Khéo Giảng Hay Nâng Cao Trí Tuệ

49. HỌA SĨ CUNG ĐÌNH THẬT KHÓ LÀMMột hôm Chu Nguyên Chương cho gọi họa sĩ cung đình Chu Huyền Tố vào yết kiến, muốn ông ta vẽ bức tranh sông núi nước nhà trên tường cung điện để thỏa thú ” Ngự ngắm giang sơn” của mình. Chu Huyền Tố sợ nếu vẽ không vừa ý vua sẽ tự chuốc họa vào thân, nhưng lại không thể từ chối ngay nên đành nói:

– Vi thần chưa một lần được đi khắp các danh lam thắng cảnh, đâu dám vẽ bừa. Cung kính mong bệ hạ vẽ qua các nét khái quát, rồi sau đó vi thần sẽ tô thêm mầu.

Nghe vậy Chu Nguyên Chương vui ra mặt, hứng chí quơ bút vẽ một bức tranh không ưng mắt lắm rồi hạ lệnh cho Chu Huyền Tố tô mầu. Vẫn sợ đại họa giáng xuống mình nên sau một hồi xem tranh, Huyền Tố lại tâu với Chu Nguyên Chương làm ông ta hởi lòng hởi dạ, vừa không bắt Huyền Tố vẽ tiếp vừa ban thưởng cho rất hậu.

Chu Huyền Tố đã tâu gì để vừa qua khỏi đại họa, vừa làm vui lòng Chu Nguyên Chương?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.