Thông tin truyện

Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

230

Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Đóa Lan Rừng Nổi Loạn, một tiểu thuyết hồi hộp, gay cấn đến nghẹt thở. Nếu bạn yêu thích thể loại này thì hẳn đây là một tác phẩm không nên bỏ lỡ.Cũng như bao truyện trinh thám hình sự khác, Đóa Lan Rừng Nổi Loạn của tác giả James Hadley Chase mang một nội dung hấp dẫn với nhiều tình tiết gay cấn, nhiều nút thắt. Song truyện vẫn có những nét độc đáo riêng trong việc xây dựng hình tượng nhân vật cùng lỗi dẫn dắt câu chuyện đầy sinh động và biến hóa.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 1 28/04/2018
2 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 2 28/04/2018
3 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 3 28/04/2018
4 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 4 28/04/2018
5 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 5 28/04/2018
6 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 6 28/04/2018
7 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 7 28/04/2018
8 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 8 28/04/2018
9 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 9 28/04/2018
10 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 10 28/04/2018
11 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 11 28/04/2018
12 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 12 28/04/2018
13 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 13 28/04/2018
14 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 14 28/04/2018
15 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 15 28/04/2018
16 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 16 28/04/2018
17 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 17 28/04/2018
18 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 18 28/04/2018
19 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 19 28/04/2018
20 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 20 28/04/2018
21 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 21 28/04/2018
22 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 22 28/04/2018
23 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 23 28/04/2018
24 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 24 28/04/2018
25 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 25 28/04/2018
26 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 26 28/04/2018
27 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 27 28/04/2018
28 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 28 28/04/2018
29 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 29 28/04/2018
30 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 30 28/04/2018
31 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 31 28/04/2018
32 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 32 28/04/2018
33 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 33 28/04/2018
34 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 34 28/04/2018
35 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 35 28/04/2018
36 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 36 28/04/2018
37 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 37 28/04/2018
38 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 38 28/04/2018
39 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 39 28/04/2018
40 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 40 28/04/2018
41 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 41 28/04/2018
42 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 42 28/04/2018
43 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 43 28/04/2018
44 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 44 28/04/2018
45 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 45 28/04/2018
46 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 46 28/04/2018
47 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 47 28/04/2018
48 Đóa Lan Rừng Nổi Loạn – Chương 48 (Hết) 28/04/2018

Bình luận