Thông tin truyện

Giờ Này Anh Ở Đâu?

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

105

Giờ Này Anh Ở Đâu?

Ngày của Mẹ. Điện thoại reo.Mười năm trước, Mack MacKenzie biến mất. Anh hứa hằng năm sẽ gọi về nhà vào Ngày của Mẹ.Mười năm sau, Leesey Andrews mất tích. Cô hứa hằng năm sẽ gọi về nhà vào Ngày của Mẹ.Đó phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Và trong vòng mười năm ấy, đã có đến ba cô gái khác cũng bỗng dưng "bốc hơi".Em gái của Mack, Carolyn MacKenzie, quyết tâm tìm cho ra anh trai. Cô không ngờ mong muốn đó lại đẩy mọi chuyện trở nên rối rắm.Liệu cô có khám phá được sự thật khi muôn vàn khó khăn liên tục ập đến? Chưa kể, cảnh sát còn dồn hết mọi nghi ngờ trong tất cả các vụ mất tích của những cô gái vào Mack.Hoang mang tột cùng, một câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu Carolyn: "Giờ này anh ở đâu?"

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Giờ Này Anh Ở Đâu? – GIỚI THIỆU 24/06/2018
2 Giờ Này Anh Ở Đâu? – TÁC GIẢ 24/06/2018
3 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 1 24/06/2018
4 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 2 24/06/2018
5 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 3 24/06/2018
6 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 4 24/06/2018
7 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 5 24/06/2018
8 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 6 24/06/2018
9 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 7 24/06/2018
10 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 8 24/06/2018
11 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 9 24/06/2018
12 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 10 24/06/2018
13 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 11 24/06/2018
14 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 12 24/06/2018
15 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 13 25/06/2018
16 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 14 25/06/2018
17 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 15 25/06/2018
18 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 16 25/06/2018
19 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 17 25/06/2018
20 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 18 25/06/2018
21 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 19 25/06/2018
22 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 20 25/06/2018
23 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 21 25/06/2018
24 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 22 25/06/2018
25 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 23 25/06/2018
26 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 24 25/06/2018
27 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 25 25/06/2018
28 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 26 25/06/2018
29 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 27 25/06/2018
30 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 28 25/06/2018
31 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 29 26/06/2018
32 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 30 26/06/2018
33 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 31 26/06/2018
34 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 32 26/06/2018
35 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 33 26/06/2018
36 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 34 26/06/2018
37 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 35 26/06/2018
38 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 36 26/06/2018
39 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 37 26/06/2018
40 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 38 26/06/2018
41 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 39 26/06/2018
42 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 40 26/06/2018
43 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 41 26/06/2018
44 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 42 26/06/2018
45 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 43 26/06/2018
46 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 44 26/06/2018
47 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 45 26/06/2018
48 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 46 26/06/2018
49 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 47 26/06/2018
50 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 48 26/06/2018
51 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 49 26/06/2018
52 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 50 26/06/2018
53 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 51 26/06/2018
54 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 52 26/06/2018
55 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 53 26/06/2018
56 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 54 26/06/2018
57 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 55 26/06/2018
58 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 56 26/06/2018
59 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 57 26/06/2018
60 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 58 26/06/2018
61 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 59 26/06/2018
62 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 60 26/06/2018
63 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 61 26/06/2018
64 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 62 26/06/2018
65 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 63 26/06/2018
66 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 64 26/06/2018
67 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 65 26/06/2018
68 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 66 26/06/2018
69 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 67 26/06/2018
70 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 68 26/06/2018
71 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 69 26/06/2018
72 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 70 26/06/2018
73 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 71 26/06/2018
74 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 72 26/06/2018
75 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 73 26/06/2018
76 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 74 26/06/2018
77 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 75 26/06/2018
78 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 76 26/06/2018
79 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 77 26/06/2018
80 Giờ Này Anh Ở Đâu? – CHƯƠNG 78 26/06/2018
81 Giờ Này Anh Ở Đâu? – LỜI BẠT 26/06/2018

Bình luận