Thông tin truyện

Đứa Trẻ Hư

Tác giả:

Tử Kim Trần

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1095

Đứa Trẻ Hư

Chu Triều Dương, cậu học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất toàn trường cấp 2. Phổ Phổ và Đinh Hạo bỏ trốn khỏi cô nhi viện và đến tìm cậu để ở nhờ.Ba đửa trẻ tình cờ quay được đoan video Trương Đống Thăng giết bố mẹ vợ anh ta và tiến hành tống tién. Chu Triều Dương vô tình ngộ sát đứa em gái cùng cha khác mẹ, lúc đó chí éo Phổ Phổ và Đinh Hạo chứng kiến.Bà mẹ kế nghi ngờ cậu chính là hung thủ nên dã tìm mọi cách trả thù cậu. Cảnh sát hoàn toàn không nghi ngờ gì Chu Triều Dương nhưng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của kẻ giết chết Chu Tinh Tinh và đã dần điêu tra được một số manh mối.Liệu Chu Triều Dương sẽ xử trí ra sao? Mối quan hệ giữa ba đứa trẻ và Trương Đống Thăng sẽ diễn biến như thế nào? Liệu Trương Đống Thăng có thể thực hiện được kế hoạch của anh ta một cách thuận lợi?Số phận của ba đứa trẻ sẽ ra sao? Và sau cùng, mọi hành vi của Chu Triều Dương có bị phát giác hay không? Cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới hay phải chịu sụ trừng phạt của pháp luật?

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Đứa Trẻ Hư – GIỚI THIỆU 23/07/2018
2 Đứa Trẻ Hư – PHẦN DẪN 23/07/2018
3 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 1 23/07/2018
4 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 2 23/07/2018
5 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 3 23/07/2018
6 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 4 23/07/2018
7 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 5 23/07/2018
8 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 6 23/07/2018
9 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 7 23/07/2018
10 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 8 23/07/2018
11 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 9 23/07/2018
12 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 10 23/07/2018
13 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 11 23/07/2018
14 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 12 23/07/2018
15 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 13 23/07/2018
16 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 14 23/07/2018
17 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 15 23/07/2018
18 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 16 23/07/2018
19 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 17 23/07/2018
20 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 18 23/07/2018
21 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 19 23/07/2018
22 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 20 23/07/2018
23 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 21 23/07/2018
24 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 22 23/07/2018
25 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 23 23/07/2018
26 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 24 23/07/2018
27 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 25 23/07/2018
28 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 26 23/07/2018
29 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 27 23/07/2018
30 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 28 23/07/2018
31 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 29 23/07/2018
32 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 30 23/07/2018
33 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 31 23/07/2018
34 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 32 23/07/2018
35 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 33 23/07/2018
36 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 34 23/07/2018
37 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 35 23/07/2018
38 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 36 23/07/2018
39 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 37 23/07/2018
40 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 38 23/07/2018
41 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 39 23/07/2018
42 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 40 23/07/2018
43 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 41 23/07/2018
44 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 42 23/07/2018
45 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 43 23/07/2018
46 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 44 23/07/2018
47 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 45 23/07/2018
48 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 46 23/07/2018
49 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 47 23/07/2018
50 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 48 23/07/2018
51 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 49 23/07/2018
52 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 50 23/07/2018
53 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 51 23/07/2018
54 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 52 23/07/2018
55 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 53 23/07/2018
56 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 54 23/07/2018
57 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 55 23/07/2018
58 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 56 23/07/2018
59 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 57 23/07/2018
60 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 58 23/07/2018
61 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 59 23/07/2018
62 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 60 23/07/2018
63 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 61 23/07/2018
64 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 62 23/07/2018
65 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 63 23/07/2018
66 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 64 23/07/2018
67 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 65 23/07/2018
68 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 66 23/07/2018
69 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 67 23/07/2018
70 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 68 23/07/2018
71 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 69 23/07/2018
72 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 70 23/07/2018
73 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 71 23/07/2018
74 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 72 23/07/2018
75 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 73 23/07/2018
76 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 74 23/07/2018
77 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 75 23/07/2018
78 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 76 23/07/2018
79 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 77 23/07/2018
80 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 78 23/07/2018
81 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 79 23/07/2018
82 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 80 23/07/2018
83 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 81 23/07/2018
84 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 82 23/07/2018
85 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 83 23/07/2018
86 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 84 23/07/2018
87 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 85 23/07/2018
88 Đứa Trẻ Hư – CHƯƠNG 86 23/07/2018

Bình luận