Thông tin truyện

Hàn Phi Tử

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3855

Hàn Phi Tử

“Đối với văn hoá thế giới, Hàn Phi Tử là một tác phẩm hết sức độc đáo. Về mặt chính trị, nó là công trình quan trọng nhất của chính trị học Trung Hoa và một trong những tác phẩm đầu tiên của chính trị học thế giới. Về tư tưởng, nó xác lập trường phái Pháp gia, một trong bốn trường phái lớn nhất của tư tưởng Trung Quốc (Nho, Mặc, Lão, Pháp). Về văn học, nó là một công trình cực kỳ hấp dẫn. Trên cơ sở một cách trình bày khách quan, ta thấy toàn bộ xã hội cổ Trung Quốc sống lại với mọi quan hệ, vô số sự kiện. Và lạ hơn nữa, đọc cái công trình viết cách đây 2300 năm này ai cũng giật mình về tính thời sự của nó. “Cuốn này, theo cảm nhận của riêng tôi thì thật sự rất hay và nội dung chính là trình bày về quan điểm của tác giả Hàn Phi về bí quyết quản lý của người lãnh đạo cũng như là quan điểm về cách xử thế với cộng đồng.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Hàn Phi Tử – LỜI GIỚI THIỆU 13/02/2018
2 Hàn Phi Tử – Quyển I – Thiên I: Lần đầu yết kiến vua Tần (Sơ kiến Tần) 13/02/2018
3 Hàn Phi Tử – Thiên II: Bảo tồn nước Hàn (Tồn Hàn)[7] 13/02/2018
4 Hàn Phi Tử – Thiên III: Ngại nói (Nan ngôn) 13/02/2018
5 Hàn Phi Tử – Thiên IV: Bầy tôi yêu (ái thần) 13/02/2018
6 Hàn Phi Tử – Thiên V: Đạo làm chủ (Chủ đạo) 13/02/2018
7 Hàn Phi Tử – QUYỂN II – Thiên VI: Có phép tắc (Hữu độ) 13/02/2018
8 Hàn Phi Tử – Thiên VII: Hai cái cán (Nhị bính) 13/02/2018
9 Hàn Phi Tử – Thiên VIII: Nêu cao uy quyền (Dương quyền) 13/02/2018
10 Hàn Phi Tử – Thiên IX : Tám đường gian dối (Bát gian) 13/02/2018
11 Hàn Phi Tử – QUYỂN III – Thiên X: Mười điều quấy (Thập quá) 13/02/2018
12 Hàn Phi Tử – QUYỂN IV – Thiên XI: Nỗi phẫn uất của con người cô độc (Cô phẫn) 13/02/2018
13 Hàn Phi Tử – Thiên XII: Cái khó trong việc du thuyết (Thuyết nan) 13/02/2018
14 Hàn Phi Tử – Thiên XIII: Nỗi phẫn uất của con người cô độc (Cô phẫn) 13/02/2018
15 Hàn Phi Tử – Thiên XIV: Bọn bầy tôi gian dối, ức hiếp và giết vua (Gian kiếp thí thần) 13/02/2018
16 Hàn Phi Tử – QUYỂN V – Thiên XV: Những điểm nước mất (Vong trưng) 13/02/2018
17 Hàn Phi Tử – Thiên XVI : Ba điều phải giữ (Tam thủ) 13/02/2018
18 Hàn Phi Tử – Thiên XVII: Đề phòng bên trong (Bị nội) 13/02/2018
19 Hàn Phi Tử – Thiên XVIII: Ngoảnh mặt về hướng nam (Nam diện) 13/02/2018
20 Hàn Phi Tử – Thiên XIX: Tô vẽ sự gian tà (Sức tà) 13/02/2018
21 Hàn Phi Tử – QUYỂN VI – Thiên XX: Giải thích Lão Tử (Giải Lão)[22] 13/02/2018
22 Hàn Phi Tử – QUYỂN VII – Thiên XXI: Minh hoạ Lão Tử (Dụ Lão) 13/02/2018
23 Hàn Phi Tử – Thiên XXI: Rừng chuyện, phần trên (Thuyết lâm, thượng) 13/02/2018
24 Hàn Phi Tử – QUYỂN VIII – Thiên XXIII: Rừng chuyện, phần dưới (Thuyết lâm, hạ) 13/02/2018
