Thông tin truyện

Hãy Để Anh Gọi Em Yêu

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

136

Hãy Để Anh Gọi Em Yêu

Tình cờ, Kerry McGrath - phụ tá uỷ viên công tố, phát hiện ra bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Smith chỉnh hình khuôn mặt cho hai bệnh nhân của ông thành khuôn mặt của cùng một người phụ nữ đã bị ám sát hơn 10 năm trước.Hồ nghi, Kerry mở lại hồ sơ cũ, nàng đã bị sự ngăn cản từ người chồng cũ, từ sếp của nàng, và kể cả vị thượng nghị sĩ mà nàng rất kính trọng.Chẳng bao lâu sau, tính mạng của chính nàng cùng cô con gái nhỏ cũng bị đe doạ nếu nàng vẫn muốn khám phá sự thật....

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – SƠ LƯỢC CỐT TRUYỆN 25/06/2018
2 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – DẪN TRUYỆN 25/06/2018
3 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 1 25/06/2018
4 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 2 25/06/2018
5 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 3 25/06/2018
6 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 4 25/06/2018
7 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 5 25/06/2018
8 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 6 25/06/2018
9 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 7 25/06/2018
10 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 8 25/06/2018
11 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 9 25/06/2018
12 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 10 25/06/2018
13 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 11 25/06/2018
14 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 12 25/06/2018
15 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 13 25/06/2018
16 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 14 25/06/2018
17 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 15 25/06/2018
18 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 16 25/06/2018
19 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 17 25/06/2018
20 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 18 25/06/2018
21 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 19 25/06/2018
22 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 20 25/06/2018
23 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 21 25/06/2018
24 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 22 25/06/2018
25 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 23 25/06/2018
26 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 24 25/06/2018
27 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 25 25/06/2018
28 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 26 25/06/2018
29 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 27 25/06/2018
30 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 28 25/06/2018
31 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 29 25/06/2018
32 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 30 25/06/2018
33 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 31 25/06/2018
34 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 32 25/06/2018
35 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 33 25/06/2018
36 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 34 25/06/2018
37 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 35 25/06/2018
38 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 36 25/06/2018
39 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 37 25/06/2018
40 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 38 25/06/2018
41 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 39 25/06/2018
42 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 40 25/06/2018
43 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 41 25/06/2018
44 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 42 25/06/2018
45 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 43 25/06/2018
46 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 44 25/06/2018
47 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 45 25/06/2018
48 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 46 25/06/2018
49 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 47 25/06/2018
50 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 48 25/06/2018
51 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 49 25/06/2018
52 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 50 25/06/2018
53 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 51 25/06/2018
54 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 52 25/06/2018
55 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 53 25/06/2018
56 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 54 25/06/2018
57 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 55 26/06/2018
58 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 56 26/06/2018
59 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 57 26/06/2018
60 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 58 26/06/2018
61 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 59 26/06/2018
62 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 60 26/06/2018
63 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 61 26/06/2018
64 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 62 26/06/2018
65 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 63 27/06/2018
66 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 64 27/06/2018
67 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 65 27/06/2018
68 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 66 27/06/2018
69 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 67 27/06/2018
70 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 68 27/06/2018
71 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 69 27/06/2018
72 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 70 27/06/2018
73 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 71 27/06/2018
74 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 72 27/06/2018
75 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 73 27/06/2018
76 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 74 27/06/2018
77 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 75 27/06/2018
78 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 76 27/06/2018
79 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 77 27/06/2018
80 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 78 27/06/2018
81 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 79 27/06/2018
82 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 80 27/06/2018
83 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 81 27/06/2018
84 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 82 27/06/2018
85 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 83 27/06/2018
86 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 84 27/06/2018
87 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 85 27/06/2018
88 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 86 27/06/2018
89 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 87 27/06/2018
90 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 88 27/06/2018
91 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 89 27/06/2018
92 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 90 27/06/2018
93 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 91 27/06/2018
94 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 92 27/06/2018
95 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 93 27/06/2018
96 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 94 27/06/2018
97 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 95 27/06/2018
98 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 96 27/06/2018
99 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 97 27/06/2018
100 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG 98 27/06/2018
101 Hãy Để Anh Gọi Em Yêu – CHƯƠNG KẾT 27/06/2018

Bình luận