25 Hàn Phi Tử – Thiên XXIV : Quan sát hành động (Quan hành) 13/02/2018
26 Hàn Phi Tử – Thiên XXV: Cái yên và cái nguy (An nguy) 13/02/2018
27 Hàn Phi Tử – Thiên XXVI: Đạo giữ nước (Thủ đạo) 13/02/2018
28 Hàn Phi Tử – Thiên XXVII: Dùng người (Dụng nhân) 13/02/2018
29 Hàn Phi Tử – Thiên XXVIII: Công danh (Công danh) 13/02/2018
30 Hàn Phi Tử – Thiên XXIX: Những điều căn bản của việc cai trị (Đại thể) 13/02/2018
31 Hàn Phi Tử – QUYỂN IX – Thiên XXX: Sưu tập những chuyện bên trong, phần trên – Bảy thuật (Nội trữ thượng. Thất thuật)[32] 13/02/2018
32 Hàn Phi Tử – QUYỂN X – Thiên XXXI: Sưu tập những truyện bên trong. Phần dưới – (Nội trữ thuyết, hạ) 13/02/2018
33 Hàn Phi Tử – QUYỂN XI – Thiên XXXII: Sưu tập những chuyện bên ngoài. Phần trên, đoạn trên[38] – (Ngoại trữ thuyết, tả thượng) 13/02/2018
34 Hàn Phi Tử – QUYỂN XII – Thiên XXXIII : Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần trên, đoạn dưới (Ngoại trữ thuyết, tả hạ) 13/02/2018
35 Hàn Phi Tử – QUYỂN XIII – Thiên XXXIV: Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần dưới, đoạn trên – (Ngoại trữ thuyết, hữu thượng) 13/02/2018
36 Hàn Phi Tử – QUYỂN XIV – Thiên XXXV: Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần sau, đoạn dưới (Ngoại trữ thuyết, hữu hạ) 13/02/2018
37 Hàn Phi Tử – QUYỂN XV – Thiên XXXVI: Chất vấn[56] phần thứ nhất (Nạn nhất) 13/02/2018
38 Hàn Phi Tử – Thiên XXXVII: Chất vấn phần thứ hai (Nạn nhị) 13/02/2018
39 Hàn Phi Tử – QUYỂN XVI – Thiên XXXVIII: Chất vấn, phần thứ ba (Nạn tam) 13/02/2018
40 Hàn Phi Tử – Thiên XXXIX: Chất vấn, phần thứ tư (Nạn tứ) 13/02/2018
41 Hàn Phi Tử – QUYỂN XVII – Thiên XL: Chất vấn về cái thế (Nạn thế) 13/02/2018
42 Hàn Phi Tử – Thiên XLI: Hỏi về sự nguỵ biện (Vấn biện)[72] 13/02/2018
43 Hàn Phi Tử – Thiên XLII: Hỏi họ Điền (Vấn Điền) 13/02/2018
44 Hàn Phi Tử – Thiên XLIII: Xác định phép tắc (Định pháp) 13/02/2018
45 Hàn Phi Tử – Thiên XLIV: Nói về sự nghi ngờ (Thuyết nghi) 13/02/2018
46 Hàn Phi Tử – Thiên XLV: Sử dụng sai (Nguỵ sử) 13/02/2018
47 Hàn Phi Tử – QUYỂN XVIII – Thiên XLVI: Sáu điều trái ngược (lục phản) 13/02/2018
48 Hàn Phi Tử – Thiên XLVII: Tám thuyết sai lầm (Bát thuyết)[77] 13/02/2018
49 Hàn Phi Tử – Thiên XLVIII: Tám nguyên lý (Bát kinh) 13/02/2018
50 Hàn Phi Tử – QUYỂN XIX – Thiên XLIX: Năm bọn sâu mọt (Ngũ đố)[83] 13/02/2018
51 Hàn Phi Tử – Quyển XX – Thiên L: Những học giả nổi tiếng (Hiển học) 13/02/2018
52 Hàn Phi Tử – Quyển XX – Thiên LI: Trung hiếu 13/02/2018
53 Hàn Phi Tử – Thiên LIII: Trau giồi mệnh lệnh (Sức lệnh) 13/02/2018
54 Hàn Phi Tử – Thiên LIV: Đo lòng người (Tâm đo) 13/02/2018
55 Hàn Phi Tử – Thiên LV: Chế định hình phạt và phân tội rõ ràng (Chế phân) 13/02/2018

Bình luận